Oprette en visuel rapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Visuelle rapporter gør det muligt at få vist dit projekts data i pivottabeller i Microsoft Office Excel og PivotDiagram visninger i Microsoft Office Visio Professional 2007. Disse visninger giver en metode til at vælge, hvilke felter, herunder brugerdefinerede felter, skal vises i en rapport, mens du får vist det, og vil ændre hurtigt visningen af rapporten uden at genoprette den fra i Microsoft Office Project 2007. Med denne fleksibilitet giver visuelle rapporter en mere fleksible reporting løsning end grundlæggende rapporter.

Bemærk: Find oplysninger om brugen af pivottabelrapporter og pivotdiagramvisninger i Excel Hjælp og Visio Hjælp.

Denne artikel indeholder

Tilgængelige visuelle rapporter

Oprette en visuel rapport ved hjælp af en skabelon

Redigere en eksisterende skabelon for en visuel rapport

Oprette en ny skabelon for en visuel rapport

Eksportere rapportdata

Tilgængelige visuelle rapporter

Rapportskabelonerne er opdelt i seks kategorier i dialogboksen Visuelle rapporter - opret rapport (menuen Rapport). De følgende afsnit indeholder beskrivelser af visuelle rapporter i hver enkelt kategori.

Du kan også oprette dine egne brugerdefinerede rapporter. Brugerdefinerede rapporter vises i den kategori, der svarer til den anvendte type data.

Kategorien Opgaveforbrug

I følgende tabel beskrives de visuelle rapporter i kategorien Opgaveforbrug. Disse rapporter er baseret på tidsfaseinddelt opgavedata.

Der er tidsfaseinddelte tildelingsdata tilgængelige i rapporter i kategorien Tildelingsforbrug.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport over pengestrøm

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med beløb for omkostninger og akkumulerede omkostninger illustreret over tid.

Rapport over oparbejdet værdi over tid

Excel

Brug denne rapport til at få vist et diagram, der afbilder AC (faktiske omkostninger for det udførte arbejde), planlagt værdi (budgetterede omkostninger for planlagt arbejde) og oparbejdet værdi (budgetterede omkostninger for udført arbejde) over tid.

Kategorien Ressourceforbrug

I følgende tabel beskrives de visuelle rapporter i kategorien Ressourceforbrug. Disse rapporter er baseret på de tidsfaseinddelte ressourcedata.

Der er tidsfaseinddelte tildelingsdata tilgængelige i rapporter i kategorien Tildelingsforbrug.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport over pengestrøm

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram over planlagte og faktiske omkostninger for projektet over tid. Omkostninger opdeles efter ressourcetype (arbejdsressource, materialeressource og omkostninger). Der angives, om planlagte omkostninger overstiger de oprindelige omkostninger, med en indikator.

Rapport over ressourcetilgængelighed

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram over arbejde og resterende tilgængelighed for dit projekts ressourcer, opdelt efter ressourcetype (arbejde, materialer og omkostninger). Der vises et rødt flag ved siden af de ressourcer, der er overallokerede.

Rapport med ressourceomkostningsoversigt

Excel

Brug denne rapport til at få vist et cirkeldiagram, der illustrerer opdelingen af ressourceomkostninger mellem de tre ressourcetyper: omkostninger, materiale og arbejde.

Rapport over ressourcers arbejdstilgængelighed

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med samlet kapacitet, arbejde og resterende tilgængelighed for arbejdsressourcer illustreret over tid.

Rapport med ressourcearbejdsoversigt

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med samlet ressourcekapacitet, arbejde, resterende tilgængelighed og faktisk arbejde illustreret i arbejdsenheder.

Kategorien Tildelingsforbrug

I følgende tabel beskrives de visuelle rapporter i kategorien Tildelingsforbrug. Disse rapporter er baseret på de tidsfaseinddelte data, der svarer til data i visningerne Opgaveforbrug og Ressourceforbrug.

Navn

Type

Beskrivelse

Rapport over oprindelige omkostninger

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram over oprindelige omkostninger, planlagte omkostninger og faktiske omkostninger for projektet illustreret over opgaver.

Rapport over oprindelig plan

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram over dit projekt opdelt efter kvartal og derefter efter opgave. I denne rapport sammenlignes planlagt arbejde og omkostninger med oprindeligt arbejde og oprindelige omkostninger. Der anvendes indikatorer til at vise, hvornår planlagt arbejde overstiger det oprindelige arbejde, og hvornår planlagte omkostninger overstiger oprindelige omkostninger.

Rapport over oprindeligt arbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram over oprindeligt arbejde, planlagt arbejde og faktisk arbejde for projektet, illustreret over opgaver.

Rapport over budgetterede omkostninger

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram over budgetterede omkostninger, oprindelige omkostninger, planlagte omkostninger og faktiske omkostninger illustreret over tid.

Rapport over budgetteret arbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram over budgetteret arbejde, oprindeligt arbejde, planlagt arbejde og faktisk arbejde illustreret over tid.

Kategorierne Opgaveoversigt, Ressourceoversigt og Tildelingsoversigt

I følgende tabel beskrives de visuelle rapporter i kategorierne Opgaveoversigt, Ressourceoversigt og Tildelingsoversigt. Oversigtsrapporter omfatter ikke tidsfaseinddelte data.

Kategori

Navn

Type

Beskrivelse

Opgaveoversigt

Statusrapport over kritiske opgaver

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram, der illustrerer arbejdet og det resterende arbejde for både kritiske og ikke-kritiske opgaver. Datasøjlen viser udført arbejde i procent.

Opgaveoversigt

Opgavestatusrapport

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram over arbejdet og udført arbejde i procent for opgaver i dit projekt med symboler, der angiver, hvornår oprindeligt arbejde overstiger arbejde, hvornår oprindeligt arbejde svarer til arbejdet, og hvornår arbejde overstiger oprindeligt arbejde. Datasøjlen viser udført arbejde i procent.

Ressourceoversigt

Rapport over en ressources resterende arbejde

Excel

Brug denne rapport til at få vist et søjlediagram med resterende arbejde og faktisk arbejde for hver arbejdsressource, illustreret i arbejdsenheder.

Tildelingsoversigt

Rapport over ressourcestatus

Visio

Brug denne rapport til at få vist et diagram over arbejds- og omkostningsværdier for hver af projektets ressourcer. Udført arbejde i procent angives af skyggelægningen i hver af boksene i diagrammet. Skyggelægningen bliver mørkere, når ressourcen nærmer sig afslutning af det tildelte arbejde.

Øverst på siden

Oprette en visuel rapport ved hjælp af en skabelon

 1. Klik på Visuelle rapporter i menuen Rapport.

 2. Klik på den rapport, du vil oprette, under fanen Alle.

  Hvis den rapport, du vil oprette, ikke findes på listen, skal du markere afkrydsningsfeltet Medtag rapportskabeloner fra og derefter klikke på Rediger for at navigere til den placering, som rapporten findes på.

  Hvis du ved, hvilken kategori der indeholder rapporten, kan du klikke på fanen for kategorien for at få vist en kortere liste over rapporter. Hvis du kun vil have vist rapporter, der åbnes i enten Excel eller Visio, skal du markere afkrydsningsfeltet Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Visio eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 3. Hvis du vil ændre niveauet af forbrugsdata i rapporten, skal du markere År, Kvartaler, Måneder, Uger eller Dage på listen Vælg det niveau af data, der skal medtages i rapporten.

  Som standard indstilles niveauet af forbrugsdata i Project til, hvad der anbefales til et projekt af denne størrelse. For de fleste projekter vil det være uger. Hvis du vælger at medtage data på et mere detaljeret niveau, kan ydeevnen af rapporter blive reduceret. Du opnår bedst ydeevne under samtidig visning af flere rapporter for samme projekt ved at undlade at skifte dataniveau. Hvis du skifter dataniveauet, skal den midlertidige rapporteringsdatabase, der er gemt lokalt, gendannes. Hvis du ikke vil medtage forbrugsdata i dine rapporter, skal du angive dataniveauet til År for at opnå bedst ydeevne.

 4. Klik på Visning for at generere rapporten og åbne den i Excel eller Visio.

Øverst på siden

Redigere en eksisterende skabelon for en visuel rapport

 1. Klik på Visuelle rapporter i menuen Rapport.

 2. Klik på den rapport, du vil redigere, under fanen Alle.

  Hvis du ved, hvilken kategori der indeholder rapporten, kan du klikke på fanen for kategorien for at få vist en kortere liste over rapporter. Hvis du kun vil have vist rapporter, der åbnes i enten Excel eller Visio, skal du markere afkrydsningsfeltet Microsoft Office Excel eller Microsoft Office Visio eller fjerne markeringen i afkrydsningsfeltet.

 3. Klik på Rediger skabelon.

 4. I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger skal du klikke på de felter, du vil tilføje eller fjerne fra rapporten og derefter klikke på Tilføj, Fjern eller Fjern alle for at flytte felter mellem boksene Tilgængelige felter og Valgte felter eller mellem boksene Tilgængelige brugerdefinerede felter og Valgte brugerdefinerede felter.

  Felter i boksen Valgte felter og Valgte brugerdefineret felter medtages i rapporten.

 5. Klik på Rediger skabelon for at oprette rapporten med den redigerede liste over felter.

Bemærkninger: 

 • I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger identificeres nogle felter som dimensioner. Det er vigtigt at vælge færre end seks dimensioner til din rapport. Hvis du vælger mere end seks dimensioner, reduceres ydeevnen af rapporten væsentligt.

 • Det er ikke alle felter, der er tilgængelige i alle rapporter. Nogle felter er kun tilgængelige i Visio-rapporter, men ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke kan finde det felt, du vil bruge, i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, kan det være gemt i en anden kategori af data. Mange felter, som umiddelbart virker som opgaveoversigtsfelter, er rent faktisk tildelingsoversigtsfelter.

Øverst på siden

Oprette en ny skabelon for en visuel rapport

 1. Klik på Visuelle rapporter i menuen Rapport.

 2. Klik på Ny skabelon.

 3. I afsnittet Vælg program skal du klikke på Excel for at oprette en Excel-skabelon eller klikke på Visio (metrisk) for at oprette en Visio-skabelon.

 4. I afsnittet Vælg datatype skal du vælge den type data, du vil bruge i rapporten.

  Hvis du vil medtage tidsfaseinddelte data, skal du vælge Opgaveforbrug, Ressourceforbrug eller Tildelingsforbrug på listen i afsnittet Vælg datatype.

 5. Klik på Feltvælger.

 6. I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger skal du holde CTRL nede og klikke på de standardfelter i Project, som du vil føje til rapporten, i boksen Tilgængelige felter.

 7. Klik på Tilføj for at flytte dem til boksen Valgte felter.

 8. Hold CTRL nede, og klik på de brugerdefinerede felter, du vil føje til rapporten, i boksen Tilgængelige brugerdefinerede felter.

 9. Klik på Tilføj for at flytte dem til boksen Valgte brugerdefinerede felter.

Bemærkninger: 

 • Hvis du har installeret en engelsk version af Office Project 2007, har du mulighed for at oprette en Visio-skabelon, der benytter amerikanske måleenheder.

 • Hvis du vil fjerne et felt fra rapporten, skal du åbne dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, klikke på feltet i boksen Valgte felter eller Valgte brugerdefinerede felter og derefter klikke på Fjern. Hvis du vil fjerne alle standardfelter eller brugerdefinerede felter fra rapporten, skal du klikke på Fjern alle i afsnittet Vælg felter eller Vælg brugerdefinerede felter.

 • Det er ikke alle felter, der er tilgængelige i alle rapporter. Nogle felter er kun tilgængelige i Visio-rapporter og ikke i Excel-rapporter.

 • Hvis du ikke kan finde det felt, du vil bruge, i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, kan det være gemt i en anden kategori af data. Mange felter, som umiddelbart virker som opgaveoversigtsfelter, er rent faktisk tildelingsoversigtsfelter.

 • I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger identificeres nogle felter som dimensioner. Det er vigtigt at vælge færre end seks dimensioner til din rapport. Hvis du vælger mere end seks dimensioner, reduceres ydeevnen af rapporten væsentligt.

 • Når du er færdig med at oprette din visuelle rapport, kan du vælge at gemme den på standardplaceringen for skabeloner (c:\Programmer\Microsoft Office\Templates) eller på en anden placering på computeren eller dit netværk. De skabeloner, der er gemt på standardplaceringen for skabeloner, vises automatisk i dialogboksen Visuelle rapporter - opret rapport.

 • Hvis du begynder at bruge en anden sprogpakke, efter at du har gemt en brugerdefineret skabelon for en visuel rapport, vil skabelonen fortsat være tilgængelig, men den vil ikke blive udfyldt. De oprindelige feltnavne genkendes ikke på det nye sprog, og de medtages ikke i rapporten.

Øverst på siden

Eksportere rapportdata

Du kan vælge bestemte data til eksport i en kategori (OLAP-kube), eller du kan eksportere alle projektdata som en rapportdatabase.

Eksportere data som en OLAP-kube

 1. Klik på Visuelle rapporter i menuen Rapport.

 2. Klik på Gem data.

 3. I afsnittet Gem rapportkube skal du vælge den kategori, der indeholder den type data, du vil gemme.

 4. Klik på Feltvælger for at redigere felterne, der er inkluderet på listen over data, der skal eksporteres.

 5. I dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger skal du klikke på de felter, du vil tilføje eller fjerne fra listen over data, der skal eksporteres, og derefter klikke på Tilføj, Fjern eller Fjern alle for at flytte felter mellem boksene Tilgængelige felter og Valgte felter eller mellem boksene Tilgængelige brugerdefinerede felter og Valgte brugerdefinerede felter.

  Felter i boksen Valgte felter og Valgte brugerdefineret felter medtages i de eksporterede data.

 6. Klik på OK i dialogboksen Visuelle rapporter - feltvælger, og klik derefter på Gem kube.

 7. Gå til den placering, hvor du vil gemme kubedataene, og klik derefter på Gem.

Bemærkninger: 

 • Kubedata gemmes som en .cub-fil.

 • Når du skal have adgang til kubedata med Visio, kan .cub-filen ikke være gemt på et netværksdrev.

Eksportere data som en rapportdatabase

 1. Klik på Visuelle rapporter i menuen Rapport.

 2. Klik på Gem data.

 3. Klik på Gem database.

 4. Gå til den placering, hvor du vil gemme databasen, og klik derefter på Gem.

  Dataene gemmes som en Microsoft Office Access-databasefil (.mdb).

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×