Oprette enkelte og tilbagevendende opgaver

Med Project 2010 kan du oprette Opgave der opdeler arbejde i mindre dele. Nogle projektledere kalder opgaver "aktiviteter" eller "arbejdspakker".

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en ny opgave

Føje en opgave til en opgaveliste

Indsætte en opgave mellem eksisterende opgaver

Tilføje en opgave i netværksdiagramvisningen

Oprette flere opgaver

Oprette en tilbagevendende opgave

Lære tip til at arbejde med opgaver

Oprette en ny opgave

Føje en opgave til en opgaveliste

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Områdebillede Opgavevisning.

 2. Skriv et opgavenavn i et tomt Opgavenavn-felt, og tryk derefter på ENTER.

Indsætte en opgave mellem eksisterende opgaver

 1. Markér den række herunder, hvor du vil have vist en ny opgave.

 2. Klik på den øverste del af opgaveknappen i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

  Områdebillede til indsætning af opgave.

 3. Skriv et opgavenavn i den indsatte række. Numrene på opgave-id'erne ændres automatisk, når du har indsat en opgave.

Tilføje en opgave i netværksdiagramvisningen

 1. Hvis du vil skifte til netværksdiagramvisningen under fanen Vis i gruppen Opgavevisninger, skal du klikke på Netværksdiagram.

  Knappen Netværksdiagram.

 2. Klik på den øverste del af opgaveknappen i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

  Områdebillede til indsætning af opgave.

 3. Skriv opgavenavnet i det nye opgavefelt.

Du kan bruge en disposition til at organisere planlægge, mens du angiver opgaver, men du kan også vente, indtil du har angivet alle projektopgaverne. Når du opretter en disposition for en tidsplan i projektet, skal du forenkle organiseringen, så projektet er lettere at oprette, styre og vedligeholde.

Toppen af siden

Oprette flere opgaver

Hvis du samtidigt tilføjer flere opgaver med tildeling og opgaveafhængigheder, kan det være lettere at skrive disse oplysninger i projektet ved hjælp af visningen Opgaveformular.

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Områdebillede Opgavevisning.

 2. Vælg Detaljer i gruppen Opdelt visning under fanen Vis.

  Områdebillede Opdel visning.

  Vinduet opdeles for at åbne visningen Gantt-diagram øverst og visningen Opgaveformular nederst. Du kan ikke få vist tidslinjen i denne opdelte visning.

 3. I visningen Gantt-diagram (øverst) skal du klikke på den første tomme række til sidst på opgavelisten.

 4. I visningen Opgaveformular (nederst) skal du skrive oplysninger om den nye opgave:

  • Skriv navnet på den nye opgave i feltet Navn.

  • Skriv opgavevarigheden i feltet Varighed.

  • Markér afkrydsningsfeltet Indsatsbaseret, hvis opgaven skal have en fast varighed uanset ressourcetildelingerne.

  • Skriv detaljerede oplysninger om opgaven, f.eks. tildelte ressourcer og foregående opgaver, i formularkolonnerne.

 5. Klik på OK for at gemme den nye opgave, og klik derefter på Næste for at flytte til næste række i Gantt-diagramvisningen.

Bemærk: Du kan ikke bruge visningen Opgaveformular til at oprette underopgaver i projektet. Du kan oprette underopgaver ved at rykke opgaver ind eller ud i Gantt-diagramvisningen.

Toppen af siden

Oprette en tilbagevendende opgave

Hvis du ønsker at gentage en opgave ved bestemte intervaller, skal du angive, at det er en tilbagevendende opgave. Hvis opgaven ikke gentages ved bestemte intervaller, skal du angive, at det er en regelmæssig opgave, hver gang den forekommer.

 1. Klik på Gantt-diagram i gruppen Opgavevisninger under fanen Vis.

  Områdebillede Opgavevisning.

 2. Markér den række, hvor du vil have vist den tilbagevendende opgave.

 3. Klik på den nederste del af opgaveknappen og klik derefter på Tilbagevendende opgave i gruppen Sæt ind under fanen Opgave.

  Områdebillede Indsæt opgave.

 4. Skriv opgavenavnet i feltet Opgavenavn.

 5. Skriv varigheden for en enkelt forekomst af opgaven i feltet Varighed.

 6. Klik på Hver dag, Hver uge, Hver måned eller Hvert år under Gentagelsesmønster.

 7. Markér afkrydsningsfeltet ved siden af hver dag, hvor opgaven skal forekomme.

 8. Skriv en startdato i feltet Start, og benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Vælg Afslut efter, og angiv det antal gange, opgaven skal forekomme.

  • Vælg Afslut den, og angiv den dato, den tilbagevendende opgave skal afsluttes.

   Bemærk: Hvis du ikke angiver en dato i feltet Start, bruges projektets startdato i Project.

 9. Vælg en ressourcekalender fra listen Kalender i området Kalender til at planlægge denne opgave, som skal anvendes til opgaven. Hvis du ikke ønsker at anvende en kalender, skal du vælge Ingen.

  Tip: Hvis du vil anvende en kalender, men ikke binde denne kalender til planlægningen af opgaven, skal du markere afkrydsningsfeltet Under planlægning ignoreres ressourcekalendere.

Når du indsætter en tilbagevendende opgave, bliver opgave-id'erne automatisk nummereret igen, og indikatorer Ikonbillede for en tilbagevendende opgave vises i kolonnen Indikatorer Kolonneoverskrift til indikator .

Hvis du tildeler ressourcer til en tilbagevendende hovedopgave ved at skrive ressourcenavnene i feltet Ressourcenavne, tildeles ressourcen det samlede arbejde på den tilbagevendende opgave og ikke til de enkelte opgaver, efterhånden som de opstår.

Toppen af siden

Lære tip til at arbejde med opgaver

Hvis du vil definere opgaverne mest effektivt, skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

 • Opdel opgaverne ned til det detaljeringsniveau, du vil kunne følge op på. Det er en god ide at opdele dem yderligere på risikofyldte områder.

 • Sørg for, at opgaverne har tydelige afslutningskriterier.

 • Definer opgaverne, der er korte, sammenlignet med det samlede projekts varighed. Korte opgaver gør det nemmere at vurdere tid og ressourcer.

 • Undgå at definere ting som ferie eller uddannelse som opgaver. I stedet for kan du indstille ressourcekalender til at tage højde for ikke-arbejdsrelateret (administrativ) tid.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×