Oprette et ORM-diagram

Skabelonen ORM-diagram i Microsoft Office Visio indeholder alle de figurer, der er nødvendige, hvis du vil bruge ORM-metoden (Object Role Modeling) til at udforme forretningsregler og designe databaser. ORM er en semantisk modelmetode, der beskriver verden ved hjælp af objekter og de roller, objekterne spiller.

Vis et eksempel

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på ORM-diagram.

  Tip: Før du opretter et ORM-diagram, skal du organisere dine idéer ved at skrive de oplysninger ned, du vil bruge i databasen. Brug enkle sætninger til at beskrive objekterne, hvordan de identificeres, samt de tilknyttede roller.

 2. Tilføj og navngiv en objekttype (enhed).

  1. Træk figuren Enhed (der symboliserer en objekttype) fra ORM-diagram over på tegningssiden.

  2. Når du har markeret figuren, skal du skrive navnet på enhedstypen.

  3. Tryk på ENTER, og skriv derefter enhedens referencetilstand i parentes.

 3. Tilføj og navngiv en værditype.

  1. Træk figuren Værdi fra ORM-diagram over på tegningssiden.

  2. Når du har markeret figuren, skal du skrive navnet på værditypen.

 4. Angiv en undertype.

  1. Træk figuren Undertypeforbindelse fra ORM-diagram over på tegningssiden.

  2. Klæb slutpunktet Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på figuren for undertypeenheden.

   Slutpunktet bliver rødt, når forbindelsen er klæbet fast til figuren. Du kan flytte de fastklæbede figurer uden at bryde forbindelsen.

  3. Klæb startpunktet Billede af startpunkt – grøn firkant med X i (med pilespids) til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den anden enhedstype.

 5. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Angive en relation, en rolle eller et faktum mellem objekttyperne

   1. Træk en prædikatsfigur (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær) fra ORM-diagram over på tegningssiden.

    Brug en prædikatsfigur, der indeholder et tilstrækkeligt antal rollebokse til at forbinde alle objekttyper (enhedsfigurer), der er tilknyttet relationen. Brug f.eks. figuren Trinær til at angive relationer mellem tre enheder.

   2. Træk figuren Rolleforbindelse fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   3. Klæb startpunktet Billede af startpunkt – grøn firkant med X i for figuren Rolleforbindelse til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på en objekttype (enhedsfigur), du vil definere en relation for.

    Startpunktet bliver rødt, når forbindelsen er klæbet fast til figuren. Du kan flytte de fastklæbede figurer uden at bryde forbindelsen.

   4. Klæb slutpunktet Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant for figuren Rolleforbindelse til den relevante rolleboks på prædikatsfiguren (fra trin 1).

   5. Dobbeltklik på prædikatsfiguren. Placer indsætningspunktet mellem ellipser (eller pladsholdere), og skriv derefter et navn for den rolle, som tildeles enhedstypen.

   6. Gentag trin 2-5 for hver enhed, du vil definere en relation for.

  2. Angive en relation, rolle eller reference mellem en enhed og en værdi

   1. Træk figuren Rolleforbindelse fra stencilen ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Klæb startpunktet Billede af startpunkt – grøn firkant med X i for figuren Rolleforbindelse til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på en enhedstype (enhedsfigur), du vil definere en relation for.

    Startpunktet bliver rødt, når forbindelsen er klæbet fast til figuren. Du kan flytte de fastklæbede figurer uden at bryde forbindelsen.

   3. Træk figuren Binær eller Lodret binær fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   4. Klæb et slutpunkt Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant for figuren Rolleforbindelse til slutningen af figuren Binær eller Lodret binær.

   5. Dobbeltklik på figuren Binær for at redigere teksten. Placer indsætningspunktet mellem ellipser eller pladsholdere, og skriv derefter et navn for den rolle, der tildeles enheden.

    Tip: Hvis du vil flytte ellipser og navne på figuren Lodret binær til figurens anden side, skal du højreklikke på figuren, pege på Figur i genvejsmenuen og derefter klikke på Spejlvend vandret.

 6. Få vist et indlejret objekt ved at oprette et objektiviseret prædikat.

  1. Klik på knappen Tegnefunktioner Button image for at vise værktøjslinjen Tegnefunktioner, og klik derefter på Rektangel  Knapflade .

  2. Tegn et rektangel omkring den prædikatsfigur (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær), du vil identificere som et objektiviseret prædikat.

  3. Højreklik på rektanglet, peg på Figur i genvejsmenuen, og klik derefter på Placer bagest.

  4. Når du har markeret rektanglet, skal du klikke på Hjørnerunding i menuen Format. Klik på den tredje indstilling i den øverste række, og klik derefter på OK.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  1. Angive en obligatorisk rollebegrænsning

   1. Træk figuren Obligat. rolleforbindelse fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Klæb startpunktet med den sorte cirkel Billede af startpunkt – grøn firkant med X i til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på et objekt (en enhedsfigur).

    Startpunktet bliver rødt, når forbindelsen er klæbet fast til figuren. Du kan flytte de fastklæbede figurer uden at bryde forbindelsen.

   3. Klæb slutpunktet Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant for figuren Obligat. rolleforbindelse til en prædikatsfigur (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær).

  2. Angive en entydighedsbegrænsning

   1. Træk figuren Entydighedsbegrænsning fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Placer figuren direkte over eller under den prædikatsfigur (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær), du vil begrænse.

   3. Træk et af slutpunkterne ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ), så pilen strækkes hen over den rette rolleboks på prædikatsfiguren.

  3. Angive en frekvensbegrænsning

   1. Træk figuren Frekvensbegrænsning fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Placer figuren i nærheden af den prædikatsfigur (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær), du vil begrænse.

   3. Skriv den ønskede frekvens, når du har markeret figuren.

  4. Angive en sammenlignings- eller lighedsbegrænsning

   1. Træk figuren Delmængdebegrænsning eller Lighedsbegrænsning fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Placer figuren mellem de prædikatsfigurer (Unær, Binær, Lodret binær , Trinær eller Kvartær), der har roller, du vil begrænse.

   3. Klæb startpunktet Billede af startpunkt – grøn firkant med X i for figuren Delmængdebegrænsning eller Lighedsbegrænsning til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X i den relevante rolleboks på prædikatsfiguren.

    Startpunktet bliver rødt, når forbindelsen er klæbet fast til figuren. Du kan flytte de fastklæbede figurer uden at bryde forbindelsen.

   4. Klæb slutpunktet Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant for figuren Delmængdebegrænsning eller Lighedsbegrænsning til den relevante rolleboks på den anden prædikatsfigur.

  5. Angive en cirkelbegrænsning

   1. Træk figuren Cirkelbegrænsning fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Placer figuren i nærheden af den prædikatsfigur (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær), der indeholder de to roller, du vil begrænse.

   3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Hvis de to roller indgår i et længere prædikat, skal du fastgøre de to slutpunkter ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i and Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) for figuren Cirkelbegrænsning til en af rollerne på prædikatsfiguren.

    • Hvis de to roller udgør et binært prædikat, skal du markere figuren Cirkelbegrænsning, klikke på Streg på listen Mønster i menuen Formater, klikke på Ingen og derefter klikke på OK.

   4. Højreklik på figuren Cirkelbegrænsning, og klik derefter på den ønskede type cirkelbegrænsning i genvejsmenuen.

  6. Angive en ekstern begrænsning

   1. Træk en ekstern begrænsningsfigur (Ekst. frekv. begrænsning, Ekst. prim. begrænsning, Ekst. obligat. begrænsning eller Ekst. entydig begrænsning) fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   2. Placer figuren i nærheden af den prædikatsfigur, der repræsenterer de roller, du vil begrænse.

   3. Træk figuren Begrænsningsforbindelse fra ORM-diagram over på tegningssiden.

   4. Klæb startpunktet Billede af startpunkt – grøn firkant med X i for forbindelsesfiguren for begrænsningen til et forbindelsespunkt Billede af forbindelsespunkt – blåt X på den eksterne begrænsningsfigur.

    Startpunktet bliver rødt, når forbindelsen er klæbet fast til figuren. Du kan flytte de fastklæbede figurer uden at bryde forbindelsen.

   5. Klæb slutpunktet Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant for begrænsningsforbindelsesfiguren til den relevante rolleboks på prædikatsfiguren (Unær, Binær, Lodret binær, Trinær eller Kvartær).

   6. Hvis vil ændre frekvensen for den eksterne begrænsningsfigur (Ekst. frekv. begrænsning, Ekst. prim. begrænsning, Ekst. obligat. begrænsning eller Ekst. entydig begrænsning), skal du markere figuren og derefter skrive den ønskede frekvens.

 8. Gem diagrammet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×