Oprette et UML-use case-diagram

Vis et eksempel

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software, og klik derefter på UML-modeldiagram.

 2. Højreklik på den pakke eller det undersystem i træstruktur, som du vil medtage et træstrukturuse case-diagram i, peg derefter på Ny, og klik derefter på Use Case-diagram.

  Der vises en tom side, og stencilen UML Use Case bliver den øverste stencil. Arbejdsområdet viser "Use Case" som et vandmærke. Der føjes et ikon, der repræsenterer diagrammet, til træstrukturen.

  Bemærk: Hvis træstrukturen ikke vises, skal du pege på Vis i menuen UML og derefter klikke på Modelstifinder.

 3. Træk figuren Systemgrænse over på tegningssiden.

  Figuren Systemgrænse

  Angive en systemgrænse i et use case-diagram

  1. Træk en figur af typen Systemgrænse over på tegningssiden i et træstrukturuse case-diagram.

  2. Dobbeltklik på figuren, og skriv derefter et nyt navn til systemet, eller tryk på DELETE for at slette det eksisterende navn. Klik uden for figuren på tegningssiden.

  3. Hvis du vil ændre størrelsen på systemgrænsen, skal du markere figuren og derefter trække i et markeringshåndtag.

 4. Træk figuren Use Case fra stencilen Use Case, placer den inden for systemgrænsen, og træk derefter figuren Agent uden for systemgrænsen.

  Figuren Use case

  Figuren Agent

 5. Brug figuren Kommunikerer til at angive relationer mellem use cases og agenter.

  Figuren Kommunikerer

  Angive en relation mellem en agent og en use case

  1. Træk en figur af typen Kommunikerer over på tegningssiden i et træstrukturuse case-diagram.

  2. Klæb et slutpunkt Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant for figuren Kommunikerer fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på en figur af typen Agent. Klæb det andet slutpunkt fast til et forbindelsespunkt på en figur af typen Use Case.

  3. Hvis du vil tilføje en pil for at angive informationsflowet, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

   • Dobbeltklik på figuren Kommunikerer, klik på den afslutning, du vil redigere, under Tilknytning, og klik derefter på Egenskaber.

   • Marker ErNavigerbar i kategorien Tilknytningsafslutning, klik på OK, og klik derefter på OK igen.

   • Højreklik på figuren Kommunikerer, og klik på Indstillinger for visning af figur. Marker Afslutningsnavigering under Afslutningsindstillinger, og klik derefter på OK.

 6. Brug figurerne Anvender og Udvider til at angive relationer mellem use cases.

  Angive en anvenderrelation mellem to use cases

  1. Træk en relationsfigur af typen Anvender over på tegningssiden i et træstrukturuse case-diagram.

  2. Klæb slutpunktet for Anvender (uden en pilespids) fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på figuren Use Case, der anvender funktionsmåden for den anden use case.

  3. Klæb slutpunktet for Anvender (med en pilespids) fast til et forbindelsespunkt på den use case, der anvendes.

  4. Dobbeltklik på figuren Anvender for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-generalisering. Tilføj egenskabsværdier, og klik derefter på OK.

  Angive en udvidelsesrelation mellem to use cases

  1. Træk en figur af typen Udvider over på tegningssiden i et træstrukturuse case-diagram.

  2. Klæb slutpunktet for Udvider Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant (uden en pilespids) fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den use case, der indeholder udvidelsen.

  3. Klæb slutpunktet for Udvider med en pilespids fast til et forbindelsespunkt på det grundlæggende use case-diagram.

  4. Dobbeltklik på figuren Udvider for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-generalisering. Tilføj egenskabsværdierne, og klik derefter på OK.

 7. Dobbeltklik på en figur (undtagen figuren Systemgrænse) for at åbne den tilhørende dialogboks UML-egenskaber, hvor du kan tilføje et navn, attributter, handlinger og andre egenskabsværdier.

 8. Gem diagrammet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×