Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel forklares det, hvordan du kan oprette og køre en tabeloprettelsesforespørgsel. Du kan bruge en tabeloprettelsesforespørgsel, når du skal kopiere dataene i en tabel eller arkivere data.

Hvis du skal ændre eller opdatere dele af dataene i et eksisterende sæt poster, f.eks. et eller flere felter, kan du bruge en opdateringsforespørgsel. Yderligere oplysninger om opdateringsforespørgsler finder du i emnet Oprette en opdateringsforespørgsel.

Hvis du vil føje poster (rækker) til en eksisterende tabel, skal du bruge en tilføjelsesforespørgsel. Flere oplysninger om tilføjelsesforespørgsler finder du i artiklen Oprette en tilføjelsesforespørgsel.

Hvad vil du foretage dig?

Lære om tabeloprettelsesforespørgsler

Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Lære mere om forespørgselskriterier og -udtryk

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Lære om tabeloprettelsesforespørgsler

En tabeloprettelsesforespørgsel henter data fra en eller flere tabeller og indlæser derefter resultatsættet i en ny tabel. Den nye tabel kan være placeret i den åbne database eller i en anden database.

Du vil typisk anvende tabeloprettelsesforespørgsler, når du skal kopiere eller arkivere data. Det kan f.eks. være, at du har en eller flere tabeller med gamle salgsdata, og du bruger disse data i rapporter. Salgstallene vil ikke ændre sig, fordi transaktionerne er mindst én dag gamle, og det tager tid, hvis du konstant skal køre en forespørgsel for at hente dataene – især hvis du skal køre en kompleks forespørgsel mod et store datalager. Hvis dataene derimod indlæses i en separat tabel, og du bruger denne tabel som en datakilde, er det muligt at reducere belastningen og etablere et nyttigt dataarkiv. Vær i det følgende opmærksom på, at dataene i den nye tabel udelukkende er et snapshot; de har ingen relation eller forbindelse til kildetabellen eller -tabellerne.

Når du skal oprette en tabeloprettelsesforespørgsel, skal du benytte følgende grundlæggende fremgangsmåde:

 • Aktiver databasen, hvis den ikke er signeret, eller hvis den ikke er placeret et sted, der er tillid til. Ellers kan du ikke køre handlingsforespørgsler (dvs. tilføjelses-, opdaterings- og tabeloprettelsesforespørgsler).

 • Opret en udvælgelsesforespørgsel i forespørgselsdesignvisning, og rediger forespørgslen, indtil den returnerer de ønskede poster. Du kan vælge data fra mere end én tabel, og du kan reelt denormalisere dataene. Du kan f.eks. placere kunde-, afsender- og leverandørdata i en enkelt tabel, hvilket du ikke vil kunne gøre i en produktionsdatabase med normaliserede tabeller. Det er også muligt at anvende kriterier til yderligere at tilpasse eller begrænse resultatsættet.

  Yderligere oplysninger om normalisering finder du i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

 • Konverter udvælgelsesforespørgslen til en tabeloprettelsesforespørgsel, vælg en placering til den nye tabel, og kør derefter forespørgslen for at oprette tabellen.

En tabeloprettelsesforespørgsel må ikke forveksles med en opdaterings- eller tilføjelsesforespørgsel. Du bruger en opdateringsforespørgsel, når du skal tilføje eller ændre data i individuelle felter. Tilføjelsesforespørgsler bruges til at føje poster (rækker) til et eksisterende sæt poster i en eksisterende tabel.

Flere oplysninger om opdateringsforespørgsler finder du i artiklen Oprette en opdateringsforespørgsel. Flere oplysninger om tilføjelsesforespørgsler finder du i artiklen Oprette en tilføjelsesforespørgsel.

Toppen af siden

Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Når du skal oprette en tabeloprettelsesforespørgsel, skal du først oprette en udvælgelsesforespørgsel og derefter konvertere den til en tabeloprettelsesforespørgsel. Udvælgelsesforespørgslen kan indeholde beregnede felter og udtryk, der gør det muligt at få returneret de ønskede data. Trinnene nedenfor viser, hvordan du kan oprette og konvertere forespørgslen. Hvis du allerede har en udvælgelsesforespørgsel, der opfylder dine behov, kan du gå videre til afsnittene om at konvertere udvælgelsesforespørgslen og køre tabeloprettelsesforespørgslen.

Aktivere databasen

Bemærk: Du skal kun benytte følgende fremgangsmåde, hvis databasen ikke er signeret eller ikke er placeret et sted, der er tillid til. Meddelelseslinje i Access vises, hvis du åbner en database, der ikke er tillid til, eller som ikke er signeret.

 1. Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen.

 2. Klik på Aktiver dette indhold i dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger, og klik derefter på OK.

Hvis meddelelseslinjen ikke vises

 • Klik på fanen Databaseværktøjer, og klik på Meddelelseslinje i gruppen Vis/skjul.

Oprette udvælgelsesforespørgslen

Bemærk: Hvis du allerede har en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer de ønskede data, skal du gå videre til næste trin.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Andet under fanen Opret.

Billede af båndet i Access

 1. Dobbeltklik på de tabeller, der skal hentes data fra, i dialogboksen Vis tabel. Hver tabel vises som et vindue i den øverste del af Forespørgselsdesigner. Klik på Luk, når du har tilføjet tabellerne.

 2. Dobbeltklik på det eller de felter i hver tabel, som du vil bruge i forespørgslen. Hvert felt vises i en tom celle i rækken Felt i designgitteret. Figuren nedenfor viser forespørgselsgitteret med flere tabelfelter tilføjet

  Forespørgsel med tre felter i designgitteret

 3. Du kan også vælge at føje et eller flere udtryk til rækken Felt.

 4. Desuden er det muligt at føje kriterier til rækken Kriterier i designgitteret.

 5. Klik på Kør Knapflade for at køre forespørgslen og få vist resultaterne i et dataark.

 6. Du kan eventuelt ændre felterne, udtrykkene eller kriterierne og køre forespørgslen igen, indtil den returnerer de data, som du vil bruge i den nye tabel.

Konvertere udvælgelsesforespørgslen

 1. Åbn udvælgelsesforespørgslen i designvisning, eller skift til designvisning. Dette kan du gøre på flere måder i Access:

  • Hvis forespørgslen er åben i et dataark, skal du højreklikke på dokumentfanen for forespørgslen og klikke på Designvisning.

  • Hvis forespørgslen er lukket, skal du højreklikke på forespørgslen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på Opret tabel i gruppen Forespørgselstype på fanen Design.

  Dialogboksen Tabeloprettelse vises.

 3. Skriv et navn til den nye tabel i boksen Tabelnavn.

  Eller

  Klik på pil ned, og vælg et eksisterende tabelnavn.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Placer den nye tabel i den aktuelle database   

   1. Hvis den aktuelle database ikke er valgt, skal du klikke på Aktuel database og derefter klikke på OK.

   2. Klik på Kør Knapflade , og klik derefter på Ja for at bekræfte handlingen.

    Bemærk: Hvis du erstatter en eksisterende tabel, skal denne tabel slettes først. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Klik på Ja, og klik derefter på Ja igen for at oprette den nye tabel.

  • Placer den nye tabel i en anden database   

   1. Klik på En anden database.

   2. Angiv den anden databases placering og filnavn i boksen Filnavn.

    Eller

    Klik på Gennemse, og brug den nye dialogboks Tabeloprettelse til at finde den anden database. Klik derefter på OK.

   3. Klik på OK for at lukke den første dialogboks med navnet Tabeloprettelse.

   4. Klik på Kør Knapflade , og klik derefter på Ja for at bekræfte handlingen.

    Bemærk: Hvis du erstatter en eksisterende tabel, skal denne tabel slettes først. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Klik på Ja, og klik derefter på Ja igen for at oprette den nye tabel.

Toppen af siden

Lære mere om forespørgselskriterier og -udtryk

I denne artikel er det blevet nævnt, at du kan bruge kriterier og udtryk i forespørgsler. Et forespørgselskriterium er en regel, der identificerer de poster, som skal medtages i en forespørgsel, og du bruger kriterier, når du ikke vil have vist alle posterne i et bestemt datasæt. Kriteriet >25 AND <50 returnerer f.eks. værdier, der er større end 25 og mindre end 50. Et kriterium som f.eks. "Chicago" OR "Paris" OR "Moskva" returnerer kun poster fra disse byer.

Yderligere oplysninger om brug af kriterier finder du i artiklen Eksempler på forespørgselskriterier.

Et udtryk, der er en kombination af matematiske eller logiske operatorer, konstanter, funktioner og navnene på de felter, kontrolelementer og egenskaber, der evalueres til en enkelt værdi. Du kan bruge et udtryk, når du har brug for data, der ikke er placeret direkte i en tabel. For eksempel udtrykket [Enhedspris] * [antal] Multiplicerer værdien i feltet PrisPrEnhed med værdien i feltet Antal. Du kan bruge udtryk i en række forskellige måder, og processen med at oprette og bruge dem kan være meget indviklet.

Flere oplysninger om oprettelse og brug af udtryk finder du i artiklen Oprette et udtryk.

Toppen af siden

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Hvis du åbner en database på en placering, der ikke er tillid til, eller hvis du har valgt, at du ikke har tillid til databasen, blokerer Access som standard afviklingen af alle handlingsforespørgsler – dvs. tilføjelses-, opdaterings-, sletnings- og oprettelsesforespørgsler. 

Hvis der ikke ser ud til at ske noget, når du kører en handlingsforespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen blev blokeret af deaktiveret tilstand.

Benyt følgende fremgangsmåde, hvis denne meddelelse vises:

Aktivere blokeret indhold

 • Klik på Indstillinger på meddelelseslinjen.

  Dialogboksen Microsoft Office Sikkerhedsindstillinger vises.

 • Klik på Aktiver dette indhold, og klik derefter på OK.

 • Kør forespørgslen igen.

Hvis meddelelseslinjen ikke vises

 • Klik på fanen Databaseværktøjer, og klik på Meddelelseslinje i gruppen Vis/skjul.

Yderligere oplysninger om deaktiveret tilstand og Access-sikkerhed finder du i artiklen Sikre en Access 2007-database.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×