Oprette et UML-samarbejdsdiagram

Vis et eksempel

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software, og klik derefter på UML-modeldiagram.

 2. Højreklik i træstruktur på den træstrukturpakke, hvor du vil indsætte træstrukturpakkesamarbejdsdiagram, peg på Ny, og klik derefter på Samarbejdsdiagram.

  En tom side vises, og stencilen UML-samarbejdsdiagrammer angives på øverste niveau. Arbejdsområdet viser "Samarbejde" som et vandmærke. Et ikon, der repræsenterer diagrammet, tilføjes træstrukturen i Modelstifinder.

  Bemærk: Hvis træstrukturen ikke vises, skal du pege på Vis i menuen UML og derefter klikke på Modelstifinder.

 3. For hver objektrolle, der skal repræsenteres i samarbejdet, skal du trække en figur af typen Klassificeringsrolle over på tegningssiden.

  Figuren Klassificeringsrolle

  Angive et objekt som nyt, destrueret eller transient i et samarbejdsdiagram

  1. Højreklik på figuren Klassificeringsrolle i et træstrukturpakkesamarbejdsdiagram for det objekt, du vil angive som nyt, destrueret eller transient, og klik derefter på Indstillinger for visning af figur.

  2. Klik på den ønskede betingelse under Tilstand for klassificeringsrolle.

   Bemærk: Hvis denne ændring kun skal gælde for den markerede figur, skal du fjerne markeringen af indstillingen Gælder for de samme valgte UML-figurer på den aktuelle tegningsvindueside i dialogboksen Indstillinger. Hvis alle efterfølgende klassificeringsrollefigurer, som du slipper i diagrammet, skal have den samme betingelse, skal du markere afkrydsningsfeltet Gælder for efterfølgende sluppede UML-figurer af samme type på den aktuelle tegningsvindueside.

   Betingelsen vises i parentes efter objektet (f.eks. Objekt1{transient}).

  Angive et objekt som aktivt i et samarbejdsdiagram

  I et træstrukturpakkesamarbejdsdiagram står der {aktiv} efter objektnavnet for en figur af typen Klassificeringsrolle, der er angivet som aktiv. En klassificeringsrolle er aktiv, når den klasse, den er baseret på, er aktiv.

  Hvis du vil angive, at en klasse er aktiv, skal du dobbeltklikke på den figur eller ikonet for træstrukturen, som repræsenterer klassen. Klik på Type i dialogboksen Egenskaber for UML-klasse, marker ErAktiv, og klik derefter på OK. Klassificeringsrollen bliver aktiv, når klassen er aktiv.

 4. For hvert objektsæt, du vil repræsentere, skal du trække en figur af typen Multiobjekt over på tegningssiden. Figuren Multiobjekt

 5. Dobbeltklik på figurerne Klassificeringsrolle eller Multiobjektfigur for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-klassificeringsrolle, hvor du kan tilføje et navn og andre egenskabsværdier.

 6. Angiv kæder mellem objekterne ved at forbinde dem ved hjælp af figurer af typen Tilknytningsrolle. Arbejde med figurer af typen Tilknytningsrolle

  Oprette en sti til en tilknytningsrolle i et samarbejdsdiagram

  1. Træk en figur af typen Tilknytningsrolle i et træstrukturpakkesamarbejdsdiagram hen i nærheden af de to figurer af typen Klassificeringsrolle eller Multiobjekt, som du vil oprette en sti mellem.

  2. Klæb slutpunkterne for figuren Tilknytningsrolle fast til forbindelsespunkter Billede af forbindelsespunkt – blåt X på de to figurer, der skal forbindes med en sti.

   Tip: Hvis du vil angive en tilknytningsrollesti fra en klassificeringsrolle til sig selv, skal du klæbe de to slutpunkter for en U-formet figur af typen Tilknytningsrolle fast til to forbindelsespunkter på den samme klassificeringsrolle.

 7. Dobbeltklik på figurerne Tilknytningsrolle for at åbne dialogboksen Egenskaber for UML-tilknytningsrolle, hvor du kan tilføje et navn, et meddelelsesforløb, en meddelelsesetiket, multiplicitet og andre egenskabsværdier.

  Tilføje en meddelelse til en tilknytningsrolle i et samarbejdsdiagram

  1. Dobbeltklik på den figur af typen Tilknytningsrolle, du vil føje en meddelelse til, i et træstrukturpakkesamarbejdsdiagram.

  2. Indtast et navn for tilknytningsrollen, og klik derefter på Meddelelser.

  3. Klik på Ny. Indtast et navn og et sekvensudtryk. Vælg den ønskede stereotyp, retning og flowtype.

  4. For en almindelig meddelelse eller et procedurekald skal du klikke på Egenskaber. Vælg den handling, meddelelsen skal frembringe. Hvis handlingen ikke findes, skal du klikke på Ny for at oprette den.

   For en asynkron meddelelse skal du vælge det signal, meddelelsen skal frembringe. Hvis der ikke findes en modtagelse for signalet på klassificeringen, som den objektlivslinje, der modtager meddelelsen, er baseret på, skal du klikke på Ny for at oprette modtagelsen.

 8. Gem diagrammet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×