Oprette en udskrevet formular

Du kan oprette en udskrevet formular i Word ved at opbygge formularen med afkrydsningsfelter, tomme linjer og tekstbokse. Du kan også finde mange erhvervs-, og uddannelsesformularskabeloner samt juridiske formularskabeloner online, og du kan ændre skabelonerne efter behov.

Du kan finde onlineformularer ved at klikke på knappen Microsoft Office Office-knapflade , klikke på Ny og derefter klikke på Formularer under Microsoft Office Online.

Denne artikel indeholder

Oprette en huskeseddel, der kan udskrives

Understrege blanktegn til et udskrevet dokument

Indsætte tekstbokse til en udskrevet formular

Oprette en huskeseddel, der kan udskrives

Hvis du blot vil oprette en huskeseddel, du kan arbejde med på papir, kan du oprette en liste med et feltsymbol som punkttegn. Du kan vælge mellem en lang række felttegn.

Den måde, du opretter listen på, afhænger af, hvorvidt dokumentet allerede indholder opstillinger med punkttegn med forskellige typer punkttegn.

Oprette en liste med punkttegn med brugerdefinerede punkttegn

 1. Skriv dine egne listeelementer.

 2. Marker listen.

 3. Klik på pilen ud for Opstilling med punkttegn i gruppen Afsnit på fanen Startside.

  Billede af Word-båndet

 4. Klik på Definer nyt punkttegn.

 5. Klik på Symbol.

 6. Klik i boksen Skrifttype på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings.

 7. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

Oprette en tabel for at forhindre, at eksisterende punkttegn ændres

Trin 1: Oprette en tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller på fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Indsæt tabel.

 3. Skriv 2 i boksen Antal kolonner.

 4. Angiv det ønskede antal rækker i boksen Antal rækker. Du skal bruge én række til hvert element på listen.

 5. Klik på OK.

Trin 2: Indsætte afkrydsningsfelter og tekst

 1. Klik på den øverste celle til venstre.

 2. Klik på Symbol i gruppen Symboler på fanen Indsæt, og klik derefter på Flere Symboler.

  Billede af Word-båndet

 3. Klik på fanen Symboler.

 4. Klik i boksen Skrifttype på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings.

 5. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

 6. Klik på Luk.

 7. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et felt, og tryk derefter på CTRL+Y for at indsætte et andet felt.

 8. Når du har indsat et felt til hvert ønsket element, skal du klikke på den øverste celle til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Trin 3: Justere layoutet

Selvom du bruger tabellen til at oprette layoutet for listen, ønsker du sandsynligvis at justere afstanden, så de kolonner, der indholder afkrydsningsfelterne, ikke er for brede, og teksten opstilles tæt på tekstboksene. Du ønsker sikkert ikke de kantlinjer, der automatisk bruges sammen med tabellen. Du kan foretage disse justeringer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Autotilpas, og klik derefter på Tilpas automatisk tabellen til indholdet.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og angiv i boksene Venstre og Højre et tal, der vil give en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,02", og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Klik på Ingen under Indstilling, og klik derefter på OK.

  Bemærk: Når du har fjernet kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå kantlinjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de viser ikke, hvornår dokumentet udskrives. Hvis du ikke ønsker at se dem, kan du skjule dem ved at klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel under fanen Layout under Tabelværktøjer.

Toppen af siden

Understrege blanktegn til et udskrevet dokument

Du kan underskrive blanktegn ved at trykke på SKIFT+BINDESTREG (-), men det er vanskeligt at opstille understregningerne på række, hvis du f.eks. er ved at oprette en udfyldningsformular. Hvis den automatiske formateringsindstilling til ændring af understregningstegn til kanter er aktiveret, kan du oprette en linje, der er bredere end teksten, hvis du trykker på SKIFT+BINDESTREG (-) tre gange eller mere lige efter hinanden, og det er muligvis ikke ønskværdigt.

Det er bedre at trykke på TAB og anvende understregningsformatering på tabulatortegnene for at understrege blanktegn til et udskrevet dokument.

Vælge understregning af tabulatortegn

 1. Klik på Vis/skjul i gruppen Afsnit på fanen Startside.

  Billede af Word-båndet

  De mærker, der angiver mellemrum og tabulatorstop, vises.

 2. Tryk på TAB.

 3. Marker de tabulatortegn, du vil understrege. Et tabulatortegn ligner en lille pil
  Fane .

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Tryk på CTRL+U for at anvende en enkel understregningstypografi.

  • Hvis du vil anvende en anden type understregning, skal du klikke på ikonet til åbning af dialogboksen Skrifttype under fanen Startside. Klik på fanen Skrifttype og derefter på Understregningstypografi for at vælge en anden understregningstypografi.

Toppen af siden

Indsætte tekstbokse til en udskrevet formular

 1. Klik på Tekstboks i gruppen Tekst på fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Feltet Tekstboks, og tegn derefter en tekstboks det ønskede sted i formularen.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Lad tekstboksen være tom. Tekstboksens grænse udskrives, når du udskriver formularen.

  • Skriv teksten i tekstboksen. Du kan formatere teksten ved at markere teksten og klikke på indstillingerpå miniværktøjslinjen, der vises ud for den markerede tekst.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×