Oprette en webside fra et Word-dokument

Microsoft Office SharePoint Server 2007 indeholder en lang række værktøjer, som gør det lettere hurtigt at oprette websider ved hjælp af en browser. Du kan dog få brug for at oprette websider ud fra allerede eksisterende dokumenter eller anvende andre programmer til at oprette sider, som du kan placere i en gruppe af websteder. I Office SharePoint Server 2007 kaldes processen med at oprette en side ved hjælp af et tekstbehandlingsprogram, f.eks. Microsoft Office Word 2007, Rich Client-oprettelse.

I denne artikel

Fordele ved at bruge Word til at oprette websider

Oprette dokumenter til World Wide Web i Word

Udgive Word-dokumenter til et dokumentbibliotek

Konvertere et Word-dokument til en webside

Revidere et Word-dokument og en webside

Fordele ved at bruge Word til at oprette websider

Du kan bruge Office Word 2007-dokumenter til at oprette websider til en gruppe af websteder. Der er flere fordele ved denne fremgangsmåde:

 • Hurtigere oprettelse     Du kan omdanne vigtige Word 2007-dokumenter – f.eks. hvidbøger eller statusrapporter – direkte til websider i stedet for at genskabe disse dokumenter til brug på World Wide Web.

 • Arbejde offline     Når du bruger Word 2007 til at oprette en webside, kan du arbejde med indholdet med eller uden en forbindelse til internettet.

 • Udvidet funktionssæt    Word 2007 indeholder flere tekstbehandlingsfunktioner end Office SharePoint Server 2007 i sig selv.

 • Dokumentfleksibilitet     Du kan bruge Word 2007-dokumenter til andre formål også. Du kan f.eks. oprette en meddelelse om et nyt produkt ved hjælp af Word og derefter distribuere denne meddelelse i en e-mail og på World Wide Web.

Toppen af siden

Oprette dokumenter til World Wide Web i Word

Når du vil oprette et dokument i Word, som du vil konvertere til en webside, skal du bruge Word 2007. Dokumenter, som er oprettet i tidligere versioner af Microsoft Office Word, understøttes ikke af dokumentkonverteringsprogrammer, som Office SharePoint Server 2007 bruger til at omdanne et Word-dokument til en webside.

Husk på følgende, når du bruger Word 2007 til at oprette et dokument, som du vil konvertere til en webside:

 • Word 2007 understøtter integration med udgivelsesfunktionerne i Office SharePoint Server 2007. Du får adgang til disse funktioner i Word 2007 ved at klikke på knappen Microsoft Office Office-knapflade , klikke på Udgiv og derefter klikke på Server. Du kan finde flere oplysninger om disse funktioner i Hjælp i Word 2007.

 • Typografier og formatering i Word-dokumenter bevares ikke i alle tilfælde, når dokumentet konverteres til en webside. Det afhænger af, hvilke indstillinger webstedsadministratoren har angivet for dokumentkonvertering for dit websted. Webstedsadministratoren kan vælge disse indstillinger for hver indholdstype samt for Word-dokumenter generelt. Du kan få opklaret, om typografier og formatering er bevaret for Word-dokumenter og for bestemte indholdstyper, ved at spørge webstedsadministratoren.

 • Objekter som f.eks. billeder, du indsætter i et Word-dokument, vises ikke på websiden, hvis de er integreret i Word-dokumentet. Du skal indsætte objekterne som en kæde, for at de kan vises på den webside, du opretter, ved hjælp af Word-dokumentet. Objektet skal også findes i et dokumentbibliotek, som indgår i din gruppe af websteder. Når du indsætter objektet, gør du det ved at sammenkæde den kopi af objektet, der findes i dokumentbiblioteket.

 • Word-dokumentkonverteringsprogrammer findes kun til følgende filformater:

  • Word 2007-dokument (.docx-filformat)

  • Word 2007-makroaktiveret dokument (.docm-filformat)

Toppen af siden

Udgive Word-dokumenter til et dokumentbibliotek

Når du vil konvertere et Word-dokument til en webside, skal du først udgive Word-dokumentet eller overføre det til serveren. Du kan bruge kommandoen Udgiv, som vises, når du klikker på knappen Microsoft Office Office-knapflade i Word, eller du kan overføre et Word-dokument til et dokumentbibliotek på serveren, hvor din gruppe af websteder er placeret.

Overføre et Word-dokument til et dokumentbibliotek

Du kan føje en ny fil til et bibliotek eller erstatte en eksisterende fil med en revideret version af filen. Hvis biblioteket er konfigureret til at spore versioner af filer, kan du tilføje den reviderede fil som en ny version, som kommer til at indgå i versionsoversigten for filen.

Hvis du vil overføre en fil, der har samme navn som en eksisterende fil i biblioteket, men vil undgå at erstatte den eksisterende fil eller tilføje en ny version af den, skal du omdøbe en af kopierne af filen.

Når du tilføjer en fil i et bibliotek, skal du evt. angiveOffice SharePoint Server 2007. Filegenskaber kan omfatte grundlæggende oplysninger om en fil, f.eks. en beskrivelse af den eller nøgleord, som kan bruges, hvis nogen søger efter filen. Egenskaber kan også omfatte oplysninger, som er specifikke for virksomheden, f.eks. et afdelingsnavn eller et projektnummer.

 1. Hvis biblioteket ikke er åbent i forvejen, skal du klikke på navnet på værktøjslinjen Hurtig start.

  Hvis navnet på biblioteket ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på biblioteket.

 2. Klik på Overfør dokument i menuen Send.

 3. Klik på Gennemse for at finde den fil, du vil tilføje. Marker filen, og klik derefter på Åbn.

 4. Hvis du overfører en revideret version af en eksisterende fil, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis biblioteket ikke er konfigureret til at spore versioner af filer, kan du erstatte den eksisterende fil med den reviderede fil. Marker afkrydsningsfeltet Skal eksisterende filer overskrives? i sektionen Overfør dokument.

  • Hvis biblioteket er konfigureret til at spore versioner af filer, kan du erstatte den eksisterende fil med den nye version som en del af dokumentoversigten. Marker afkrydsningsfeltet Føj til eksisterende filer som en ny version? i sektionen Overfør dokument.

 5. Klik på OK.

 6. Hvis der vises en formular, hvor du bliver bedt om flere oplysninger om filen, skal du skrive oplysningerne, f.eks. titlen, i boksene. Der vises en rød stjerne ud for navnet på hver boks, der kræver oplysninger. Boksene kan være forskellige, afhængigt af hvordan biblioteket er konfigureret, og om gruppen kræver brugerdefinerede egenskaber.

 7. Klik på OK.

 8. Hvis du ikke kan se filerne i biblioteket, skal du opdatere browseren.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du overfører en fil til et bibliotek, som kræver angivelse af bestemte filegenskaber, og disse egenskaber mangler, forbliver filen tjekket ud til dig. Når du udfylder de obligatoriske egenskaber, kan du tjekke filen ind.

  • Hvis du overfører en fil til et bibliotek, som kræver, at filer tjekkes ud, er filen på forhånd tjekket ud for dig. Du skal tjekke filen ind, før andre kan redigere den.

  • Hvis der kræves indholdsgodkendelse for biblioteket, skal filen evt. godkendes, før den er synlig for alle, som har tilladelse til at se filer i biblioteket.

Toppen af siden

Konvertere et Word-dokument til en webside

 1. Åbn det dokumentbibliotek, der indeholder det Word-dokument, du vil konvertere til en webside.

 2. Klik på pilen til højre for det dokument, du vil konvertere, og peg derefter på Konverter dokument.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Fra Word-dokument til webside, hvis det dokument, du vil konvertere, har filformatet .docx.

  • Klik på Fra Word-dokument med makroer til webside, hvis det dokument, du vil konvertere, har filformatet .docm.

   Websidedialogboksen Opret side fra dokument åbnes.

 4. Klik på Gennemse i sektionen Placering i websidedialogboksen Opret side fra dokument for at vælge det websted, hvor siden skal oprettes. Udgivelsesfunktionerne skal være aktiveret på det websted, du vælger.

 5. Gennemgå titel og adresse eller URL-adresse for den side, du opretter, i sektionen Sidetitel og beskrivelse, og udfør eventuelle ændringer. I boksen Beskrivelse kan du indtaste en kort valgfri beskrivelse af siden.

 6. I sektionen Behandler kan du evt. vælge, om siden skal oprettes med det samme, eller om den skal oprettes i baggrunden. Denne indstilling kan være angivet i forvejen af webstedsadministratoren.

  Når du opretter siden med det samme, vises en side med oplysninger om, at handlingen tager lang tid at udføre, mens konverteringen pågår, og siden, du opretter, vises, når konverteringsprocessen er afsluttet. Når du opretter siden i baggrunden, returneres du til dokumentbiblioteket, mens konverteringen pågår. Du kan finde flere oplysninger om denne indstilling i artiklen Vælg, om siden skal oprettes i forgrunden eller baggrunden.

  Du har evt. også mulighed for at sende en e-mail for at oplyse andre brugere om, at siden er oprettet. Det gør du ved at markere afkrydsningsfeltet Send e-mail til følgende brugere, når siden er oprettet, skrive navnene på de personer, som du vil sende e-mailen til, i boksen Brugere og derefter klikke på Kontroller navne. Du kan også søge efter navne ved at klikke på Gennemse.

 7. Klik på Opret for at konvertere dokumentet. Indholdet af Word-dokumentet ændres ikke af konverteringsprocessen.

Toppen af siden

Revidere et Word-dokument og en webside

Du kan til hver en tid revidere et Word-dokument, men ændringer, du udfører på dokumentet, afspejles ikke automatisk på websiden. Du kan også ændre den webside, du har oprettet fra et Word-dokument, og du kan opdatere websiden med ændringer, som er udført på Word-kildedokumentet.

Hvis du vil revidere et Word-dokument, skal du bruge Word. Du kan åbne dokumentet direkte i Word, eller du kan åbne det fra den webside, du oprettede ved at konvertere Word-dokumentet.

Bruge websiden til at åbne og redigere et Word-dokument

 1. Gå til websiden, og klik derefter på Rediger side på oprettelsesværktøjslinjen. Siden åbnes og kan redigeres.

 2. Klik på Åbn kildedokument i feltkontrolelementet Sideindhold. Der åbnes en dialogboks, hvor du bliver bedt om at bekræfte, at du vil tjekke ud og redigere Word-dokumentet.

 3. Klik på OK i dialogboksen. Dokumentet åbnes i Word 2007.

  Bemærk: Hvis Word 2007 ikke er installeret, vises knappen Åbn ikke i dialogboksen Filoverførsel.

Ændre websiden, men ikke Word-dokumentet

 1. Gå til websiden, og klik derefter på Rediger side på oprettelsesværktøjslinjen. Siden åbnes og kan redigeres.

 2. Klik på Rediger indhold i feltkontrolelementet Sideindhold. Værktøjslinjen HTML-editor vises direkte over indholdet af siden. Du kan finde flere oplysninger om brugen af HTML-editor i artiklen Bruge HTML-editoren.

Opdatere websiden med ændringer, som er udført på Word-dokumentet

 1. Gå til websiden, og klik derefter på Rediger side på oprettelsesværktøjslinjen. Siden åbnes og kan redigeres.

 2. Klik på Opdater indhold fra kilde i feltkontrolelementet Sideindhold. Der åbnes en bekræftelsesdialogboks. Klik på OK for at opdatere websiden.

  Bemærk: Hvis den webside, du vil opdatere fra dens kildedokument, er blevet redigeret, så dens indhold er forskelligt fra indholdet i kildedokumentet, overskrives de ændringer, der blev udført på websiden, når denne procedure udføres. Du kan evt. gennemgå den eksisterende webside, inden du opdaterer den.

Bemærk: Du kan også opdatere websiden fra Word-dokumentet ved hjælp af den samme fremgangsmåde, som du bruger til at konvertere et Word-dokument til en webside. Hvis Word-dokumentet tidligere er blevet konverteret til en webside, kan du finde en indstilling til opdatering af den eksisterende webside i websidedialogboksen Opret side fra dokument.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×