Oprette en webstedskolonne

En webstedskolonne er en kolonnedefinition, der kan genbruges, eller en skabelon, du kan tildele flere lister på tværs af forskellige SharePoint-websteder. Du kan bruge webstedskolonner, hvis din virksomhed ønsker at etablere ensartede indstillinger på tværs af forskellige lister og biblioteker. Du kan anvende indstillingerne på forskellige lister og biblioteker, så du ikke behøver at genoprette indstillingerne hver gang. Lad os f.eks. antage, at du skal definere webstedskolonnen Kunde. Brugerne kan føje denne kolonne til deres indholdstyper eller liste. Det sikrer, at kolonnen har de samme attributter, i det mindste som udgangspunkt, overalt.

Når du føjer et element til listen eller biblioteket, udfyldes en formular, hvor hver kolonne er repræsenteret af et felt. I hvert felt vises navnet på kolonnen. Hvis du indtaster en beskrivelse af kolonnen, vises beskrivelsen under feltet. Du kan bruge beskrivelsen til at gøre det nemmere for gruppemedlemmerne at udfylde formularen ved at forklare indholdet af feltet.

 1. Klik på Webstedshandlinger på portalwebstedets startside, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedskolonner under Gallerier på siden Indstillinger for websted.

 3. Klik på Opret på siden Galleri med webstedskolonner.

 4. Skriv det ønskede navn i boksen Kolonnenavn i sektionen Navn og type.

 5. Vælg den type oplysninger, du vil indsætte i kolonnen.

  I nedenstående tabel beskrives de typer kolonner, der som standard er tilgængelig.

Vælg denne indstilling

For at vise

Enkelt tekstlinje

Kolonner, der indsamler og viser korte tekster på en enkelt linje, herunder ren tekst, kombinationer af tekst og tal samt tal, der ikke bruges i beregninger (f.eks. telefonnumre).

Flere tekstlinjer

Kolonner, der indsamler og viser en eller flere sætninger med tekst eller formateret tekst.

Valg (menu at vælge fra)

Kolonner med en liste over valgmuligheder.

Tal (1; 1,0; 100)

Kolonner med en boks til indtastning af en numerisk værdi.

Valuta (kr, $, yen og €)

Kolonner med en boks til indtastning af valutabeløb.

Dato og klokkeslæt

Kolonner, der indeholder kalender- eller klokkeslætsdata.

Opslag (oplysninger, der allerede findes på webstedet)

Kolonner, der gør det nemt for dig at indsamle oplysninger, der allerede er gemt på et websted.

Ja/Nej (afkrydsningsfelt)

Kolonner, der indeholder sand/falsk-værdier.

Person eller gruppe

Kolonner med navnet på brugere eller SharePoint-grupper.

Hyperlink eller billede

Kolonner med et hyperlink til en webside eller et billede fra internettet.

Beregnet (beregningen er baseret på andre kolonner)

Kolonner med oplysninger, der er baseret på resultatet af en formel. Formlen kan bruge oplysninger fra andre lister og kolonner, datoer eller tal. Du kan bruge almindelige matematiske operatorer.

Komplet HTML-indhold med formatering og begrænsninger til udgivelse

Kolonner med indhold fra webdelen HTML-editor. Der kan anvendes indholds- og formateringsbegrænsninger i kolonnen.

Billede med formatering og begrænsninger til udgivelse

Kolonner med hyperlinks til billeder, der er defineret i elementegenskaberne. I hver kolonne vises et billede, og der kan anvendes formatering og begrænsninger.

Hyperlink med formatering og begrænsninger til udgivelse

Kolonner med hyperlinks og de hyperlinknavne, der er defineret i elementegenskaberne. Hyperlinkene kan have formatering og begrænsninger.

Data til oversigtshyperlinks

Kolonner med oversigtshyperlinks til en side. Et oversigtshyperlink kan være en titel, en beskrivelse, et billede eller en URL-adresse, der bruges på sider, der udgives, til at præsentere grupperede hyperlinks ved hjælp af et sæt fælles typografier.

Målretning til målgruppe

Kolonner, der angiver, om elementet er målrettet en bestemt gruppe. Denne kolonne kræver brug af webdelen til indholdsforespørgsel.

 1. Brug sektionen Gruppe til at vælge en eksisterende gruppe, hvor den nye webstedskolonne skal gemmes, eller til at oprette en ny gruppe til kolonnen.

  I nedenstående tabel beskrives de grupper, der som standard er tilgængelig.

Vælg denne indstilling

For at vise

Grundlæggende kolonner

Kolonner, der er praktiske i mange typer lister eller biblioteker.

Centrale kontaktperson- og kalenderkolonner

Kolonner, der er praktiske på kontaktperson- og kalenderlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra klientprogrammer med kontaktperson- og kalenderdata som f.eks. Microsoft Outlook .

Centrale dokumentkolonner

Almindelige dokumentkolonner fra det centrale Microsoft Office-egenskabssæt eller Dublins hovedsæt af metadataelementer.

Centrale problem- og opgavekolonner

Kolonner, der er praktiske på opgave- og problemlister. Disse kolonner bruges typisk til at synkronisere metadata fra klientprogrammer med opgave- og problemdata som f.eks. Office Outlook.

Brugerdefinerede kolonner

Kolonner, du tilføjer for at opfylde formålet med listen eller biblioteket.

Udvidede kolonner

En sæt kolonner til særlige formål.

KPI-indikatorer

Kolonner, der er egnede til fremvisning af KPI-indikatordata.

Kolonner til sidelayout

Kolonner, der er praktiske til oplysninger om sidelayout.

Kolonner til udgivelse

Kolonner, der er praktiske til oplysninger om udgivelser.

Rapporter

Kolonner, der er praktiske til oprettelse af rapporter.

 1. Vælg de andre ønskede kolonneindstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne. Hvilke indstillinger, der er tilgængelig i denne sektion, afhænger af den type kolonne, du har valgt i sektionen Navn og type.

 2. Klik på OK.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×