Oprette et UML-fordelingsdiagram

Vis et eksempel

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software, og klik derefter på UML-modeldiagram.

 2. Højreklik på den pakke eller det undersystem, som du vil inkludere i fordelingsdiagram, i fordelingsdiagramtræstruktur. Peg på Ny, og klik derefter på Fordelingsdiagram.

  Der vises en tom side, og stencilen UML-udnyttelse angives på øverste niveau. Arbejdsområdet viser "Fordeling" som et vandmærke. Et ikon, der repræsenterer diagrammet, tilføjes træstrukturen.

  Bemærk: Hvis træstrukturen ikke vises, skal du pege på Vis i menuen UML og derefter klikke på Modelstifinder.

 3. Træk en figur af typen Knude over på tegningssiden. Træk figurer af typen Komponent og Objekt til knuden. Træk i et markeringshåndtag på knuden for at ændre dens størrelse.

  Placere elementer i en knude i et UML-fordelingsdiagram

  1. Træk en figur af typen Knude eller Knude (instans) i et fordelingsdiagram fra stencilen UML-fordelingsdiagrammer over på tegningssiden.

  2. Dobbeltklik på knuden for at angive et navn, attributter, handlinger og andre egenskabsværdier.

  3. Træk i et hjørnemarkeringshåndtag for at ændre størrelsen på knuden, så den kan indeholde de ønskede elementer.

  4. Træk figurer af typen Komponent, Komponent (instans) og Objekt hen over figuren Knude, og forbind derefter figurerne med afhængighedsrelationer, hvor det er relevant.

  5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

   • Dobbeltklik på hver enkelt knude. Klik på Komponenter i dialogboksen Egenskaber for UML-knude. Vælg de relevante komponenter under Marker de komponenter, der fordeles fra denne knude, og klik derefter på OK.

   • Dobbeltklik på hver enkelt komponent. Klik på Knuder i dialogboksen Egenskaber for UML-komponenter. Vælg de relevante knuder under Vælg de knuder, der fordeles af denne komponent, og klik derefter på OK.

    Bemærk: Grupper ikke en knude med de figurer, den indeholder. Hvis du har brug for at flytte en knude og elementerne i den, skal du trække et markeringsrektangel rundt om knuden for at markere alle figurerne og derefter trække dem til den ønskede placering.

 4. Gentag trin 3, indtil du har alle de knuder, du har brug for.

 5. Du kan om nødvendigt trække en grænsefladefigur over på tegningssiden og fastklæbe slutpunktet uden cirklen til en komponentfigur.

  Føje en grænseflade til en klasse, en komponent eller et andet element

  1. Træk lollipop-figuren Grænseflade over på tegningssiden i en fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagram, en fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponent eller et fordelingsdiagramdiagram.

  2. Klæb slutpunkterne uden cirklen fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponentklassekomponenten eller et andet element.

  3. Dobbeltklik på figuren Grænseflade for at angive et navn, handlinger og andre egenskabsværdier.

   tiplist

   Du kan også repræsentere en grænseflade med en rektangulær figur af typen Grænseflade, der ligner en klasse. Brug denne figur, når du vil have vist en liste over grænsefladehandlingerne.

   Hvis du vil ændre den figurtype, der vises for en grænseflade, skal du højreklikke på figuren Grænseflade og klikke på Vis som klasselignende grænseflade eller Vis som lollipop-grænseflade.

 6. Brug figurer af typen Kommunikerer til at angive forholdene mellem knuder.

  Angive en kommunikativ tilknytning mellem knuder i et UML-fordelingsdiagram

  1. Træk en figur af typen Kommunikerer fra stencilen UML-fordelingsdiagrammer over på tegningssiden i et fordelingsdiagram.

  2. Klæb et slutpunkt for figuren Kommunikerer fast til et forbindelsespunkt på den første knude Billede af forbindelsespunkt – blåt X .

  3. Klæb det andet slutpunkt for figuren Kommunikerer fast til et forbindelsespunkt på den anden knude.

  4. Dobbeltklik på figuren Kommunikerer for at angive et navn og andre egenskabsværdier til elementet og til dets ender.

 7. Brug figurer af typen Afhængighed til at angive relationerne mellem komponenter og objekter og mellem komponenter og andre komponenters grænseflader.

  Angive en afhængighedsrelation mellem UML-elementer

  1. Træk en figur af typen Afhængighed fra stencilen UML statisk struktur, UML-fordelingsdiagrammer eller UML-komponent over på tegningssiden, og placer den i nærheden af de elementer, du vil relatere.

  2. Klæb slutpunktet med en pilespids fast til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på det element, som det andet element afhænger af. Klæb slutpunktet uden en pilespids fast til et forbindelsespunkt på det element, der afhænger af det andet element.

  3. Dobbeltklik på afhængigheden for at angive et navn, fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponentklassestereotyper og andre egenskaber.

   Tip: Hvis du vil angive en afhængighed af typen fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponentklassestereotypersporing, fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponentklassestereotypersporingforbedring, fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponentklassestereotypersporingforbedringanvendelse eller fordelingsdiagramtræstrukturstatisk strukturdiagramkomponentklassestereotypersporingforbedringanvendelsebinding, kan du bruge figurerne Sporing, Forbedring, Anvendelse eller Binding fra stencilen UML statisk struktur.

 8. Dobbeltklik på en figur for at åbne dialogboksen UML-egenskaber, hvor du kan tilføje et navn, attributter, handlinger og andre egenskaber.

 9. Gem diagrammet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×