Oprette en undersøgelse

Du kan bruge undersøgelser til at spørge andre om deres mening om problemer, hvordan processer kan forbedres og mange andre emner. Du kan indsamle resultaterne ved hjælp af forskellige typer spørgsmål, f.eks. flere svarmuligheder, felter, der skal udfyldes, og bedømmelser.

Hvad vil du foretage dig?

Planlægge en undersøgelse

Oprette en undersøgelse

Planlægge en undersøgelse

En undersøgelse er en særlig type af liste, der gør det muligt for ejeren at oprette spørgsmål, få flere personer til at svare på spørgsmålene og oprette en oversigt over resultaterne.

Før du opretter en undersøgelse, er det en god ide at få et overblik over de spørgsmål, du vil stille, og den type svar, du vil modtage. Vil du f.eks. have, at deltagerne skal svare med deres egne ord, angive et pengebeløb eller vælge på en liste? Du skal også beslutte, om spørgsmålene er obligatoriske eller valgfrie.

Hvis deltagerne skal kunne svare på undersøgelsen, skal du have tilladelse til at bidrage til undersøgelsen eller til det websted, hvor undersøgelsen er placeret. Hvis deltagerne ikke har de nødvendige rettigheder, skal du kontakte den person, der ejer eller administrerer webstedet.

Når du udarbejder spørgsmål, skal du overveje, hvordan du vil analysere dataene. Udfyldningsvalg gør det f.eks. muligt for brugerne at angive deres egne oplysninger. Dette gør undersøgelsen mere fleksibel, hvis brugerens svar ikke helt falder inden for de valg, der er foruddefineret, men det gør det også til en større udfordring at gennemse og samle et sæt af svar.

Du kan føje forgreningslogik til bestemte spørgsmål, så de resterende svar i undersøgelsen er relevante for deltageren. Du kan f.eks. angive, at spørgsmål om internetemner kun vises for de personer, der siger, at de bruger internettet regelmæssigt. Hvis du vil angive forgreningslogik, skal du først oprette undersøgelsen og derefter angive logikken for spørgsmålene i indstillingerne for undersøgelsen.

Når du har oprettet en undersøgelse, kan du tilføje spørgsmål med det samme. Når du tilføjer de enkelte spørgsmål, bliver du bedt om at angive teksten til spørgsmålet, den type svar, du forventer at modtage, og andre indstillinger, som er nødvendige for spørgsmålet og typen af svar. Hvis du har brug for at revidere undersøgelsen, kan du efterfølgende tilføje flere spørgsmål eller ændre eksisterende spørgsmål.

Typer af undersøgelsesspørgsmål og ‑svar

 • Enkelt tekstlinje    Brug denne type, når du vil have, at deltagerne skal skrive et ord eller nogle få ord som svar. Du kan angive en grænse for antallet af tegn og et standardsvar.

 • Flere tekstlinjer    Du kan angive antallet af linjer i svaret, og om svaret er i almindelig tekst, formateret tekst eller formateret tekst, der indeholder billeder, tabeller og links.

 • Valg    Denne type spørgsmål gør det muligt for deltagerne at vælge mellem en række foruddefinerede valg. Du kan tillade, at deltagerne udfylder med deres egen tekst ud over de valg, de kan vælge mellem. Valgmulighederne kan vises som en rulleliste, alternativknapper eller afkrydsningsfelter. Brug afkrydsningsfelterne for at gøre det muligt for brugerne at vælge flere valgmuligheder.

 • Klassifikationsskala    Denne type spørgsmål giver et sammenfattende spørgsmål med detaljerede spørgsmål og svar, der bedømmes efter en skala. Du kan definere området for skalaen, f.eks. 1 til 5 eller 1 til 10, og du kan angive tekst, der forklarer skalaen.

 • Tal    Du kan angive heltal, decimaler eller procenter, og du kan også angive maksimum‑ og minimumintervaller.

 • Valuta    Du kan angive maksimum‑ og minimumværdier, valutaformatet og andre indstillinger.

 • Dato og klokkeslæt    Du kan angive, at svaret er en dato eller både en dato og et klokkeslæt. Med svaret vises der en kasse med en kalender, så deltagerne kan vælge en dato på den.

 • Opslag    Denne type spørgsmål giver svar, som er gemt som en kolonne på en anden liste. I forbindelse med et opslagsspørgsmål er de valg, som deltagerne kan vælge mellem, de samme som indholdet på den tilsvarende liste.

 • Ja/nej    Dette spørgsmål vises som tekst efterfulgt af et enkelt afkrydsningsfelt. Hvis afkrydsningsfeltet er markeret, er svaret Ja. Ordene Ja eller Nej vises ikke. Hvis Ja eller Nej skal vises sammen med spørgsmålet, skal du oprette et Valg-spørgsmål og derefter angive Ja og Nej som valgmuligheder.

 • Person eller gruppe    Denne funktion gør det muligt for deltagerne at gennemse eller søge i katalogtjenesten for værdierne for at bruge dem som svar. Hvis svaret på spørgsmålet f.eks. skal være navnet på en person i organisationen, kan deltageren vælge personens navn fra katalogtjenesten.

 • Sideseparator    Du kan tilføje et sideskift mellem spørgsmål ved at tilføje en sideseparator i undersøgelsen.

 • Administrerede metadata    Med denne funktion kan brugerne vælge fra administrerede ordsæt, der er defineret for webstedet. Hvis du eller administratoren af webstedet f.eks. administrerer navnene på virksomhedens afdelinger, så brugerne kan anvende dem konsekvent på hele webstedet, kan du angive ordsættet Afdeling for at vise en liste over de tilgængelige afdelinger.

 • Eksterne data    Denne type spørgsmål gør det muligt for dem, der besvarer, at vælge virksomhedsdata fra en anden kilde, f.eks. Produkttype eller Kundenummer i en database, for at besvare spørgsmål i undersøgelsen. Inden du kan bruge eksterne data, skal administratoren først oprette de eksterne forretningsdata for at arbejde med et SharePoint-websted

.

Bemærk:  Inden du kan bruge et spørgsmål med virksomhedsdata, skal administratoren først registrere dit eksterne virksomhedsprogram (kilden til dataene) i Office SharePoint Server 2007. Den type forretningsprogramoplysninger, du kan vælge fra, afhænger af de datafelter, som administratoren registrerer i Office SharePoint Server 2007. Du kan finde flere oplysninger om at registrere et program i afsnittet Se også.

Når du har oprettet undersøgelsen, kan deltagerne se knappen Svar på denne undersøgelse, som de kan klikke på for at starte undersøgelsen. Du kan fortælle deltagerne om undersøgelsen ved at sende et link til den, tilføje en meddelelse om den, blogge om den eller linke til den fra andre websteder. Når deltagerne begynder at sende deres svar på undersøgelsen, kan du se svarene i et søjlediagram eller som listeelementer.

Hvis du har en masse spørgsmål eller komplekse svar, kan det være en god ide at bruge et databaseprogram, f.eks. Microsoft Access, til at analysere svarene.

Hvis deltagerne skal kunne svare på undersøgelsen, skal du have tilladelse til at bidrage til undersøgelsen eller til det websted, hvor undersøgelsen er placeret. Hvis deltagerne ikke har de nødvendige rettigheder, skal du kontakte den person, der ejer eller administrerer webstedet.

Toppen af siden

Oprette en undersøgelse

Bemærk: Du skal have tilladelse til at oprette lister på det websted, hvor du opretter undersøgelsen, for at kunne oprette den.

 1. Klik på Webstedshandlinger Menuen Webstedshandlinger , og klik derefter på Vis alt indhold på webstedet.

 2. Klik på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

 3. Klik på Undersøgelse under Data.

 4. Skriv et navn på undersøgelsen i feltet Navn. Navnet er påkrævet. Navnet vises øverst på undersøgelsessiden. Det bliver en del af webadressen på undersøgelsessiden og vises i de navigationselementer, der hjælper deltagerne med at finde og åbne undersøgelsen.

 5. Klik på Flere indstillinger for at skrive en beskrivelse og angive indstillinger for undersøgelsen og navigationen.

 6. Skriv en beskrivelse af undersøgelsen i feltet Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

 7. Klik på Ja i sektionen Navigation for at føje et link til listen på værktøjslinjen Hurtig start.

 8. Angiv, om deltagerens navn skal vises sammen med svarene, og om deltagerne kan svare mere end én gang på undersøgelsen, i sektionen Indstillinger for undersøgelse.

 9. Klik på Opret.

 10. Skriv teksten til spørgsmålet på siden Nyt spørgsmål, og vælg derefter den type svar, du vil bruge, i sektionen Spørgsmål og type for det første spørgsmål.

 11. Angiv flere indstillinger for spørgsmålet i sektionen Yderligere indstillinger for spørgsmål, f.eks. om et svar på spørgsmålet er obligatorisk. Afhængigt af typen af spørgsmål kan du også angive de svar, deltagerne kan vælge mellem, og en valgfri standardværdi.

 12. Hvis du vil kontrollere, om et svar er gyldigt, skal du angive den godkendelsesformel, du vil bruge, i feltet Formel i sektionen Kolonnevalidering. Beskriv, hvad deltageren skal gøre, for at sikre, at svaret er gyldigt, i feltet Brugermeddelelse. Hvis du f.eks. beder en medarbejder om at angive, hvor længe hun har arbejdet i en afdeling, kan du angive, at det ikke kan være længere end den samlede tid, hun har arbejdet i firmaet.

 13. Benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis du vil oprette flere spørgsmål, skal du klikke på Næste spørgsmål og derefter angive oplysningerne til næste spørgsmål. Fortsæt processen, indtil du har tilføjet alle dine spørgsmål.

 • Når du er færdig med at tilføje spørgsmål, skal du klikke på Udfør.

 • Hvis du vil have vist undersøgelsen, skal du klikke på navnet på den i brødkrummestien øverst på siden.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×