Oprette en vigtig besked eller abonnere på et RSS-feed

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Have besked, når dokumenter eller elementer på dit websted ændres, kan du oprette beskeder eller abonnere på Really Simple Syndication (RSS) feeds.

 1. Gå til det bibliotek eller den liste, hvor du vil angive besked eller RSS-feed. Hvis du kigger på en visning af listen eller biblioteket på en anden side, du muligvis skal du først klikke på titlen på listen eller biblioteket. For eksempel kan være du nødvendigt at klikke på dokumenter først at gå til biblioteket dokumenter.

 2. Gør et af følgende:

  • Hvis du vil angive en besked eller RSS-feedet for hele biblioteket eller den liste, skal du klikke på bibliotek eller liste, og derefter klikke på Giv mig besked, og derefter angive en vigtig besked for dette bibliotek eller klik på RSS-Feed.
   Fanen Bibliotek med fremhævet RSS-besked

  • Vælg dokumentet, hvis du vil indstille en besked om et dokument, og klik på filer, og derefter skal du klikke på Giv mig besked, og klik derefter på Indstil en vigtig besked for dette dokument.

   For at indstille en besked på et element på listen, Markér elementet og klikke på elementer, og derefter skal du klikke på Giv mig besked og klik derefter på Angiv besked for dette element, afhængigt af om du arbejder med et bibliotek eller en liste.
   I fanen filer med angive besked for dette dokument, der er fremhævet

 3. Vælg de ønskede indstillinger for den vigtige besked, eller følg instruktionerne for at abonnere på RSS-feedet.

Bemærk: Navnene på fanerne og knapperne på trin 1 og 2 kan være anderledes, hvis du er i et særligt bibliotek eller en særlig liste, f.eks. et billedbibliotek, en opgaveliste eller en kalenderoversigt. En kalenderoversigt indeholder f.eks. fanerne Begivenheder og Kalender, hvor du kan finde knapperne Giv mig besked og RSS-feed.

Oversigt over vigtige beskeder og RSS

Både beskeder og RSS-feeds informerer dig om opdateringer, og med begge kan du tilpasse, hvor mange oplysninger du modtager. Forskellen er den måde, du modtager opdateringerne på.

Beskeder leveres i mails eller som sms til din mobiltelefon, afhængigt af hvordan dit websted er konfigureret. Du kan angive, hvor ofte du vil have besked, når bestemte elementer ændres. Hvis du f.eks. vil have besked, hver gang nogen føjer en ny fil til et bibliotek, kan du oprette en vigtig besked til dig selv eller endda til en kollega.

RSS-feeds hjælper dig med at konsolidere opdateringer fra forskellige websteder i en RSS-læser. RSS-feeds leveres med regelmæssige intervaller og vises i en RSS-læser, hvor du måske allerede administrerer abonnementer på andre typer oplysninger, f.eks. overskrifter fra nyheder eller blogwebsteder. Der er flere typer RSS-læsere, herunder selvstændige læsere, browsere, f.eks. Windows Internet Explorer, og mailprogrammer som Microsoft Outlook.

Vigtigt: Hvis dit websted er en del af et Office 365-abonnement, blev vigtige beskeder og RSS-feeds aktiveret, da dit websted blev oprettet, men administratoren af webstedet kan deaktivere RSS for et websted eller for en hel gruppe af websteder. Hvis dit websted er del af en separat SharePoint-installation, som organisationen selv administrerer:

 • En serveradministrator skal konfigurere udgående mail i Central administration, før du kan modtage en vigtig besked i en mail. Og en serveradministrator skal aktivere indstillingerne for sms/mms-tjenesten i Central administration, før du kan modtage en vigtig besked som en sms.

 • Inden du kan modtage RSS-feeds, skal serveradministratoren aktivere RSS-feeds i Central administration, og webstedsadministratoren skal lade RSS-feeds være aktiveret for webstedet på siden Indstillinger for websted.

Du kan finde oplysninger om at konfigurere udgående mail, sms-tjenesten og RSS-feeds i afsnittet Se også i denne artikel.

Beskeder

Vigtige beskeder kan konfigureres til forskellige typer oplysninger, så du kan holde dig informeret om de ændringer, du er mest interesseret i. Du kan konfigurere en vigtig besked til en liste, et bibliotek, en mappe, en fil eller et listeelement. Du kan f.eks. konfigurere en vigtig besked til en mappe i et bibliotek uden at modtage vigtige beskeder, når der forekommer ændringer af resten af biblioteket.

Du kan konfigurere vigtige beskeder til forskellige typer ændringer lige fra hver enkelt ændring til kun de ændringer, der foretages af filer, du har oprettet. Du kan også konfigurere en leveringsmetode for vigtige beskeder, så de vises som meddelelser i din indbakke eller som sms'er på din mobiltelefon, hvis webstedet er konfigureret til det.

RSS-feeds

RSS-feeds vises i en RSS-læser med opdateringer og abonnementer fra andre websteder. RSS er en teknologi, der gør det muligt for dig at modtage opdateringer i et standardiseret format fra flere websteder på én gang.

Du kan få vist og abonnere på RSS-feeds til en liste eller et bibliotek eller endda en visning, hvor du har filtreret oplysningerne eller tilpasset kolonnerne. Du kan ikke abonnere på et RSS-feed for et separat dokumentet eller et listeelement.

Tip: Hvis du har tilladelse til at administrere beskeder, kan du også oprette en besked til en anden person ved at indtaste vedkommendes oplysninger i feltet Brugere.

 1. Klik på Bibliotek eller Liste i det bibliotek eller den liste, hvor du vil oprette beskeden.

  Bemærk:  Navnet på denne fane varierer, afhængigt af den type liste eller bibliotek du vil oprette en besked for. For en kalenderoversigt er det f.eks. fanen Kalender.

 2. Klik på Giv mig besked > Indstil en besked for dette bibliotek. På en liste vil kommandoen være Indstil besked for denne liste.
  Fanen bibliotek med angive beskeder på dette bibliotek, der er fremhævet

 3. Rediger evt. titlen til beskeden i sektionen Beskedtitel på siden Ny besked. Titlen vises på emnelinjen i mailen med beskeden og bruges også til at administrere beskeder.

 4. Hvis sektionen Send vigtige beskeder til vises, skal du angive brugernavne eller mailadresser på de personer, du vil sende de vigtige beskeder til.

 5. I den Leveringsmetodeskal du vælge metoden for levering, du vil bruge til dine beskeder.

  Bemærk: Hvis du vil sende en besked som en tekstmeddelelse, skal du angive dit telefonnummer i feltet. Hvis Tekst meddelelse (SMS) indstillinger er nedtonet, webstedet kan ikke konfigureres for udgående e-mail og SMS-beskeder. Kontakt din serveradministrator.

 6. Hvis sektionen Ændringstype er tilgængelig, skal du vælge de ændringstyper, du vil have besked om. Du kan f.eks. modtage beskeder om alle ændringer eller kun, når der slettes elementer.

 7. Angiv i sektionen Send beskeder om disse ændringer, om du vil have besked om alle typer ændringer eller bestemte ændringer, f.eks. når noget ændres, eller kun, når nogen ændrer et element, du har oprettet eller ændret for nylig.

 8. Vælg i sektionen Hvornår skal der sendes beskeder?, hvor ofte du vil modtage beskederne, f.eks. øjeblikkeligt eller i en daglig eller ugentlig oversigt og på hvilken dag eller hvilket tidspunkt.

  Bemærk:  For mobile beskeder er Send besked omgående den eneste indstilling.

 9. Klik på OK.

Bemærk: Afhængigt af opsætningen af webstedet og serverne kan den person, du oprettede en besked til, modtage en mail, som bekræfter, at du oprettede beskeden. Mailen med beskeden kan indeholde hyperlinks til listen eller biblioteket, beskedindstillinger, navnet på den person, som oprettede beskeden, en mobilvisning samt andre oplysninger og kommandoer.

Du kan bruge følgende fremgangsmåde til at oprette en besked for at spore et element på listen, i et dokument i et bibliotek eller en mappe på en liste eller i et bibliotek. Du kan f.eks. angive en besked, så du modtage meddelelser om ændringer til en begivenhed på en kalender eller en opgave på en opgaveliste.

Tip: Hvis du har tilladelse til at administrere beskeder, kan du også oprette en besked til en anden person ved at indtaste vedkommendes oplysninger i feltet Brugere.

 1. Markér det element på den liste eller i det bibliotek, som indeholder den mappe, fil eller det listeelement, som du vil oprette en vigtig besked for. Du kan markere elementet ved at klikke på det ikon, der repræsenterer elementet, eller du kan pege på den tomme plads ud for elementet og derefter klikke på det afkrydsningsfelt, der vises.

 2. Klik på filer, skal du klikke på Giv mig besked, og klik derefter på Angiv en vigtig besked for dette dokument.
  I fanen filer med angive besked for dette dokument, der er fremhævet

  Bemærk: Navnet på fanen, der varierer til specialiserede biblioteker og lister, som billedbiblioteker, opgavelister, eller lister over kalender. For eksempel i en liste over opgaver, klik på opgaver, og klik derefter på Giv mig besked.

 3. Rediger evt. titlen til beskeden i sektionen Beskedtitel på siden Ny besked. Titlen vises på emnelinjen i mailen med beskeden og bruges også til at administrere beskeder.

 4. Hvis sektionen Send vigtige beskeder til vises, skal du angive brugernavne eller mailadresser på de personer, du vil sende de vigtige beskeder til.

 5. Vælg den ønskede leveringsmetode for dine beskeder i afsnittet Leveringsmetode.

  Bemærk:  Hvis du vil sende en vigtig besked som en sms, skal du angive dit telefonnummer i feltet. Hvis indstillingen Sms'er ernedtonet, er webstedet muligvis ikke konfigureret til udgående mail og sms'er. Kontakt serveradministratoren.

 6. Hvis sektionen Ændringstype er tilgængelig, skal du vælge de ændringstyper, du vil have besked om. Du kan f.eks. modtage beskeder om alle ændringer eller kun, når der slettes elementer.

 7. Angiv i sektionen Send beskeder om disse ændringer, om du vil have besked om alle typer ændringer eller bestemte ændringer, f.eks. når noget ændres, eller kun, når nogen ændrer et element, du har oprettet eller ændret for nylig.

 8. Vælg i sektionen Hvornår skal der sendes beskeder?, hvor ofte du vil modtage beskederne, f.eks. øjeblikkeligt eller i en daglig eller ugentlig oversigt og på hvilken dag eller hvilket tidspunkt.

  Bemærk: For mobile (SMS) beskeder er Send besked omgående den eneste indstilling.

 9. Klik på OK.

Bemærk: Afhængigt af opsætningen af webstedet og serverne kan den person, du oprettede en besked til, modtage en mail, som bekræfter, at du oprettede beskeden. Mailen med beskeden kan indeholde hyperlinks til listen eller biblioteket, beskedindstillinger, navnet på den person, som oprettede beskeden, en mobilvisning samt andre oplysninger og kommandoer.

Bemærk: Afhængigt af din browser eller opsætningen af systemet er denne fremgangsmåde muligvis ikke tilgængelig, eller trinnene afviger. Kontakt ejeren af webstedet eller administratoren for at få flere oplysninger.

 1. Klik på fanen Bibliotek eller Liste på den liste eller i det bibliotek, som du vil abonnere på.

  Bemærk:  Navnet på denne fane varierer, afhængigt af den type liste eller bibliotek du vil oprette en besked for. For en kalenderoversigt er det f.eks. fanen Kalender.

  Tip: Hvis du i din webbrowser kan abonnere på en visning, aktiveres der muligvis en RSS-knap på værktøjslinjen på dette tidspunkt. Du kan i så fald klikke på den for at abonnere direkte på listen eller biblioteket. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig i din browser, kan du følge resten af trinnene i denne fremgangsmåde.

 2. Klik på RSS-feed i gruppen Del og overvåg.
  Fanen Bibliotek med fremhævet RSS-besked

  Bemærk:  Hvis knappen RSS-feed er deaktiveret, kan RSS være deaktiveret for enten dette websted eller for hele gruppen af websteder. Kontakt administratoren af webstedet.

 3. Følg anvisningerne til, hvordan du abonnerer på feedet, på den RSS-feedside, der åbnes i et browservindue. Klik f.eks. på Abonner på dette feed.

 4. Følg yderligere anvisninger i RSS-læseren, browseren eller mailprogrammet.

Bemærk: Hvis det ikke fungerer for din læser at abonnere på feedet ved at bruge abonnementslinket, skal du følge anvisningerne i RSS-læseren for at kopiere og indsætte URL-adressen på feedet i læseren.

Hvis du har tilladelse til at ændre en visning, kan du abonnere på et RSS-feed til en bestemt visning. På denne måde kan du modtage opdateringer om ændringer, der foretages af oplysninger, som kun vises i den pågældende visning.

Med nogle webbrowsere kan du abonnere på en visning ved at klikke på en RSS-knap på værktøjslinjen i browseren.

 1. Klik på fanen Bibliotek eller Liste på den liste eller i det bibliotek, som du vil abonnere på.

  Bemærk:  Navnet på denne fane varierer, afhængigt af den type liste eller bibliotek du vil oprette en besked for. For en kalenderoversigt er det f.eks. fanen Kalender.

 2. Hvis du ikke allerede er i den visning, du vil abonnere på, skal du vælge den ønskede visning på rullelisten Aktuel visning og derefter klikke på Bibliotek eller Liste igen.

  Tip: Hvis du i din webbrowser kan abonnere på en visning, aktiveres der muligvis en RSS-knap på værktøjslinjen på dette tidspunkt. Du kan i så fald muligvis klikke på den for at abonnere direkte på visningen. Hvis denne funktion ikke er tilgængelig, kan du følge resten af trinnene i denne fremgangsmåde.

 3. Klik på Rediger visning for at åbne visningen til redigering.
  Fanen bibliotek med Rediger visning, der er fremhævet

  Bemærk: Hvis Rediger denne visning ikke vises i menuen Vis, har du ikke tilladelse til at redigere visningen, og du kan derfor ikke bruge denne metode til at abonnere på visningens RSS-feed.

 4. Klik på RSS-knappen i sektionen Navn RSS-billede .

 5. Følg anvisningerne til, hvordan du abonnerer på feedet, på den side, der åbnes. Klik f.eks. på Abonner på dette feed.

  Tip:  Kopiér URL-adressen fra siden med abonnement på RSS-feedet. Du kan derefter anbringe denne URL-adresse på dit websted, så bidragydere til dit websted kan få vist og abonnere på RSS-feedet.

 6. Følg yderligere anvisninger i RSS-læseren, browseren eller mailprogrammet.

Bemærk: Hvis det ikke fungerer for din læser at abonnere på feedet ved at bruge abonnementslinket, skal du følge anvisningerne i RSS-læseren for at kopiere og indsætte URL-adressen på feedet i læseren.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×