Oprette en webstedsindholdstype

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Denne artikel indeholder

Om webstedsindholdstyper

Overvejelser om indholdstype

Oprette en webstedsindholdstype

Som ejer af webstedet, kan du oprette nyt websted indholdstyper. Du kan derefter føje disse indholdstyper til lister og biblioteker på webstedsniveau, hvor du oprettede dem, ud over websteder på lavere niveauer. For eksempel er en webstedsindholdstype, du opretter på webstedet på øverste niveau tilgængelig for lister og biblioteker på alle websteder i gruppen af websteder. Indholdstyper, der er oprettet på et websted til et lavere niveau er ikke tilgængelige til et højere websteder.

Når du har defineret en webstedsindholdstype, kan du genbruge den i flere dokumentbiblioteker på det aktuelle websted eller på andre websteder. På denne måde kan du organisere indholdet på en praktisk måde og knytte den samme funktionalitet til indholdet i hele dokumenthåndteringsløsningen. Hvis din organisation f.eks. benytter en bestemt kontrakttype, kan du oprette en indholdstype, der definerer metadataene for den pågældende kontrakt, den skabelon, der skal bruges til kontrakten, og de arbejdsprocesser, der skal bruges til at gennemgå og afslutte kontrakten. Alle dokumentbiblioteker, som du føjer kontraktindholdstypen til, indeholder alle indholdstypens metadatadefinitioner og arbejdsprocesser, og forfattere kan benytte den skabelon, du angiver, til at oprette nye kontrakter.

Om webstedsindholdstyper

En webstedsindholdstype beskriver attributterne for et dokument, en mappe eller et listeelement. Hver indholdstype kan angive følgende:

 • Et sæt egenskaber.

 • Formularer til at redigere egenskaberne og vise dem.

 • Arbejdsprocesser, du vil gøre tilgængelige for dokumentet eller listeelementet.

Tip!: Webstedsindholdstyper kan også udvides ved at anvende brugerdefinerede funktioner.

Ved at føje en webstedsindholdstype til en liste eller et bibliotek angiver du, at listen eller biblioteket kan indeholde listeelementer, mapper eller dokumenter af den pågældende indholdstype. En forekomst af en indholdstype, der er knyttet til en liste, kaldes en listeindholdstype.

Toppen af siden

Overvejelser i forbindelse med indholdstyper

Overvej følgende, når du opretter en ny webstedsindholdstype:

Indholdstyper er organiseret i et hierarki    Med indholdstypehierarkiet kan en indholdstype arve sine egenskaber fra en anden indholdstype. På denne måde kan klasser af dokumenter dele egenskaber i hele organisationen, men disse egenskaber kan skræddersys til bestemte websteder eller lister.

I en virksomhed skal alle salgsdokumenter f.eks. indeholde et sæt metadata som f.eks. kontonummer og projektnummer. Ved at oprette indholdstypen Kundesalg på øverste niveau, som alle andre typer salgsdokumenter arver fra, sikrer du, at konto- og projektnumre knyttes til alle varianter af dokumenterne i organisationen. Hvis du føjer endnu en obligatorisk kolonne til indholdstypen Kundesalg på øverste niveau, kan du vælge at opdatere alle indholdstyper, der arver fra den, hvilket vil føje den nye kolonne til alle salgsdokumenterne.

Nye webstedsindholdstyper er baseret på en overordnet indholdstype    Når du opretter en ny webstedsindholdstype, skal du vælge en eksisterende (overordnet) webstedsindholdstype, som du vil basere din nye webstedsindholdstype på. Den nye webstedsindholdstype, du opretter, arver den overordnede indholdstypes attributter. Når du har oprettet en ny webstedsindholdstype, kan du foretage ændringer af den, f.eks. tilføje eller fjerne kolonner. Vær opmærksom på, at ændringer foretaget direkte i en underordnet indholdstype ikke påvirker den overordnede indholdstype, som den er baseret på. Når du opdaterer en overordnet indholdstype, kan du også vælge, om disse ændringer opdateres i de liste- og webstedsindholdstyper, som arver fra den overordnede indholdstype.

Underordnede webstedsindholdstyper arver fra den overordnede indholdstype    Indholdstyper, som du opretter, er baseret på en overordnet indholdstype og arver derfor den overordnede indholdstypes attributter. Når du opdaterer en overordnet indholdstype, kan du vælge, om de underordnede webstedsindholdstyper skal arve disse ændringer. Følgende attributter kan arves fra en overordnet indholdstype:

 • Dokumentskabelon.

 • Skrivebeskyttet indstilling.

 • Arbejdsprocesser.

 • Kolonner.

 • Attributter, som kan udvides og er tilføjet af andre programmer.

På alle sider med indstillinger for indholdstyper har du mulighed for at opdatere listeindholdstyper og underordnede webstedsindholdstyper. Når du vælger at opdatere alle indholdstyper, der arver fra deres overordnede indholdstyper, opdateres alle indstillinger på den pågældende side også i alle listeindholdstyper og underordnede indholdstyper, der er underordnet i forhold til den indholdstype, du ændrer. Dette tilsidesætter tidligere indstillinger i liste- og webstedsindholdstyperne, der arver fra denne overordnede indholdstype.

Hvis du f.eks. kun ændrer dokumentskabelonen på siden Avancerede indstillinger og vælger at opdatere listeindholdstyper og underordnede webstedsindholdstyper, opdateres dokumentskabelonen og den skrivebeskyttede indstilling i alle underordnede indholdstyper, fordi begge disse indstillinger findes på den samme side. På samme måde vil alle ændringer foretaget på siden Indstillinger for arbejdsproces blive opdateret samlet i underordnede indholdstyper. Hver kolonne har siden Skift webstedsindholdstypekolonne, så indstillingerne for hver kolonne skal opdateres enkeltvis.

Vær opmærksom på, at alle attributter for en indholdstype, der vises i den overordnede indholdstype – bortset fra Navn, Beskrivelse og Gruppe – kan opdateres i underordnede typer. Kolonner eller indstillinger, der ikke vises i den overordnede type, kan ikke opdateres. Du kan sikre, at ændringer, der foretages af den overordnede indholdstype, ikke overskriver indstillinger i de underordnede indholdstyper ved at markere den underordnede indholdstype som skrivebeskyttet. Selvom dette er fordelagtigt i nogle situationer, begrænser det også muligheden for centralt at administrere indholdstypehierarkiet.  

Hvis du markerer en indholdstype som skrivebeskyttet, kan indstillingerne for den overordnede indholdstype stadig tilsidesætte den underordnede types indstillinger, hvis du indstiller den overordnede indholdstype til ikke at være skrivebeskyttet og derefter opdaterer ændringerne i de underordnede indholdstyper.

Webstedsindholdstyper gemmes i grupper    Når du opretter en ny webstedsindholdstype, skal du vælge, om den skal gemmes i en eksisterende gruppe eller i en ny gruppe, som du opretter. Hvis den nye webstedskolonne ikke skal kunne bruges af andre, kan du oprette en gruppe med navnet _Skjult og gemme webstedskolonnen i den.

Toppen af siden

Oprette en webstedsindholdstype

 1. Gå til det websted, hvor du vil oprette en ny webstedsindholdstype.

  1. Menuen Webstedshandlinger Knapflade , klik på Indstillinger for websted.

   Bemærk!: På et websted, for hvilket menuen Webstedshandlinger er brugertilpasset, skal du pege på Indstillinger for websted, og derefter klikke på de indstillinger, som du vil få vist.

 2. Klik på Webstedsindholdstyper i kolonnen Gallerier.

  Siden Galleri med webstedsindholdstyper åbnes. Bemærk, at den nye indholdstype vises på denne side, efter at du har oprettet den.

 3. Klik på Opret på siden Galleri med webstedsindholdstyper.

  Siden Ny webstedsindholdstype vises.

 4. Skriv et navn og eventuelt en beskrivelse til den nye webstedsindholdstype i afsnittet Navn og beskrivelse.

 5. Vælg den gruppe, du vil basere denne nye indholdstype på, på listen Vælg overordnet indholdstype fra. Bemærk, at indholdstypegruppen Speciel indeholder indholdstyper, der ændrer listens eller bibliotekets funktionsmåde, når de tilføjes.

 6. Vælg den overordnede indholdstype, du vil basere indholdstypen på, på listen Overordnet indholdstype.

  Bemærk!: Listen over overordnede indholdstyper er forskellig alt efter den indstilling, du valgte i forrige trin.

 7. Vælg i afsnittet Gruppe, om denne nye webstedsindholdstype skal gemmes i en eksisterende gruppe eller en ny gruppe.

 8. Klik på OK.

  Webstedsindholdstypen: Siden Navn på ny indholdstype vises. Du kan vælge indstillinger på denne side for yderligere at definere den nye indholdstype.

Toppen af siden

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×