Oprette et Venn-diagram

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette SmartArt-grafik, der bruger et Venn-diagramlayout. Venn-diagrammer er ideelle til at illustrere ligheder og forskelle mellem forskellige grupper eller koncepter.

Oversigt over Venn-diagrammer

I et Venn-diagram bruges overlappende cirkler til at illustrere ligheder, forskelle og relationer mellem koncepter, ideer, kategorier eller grupper. Ligheder mellem grupper vises i de overlappende dele af cirklerne, mens forskelle vises i de dele af cirklerne, der ikke overlapper.

Et Venn-diagram

1. Hver store gruppe repræsenteres af en af cirklerne.

Hvert af de overlappende områder repræsenterer ligheder mellem to store grupper eller mindre grupper, der tilhører de to større grupper.

Denne artikel indeholder

Oprette et Venn-diagram

Føje tekst til et Venn-diagram

Tilføje eller slette cirkler i Venn-diagrammet

Flytte en cirkel i Venn-diagrammet

Skifte til et andet Venn-diagramlayout

Ændre farverne i Venn-diagrammet

Anvende en SmartArt-typografi til Venn-diagrammet

Animere Venn-diagrammet

Oprette et Venn-diagram

 1. Klik på SmartArt under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer.

  gruppen figurer under fanen indsæt

 2. Klik på Relation i galleriet Vælg en SmartArt-grafik, klik på et Venn-diagramlayout (f.eks. Grundlæggende Venn), og klik derefter på OK.

Tilbage til toppen

Føje tekst til et Venn-diagram

Føje tekst til de primære cirkler

 1. Markér SmartArt-grafikken.

 2. Klik på Tekstrude under SmartArt-værktøjer i gruppen Opret grafik under fanen Design.
  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer
  Hvis du ikke kan se SmartArt-værktøjer eller under fanen Design, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du muligvis dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at åbne fanen Design.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 4. Klik på [Tekst] i ruden Tekst, og skriv teksten.

 5. Kopiér tekst fra et andet sted eller program, klik på [Tekst] i ruden Tekst, og indsæt derefter teksten.

 6. Klik på en cirkel i SmartArt-grafikken, og skriv derefter teksten.

 7. Vælg et punkttegn, og skriv din tekst, under Skriv teksten her i ruden Tekst.

Bemærk: Du kan også åbne tekstruden ved at klikke på kontrolelementet.

Vis/skjul tekstrude

Føje tekst til de overlappende dele af cirklerne

Du kan ikke føje tekst til de overlappende dele af et Venn-diagram fra ruden Tekst. Du kan i stedet indsætte tekstfelter og placere dem over de overlappende områder.

Benyt følgende fremgangsmåde for at indsætte et tekstfelt:

 1. Klik på Tekstfelt i gruppen Tekst under fanen Indsæt.

 2. Træk for at tegne et tekstfelt.

 3. Markér tekstfeltet, og skriv teksten.

 4. Placer tekstfeltet over det overlappende område med cirklerne.

Tilbage til toppen

Tilføje eller slette cirkler i Venn-diagrammet

 1. Klik på den SmartArt-grafik, du vil føje en ny cirkel til.

 2. Klik på den eksisterende cirkel, der er placeret tættest på det sted, hvor du vil tilføje den nye cirkel.

 3. Klik på pilen ud for Tilføj figur i gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen Opret grafik under fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis fanen SmartArt-værktøjer eller Design ikke vises, skal du kontrollere, at du har markeret en SmartArt-grafik. Du skal måske dobbeltklikke på SmartArt-grafikken for at markere den og åbne fanen Design.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Tilføj figur efter for at indsætte en cirkel efter den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

  • Klik på Tilføj figur før for at indsætte en cirkel før den valgte cirkel, som skal overlappe den valgte cirkel.

Bemærk: 

 • Når du skal føje en cirkel til dit Venn-diagram, kan du eksperimentere med at tilføje figuren før eller efter den valgte cirkel for at få den ønskede placering til den nye cirkel.

 • Hvis du vil tilføje en cirkel fra tekstruden, skal du klikke på en eksisterende cirkel, placere markøren før eller efter den tekst, hvor du vil indsætte cirklen, og derefter trykke på Enter.

 • Hvis du vil slette en cirkel i Venn-diagrammet, skal du klikke på den cirkel, du vil slette, og derefter trykke på Delete.

Tilbage til toppen

Flytte en cirkel i Venn-diagrammet

 • Hvis du vil flytte en cirkel, skal du klikke på cirklen og trække den til den nye placering.

 • Hvis du vil flytte en cirkel i små ryk, skal du trykke på og holde Ctrl nede, samtidig med at du trykker på piletasterne på tastaturet.

Tilbage til toppen

Skifte til et andet Venn-diagramlayout

 1. Højreklik på det Venn-diagram, du vil ændre, og klik derefter på Skift layout.

 2. Klik på Relation i venstre rude i dialogboksen Vælg SmartArt-grafik, og benyt en af følgende fremgangsmåder i højre rude:

  • Klik på Lineært Venn for at få vist overlappende relationer i en sekvens.

   Lineært Venn-diagram

  • Klik på Stablet Venn for at få vist overlappende relationer med fremhævning af vækst eller graduering.

   Stablet Venn-diagram

  • Klik på Radial Venn for at få vist overlappende relationer og relationen til en central ide.

Bemærk: Du kan også ændre layoutet af SmartArt-grafikken ved at klikke på en layoutindstilling i gruppen Layout under fanen Design under SmartArt-værktøjer. Når du peger på en layoutindstilling, ændres SmartArt-grafikken for at vise dig et eksempel på, hvordan den vil se ud med det layout.

Tilbage til toppen

Ændre farverne i Venn-diagrammet

Hvis du hurtigt tilføje et professionelt udseende og polsk til din SmartArt-grafik, kan du ændre farverne i Venn-diagrammet. Du kan også tilføje effekter som skær, bløde kanter eller 3D-effekter.

Du kan anvende farvekombinationer, der er afledt af temafarver, på cirklerne i SmartArt-grafikken.

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre farven på.

 1. Klik på Skift farver i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen SmartArt-typografier på fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du ikke kan se fanerne SmartArt-værktøjer eller Design, skal du sikre dig, at du har markeret SmartArt-grafikken.

Tip: Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan farverne påvirker SmartArt-grafikken.

Ændre stregfarven eller -typen på en cirkels kant

 1. Højreklik i SmartArt-grafikken på kanten af den cirkel, du vil ændre, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Formatér figur:

  • Hvis du vil ændre farven på cirklens kant, skal du klikke på Stregfarve i venstre rude i ruden Stregfarve, skal du klikke på farve knapflade og klik derefter på den farve, du vil.

  • Klik på Stregtype i venstre rude i ruden Stregtype for at ændre stregtypen for cirklens kant, og vælg derefter de stregtyper, du vil.

Ændre baggrundsfarven på en cirkel i i Venn-diagrammet

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 1. Højreklik på kanten af en cirkel, og klik derefter på Formatér figur.

 2. Klik på Fyld i venstre rude i dialogboksen Formatér figur, og klik derefter på Massiv udfyldning i ruden Fyld.

 3. Klik på Farve knapflade , og klik derefter på den ønskede farve.

  • Klik på Flere farver, hvis du vil ændre baggrunden til en farve, som ikke findes blandt temafarver, og klik derefter på den ønskede farve under fanen Standard, eller bland din egen farve under fanen Brugerdefineret. Brugerdefinerede farver og farver under fanen Standard opdateres ikke, hvis du senere ændrer dokumentets tema.

  • Hvis du vil ændre gennemsigtigheden af figurerne i diagrammet, skal du flytte skyderen Gennemsigtighed eller angive et tal i feltet ud for skyderen. Du kan ændre procentsatsen for gennemsigtighed fra 0 % (fuldt dækkende, standardindstillingen) til 100 % (helt gennemsigtigt).

Tilbage til toppen

Anvende en SmartArt-typografi til Venn-diagrammet

En SmartArt-typografi er en kombination af forskellige effekter, f.eks. stregtype, facet eller 3D-rotation, som du kan anvende på cirklerne i SmartArt-grafikken til at oprette et unikt udseende.

Klik på den SmartArt-grafik, du vil ændre.

 1. Klik på den ønskede SmartArt-typografi i gruppen SmartArt-typografier under fanen Design under SmartArt-værktøjer.

  Gruppen SmartArt-typografier på fanen Design under SmartArt-værktøjer

  Hvis du vil se flere SmartArt-typografier, skal du klikke på knappen Flere Knapflade .

Bemærk: 

 • Når du placerer markøren over en miniature, kan du se, hvordan SmartArt-typografien påvirker SmartArt-grafikken.

Tilbage til toppen

Animere Venn-diagrammet

Hvis du bruger PowerPoint 2010, kan du animere Venn-diagrammet for at fremhæve hver cirkel. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du animere en SmartArt-grafik, animere din SmartArt-grafik.

 1. Klik på det Venn-diagram, du vil animere.

 2. Klik på flere knappen Knapflade under fanen animationer i gruppen Animation, og klik derefter på den animation, du vil.

 3. Hvis hver enkelt cirkel i Venn-diagrammet skal vises i rækkefølge, skal du klikke på Indstillinger for effekt i gruppen Animation under fanen Animationer og derefter vælge En efter en.

Bemærk: Hvis du kopierer et Venn-diagram, hvor der anvendes en animation, til et andet dias, kopieres animationen også.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×