Oprette en undersøgelse

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du opretter en undersøgelse, foretager du en speciel type liste, der giver ejeren til at oprette spørgsmål, har flere personer til at reagere og opsummere resultaterne.

Bemærk: Hvis du vil oprette en undersøgelse, skal du have tilladelse til at oprette lister på webstedet. Et alternativ er at oprette din undersøgelse i Excel Web App, hvor resultaterne er kompileret i et Excel-regneark i stedet for en SharePoint-liste.

Denne artikel er opdateret juli 29 2016 sammen takket være kundefeedback.

Oprette en undersøgelse

For at komme i gang fra Office 365-miljø, skal du klikke på den

 1. Log på Office 365 med din arbejds- eller skolekonto.

 2. Vælg app launcher ikon Ikon for Office 365-appstarter i toppen af siden, og vælg derefter feltet SharePoint eller websteder.

 3. Klik på Indstillinger indstillinger: opdater din profil, installér software, og opret forbindelse mellem softwaren og skyen , og klik derefter på Tilføj en app.

 4. På siden Dine Apps skal du se efter og klikke på ikonet undersøgelse. Hvis du ikke se ikonet undersøgelse, kan du søge efter Dine Apps til undersøgelse.

  Undersøgelse appikonet inkluderet med SharePoint

  Bemærk: Hvis virksomheden tillader eksterne apps, skal du muligvis et udvalg af interne og eksterne undersøgelse apps. Tale med SharePoint-administratoren for råd om, hvor du kan bruge.

 5. Klik på Avancerede indstillinger i feltet Tilføje undersøgelse

  Tilføje en undersøgelse dialogboks med indstillinger for avanceret fremhævet
 6. Skriv et navn til undersøgelsen.

 7. Skriv en beskrivelse af undersøgelsen i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfrit.

  Dialogboksen for ny undersøgelse med tekstfelter, der er udfyldt.
 8. Angiv, om deltagerens navn skal vises sammen med svarene, og om deltagerne kan svare mere end én gang på undersøgelsen, i sektionen Indstillinger for undersøgelse.

 9. Klik på Næste.

 10. Skriv teksten til spørgsmålet på siden Nyt spørgsmål, og vælg derefter den type svar, du vil bruge, i sektionen Spørgsmål og type for det første spørgsmål.

  Siden Nyt spørgsmål

  Bemærk: Der er i øjeblikket ingen måde at tal spørgsmål til visning, som du ikke føje flere kolonner til en undersøgelse. Hvis du vil dit spørgsmål-nummer, skal du sætte antallet i Navn på spørgsmål. Der tilføjes spørgsmål sekventielt når du har oprettet dem, men du kan ændre rækkefølgen af spørgsmål fra indstillingssiden.

 11. Angiv flere indstillinger for spørgsmålet i sektionen Yderligere indstillinger for spørgsmål, f.eks. om et svar på spørgsmålet er obligatorisk. Afhængigt af typen af spørgsmål kan du også angive de svar, deltagerne kan vælge mellem, og en valgfri standardværdi.

  Yderligere spørgsmål sektion i dialogboksen Ny
 12. Hvis du vil tilføje forgreningslogik, der er undersøgelsen stiller forskellige spørgsmål, der er baseret på Hvad var det sidste svar, skal du afslutte oprettelsen af undersøgelsen først. Derefter kan du gå til siden Indstillinger for undersøgelse og føje forgreningslogik. Du kan finde flere oplysninger i føje forgreningslogik til en undersøgelse .

  Forgrening logik sektion i dialogboksen nyt spørgsmål
 13. Hvis du vil kontrollere, om et svar er gyldigt, skal du angive den godkendelsesformel, du vil bruge, i feltet Formel i sektionen Kolonnevalidering. Beskriv, hvad deltageren skal gøre, for at sikre, at svaret er gyldigt, i feltet Brugermeddelelse. Hvis du f.eks. beder en medarbejder om at angive, hvor længe hun har arbejdet i en afdeling, kan du angive, at det ikke kan være længere end den samlede tid, hun har arbejdet i firmaet.

  I sektionen Validering af dialogboksen nyt spørgsmål
 14. Benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette flere spørgsmål, skal du klikke på Næste spørgsmål og derefter angive oplysningerne til næste spørgsmål. Fortsæt processen, indtil du har tilføjet alle dine spørgsmål.

   Næste spørgsmål-knappen er fremhævet i dialogboksen nyt spørgsmål
  • Når du er færdig med at tilføje spørgsmål, skal du klikke på Udfør.

   Næste spørgsmål dialogboks med Udfør knappen fremhævet
 15. For at få vist undersøgelsen, skal du klikke på navnet på undersøgelsen under seneste på værktøjslinjen Hurtig start.

Se "Slet alle data fra en eksisterende undersøgelse" nedenfor til at rydde en eksisterende undersøgelse data til senere brug,

Før du opretter en undersøgelse, er det en god ide at få et overblik over de spørgsmål, du vil stille, og den type svar, du vil modtage. Vil du f.eks. have, at deltagerne skal svare med deres egne ord, angive et pengebeløb eller vælge på en liste? Du skal også beslutte, om spørgsmålene er obligatoriske eller valgfrie.

Hvis deltagerne skal kunne svare på undersøgelsen, skal du have tilladelse til at bidrage til undersøgelsen eller til det websted, hvor undersøgelsen er placeret. Hvis deltagerne ikke har de nødvendige rettigheder, skal du kontakte den person, der ejer eller administrerer webstedet.

Når du udarbejder spørgsmål, skal du overveje, hvordan du vil analysere dataene. Udfyldningsvalg gør det f.eks. muligt for brugerne at angive deres egne oplysninger. Dette gør undersøgelsen mere fleksibel, hvis brugerens svar ikke helt falder inden for de valg, der er foruddefineret, men det gør det også til en større udfordring at gennemse og samle et sæt af svar.

Du kan føje forgreningslogik til bestemte spørgsmål, så de resterende svar i undersøgelsen er relevante for deltageren. Du kan f.eks. angive, at spørgsmål om internetemner kun vises for de personer, der siger, at de bruger internettet regelmæssigt. Hvis du vil angive forgreningslogik, skal du først oprette undersøgelsen og derefter angive logikken for spørgsmålene i indstillingerne for undersøgelsen.

Når du har oprettet en undersøgelse, kan du tilføje spørgsmål med det samme. Når du tilføjer de enkelte spørgsmål, bliver du bedt om at angive teksten til spørgsmålet, den type svar, du forventer at modtage, og andre indstillinger, som er nødvendige for spørgsmålet og typen af svar. Hvis du har brug for at revidere undersøgelsen, kan du efterfølgende tilføje flere spørgsmål eller ændre eksisterende spørgsmål.

Typer af undersøgelsesspørgsmål og ‑svar

Undersøgelse spørgsmålstyper definere, hvordan brugerne se dataene spørgsmål og svar.

Siden Nyt spørgsmål

 • Enkelt tekstlinje    Brug denne type, når du vil have, at deltagerne skal skrive et ord eller nogle få ord som svar. Du kan angive en grænse for antallet af tegn og et standardsvar.

 • Flere tekstlinjer    Du kan angive antallet af linjer i svaret, og om svaret er i almindelig tekst, formateret tekst eller formateret tekst, der indeholder billeder, tabeller og links.

 • Valg    Denne type spørgsmål gør det muligt for deltagerne at vælge mellem en række foruddefinerede valg. Du kan tillade, at deltagerne udfylder med deres egen tekst ud over de valg, de kan vælge mellem. Valgmulighederne kan vises som en rulleliste, alternativknapper eller afkrydsningsfelter. Brug afkrydsningsfelterne for at gøre det muligt for brugerne at vælge flere valgmuligheder.

 • Klassifikationsskala    Denne type spørgsmål giver et sammenfattende spørgsmål med detaljerede spørgsmål og svar, der bedømmes efter en skala. Du kan definere området for skalaen, f.eks. 1 til 5 eller 1 til 10, og du kan angive tekst, der forklarer skalaen.

 • Tal    Du kan angive heltal, decimaler eller procenter, og du kan også angive maksimum‑ og minimumintervaller.

 • Valuta    Du kan angive maksimum‑ og minimumværdier, valutaformatet og andre indstillinger.

 • Dato og klokkeslæt    Du kan angive, at svaret er en dato eller både en dato og et klokkeslæt. Med svaret vises der en kasse med en kalender, så deltagerne kan vælge en dato på den.

 • Opslag    Denne type spørgsmål giver svar, som er gemt som en kolonne på en anden liste. I forbindelse med et opslagsspørgsmål er de valg, som deltagerne kan vælge mellem, de samme som indholdet på den tilsvarende liste.

 • Ja/Nej    Dette spørgsmål vises som tekst, efterfulgt af et enkelt afkrydsningsfelt. Et markeret afkrydsningsfelt betragtes som Ja. Ordene Ja eller ingen har egentlig ikke vises. Hvis du vil Ja eller Nej vises med dit spørgsmål, oprette et valg spørgsmål, og angiv derefter Ja og Nej som valgmuligheder.

 • Person eller gruppe    Denne indstilling aktiverer respondenten gennemse eller søge katalogtjenesten for værdier, der skal bruges som svar. Hvis svaret på spørgsmålet skal være navnet på en person i din organisation, kan svarpersonen for eksempel vælge personens navn fra adresselisten.

 • Sideseparator    Du kan tilføje et sideskift mellem spørgsmål ved at tilføje en sideseparator i undersøgelsen.

 • Eksterne Data    Denne type spørgsmål gør det muligt for personer til at finde frem til business data fra en anden kilde, som produkttype eller kunde-id-nummer i en database til at besvare spørgsmålene undersøgelse.

  Bemærk: Før du kan bruge et spørgsmål til eksterne data, skal administratoren først registrere din eksterne forretningsprogram (kilde til dataene) med SharePoint Server. Typer virksomheder programmet oplysninger, som du kan vælge fra afhænger af datafelterne, administratoren registrerer med SharePoint Server.

 • Administrerede Metadata    Denne indstilling kan brugerne gå fra administrerede ordsæt, der er defineret for webstedet. Hvis du eller administratoren af gruppen administrerer navnene på virksomhedens afdelinger, så folk bruger dem konsekvent i hele dit websted, kan du angive det afdeling ordsæt til at vise en liste over tilgængelige afdelinger.

Når du har oprettet undersøgelsen, kan deltagerne se linket Svar på denne undersøgelse, som de kan klikke på for at starte undersøgelsen.

Siden undersøgelse med svar på denne undersøgelse, der er fremhævet

Du kan fortælle deltagerne om undersøgelsen ved at sende et link til den, tilføje en meddelelse om den, blogge om den eller linke til den fra andre websteder. Når deltagerne begynder at sende deres svar på undersøgelsen, kan du se svarene i et søjlediagram eller som listeelementer.

Hvis du har en masse spørgsmål eller komplekse svar, kan det være en god ide at bruge et databaseprogram, f.eks. Microsoft Access, til at analysere svarene.

Hvis deltagerne skal kunne svare på undersøgelsen, skal du have tilladelse til at bidrage til undersøgelsen eller til det websted, hvor undersøgelsen er placeret. Hvis deltagerne ikke har de nødvendige rettigheder, skal du kontakte den person, der ejer eller administrerer webstedet.

Hvis du vil se, hvordan du kan føje forgreningslogik til en undersøgelse, skal du se Føje forgreningslogik til en undersøgelse.

Hvis du vil genbruge en undersøgelse, men fjerne ældre data, skal du bruge den webstedsadministrator til at rydde dataene uden at miste spørgsmålene. Afhængigt af hvilken version af SharePoint du måske eller måske ikke se menuerne nævnt at få adgang til webstedsadministrator. siden. Følg disse trin.

 1. Gå til det Office 365 eller SharePoint-websted, du vil slette undersøgelse dataene fra.

 2. Klik på indstillinger, og klik derefter på Administrer indhold og struktur, eller indhold og struktur.

  Hvis disse menupunkter ikke vises, skal du gå til adresselinjen og Erstat alt efter /_layouts/ med sitemanager.aspx og tryk på Enter.

  Nogle placeringer i SharePoint har ikke altid oprettet i webadressen. Hvis linjen ikke har oprettet i adressen, kan du erstatte alt efter navnet på virksomheden eller et websted med /_layouts/sitemanager.aspx.

  Eksempelvis hvis dit websted er webstedet Contoso Mining, din adresselinje ville se således ud: http://contoso.com/sites/Contosomining/_layouts/sitemanager.aspx. SharePoint kan placere et tal mellem /_layouts/ og sitemanager.aspx automatisk, kan du ignorere dette.

  Adresselinjen i Internet Explorer med sitemanager.aspx indsat
 3. Klik på navnet på undersøgelsen på værktøjslinjen Hurtig start i venstre side i Webstedsadministrator.

  Klik på undersøgelsen på værktøjslinjen Hurtig start i vinduet webstedsadministrator
 4. Klik på ikonet Markér alle Ikonet Marker alt øverst i den markerede kolonne.

  På skærmbilledet webstedsadministrator med undersøgelse, der er markeret, skal du klikke på ikonet Markér alt.
 5. Klik på Handlinger, og klik derefter på Slet.

  Klik på Slet for at slette de markerede data fra knappen Handlinger
 6. Klik på OK.

 7. For at vende tilbage til dit websted, skal du klikke på Indstillinger for websted i brødkrummer, og klik derefter på Home eller den side, du vil gå til på værktøjslinjen Hurtig start.

  visning af brødkrummen linkene øverst på siden.

Spørgsmål vises i rækkefølge, som du opretter dem, men nogle gange du vil ændre rækkefølgen. For eksempel, du bruger Branching logik og vil alle spørgsmål, der vedrører et emne til at blive bedt om før forgreninger. Hvis du vil ændre rækkefølge, skal du følge disse trin:

 1. Klik på Indstillinger i undersøgelsen, og klik derefter på Indstillinger for undersøgelse.

  Undersøgelse Listeindstillinger i menuen med indstillinger for undersøgelse fremhævet
 2. Rul ned til bunden af siden i dialogboksen Indstillinger, og klik på Skift rækkefølge af spørgsmål.

  Ændre rækkefølgen af undersøgelsesspørgsmål fremhævet i dialogboksen Indstillinger
 3. Ændre tal under Position fra Top til at sætte spørgsmålene på den ønskede rækkefølge i dialogboksen Ændre kolonnerækkefølgen.

  Dialogboksen Skift spørgsmål rækkefølge med rulleliste på et spørgsmål, der er fremhævet
 4. Klik på OK, og klik derefter på navnet på undersøgelsen, under værktøjslinjen Hurtig start eller i brødkrummer.

  Brødkrummer i dialogboksen spørgsmål rækkefølge med det næste niveau op fremhævet.

Skriv en kommentar

Var i denne artikel nyttige? Hvis det er tilfældet, skal du fortælle os, nederst på denne side. Hvis det ikke var nyttige, Fortæl os, hvad var forvirrende eller mangler. Hvis du har fået her fra en søgning, og den ikke blev de oplysninger, du gerne vil have, skal du fortælle os, hvad du søger efter. Vi bruger din feedback til at dobbelttjekke trinnene og opdatere i denne artikel.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×