Oprette en tabeloprettelsesforespørgsel

Du kan bruge en tabeloprettelsesforespørgsel, når du skal kopiere dataene i en tabel eller arkivere data. En tabeloprettelsesforespørgsel er en udvælgelsesforespørgsel, der køres og derefter opretter en ny tabel baseret på resultaterne. Hvis du allerede har en udvælgelsesforespørgsel, du vil bruge som grundlag for en tabeloprettelsesforespørgsel, skal du bruge den fremgangsmåde, som er vist her. Hvis du skal bruge flere oplysninger, før du går i gang, skal du gå til afsnittet Få mere at vide om tabeloprettelsesforespørgsler nedenfor.

Bemærk: Denne artikel gælder ikke for Access-webapps – den type database, du kan designe med Access og udgive online. Se Oprette en Access-app for at få flere oplysninger.

 1. Åbn udvælgelsesforespørgslen i designvisning, eller skift til designvisning.

 2. Klik på Tabeloprettelse i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dialogboksen abeloprettelse vises.

 3. Skriv et navn til den nye tabel i boksen Tabelnavn.

  -eller-

  Klik på pil ned, og vælg et eksisterende tabelnavn for at erstatte denne tabel.

 4. Vælg, om du vil placere den nye tabel i den aktuelle database eller i en anden database.

 5. Klik på OK.

 6. Klik på Kør Knapflade , og klik derefter på Ja for at bekræfte handlingen.

Hvis du skal ændre eller opdatere dele af dataene i et eksisterende sæt poster, f.eks. et eller flere felter, kan du bruge en opdateringsforespørgsel. Du kan få flere oplysninger om opdateringsforespørgsler i artiklen Opdatere data ved at bruge en forespørgsel.

Hvis du vil føje poster (rækker) til en eksisterende tabel, kan du bruge en tilføjelsesforespørgsel. Du kan finde flere oplysninger om tilføjelsesforespørgsler i artiklen Føje poster til en tabel ved hjælp af en tilføjelsesforespørgsel.

Få mere at vide om tabeloprettelsesforespørgsler

Bemærkninger: 

 • Du kan ikke oprette en tabeloprettelsesforespørgsel i en Access-webapp. Men du kan eksportere kildetabellerne til en .accdb-database i Access-programmet, oprette og køre en tabeloprettelsesforespørgsel der og derefter importere den nye tabel til din Access-webapp.

 • Du kan ikke køre en tabeloprettelsesforespørgsel i en Access-webdatabase i en webbrowser. Men du kan køre en tabeloprettelsesforespørgsel i en Access-webdatabase, som du åbner i Access 2010-programmet.

En tabeloprettelsesforespørgsel henter data fra én eller flere tabeller og indlæser derefter resultatsættet i en ny tabel. Denne nye tabel kan placeres i den database, der er åben, eller du kan oprette den i en anden database.

Du vil typisk oprette tabeloprettelsesforespørgsler, når du skal kopiere eller arkivere data. Det kan f.eks. være, at du har en tabel (eller tabeller) over tidligere salgsdata, og du bruger disse data i rapporter. Salgstallene kan ikke ændres, fordi transaktionerne er mindst én dag gamle, og det tager tid, hvis du hele tiden skal køre en forespørgsel for at hente dataene – især hvis du kører en kompleks forespørgsel for et stort datalager. Hvis du indlæser dataene i en separat tabel og bruger tabellen som en datakilde, kan det reducere arbejdsbelastningen og give et praktisk dataarkiv. Når du går videre, skal du huske, at dataene i den nye tabel kun er et øjebliksbillede, som ikke har nogen relation eller forbindelse til kildetabellen/-tabellerne.

Processen med at oprette en tabeloprettelsesforespørgsel følger disse generelle trin:

 • Aktivér databasen, hvis den ikke er signeret, eller hvis den ikke findes på en placering, du har tillid til. I modsat fald kan du ikke køre handlingsforespørgsler (tilføje, opdatere og udføre tabeloprettelsesforespørgsler).

 • I visningen Forespørgselsdesign skal du oprette en forespørgsel og derefter tilpasse denne forespørgsel, indtil den returnerer de ønskede poster. Du kan vælge data fra mere end én tabel, og du kan reelt af-normalisere dine data. Du kan f.eks. placere data om kunde, speditionsfirma og leverandør i en enkelt tabel, hvilket du ikke ville gøre i en produktionsdatabase med korrekt normaliserede tabeller. Du kan også bruge kriterier i forespørgslen for yderligere at tilpasse eller begrænse resultatsættet.

  Du kan finde flere oplysninger om normalisering af dine data i artiklen Grundlæggende oplysninger om databasedesign.

 • Konverter udvælgelsesforespørgslen for at oprette en tabeloprettelsesforespørgsel, vælg en placering til den nye tabel, og kør derefter forespørgslen for at oprette tabellen.

Opret en udvælgelsesforespørgsel, og konverter den til en tabeloprettelsesforespørgsel

Når du skal oprette en tabeloprettelsesforespørgsel, skal du først oprette en udvælgelsesforespørgsel og derefter konvertere den til en tabeloprettelsesforespørgsel. Udvælgelsesforespørgslen kan indeholde beregnede felter og udtryk, der gør det muligt at få returneret de ønskede data. Trinnene nedenfor viser, hvordan du kan oprette og konvertere forespørgslen. Hvis du allerede har en udvælgelsesforespørgsel, der opfylder dine behov, kan du gå videre til afsnittene om at konvertere udvælgelsesforespørgslen og køre tabeloprettelsesforespørgslen.

Oprette udvælgelsesforespørgslen

Bemærk: Hvis du allerede har en udvælgelsesforespørgsel, der returnerer de ønskede data, skal du gå videre til næste trin.

 1. Klik på Forespørgselsdesign i gruppen Forespørgsel under fanen Opret.

 2. Dobbeltklik på de tabeller, der skal hentes data fra, i dialogboksen Vis tabel. Hver tabel vises som et vindue i den øverste del af Forespørgselsdesigner. Klik på Luk, når du har tilføjet tabellerne.

 3. Dobbeltklik på det eller de felter i hver tabel, du vil bruge i forespørgslen. Hvert felt vises i en tom celle i rækken Felt i designgitteret. Figuren nedenfor viser designgitteret med flere felter tilføjet.

  Forespørgsel med tre felter i designgitteret

 4. Du kan vælge at tilføje udtryk til rækken Felt.

 5. Du kan vælge at tilføje kriterier til rækken Kriterier i designgitteret.

 6. Klik på Kør Knapflade for at køre forespørgslen og få vist resultaterne i et dataark.

 7. Du kan ændre dine felter, udtryk eller kriterier og køre forespørgslen igen, indtil den returnerer de data, du vil placere i den nye tabel.

Konvertere udvælgelsesforespørgslen

 1. Åbn udvælgelsesforespørgslen i designvisning, eller skift til designvisning. Dette kan du gøre på flere måder i Access:

  • Hvis forespørgslen er åben i et dataark, skal du højreklikke på dokumentfanen for forespørgslen og klikke på Designvisning.

  • Hvis forespørgslen er lukket, skal du højreklikke på forespørgslen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning i genvejsmenuen.

 2. Klik på Tabeloprettelse i gruppen Forespørgselstype under fanen Design.

  Dialogboksen abeloprettelse vises.

 3. Skriv et navn til den nye tabel i boksen Tabelnavn.

  -eller-

  Klik på pil ned, og vælg et eksisterende tabelnavn.

 4. Gør et af følgende:

  • Placer den nye tabel i den aktuelle database   

   1. Hvis den aktuelle database ikke er valgt, skal du klikke på Aktuel database og derefter klikke på OK.

   2. Klik på Kør Knapflade , og klik derefter på Ja for at bekræfte handlingen.

    Bemærk: Hvis du erstatter en eksisterende tabel, skal denne tabel slettes først. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Klik på Ja, og klik derefter på Ja igen for at oprette den nye tabel.

  • Placer den nye tabel i en anden database   

   1. Klik på En anden database.

   2. Angiv den anden databases placering og filnavn i boksen Filnavn.

    -eller-

    Klik på Gennemse, og brug den nye dialogboks Tabeloprettelse til at finde den anden database. Klik derefter på OK.

   3. Klik på OK for at lukke den første dialogboks med navnet Tabeloprettelse.

   4. Klik på Kør Knapflade , og klik derefter på Ja for at bekræfte handlingen.

    Bemærk: Hvis du erstatter en eksisterende tabel, skal denne tabel slettes først. Du bliver bedt om at bekræfte sletningen. Klik på Ja, og klik derefter på Ja igen for at oprette den nye tabel.

Få mere at vide om forespørgselskriterier og -udtryk

Trinnene i denne artikel beskriver forespørgselskriterier og -udtryk. Et forespørgselskriterium er en regel, der identificerer de poster, der skal returneres fra en forespørgsel. Du bruger kriterier, når du ikke ønsker at se alle poster i et bestemt sæt data. F.eks. returnerer kriteriet >25 AND <50 værdier større end 25 og mindre end 50. Et kriterium som f.eks. "Chicago" OR "Paris" OR "Moskva" returnerer kun posterne for disse byer.

Du kan finde flere oplysninger om brug af kriterier i artiklen Eksempler på forespørgselskriterier.

Et udtryk er en kombination af matematiske eller logiske operatorer, konstanter, funktioner og navne på felter, kontrolelementer og egenskaber, der evalueres til en enkelt værdi. Du bruger et udtryk, når du har brug for data, der ikke findes direkte i en tabel. F.eks. ganger udtrykket [EnhedsPris]*[Antal] værdien i feltet EnhedsPris med værdien i feltet Antal. Du kan bruge udtryk på mange forskellige måder, og processen med at oprette og bruge dem kan blive temmelig kompleks.

Du kan finde flere oplysninger om oprettelse og brug af udtryk i artiklen Oprette et udtryk.

Forhindre, at deaktiveret tilstand blokerer en forespørgsel

Hvis du åbner en database, der ikke er gemt på en placering, der er tillid til, eller hvis du ikke har valgt at have tillid til databasen, forhindrer Access som standard alle handlingsforespørgsler – tilføje, opdatere, slette eller tabeloprettelsesforespørgsler – i at køre.

Hvis der ikke ser ud til at ske noget, når du kører en handlingsforespørgsel, skal du kontrollere, om følgende meddelelse vises på Access-statuslinjen:

Handlingen eller hændelsen blev blokeret af deaktiveret tilstand.

Når denne meddelelse vises, skal du gøre følgende:

 • Klik på Aktivér indhold på meddelelseslinjen (lige under båndet. Meddelelseslinje

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×