Oprette en undersøgelse

Du kan bruge undersøgelser til at spørge gruppemedlemmer om forskellige emner, hvordan processer kan forbedres og meget andet. Du kan indsamle resultaterne ved hjælp af flere forskellige typer spørgsmål, f.eks. multiple choice, udfyldningsfelter og endog klassifikationer.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge en undersøgelse

Oprette en undersøgelse

Planlægge en undersøgelse

Inden du opretter en undersøgelse, er det en god ide at kortlægge de spørgsmål, du vil stille, og den type svar, du vil have. Vil du f.eks. have en person til at svare med sine egne ord, indsætte et beløb i kroner eller vælge svar på en liste? Du skal også beslutte, om spørgsmål er obligatoriske eller valgfrie.

Du kan føje forgreningslogik til bestemte spørgsmål, så resten af spørgsmålene i undersøgelsen er relevante for svarpersonen. Du kan f.eks. angive, at spørgsmål om boligreparationer kun vises til personer, som ejer deres egen bolig. Andre svarpersoner, som ikke er boligejere, ser ikke disse spørgsmål. Der er hyperlinks til flere oplysninger om forgreningslogik i afsnittet Se også.

Når du har oprettet en undersøgelse, kan du med det samme tilføje spørgsmål. Når du tilføjer spørgsmål, bliver du bedt om at angive teksten til spørgsmålet, den svartype, du forventer at modtage, og andre nødvendige indstillinger til spørgsmålet og svartypen. Hvis du har brug for at revidere undersøgelsen, kan du senere tilføje flere spørgsmål eller ændre eksisterende spørgsmål.

Typer spørgsmål og svar i en undersøgelse

 • Enkelt tekstlinje    Brug denne type, når svarpersonerne skal skrive et eller nogle få ord som svar. Du kan angive en tegnbegrænsning og et standardsvar.

 • Flere tekstlinjer    Du kan angive antallet af linjer til svaret, og om svaret er i almindelig tekst, formateret tekst eller formateret tekst, der er udvidet med billeder, tabeller og hyperlinks.

 • Valg    Med denne spørgsmålstype kan personer vælge på en foruddefineret liste over valgmuligheder. Du kan lade brugerne indsætte deres egen tekst ud over de tilbudte valgmuligheder. Valgmulighederne kan vises som en rullemenu, alternativknapper eller afkrydsningsfelter. Brug afkrydsningsfelter, hvis brugerne skal kunne vælge flere muligheder.

 • Klassifikationsskala    Denne spørgsmålstype indeholder et oversigtsspørgsmål med detaljerede spørgsmål og svar, der er klassificeret på en skala. Du kan definere skalaens omfang, f.eks. 1 til 5 eller 1 til 10, og indsætte tekst for at forklare betydningen af skalaen.

  Klassifikationsspørgsmål

 • Tal    Du kan angive heltal, decimaler eller procentdele samt et største og mindste område.

 • Valuta    Du kan angive maksimum- og minimumværdier, valutaformatet og andre indstillinger.

 • Dato og klokkeslæt    Du kan angive, at spørgsmålet er en dato eller både dato og klokkeslæt. Svaret viser en boks med en kalender, som hjælper personer med at vælge en dato.

 • Opslag    Denne type spørgsmål tilbyder svar, der er gemt som en kolonne på en anden liste. Med et opslagsspørgsmål er valgmulighederne de samme som indholdet af den tilsvarende liste.

 • Ja/Nej    Dette spørgsmål vises som tekst efterfulgt af et enkelt afkrydsningsfelt. Et markeret afkrydsningsfelt betragtes som Ja. Ordene Ja eller Nej vises ikke. Hivs Ja eller Nej skal vises sammen med spørgsmålet, skal du oprette et Valg-spørgsmål og indsætte Ja og Nej som valgmulighederne.

 • Person eller gruppe    Med denne indstilling kan svarpersoner gennemse eller søge i katalogtjenesten efter værdier, der skal bruges som svar. Hvis svaret på spørgsmålet f.eks. skal være navnet på en person i organisationen, kan svarpersonen vælge den pågældende persons navn fra katalogtjenesten.

 • Sideseparator    Du kan indsætte et sideskift mellem spørgsmål ved at føje en sideseparator til undersøgelsen.

Toppen af siden

Oprette en undersøgelse

Bemærk: Du skal have tilladelse til at oprette lister på det websted, hvor du opretter undersøgelsen, for at kunne oprette den.

Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

Tip: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Undersøgelse under Opfølgning.

 2. Skriv et navn til undersøgelsen i boksen Navn. Navnet er obligatorisk.

  Navnet vises øverst på undersøgelsessiden. Navnet bliver en del af undersøgelsessidens webadresse, og det vises i navigationselementer, som hjælper brugerne med at finde og åbne undersøgelsen.

 3. Indtast en beskrivelse af undersøgelsen i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

 4. Klik på Ja i afsnittet Navigation for at føje et hyperlink til denne liste på Hurtig start.

 5. Angiv i afsnittet Indstillinger for undersøgelse, om personernes navne skal vises sammen med deres svar, og om personer kan svare på undersøgelsen mere end én gang.

 6. Klik på Næste.

 7. Indtast teksten til spørgsmålet på siden Nyt spørgsmål, og vælg derefter den ønskede svartype i afsnittet Spørgsmål og type for det første spørgsmål.

 8. Angiv i afsnittet Yderligere indstillinger for spørgsmål de yderligere indstillinger for spørgsmålet, f.eks. om der kræves et svar på spørgsmålet. Afhængigt af spørgsmålstypen kan du også indsætte svar, der kan vælges mellem, og en valgfri standardværdi.

 9. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil oprette yderligere spørgsmål, skal du klikke på Næste spørgsmål og derefter angive oplysninger for det næste spørgsmål. Fortsæt, indtil du har tilføjet alle de ønskede spørgsmål.

  • Klik på Udfør, når du er færdig med at tilføje spørgsmål.

   Tip: Du kan senere tilføje eller ændre spørgsmål, hvis det er nødvendigt.

 10. Du kan få vist din undersøgelse ved at klikke på navnet i brødkrummenavigationen øverst på siden.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×