Oprette en webstedsindholdstype

Denne artikel indeholder

Om webstedsindholdstyper

Overvejelser om indholdstyper

Oprette en webstedsindholdstype

Som webstedsejer kan du oprette nye webstedsindholdstype. Du kan derefter tilføje disse indholdstyper på lister og i biblioteker på det webstedsniveau, du oprettede dem på, og på websteder på lavere niveauer. En webstedsindholdstype, som du f.eks. har oprettet på øverste webstedsniveau, er tilgængelig for lister og biblioteker på alle websteder i gruppen af websteder. Indholdstyper, som er oprettet på et lavere webstedsniveau, er ikke tilgængelige på websteder på højere niveau.

Når du har defineret en webstedsindholdstype, kan du genbruge den i flere dokumentbiblioteker på det aktuelle websted eller på andre websteder. På denne måde kan du organisere indhold på en meningsfuld måde og knytte de samme muligheder til indhold på tværs af den valgte dokumenthåndteringsløsning. Hvis virksomheden bruger en bestemt kontrakttype, kan du oprette en indholdstype, som definerer metadataene for denne kontrakt, den skabelon, der skal bruges til kontrakten, og de arbejdsprocesser, der kræves for at gennemgå og fuldføre kontrakten. Alle dokumentbiblioteker, som du føjer indholdstypen Kontrakt til, indeholder alle metadatadefinitioner og -arbejdsprocesser for indholdstypen, og forfattere kan bruge den skabelon, du angiver, til at oprette nye kontrakter.

Om webstedsindholdstyper

En webstedsindholdstype beskriver attributterne i et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver webstedsindholdstype kan angive følgende:

 • Et sæt af egenskaber.

 • Formularer til redigering og visning af egenskaberne.

 • Arbejdsprocesser, som du vil gøre tilgængelige for dokumentet eller listeelementet.

Tip: Webstedsindholdstyper kan også udvides ved hjælp af brugerdefinerede funktioner.

Når du tilføjer en webstedsindholdstype på en liste eller i et bibliotek, angiver du, at listen eller biblioteket kan indeholde listeelementer, mapper eller dokumenter med den pågældende indholdstype. En forekomst af en webstedsindholdstype, som er knyttet til en liste, kaldes en listeindholdstype.

Toppen af siden

Overvejelser om indholdstyper

Overvej følgende, når du opretter en ny webstedsindholdstype:

Indholdstyper er organiseret i et hierarki    Indholdstypehierarkiet gør det muligt, at indholdstypen kan nedarve sine egenskaber fra en anden indholdstype. På denne måde kan dokumentklasser dele egenskaber på tværs af en virksomhed, men disse egenskaber kan skræddersys til bestemte websteder eller lister.

Alle dokumenter vedrørende kundeleveringer i en virksomhed kan f.eks. kræve et sæt af metadata, f.eks. et kontonummer og et projektnummer. Ved at oprette indholdstypen Kundeleveringer på øverste niveau, som alle andre dokumenttyper med relation til kundeleveringer nedarver fra, sørger du for, at kontonumre og projektnumre knyttes til alle varianter af dokumenter vedrørende kundeleveringer i virksomheden. Hvis du føjer endnu en krævet kolonne til indholdstypen Kundeleveringer på øverste niveau, kan du vælge at opdatere alle indholdstyper, som nedarver fra den, så den nye kolonne føjes til alle dokumenter vedrørende kundeleveringer.

Nye webstedsindholdstyper er baseret på en overordnet indholdstype    Når du opretter en ny webstedsindholdstype, skal du vælge en eksisterende (overordnet) webstedsindholdstype, som du vil oprette den nye webstedsindholdstype ud fra. Den nye webstedsindholdstype, du opretter, nedarver den overordnede types attributter. Når du har oprettet en ny webstedsindholdstype, kan du udføre ændringer på den, f.eks. tilføje eller fjerne kolonner. Bemærk, at ændringer, som er udført direkte på en underordnet webstedsindholdstype, ikke påvirker den overordnede indholdstype, som den er baseret på. Når du opdaterer en overordnet indholdstype, kan du også vælge, om disse ændringer skal opdateres på listen og på de webstedsindholdstyper, som nedarver fra den pågældende indholdstype.

Underordnede webstedsindholdstyper nedarver fra den overordnede type    Indholdstyper, som du opretter, er baseret på en overordnet indholdstype og nedarver på denne måde den overordnede types attributter. Når du opdaterer en overordnet indholdstype, kan du vælge, om de underordnede webstedsindholdstyper skal nedarve disse ændringer. Følgende attributter kan nedarves fra en overordnet indholdstype:

 • Dokumentskabelon.

 • Indstillingen Skrivebeskyttet.

 • Arbejdsprocesser.

 • Kolonner.

 • Attributter, som kan udvides, og som er tilføjet af andre programmer.

På alle sider med indholdstypeindstillinger kan du opdatere listeindholdstyper og underordnede webstedstyper. Når du vælger at opdatere alle indholdstyper, som nedarver fra deres overordnede indholdstyper, opdateres alle indstillinger på den pågældende side også på alle listeindholdstyper og underordnede webstedsindholdstyper, som er underordnede typer til den indholdstype, du ændrer. Dette tilsidesætter eventuelle tidligere indstillinger på listen og webstedsindholdstyperne, som nedarver fra denne overordnede type.

Hvis du f.eks. kun ændrer dokumentskabelonen på siden Avancerede indstillinger og vælger at opdatere listeindholdstyper og underordnede webstedsindholdstyper, opdateres dokumentskabelonen og skrivebeskyttelsesindstillingerne på alle underordnede indholdstyper, fordi begge disse indstillinger findes på samme side. På samme måde opdateres alle indstillinger, som udføres på siden Indstillinger for arbejdsproces, sammen på underordnede indholdstyper. Hver kolonne har sin egen Skift webstedsindholdstypekolonne, så indstillingerne for hver kolonne skal opdateres for sig.

Bemærk, at alle attributter for indholdstypen, som vises på den overordnede indholdstype – ud over Navn, Beskrivelse og Gruppe – kan opdateres på underordnede typer. Kolonner eller indstillinger, som ikke vises på den overordnede type, kan ikke opdateres. Du kan sørge for, at ændringer, som du udfører på den overordnede indholdstype, ikke overskriver indstillinger på underordnede indholdstyper, ved at markere den underordnede indholdstype som skrivebeskyttet. Selvom dette kan være en god ide i nogle situationer, mindsker det også din mulighed for at administrere indholdstypehierarkiet centralt.

Hvis du markerer en indholdstype som skrivebeskyttet, kan den overordnede types indstillinger stadig tilsidesætte den underordnede types indstillinger, hvis du angiver, at den overordnede type ikke skal være skrivebeskyttet og derefter opdaterer ændringer på underordnede indholdstyper.

Webstedsindholdstyper gemmes i grupper    Når du opretter en ny webstedsindholdstype, skal du vælge, om du vil gemme den i en eksisterende gruppe eller i en ny gruppe, som du opretter. Hvis du ikke vil have, at den nye webstedskolonne skal kunne bruges af andre, kan du oprette gruppen _Skjult og derefter gemme webstedskolonnen i den.

Toppen af siden

Oprette en webstedsindholdstype

 1. Klik på Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier.

 3. Klik på Opret på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 4. Skriv et navn og evt. en beskrivelse til den nye webstedsindholdstype i sektionen Navn og beskrivelse på siden Ny webstedsindholdstype.

 5. Vælg den gruppe, som du vil basere denne nye indholdstype på, på listen Vælg overordnet indholdstype fra. Bemærk, at gruppen Særlige indholdstyper indeholder indholdstyper, som ændrer den måde, lister eller biblioteker fungerer på, når de tilføjes.

 6. Vælg den overordnede indholdstype, som du vil basere indholdstypen på, på listen Overordnet indholdstype.

  Bemærk: Listen over overordnede indholdstyper har forskelligt udseende afhængigt af, hvilken indstilling du valgte i det foregående trin.

 7. Vælg, om denne nye webstedsindholdstype skal gemmes i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe, i sektionen Gruppe.

 8. Klik på OK.

  Siden Webstedsindholdstype: Navnet på den nye indholdstype. Du kan vælge indstillinger på denne side, som definerer den nye indholdstype yderligere. Du kan finde oplysninger om, hvordan du redigerer indholdstypeindstillinger, i emnet Ændre en webstedsindholdstype.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×