Oprette en webstedsindholdstype

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Denne artikel indeholder

Om webstedsindholdstyper

Overvejelser om indholdstype

Oprette en webstedsindholdstype

Om webstedsindholdstyper

Som ejer af webstedet, kan du oprette nyt websted indholdstyper. Du kan derefter føje disse indholdstyper til lister og biblioteker på webstedsniveau, hvor du oprettede dem, ud over websteder på lavere niveauer. For eksempel er en webstedsindholdstype, du opretter på webstedet på øverste niveau tilgængelig for lister og biblioteker på alle websteder i gruppen af websteder. Indholdstyper, der er oprettet på et websted til et lavere niveau er ikke tilgængelige til et højere websteder.

Når du har defineret en webstedsindholdstype, kan du genbruge den i flere dokumentbiblioteker på det aktuelle websted eller på andre websteder. På denne måde kan du organisere indholdet på en praktisk måde og knytte den samme funktionalitet til indholdet i hele dokumenthåndteringsløsningen. Hvis din organisation f.eks. benytter en bestemt kontrakttype, kan du oprette en indholdstype, der definerer metadataene for den pågældende kontrakt, den skabelon, der skal bruges til kontrakten, og de arbejdsprocesser, der skal bruges til at gennemgå og afslutte kontrakten. Alle dokumentbiblioteker, som du føjer kontraktindholdstypen til, indeholder alle indholdstypens metadatadefinitioner og arbejdsprocesser, og forfattere kan benytte den skabelon, du angiver, til at oprette nye kontrakter.

En webstedsindholdstype beskriver attributterne for et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver indholdstype kan angive følgende:

 • Et sæt egenskaber.

 • Formularer til at redigere egenskaberne og vise dem.

 • Arbejdsprocesser, du vil gøre tilgængelige for dokumentet eller listeelementet.

Tip: Webstedsindholdstyper kan også udvides ved at anvende brugerdefinerede funktioner.

Ved at føje en webstedsindholdstype til en liste eller et bibliotek angiver du, at listen eller biblioteket kan indeholde listeelementer, mapper eller dokumenter af den pågældende indholdstype. En forekomst af en indholdstype, der er knyttet til en liste, kaldes en listeindholdstype.

Toppen af siden

Overvejelser i forbindelse med indholdstyper

Overvej følgende, når du opretter en ny webstedsindholdstype:

Indhold typer er organiseret i et hierarki.    Hierarkiet indholdstype gør det muligt for en indholdstype arve sine egenskaber fra en anden indholdstype. Klasser af dokumenter kan dele egenskaber på tværs af en organisation på denne måde, men disse egenskaber kan tilpasses til bestemte websteder eller lister.

I en virksomhed skal alle salgsdokumenter f.eks. indeholde et sæt metadata som f.eks. kontonummer og projektnummer. Ved at oprette indholdstypen Kundesalg på øverste niveau, som alle andre typer salgsdokumenter arver fra, sikrer du, at konto- og projektnumre knyttes til alle varianter af dokumenterne i organisationen. Hvis du føjer endnu en obligatorisk kolonne til indholdstypen Kundesalg på øverste niveau, kan du vælge at opdatere alle indholdstyper, der arver fra den, hvilket vil føje den nye kolonne til alle salgsdokumenterne.

Nye webstedsindholdstyper er baseret på en overordnet indholdstype.    Når du opretter en ny webstedsindholdstype, skal du vælge en eksisterende (overordnet) webstedsindholdstype, du vil oprette din nye webstedsindholdstype. Den nye webstedsindholdstype, du opretter arver attributterne i overordnet. Når du opretter en ny webstedsindholdstype, kan du foretage ændringer til det, såsom at tilføje eller fjerne kolonner. Bemærk, at ændringer direkte til en underordnet indholdstype ikke påvirker den overordnede indholdstype, som er den baseret. Når du opdaterer en overordnet indholdstype, kan du også vælge, om disse ændringer er opdateret i de liste- og indholdstyper, der nedarver fra den overordnede indholdstype.

Underordnede indholdstyper, der nedarver fra overordnet.    Indholdstyper, du opretter er baseret på en overordnet indholdstype og dermed arver attributterne i overordnet. Når du opdaterer en overordnet indholdstype, kan du vælge, om du vil de underordnede webstedsindholdstyper skal arve disse ændringer. De attributter, der kan nedarves fra en overordnet indholdstype er:

 • Dokumentskabelon.

 • Skrivebeskyttet indstilling.

 • Arbejdsprocesser.

 • Kolonner.

 • Attributter, som kan udvides og er tilføjet af andre programmer.

På alle sider med indstillinger for indholdstyper har du mulighed for at opdatere listeindholdstyper og underordnede webstedsindholdstyper. Når du vælger at opdatere alle indholdstyper, der arver fra deres overordnede indholdstyper, opdateres alle indstillinger på den pågældende side også i alle listeindholdstyper og underordnede indholdstyper, der er underordnet i forhold til den indholdstype, du ændrer. Dette tilsidesætter tidligere indstillinger i liste- og webstedsindholdstyperne, der arver fra denne overordnede indholdstype.

Hvis du f.eks. kun ændrer dokumentskabelonen på siden Avancerede indstillinger og vælger at opdatere listeindholdstyper og underordnede webstedsindholdstyper, opdateres dokumentskabelonen og den skrivebeskyttede indstilling i alle underordnede indholdstyper, fordi begge disse indstillinger findes på den samme side. På samme måde vil alle ændringer foretaget på siden Indstillinger for arbejdsproces blive opdateret samlet i underordnede indholdstyper. Hver kolonne har siden Skift webstedsindholdstypekolonne, så indstillingerne for hver kolonne skal opdateres enkeltvis.

Vær opmærksom på, at alle attributter for en indholdstype, der vises i den overordnede indholdstype – bortset fra Navn, Beskrivelse og Gruppe – kan opdateres i underordnede typer. Kolonner eller indstillinger, der ikke vises i den overordnede type, kan ikke opdateres. Du kan sikre, at ændringer, der foretages af den overordnede indholdstype, ikke overskriver indstillinger i de underordnede indholdstyper ved at markere den underordnede indholdstype som skrivebeskyttet. Selvom dette er fordelagtigt i nogle situationer, begrænser det også muligheden for centralt at administrere indholdstypehierarkiet.  

Hvis du markerer en indholdstype som skrivebeskyttet, kan indstillingerne for den overordnede indholdstype stadig tilsidesætte den underordnede types indstillinger, hvis du indstiller den overordnede indholdstype til ikke at være skrivebeskyttet og derefter opdaterer ændringerne i de underordnede indholdstyper.

Webstedet indholdstyper, der er gemt i grupper.    Når du opretter en ny webstedsindholdstype, skal du vælge, om at gemme den i en eksisterende gruppe eller for at gemme den i en ny gruppe, du opretter. Hvis du ikke vil den nye webstedskolonne skal bruges af andre, kan du oprette en gruppe med navnet _Skjultog derefter gemme din webstedskolonne i den.

Toppen af siden

Oprette en webstedsindholdstype

 1. Klik på Webstedshandlinger på startsiden for gruppen af websteder, peg på Indstillinger for websted, og klik derefter på Rediger alle indstillinger for websted.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i sektionen Gallerier.

 3. Klik på Opret på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

 4. Skriv et navn og evt. en beskrivelse til den nye webstedsindholdstype i sektionen Navn og beskrivelse på siden Ny webstedsindholdstype.

 5. Vælg den gruppe, som du vil basere denne nye indholdstype på listen Vælg overordnet indholdstype fra. Bemærk, at gruppen Speciel indholdstyper indeholder indholdstyper, der ændres funktionsmåden for listen eller biblioteket, når du har tilføjet.

 6. Vælg den overordnede indholdstype, du vil basere indholdstypen på, på listen Overordnet indholdstype.

  Bemærk: Listen over overordnede indholdstyper er forskellig alt efter den indstilling, du valgte i forrige trin.

 7. Vælg i afsnittet Gruppe, om denne nye webstedsindholdstype skal gemmes i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe.

 8. Klik på OK.

  Den webstedsindholdstype: Din nye indholdstype navn side vises. Du kan vælge indstillingerne på denne side for yderligere at definere den nye indholdstype. Du kan finde oplysninger om at ændre indstillingerne for indholdstypen, under emnet, ændre en webstedsindholdstype.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×