Oprette en valideringsregel for at validere data i et felt

Oprette en valideringsregel for at validere data i et felt

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan behandler eller validere data i Access-skrivebordsdatabaser, når du skriver den ved hjælp af valideringsregler. Der findes tre typer valideringsregler i Access:

 • Feltvalideringsregel    Du kan bruge en valideringsregel til at angive et kriterium, som alle gyldige feltværdier skal opfylde. Et datofelt muligvis for eksempel en valideringsregel, der annullerer værdier i fortiden.

 • Postvalideringsregel    Du kan bruge en valideringsregel til at angive en betingelse, som alle gyldige poster skal opfylde. For eksempel en post med to datofelter kan kræve, at værdierne i ét felt altid står foran værdier i andet feltet (f.eks., startdato er før EndDate).

 • Validering på en formular    Du kan bruge egenskaben Valideringsregel for et kontrolelement i en formular til at angive et kriterium, som alle værdier, der er indtastet til kontrolelementet skal opfylde. Valideringsregel kontrolelement egenskaben fungerer som en feltvalideringsregel.

  Bemærk: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online.

I denne artikel

Oversigt

Typer af valideringsregler

Hvor kan du bruge valideringsregler

Hvad du kan anbringe det i en valideringsregel

Føje en valideringsregel til en tabel

Oprette en feltvalideringsregel

Oprette en meddelelse, der skal vises for feltet input, der ikke er gyldige

Oprette en postvalideringsregel

Oprette en meddelelse, der skal vises for post input, der ikke er gyldige

Teste eksisterende data mod en ny valideringsregel

Føje en valideringsregel til et kontrolelement i en formular

Oprette en valideringsregel for et kontrolelement

Referenceoplysninger til valideringsregler

Eksempler på valideringsregler og valideringsregel

Syntakseksempler for almindelige validering regel operatorer

Brug af jokertegn i valideringsregler

Oversigt

I denne artikel beskrives det, hvordan du kan bruge valideringsregler og valideringsmeddelelser i tabelfelter og kontrolelementer i formularer. En valideringsregel er en metode til at begrænse input i et tabelfelt eller et kontrolelement (f.eks. et tekstfelt) i en formular. Med valideringsmeddelelsen kan du vise en meddelelse til de brugere, der angiver ugyldige inputdata.

Når dataene er angivet, kontrolleres det, om de bryder en valideringsregel. Hvis det er tilfældet, bliver inputtet ikke accepteret, og der vises en meddelelse.

Der findes flere måder i Access, hvorpå du kan begrænse input:

 • Datatyper    Hver tabel indeholder en datatype, der begrænser hvad brugerne kan angive. For eksempel et dato/klokkeslæt-felt accepterer kun datoer og klokkeslæt, et valutafelt accepterer kun pengedata osv.

 • Feltegenskaber    Nogle feltegenskaber begrænse datainput. For eksempel begrænser egenskaben Feltstørrelse for et felt input ved at begrænse mængden data.

  Du kan også bruge egenskaben Valideringsregel til at kræve bestemte værdier og egenskaben Valideringsmeddelelse til at advare brugerne om eventuelle fejl. For eksempel at angive en regel såsom > 100 og < 1000 i Valideringsregel egenskaben tvinger brugerne til at angive værdier mellem 100 og 1.000. En regel som [slutdato] > = [StartDate] tvinger brugerne til at angive en slutdato, der opstår på eller efter startdatoen. Indtastning af tekst som "Angiv værdier mellem 100 og 1.000" eller "Angiv en slutdato på eller efter startdatoen" i egenskaben Valideringsmeddelelse informerer brugerne, når de har foretaget en fejl, og hvordan du kan rette fejlen.

 • Input masker    Du kan bruge en inputmaske til at validere data ved at tvinge brugere til at angive værdier i en bestemt måde. En inputmaske kan for eksempel tvinge brugere til at angive datoer i Europa-format, som 2007.04.14.

Du kan bruge disse metoder til at validere data alene eller i kombination med hinanden. Datatyper er ikke valgfri, og de giver den mest grundlæggende type datavalidering.

Du kan finde flere oplysninger om datatyper, feltstørrelser og inputmasker i artiklen Introduktion til datatyper og feltegenskaber.

Typer af valideringsregler

Du kan oprette to grundlæggende typer valideringsregler:

 • Feltvalideringsregler    Bruge en feltvalideringsregel til at kontrollere den værdi, du angiver i et felt, når du forlader feltet. Antag f.eks., du har et Date-felt, og du kan angive > = # 01-01-2010 # i egenskaben Valideringsregel i det pågældende felt. Din regel kræver nu brugerne at indtaste datoer på eller efter 1 januar 2010. Hvis du angiver en dato, der er tidligere end 2010 og prøv derefter at fokusere på et andet felt, vil Access forhindrer dig i at forlade det aktuelle felt, indtil du løse problemet.

 • Postvalideringsregler    Brug en postvalideringsregel til at styre, hvornår du kan gemme en post (en række i en tabel). I modsætning til en feltvalideringsregel refererer en postvalideringsregel til andre felter i den samme tabel. Du kan oprette postvalideringsregler, når du skal kontrollere værdierne i et felt mod værdierne i et andet felt. Antag f.eks, at din virksomhed kræver, at du til at levere produkter inden for 30 dage og, hvis du ikke leverer inden for denne periode, skal du betaler en del af indkøbsprisen til din kunde. Du kan definere en postvalideringsregel såsom [leveringsdato] < = [Ordredato] + 30 til at sikre, at en person ikke angiver en Forsendelsesdato dato (værdien i feltet Leveringsdato) for langt ind i fremtiden.

Hvis syntaksen for valideringsregler ser kryptisk, i afsnittet Hvad du kan anbringe det i en valideringsregel til en forklaring af syntaksen og nogle eksempler på valideringsregler.

Hvor kan du bruge valideringsregler?

Du kan angive valideringsregler for tabelfelter og kontrolelementer i formularer. Hvis du angiver regler for tabeller, træder disse regler i kraft, når du importerer data. Hvis du vil føje valideringsregler til en tabel, skal du åbne tabellen og bruge kommandoerne under fanen Felter på båndet. Hvis du vil føje valideringsregler til en formular, skal du åbne formularen i layoutvisning og føje reglerne til egenskaberne for de enkelte kontrolelementer.

Trinnene i afsnittet føje en valideringsregel til en tabel beskriver, hvordan du føjer valideringsregler til tabelfelter. Trinnene i afsnittet føje en valideringsregel til et kontrolelement i en formular, senere i denne artikel beskriver, hvordan du kan føje regler til egenskaberne for individuelle kontrolelementer.

Hvad kan en valideringsregel indeholde?

Valideringsregler kan indeholde udtryk – funktioner, der returnerer en enkelt værdi. Du kan bruge et udtryk til at udføre beregninger, manipulere tegn eller teste data. Et udtryk til validering regel kontrollerer oplysninger. Et udtryk kan for eksempel se efter del af en serie af værdier, som "Tokyo" eller "Moskva" eller "Paris" eller "Helsinki". Udtryk kan også udføre matematiske handlinger. For eksempel udtrykket < 100 tvinger værdier, der er mindre end 100. Udtrykket ([Ordredato] - [Forsendelsesdato]) beregner antallet af dage, der er forløbet mellem den tid, en ordre blev afgivet og beregninger.

Du kan finde flere oplysninger om udtryk artiklen opbygge et udtryk.

Toppen af siden

Føje en valideringsregel til en tabel

Du kan tilføje en feltvalideringsregel og/eller en postvalideringsregel. En feltvalideringsregel kontrollerer inputtet i et felt, og den anvendes, når fokus flyttes fra feltet. En postvalideringsregel sammenligner som regel værdierne i to eller flere felter.

Bemærkninger: Følgende felttyper understøtter ikke valideringsregler:

 • Autonummerering

 • OLE-objekt

 • Vedhæftet fil

 • Replikerings-id

Oprette en feltvalideringsregel

 1. Vælg det felt, du vil validere.

 2. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering under fanen Felter, og klik derefter på Feltvalideringsregel.

 3. Bruge Udtryksgenerator til at oprette reglen. Du kan finde flere oplysninger om brug af Udtryksgenerator i artiklen Brug af Udtryksgenerator.

Oprette en meddelelse, der skal vises for ugyldigt feltinput

 1. Vælg det felt, hvor der skal vises en meddelelse for ugyldigt input. Feltet skal allerede have en valideringsregel.

 2. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering under fanen Felter, og klik derefter på Feltvalideringsmeddelelse.

 3. Skriv en meddelelse. Eksempelvis hvis valideringsreglen er > 10,meddelelse kan være "Indtast en værdi, der er mindre end 10".

Nogle eksempler på feltvalideringsregler og meddelelser, du i afsnittet referenceoplysninger til valideringsregler.

Oprette en postvalideringsregel

 1. Åbn den tabel, du vil validere poster for.

 2. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering under fanen Felter, og klik derefter på Postvalideringsregel.

 3. Bruge Udtryksgenerator til at oprette reglen. Du kan finde flere oplysninger om brug af Udtryksgenerator i artiklen Brug af Udtryksgenerator.

Oprette en meddelelse, der skal vises for ugyldigt postinput

 1. Åbn den tabel, hvor der skal vises en meddelelse for ugyldigt input. Tabellen skal allerede have en postvalideringsregel.

 2. Klik på Validering i gruppen Feltvalidering under fanen Felter, og klik derefter på Postvalideringsmeddelelse.

 3. Skriv en meddelelse. Eksempelvis hvis valideringsreglen er [StartDate] < [slutdato],meddelelse kan være "Startdato skal indsættes foran EndDate."

Toppen af siden

Teste eksisterende data mod en ny valideringsregel

Hvis du føjer en valideringsregel til en eksisterende tabel, kan du teste reglen for at se, om nogle af de eksisterende data er ugyldige.

Bemærk: Følgende procedure fungerer kun med skrivebordsdatabase tabeller.

 1. Åbn den tabel, du vil teste, i designvisning.

  Klik på Test valideringsregler i gruppen Værktøjer under fanen Design.

 2. Klik på Ja for at lukke meddelelsen, og start testproceduren.

 3. Klik på Ja, hvis du bliver bedt om at gemme tabellen.

 4. Der vises muligvis en række andre meddelelser, når du fortsætter. Læs instruktionerne i hver meddelelse, og klik derefter på Ja eller Nej for at gennemføre eller afbryde testen.

Toppen af siden

Føje en valideringsregel til et kontrolelement på en formular

Du kan bruge egenskaben Valideringsregel og egenskaben Valideringsmeddelelse for et kontrolelement til at validere data, der er indtastet til det pågældende kontrolelement og for at hjælpe brugere, som input data, der ikke er gyldig.

Tip:  Hvis du opretter en formular automatisk fra en tabel ved at bruge en af formularkommandoerne på båndet, nedarves al validering for felterne i den underliggende tabel af de tilsvarende kontrolelementer på formularen.

En kontrolelement kan have en anden valideringsregel end det tabelfelt, som kontrolelementet er bundet til. Dette er praktisk, hvis formularen skal være mere begrænsende end tabellen. Formularreglen anvendes, og derefter anvendes tabelreglen. Hvis tabellen er mere begrænsende end formularen, har reglen for tabelfeltet forrang. Hvis reglerne udelukker hinanden, kan der slet ikke angives data.

Lad os f.eks. antage, at du tildeler følgende regel til et datafelt i en tabel:

< # 01-01-2010 #

Men derefter tildeler du følgende regel til det kontrolelement på formularen, som er bundet til datofeltet:

> = # 01-01-2010 #

Datofeltet kræver nu værdier, der er tidligere end år 2010, men kontrolelementet på formularen kræver datoer med det årstal eller senere, og der kan derfor slet ikke angives nogen data.

Oprette en valideringsregel for et kontrolelement

 1. Højreklik på den formular, du vil ændre, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Højreklik på det kontrolelement, du vil ændre, og klik derefter på Egenskaber for at åbne kontrolelementets egenskabsark.

 3. Klik på fanen Alle, og angiv derefter valideringsreglen i egenskabsfeltet Valideringsregel.

  Tip:  Klik på knappen Byg for at starte Udtryksgenerator.

  Du kan finde flere oplysninger om brug af Udtryksgenerator i artiklen Brug af Udtryksgenerator.

 4. Skriv en meddelelse i egenskabsfeltet Valideringsmeddelelse.

Toppen af siden

Referenceoplysninger til valideringsregler

Valideringsregel for at bruge Access udtrykkenes syntaks. Du kan finde flere oplysninger om udtryk i artiklen Introduktion til udtryk.

Eksempler på valideringsregler og valideringsmeddelelser

Valideringsregel

Valideringsmeddelelse

<>0

Angiv en værdi, der er forskellig fra nul.

>=0

Værdien skal være lig med eller større end nul.

Eller

Du skal angive et positivt tal.

0 or >100

Værdien skal enten være 0 eller større end 100.

BETWEEN 0 AND 1

Angiv en værdi med et procenttegn (bruges til et felt, der gemmer talværdier som procenter).

<#01/01/2007#

Angiv en dato, der ligger før 2007.

>=#01/01/2007# AND <#01/01/2008#

Datoen skal være i 2007.

<Date()

Fødselsdatoen kan ikke være en fremtidig dato.

StrComp(UCase([Efternavn]),
[Efternavn],0) = 0

Dataene i et felt med navnet Efternavn skal skrives med store bogstaver.

>=Int(Now())

Angiv dags dato.

M Or K

Angiv M for mand eller K for kvinde.

LIKE "[A-Z]*@[A-Z].com" OR "[A-Z]*@[A-Z].net" OR "[A-Z]*@[A-Z].org"

Angiv en gyldig mailadresse med domæneendelsen .com, .net eller .org.

[Leveringsdato]<=[Ordredato]+30

Angiv en leveringsdato, der højst er 30 dage efter ordredatoen.

[Slutdato]>=[Startdato]

Angiv en slutdato, der er identisk med eller senere end startdatoen.

Syntakseksempler for almindelige operatorer til valideringsregler

Operator

Funktion

Eksempel

NOT

Undersøger, om der findes modsatte værdier. Skal bruges inden sammenligningsoperatorerne, bortset fra IS NOT NULL.

NOT > 10 (identisk med <=10).

IN

Undersøger, om der findes værdier, som svarer til elementerne på listen. En sammenligningsværdi skal være en kommasepareret liste, der er indsat i parenteser.

IN ("Tokyo","Paris","Moskva")

BETWEEN

Undersøger, om der findes værdier inden for et værdiinterval. Du skal bruge to sammenligningsværdier – den laveste og højeste værdi – og adskille disse værdier med en AND-separator.

BETWEEN 100 AND 1000 (identisk med >=100 AND <=1000)

LIKE

Finder tilsvarende mønsterstrenge i tekst- og notatfelter.

LIKE "Geo*"

IS NOT NULL

Tvinger brugerne til at angive værdier i feltet. Svarer til at angive feltegenskaben Obligatorisk til Ja. Hvis egenskaben Obligatorisk aktiveres, viser Access imidlertid en noget uvenlig fejlmeddelelse, når en bruger undlader at angive en værdi. Din database er typisk nemmere at bruge, hvis du bruger operatoren IS NOT NULL og skriver en venlig meddelelse i egenskabsfeltet Valideringsmeddelelse.

IS NOT NULL

AND

Angiver, at alle dele af valideringsreglen skal være sande.

>= #01/01/2007# AND <=#03/06/2008#

Bemærk: Du kan også bruge AND til at kombinere valideringsregler, f.eks. NOT "UK" AND LIKE "U*".

OR

Angiver, at alle, men ikke alle, dele af valideringsreglen skal være sande.

Januar OR Februar

<

Mindre end

<=

Mindre end eller lig med

>

Større end

>=

Større end eller lig med

=

Lig med.

<>

Forskellig fra

Brug af jokertegn i valideringsregler

Du kan bruge jokertegn i valideringsreglerne. Husk på, at Access understøtter to sæt jokertegn: ANSI-89 og ANSI-92. Disse standarder bruger forskellige jokertegn.

Som standard bruger alle .accdb- og .mdb-filer ANSI-89-standarden.

Du kan ændre ANSI-standarden for en database til ANSI-92 ved at bruge følgende procedure:

 1. Klik på Indstillinger under fanen Filer.

 2. Klik på Objektdesignere i dialogboksen Access-indstillinger.

 3. Vælg Denne database under SQL Server-kompatibel syntaks (ANSI-92) i Forespørgselsdesign.

Du kan finde flere oplysninger om brug af jokertegn og ANSI-standarder for SQL i artiklen Oversigt over jokertegn i Access.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×