Oprette en tidslinje i Visio

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Tidslinjer i Visio hjælpe dig med at planlægge og kommunikere projekttidsplaner ved at vise projektfaser og -deadlines i et format, der er nemt at læse og forstå.

Du kan finde den rigtige skabelon ved at vælge Filer > Nyt og skrive Tidslinje i søgefeltet.

Tilføje en grundlæggende tidslinjefigur

 • Træk en tidslinjefigur (Blok, Linje eller Cylindrisk fra stencilen Figurer til tidslinjer til tegningssiden.

 • Dialogboksen Konfigurer tidslinje åbnes. Angiv datoer og klokkeslæt i Start og Slut. Disse datoer føjes til starten og slutningen af tidslinjen. Afslut med at angive indstillingerne under fanerne Tidsperiode og Klokkeslætsformat, og klik på OK.

Tip!: Hvis du vil ændre nogen af disse indstillinger senere, kan du åbne dialogboksen Konfigurer tidslinje igen ved at højreklikke på tidslinjen og derefter klikke på Konfigurer tidslinje.

Tilføje milepæle, intervaller og mærker

Mærketype

Bruges til at

Milepæl

Angive en bestemt milepælsdato på tidslinjen (f.eks. den dato, et skriftligt projekt skal afleveres til forlæggeren).

Intervaller

Angive et vigtigt tidsrum på tidslinjen (f.eks. den tid, det tager at skrive et udkast).

I dag-mærke

Afspejle det tidsrum, der er gået, siden projektet blev sat i gang. I dag-mærker skifter automatisk, når den reale dato ændres, så du kan se statussen for tidsplanen i forhold til den næste deadline.

Angive en milepæl på en tidslinje

 1. Træk en milepælfigur fra stencilen Figurer til tidslinjer, og slip den direkte på tidslinjen.

 2. Skriv eller vælg dato og klokkeslæt for milepælen i dialogboksen Konfigurer milepæl.

 3. Skriv det navn, der skal vises for milepælen, i feltet Beskrivelse.

 4. Vælg et datoformat på listen Datoformat.

 5. Klik på OK.

For hurtigt at ændre en Milepælsdato, træk milepælen det ønskede sted på tidslinjen. Datoen på milepælen ændres, så det svarer til den nye placering. Du kan også ændre milepælen ved at åbne dialogboksen Konfigurer milepæl igen ved at højreklikke på milepælen, klikke på Konfigurer milepæl, og derefter ændre datoen.

Angive et tidsrum på en tidslinje

 1. Slip en intervalfigur direkte oven på tidslinjen.

 2. Angiv start- og slutdatoerne for tidsperioden, skriv et navn, og vælg et datoformat.

 3. Klik på OK.

Træk i markeringshåndtagene for hurtigt at ændre tidsrummet for et interval, eller flytte det interval, hvor du vil, på tidslinjen. Datoen på intervallet ændres, så det svarer til den nye placering. Du kan også ændre det datointerval tidsinterval ved at åbne dialogboksen Konfigurer Interval igen ved at højreklikke på intervallet, klikke på Konfigurer Interval og derefter ændre dataene.

Flytte teksten fra en tidslinje

Tidslinjer kan undertiden blive overfyldte. Gøre det lettere at læse tidslinjen, klik på det gule justeringshåndtag på figuren og trække den til sted, hvor du vil placere teksten.

Angive forløbet tid på en tidslinje

 • Træk figuren Forløbet tid direkte til toppen af tidslinjen. Figurens venstre ende justeres ind efter begyndelsen af tidslinjen og strækker sig til den aktuelle dato.

 • Træk figuren I dag-mærke til tidslinjen. Figuren placeres ved den aktuelle reale dato.

Hver gang du åbner en tidslinjetegning med en figur af typen Forløbet tid eller I dag-mærke, justeres figurerne ind efter den aktuelle reale dato.

Vise detaljer for en sektion af en tidslinje

Udvid et segment af en eksisterende tidslinje som endnu en tidslinje for at få vist flere detaljer. Den udvidede tidslinje repræsenterer et udsnit af den oprindelige tidslinje, men du arbejder med den separat.

Du tilføjer f.eks. milepæle eller intervaller på den udvidede tidslinje ligesom på den originale tidslinje. Men, hvis du føjer en til den udvidede tidslinje, tilføjes den ikke i den oprindelige tidslinje.

Vise detaljer for en sektion

 1. Træk figuren Udvidet tidslinje til siden.

 2. Angiv indstillinger i dialogboksen Konfigurer tidslinje, og klik på OK.

Den udvidede tidslinje bruger stiplede linjer til at angive den sektion i den oprindelige tidslinje, som den repræsenterer.

Delte milepæle og intervaller synkroniseres automatisk, så hvis du ændrer dem på én tidslinje, ændres de også på den anden tidslinje.

Den udvidede tidslinje bruger som standard den samme figurtype som den oprindelige tidslinje. Hvis du vil ændre figurtypen, skal du højreklikke på den udvidede tidslinje, pege på Tidslinjetype og vælge en indstilling.

Du kan hurtigt ændre tidsrummet for en udvidet tidslinje ved at trække de gule justeringshåndtag. Datoen på den udvidede tidslinje ændres, så den svarer til den nye placering.

Tilpasse en tidslinje

Her er de handlinger, du kan bruge til at tilpasse en tidslinje.

Hvad du kan ændre

Gør følgende

Projektets start- eller slutdato

Højreklik på tidslinjen, klik på Konfigurer tidslinje, og vælg de nye start- og slutdatoer.

Antal inddelinger på en tidslinje

Højreklik på tidslinjen, klik på Konfigurer tidslinje, og vælg en anden skalere tidsenhed som dage, måneder, år, kvartaler eller år.

Vis eller skjul datoer og inddelinger på tidslinjen

Højreklik på tidslinjen, klik på Konfigurer tidslinje, og gå derefter til fanen Klokkeslætsformat. Markér eller fjern markeringen i afkrydsningsfelterne for at vise eller skjule datoer og mærker på tidslinjen.

Vis eller skjul pilespidser på en tidslinjelinje

Højreklik på tidslinjen, peg på Pilespids, og vælg en indstilling.

Milepælstype

Højreklik på milepælen, peg på Angiv milepælstype, og vælg en typografi.

Milepælsdato

Højreklik på milepælen, klik på Konfigurer milepæl, og angiv en dato.

Milepælplacering

Høkreklik på milepælen, peg på Placering, og vælg en typografi.

Vis eller skjul milepældata og -beskrivelse

Højreklik på milepælen, peg på Vis elementer, og vælg eller fjern indstillinger.

Beskrivelse af milepæl eller tidsrum

Dobbeltklik på den tekst, der er knyttet til milepælen eller intervallet, skriv den nye beskrivelse, og tryk på Esc.

Intervaltype

Højreklik på intervallet, peg på Angiv intervaltype, og vælg en typografi.

Angiv intervalbeskrivelsen over eller under datoen

Højreklik på intervallet, peg på Placering af beskrivelse, og vælg en indstilling.

Vis eller skjul intervaldatoen, beskrivelsen og procent fuldført

Højreklik på intervallet, peg på Vis elementer, og vælg eller fjern indstillinger.

Datoer for projektets tidsrum

Højreklik på intervallet, klik på Konfigurer interval, og angiv datoerne.

Placeringen af tekst, som er knyttet til en milepæl, et interval eller i dag-mærker

Markér figuren. Træk et justeringshåndtag for at ændre afstanden og vinklen mellem teksten og tidslinjelinjen.

Midlertidige mærker

Højreklik på tidslinjen, peg på Midlertidige mærker, og vælg en typografi.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×