Oprette en tjekliste i Word

Med Word kan du oprette to slags tjeklister:

 • Lister med afkrydsningsfelter eller markeringer i stedet for punkttegn eller tal. Brug felter, hvis du f.eks. vil udskrive listen og afkrydse hvert element, du fuldfører.

 • Lister, du kan afkrydse i Word. Dette omfatter at tilføje et indholdskontrolelement fra fanen Udvikler, men du behøver ikke være en udvikler for at gøre det.

Dette eksempel på en tjekliste tjener et dobbelt formål – det kan udskrives eller benyttes online.

Du kan oprette en tjekliste, du kan udskrive eller bruge online ved hjælp af knappen Indholdskontrolelement med afkrydsningsfelt under fanen Udvikler i Word.

Erstat punkttegn eller tal med markeringer eller afkrydsningsfelter

 1. Markér hele listen. Punkttegnene eller tallene vises ikke som markerede.

 2. Vælg Hjem, og vælg derefter listen Punkttegn.

  Afsnitspunkttegn

 3. Gør et af følgende:

  • Hvis du kan se den ønskede markering eller det ønskede afkrydsningsfelt i Punkttegnsbibliotek, skal du markere det.

  • Hvis du ikke kan se den markering eller det afkrydsningsfelt, du leder efter, kan du gå til næste trin.

 4. Vælg Definer nyt punkttegn, så åbnes dialogboksen Definer nyt punkttegn.

 5. Vælg Symbol, og vælg derefter et symbol i tabellen med symboler.

  Tip: Du kan finde flere valgmuligheder, i feltet Skrifttype, f.eks. Wingdings.

 6. Rul gennem listen med symboler, og vælg det symbol, du vil bruge – f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

 7. Vælg OK, og vælg derefter OK igen i dialogboksen Definer nyt punkttegn.

Det symbol, du vælger, føjes til Punkttegnsbibliotek, så du har det ved hånden, hvis du ønsker at bruge det igen.

Opret en tjekliste, der kan afkrydses i Word

Der er fire trin involveret i oprettelse af en liste med afkrydsningsfelter, som du kan afkrydse i Word. Nøglen til denne type liste er at tilføje et Indholdskontrolelementet med afkrydsningsfelter. Du skal bruge fanen Udvikler for at kunne bruge dette kontrolelement.

 1. Under fanen Filer skal du vælge Indstillinger > Tilpas båndet.

 2. Vælg Hovedfaner på listen Tilpas båndet.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Udvikler på listen Hovedfaner, og vælg derefter OK.

  Afkrydsningsfeltet Udvikler

 1. Klik på + for at udvide fanen Udvikler, og klik derefter på + for at udvide Indholdskontrolelement med afkrydsningsfelt i gruppen Kontrolelementer, og derefter skal du klikke til højre for feltet.

 2. Vælg Indstillinger, Tilpas båndet under fanen Filer. Vælg Indholdskontrolelement med afkrydsningsfelt, og vælg derefter OK. Vælg knappen Indholdskontrolelement med afkrydsningsfelt under fanen Udvikler for at begynde at oprette lister.

 3. Vælg Indholdskontrolelement med afkrydsningsfelt, og vælg derefter OK.

 4. Åbn dit Word-dokument, og under fanen Udvikler i gruppen Kontrolelementer skal du vælge knappen Indholdskontrolelement med afkrydsningsfelt for at indsætte et afkrydsningsfelt ( Åbent felt ) foran et element på en eksisterende liste eller for at begynde at oprette en liste.

 5. Tryk to gange på højrepil, skriv det første element på listen, og tryk derefter på Enter.

 6. Markér det afkrydsningsfeltelement, du lige har oprettet, og tryk på Ctrl+C for at lave en kopi af kontrolelementet.

 7. På den nye linje skal du trykke på Ctrl+V for at indsætte elementet og derefter omdøbe det.

 8. Gentag trin 6 og 7 efter behov, indtil listen er fuldført.

Mere om afkrydsningsfeltelementet

Du kan klikke inde i et afkrydsningsfeltkontrolelement for at sætte et X i feltet, eller du kan bruge noget andet end et X og et afkrydsningsfelt. Vælg så et nyt symbol for at erstatte både feltet og X'et. Klik på OK for at gemme markeringen, og luk derefter dialogboksen.

 1. Vælg et ndholdskontrolelement med afkrydsningsfelt, og vælg Egenskaber i gruppen Kontrolelementer.

 2. Vælg Skift ud for Markeret symbol under Egenskaber for afkrydsningsfelt i dialogboksen Egenskaber for indholdskontrolelement.

 3. Vælg et nyt symbol i dialogboksen Symbol, og vælg derefter OK at gemme dit valg.

Hvis nogle af elementerne på listen er mere end én linje lange, kan du bruge hængende indrykning for at justere dem.

 1. Markér listen.

  Bemærk: Punkttegne eller tal ser ikke ud, som om de er markerede.

 2. Klik på dialogboksstarteren Afsnit i gruppen Afsnit under fanen Hjem.

  Dialogboksstarteren Afsnit

 3. Under Indrykning skal du skrive 0,25 i feltet Venstre.

 4. Vælg Hængende under Speciel.

 5. Klik på OK, når du er færdig.

Når du er tilfreds med listen, skal du gruppere den for at låse kontrolelementerne og de angivne elementer fast. På den måde kan folk afkrydse elementerne på listen uden at ændre selve elementerne.

 1. Markér listen (kontrolelementer af typen afkrydsningsfelt og de viste elementer).

 2. Under fanen Udvikler skal du i gruppen Kontrolelementer vælge Gruppe > Gruppe.

  Bemærk: Hvis du vil ændre noget senere, skal du markere listen igen og vælge GrupperOpdel gruppe.

Se også

Foretag ændringer i afkrydsningsfelter
Opret en formular, som kan udfyldes
Tastaturgenveje i Microsoft Word 2016 til Windows

Oprette en tjekliste, der kan udskrives

Hvis du har brug for en tjekliste, du kan udskrive, kan du oprette en liste, hvor hvert element har et felt, du kan afkrydse på papir. Du kan også oprette en liste med afkrydsningsfelter og afkrydse elementer elektronisk ved at åbne dokumentet i Word.

Bemærk: Hvis du ikke kan afkrydse et element elektronisk, kan dokumentet være formateret til kun at fungere med udskrivning, eller dokumentet kan være låst.

Måden, du opretter listen på, afhænger af om dokumentet allerede indeholder opstillinger med forskellige typer punkttegn.

Opret en opstilling med brugerdefinerede punkttegn

 1. Skriv din egen liste med elementer.

 2. Markér listen.

 3. Klik på pilen ud for Punkttegn i gruppen Afsnit under fanen Startside.

  Word-bånd

 4. Klik på Definer nyt punkttegn.

 5. Klik på Symbol.

 6. Klik på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings, i feltet Skrifttype.

 7. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

Opret en tabel for at forhindre, at eksisterende punkttegn ændres

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Klik på Indsæt tabel.

 3. Skriv 2 i feltet Antal kolonner.

 4. I feltet Antal rækker skal du angive, hvor mange rækker du vil have. Du skal bruge én række for hvert element på listen.

 5. Klik på OK.

 1. Klik på cellen øverst til venstre.

 2. Klik på Symbol i gruppen Symboler under fanen Indsæt, og klik derefter på Flere symboler.

  billede af båndet i word

 3. Klik på fanen Symboler.

 4. Klik på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings, i feltet Skrifttype.

 5. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt ( Åbent felt ) eller et tredimensionalt felt ( 3D-felt ).

 6. Klik på Luk.

 7. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et felt, og tryk derefter på Ctrl+Y for at indsætte en anden boks.

 8. Når du indsætter et felt for hvert element, du vil bruge, skal du klikke på cellen øverst til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Selvom du bruger tabellen til at arrangere listen, vil du sikkert også justere afstanden, så den kolonne, der indeholder afkrydsningsfelterne ikke er for bred, og så teksten er opstillet tæt på afkrydsningsfelterne. Du vil sandsynligvis ikke beholde de kantlinjer, som Word som regel bruger sammen med tabellen. Hvis du vil foretage disse tilpasninger, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Tilpas automatisk, og klik derefter på Tilpas til indhold.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og skriv i felterne Venstre og Højre et tal, der giver en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,05 cm, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Under Indstilling skal du klikke på Ingen og derefter klikke på OK.

  Bemærk: Når du fjerner kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå kantlinjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de vises ikke, når dokumentet udskrives. Hvis du slet ikke vil kunne se dem, kan du skjule dem ved at klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel under fanen Layout under Tabelværktøjer.

  Billede af båndet

Oprette en tjekliste, der kan afkrydses i Word

Hvis du vil bruge afkrydsningsfelter, der kan afkrydses i Word, indsætter du Afkrydsningsfeltet i formular i dokumentet. Det ser bedst ud, hvis du bruger en tabel til at justere afkrydsningsfelterne efter teksten, så det første trin er at oprette en tabel. Når du har oprettet tabellen, kan du indsætte afkrydsningsfelterne i én kolonne og teksten i en anden kolonne, og derefter kan du justere layoutet. Når du vil afkrydse elementerne, låser du formularen.

Resultatet ser ud som på følgende illustration.

Eksempel på liste med afkrydsningsfelter

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Indsæt.

  Billede af Word-båndet

 2. Skriv 2 i feltet Antal kolonner.

 3. I feltet Antal rækker skal du angive, hvor mange rækker du vil have. Du skal bruge én række for hvert element på listen.

Du skal ikke bekymre dig om størrelsen af kolonnerne eller kantlinjerne i tabellen. Dem kan du ordne senere.

Når du vil tilføje felterne, som du skal kunne markere, skal du bruge fanen Udvikler.

Få vist fanen Udvikler
 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Populær.

 3. Markér afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

  Bemærk: Båndet er en komponent i Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet).

Tilføj afkrydsningsfelter
 1. Klik på den øverste venstre celle i tabellen, som du har indsat.

 2. Klik på Ældre funktioner i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler. Knapflade

 3. Klik på Afkrydsningsfelt i formular under Ældre funktioner Knapflade .

  Bemærk: Hvis afkrydsningsfeltet har en grå baggrund, skal du klikke på Ældre funktioner i gruppen Kontrolelementer og derefter klikke på Feltskygge Knapflade for at fjerne den grå skygge.

 4. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et afkrydsningsfelt, og tryk derefter på Ctrl+Y for at indsætte endnu et afkrydsningsfelt.

 5. Når du indsætter et afkrydsningsfelt for hvert element, du vil bruge, skal du klikke på cellen øverst til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Selvom du bruger tabellen til at arrangere listen, vil du sikkert også justere afstanden, så den kolonne, der indeholder afkrydsningsfelterne ikke er for bred, og så teksten er opstillet tæt på afkrydsningsfelterne. Du vil sandsynligvis ikke beholde de kantlinjer, som Word som regel bruger sammen med tabellen. Hvis du vil foretage disse tilpasninger, skal du gøre følgende:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Tilpas automatisk, og klik derefter på Tilpas til indhold.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og skriv i felterne Venstre og Højre et tal, der giver en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,05 cm, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Under Indstilling skal du klikke på Ingen og derefter klikke på OK.

  Bemærk: Når du fjerner kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå linjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de vises ikke, når dokumentet udskrives. Hvis du vil skjule tabelgitterlinjer på skærmen, skal du klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og i gruppen Tabel skal du klikke på Vis gitterlinjer.

Når du vil afkrydse elementerne ved at markere afkrydsningsfelterne, skal du låse formularen. Men når formularen er låst, kan du ikke foretage ændringer i teksten eller layoutet, så sørg for at udføre dette trin sidst.

Bemærk: Hvis du vil kontrollere stavningen i listen, skal du køre stavekontrol på dokumentet, før du låser formularen.

Når du vil redigere dokumentet, kan du nemt låse formularen op igen. Men husk at låse den igen, så du kan markere afkrydsningsfelterne.

Lås formularen
 1. Kontrollér, at du ikke er i designtilstand ved at klikke på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Knapflade

 2. Under fanen Udvikler i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument.

 4. Vælg Udfyldning af formularer på listen med redigeringsbegrænsninger.

 5. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 6. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt: Hvis du undlader at bruge en adgangskode, kan korrekturlæsere ændre redigeringsbegrænsningerne.

Lås formularen op
 1. Under fanen Udvikler i gruppen Beskyt skal du klikke på Beskyt dokument og derefter klikke på Begræns formatering og redigering.

 2. I opgaveruden Beskyt dokument skal du klikke på Stop beskyttelse.

Bemærk: Hvis du har brugt en adgangskode til at beskytte dokumentet, skal du skrive adgangskoden, før du kan ophæve beskyttelsen.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×