Oprette en strategioversigt i Dashboarddesigner

En strategioversigt er en rapporttype, du kan bruge til at vise forskellige resultatmål i en organisation. Strategioversigten viser relationerne mellem målsætninger og nøgletalsindikatorer (KPI'er) ved hjælp af figurer i et Visio 2007-diagram. Resultatet for den enkelte målsætning eller KPI vises ved hjælp af farver. Du kan bruge PerformancePoint Dashboard Designer til at oprette en strategioversigt for et dashboard som en del af din resultatstyringsmetodik.

Hvad ønsker du at gøre?

Få mere at vide om strategioversigter

Kontrollere, at du har de nødvendige elementer

Oprette den grundlæggende struktur for en strategioversigt

Føje indhold til strategioversigten

Redigere en strategioversigt

Installere en strategioversigt

Få mere at vide om strategioversigter

Det kan være effektivt at bruge strategioversigter til at påvise årsag/virkning-relationer mellem individuelle KPI'er og overordnede målsætninger. Strategioversigter har deres rødder i Balanced Scorecard-strukturen, som definerer organisatoriske resultater ved hjælp af fire perspektiver:

Økonomisk perspektiv

Det økonomiske perspektiv omfatter normalt mål som indtægt, omkostning og fortjeneste.

Kundeperspektiv

Kundeperspektivet, som også kaldes kundetilfredshedsperspektivet, omfatter normalt mål som kundeoptællinger, markedsandel og antal reklamationer.

Intern proces-perspektiv

Intern proces-perspektivet, som også kaldes driftsperspektivet, omfatter normalt mål som tidsramme for lancering af nye produkter på markedet, servicefejlfrekvenser samt kvalitetskontrolmålinger.

Læring og vækst

Læring og vækst-perspektivet, som også kaldes HR-perspektivet (Human Resources), omfatter normalt mål som personaleomsætningshastigheder, antal nye medarbejdere og ansættelsesdata.

Selvom mange organisationer synes, at Balanced Scorecard-strukturen er nyttig, behøver du ikke at følge den, når du opretter din strategioversigt. Du kan oprette din strategioversigt ved at bruge en hvilken som helst kombination af KPI'er og målsætninger i et scorecard, der er udgivet på PerformancePoint Monitoring Server. Du kan også bruge en strategioversigt til at oprette et diagram over en proces i organisationen og til at vise, hvor stort et bidrag hver enkelt bidragyder yder til processen.

Toppen af siden

Kontrollere, at du har de nødvendige elementer

Hvis du vil oprette en strategioversigt i Dashboard Designer, skal du bruge følgende komponenter:

 • Et Office Visio 2007-diagram, der indeholder strukturen til din strategioversigt. Den måde, du konfigurerer diagrammet på i Visio 2007, bestemmer, hvordan diagrammet ser ud i dashboardet.

  Bemærk: Du skal bruge de grundlæggende stencilsæt i Office Visio 2007 til at oprette diagrammet til strategioversigten. Monitoring Server understøtter ikke komplekse figurer og stencils.

 • Et scorecard, der er udgivet på Monitoring Server. Scorecardet indeholder de målsætninger og KPI'er, som du skal forbinde med figurer i diagrammet.

Tip: Kontroller, at Visio 2007-diagrammet og scorecardet indeholder de elementer, du vil bruge i strategioversigten. Det er ofte lettere at ændre disse elementer, inden du bruger dem i strategioversigten.

Toppen af siden

Oprette den grundlæggende struktur for en strategioversigt

Bemærk: I forbindelse med denne procedure forudsættes det, at du allerede har oprettet et Visio 2007-diagram og et scorecard, som indeholder de elementer, du vil medtage i strategioversigten.

 1. I Dashboard Designer skal du klikke på fanen Opret og derefter klikke på Strategioversigt. Guiden Opret en strategioversigt åbnes.

 2. Angiv navnet på strategioversigten i feltet Navn. Angiv, hvor strategioversigten skal gemmes på Monitoring Server ved at klikke på Vælg visningsmappe og derefter vælge eller oprette en mappe. Klik på Næste.

 3. Vælg det scorecard, du vil bruge til strategioversigten, på siden Vælg et scorecard, og klik derefter på Udfør.

 4. Gennemse oplysningerne i ruden Detaljer på bekræftelsessiden, og klik derefter på Luk.

 5. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme strategioversigten på Monitoring Server og gøre den tilgængelig, så du kan føje indhold til den.

Toppen af siden

Føje indhold til strategioversigten

Bemærk: Denne procedure er en forlængelse af den forrige procedure, og det forudsættes, at du allerede har oprettet den grundlæggende struktur for strategioversigten.

 1. Klik på fanen Rediger, og klik derefter på Rediger strategioversigt. Dialogboksen Strategioversigtseditor åbnes.

 2. Klik på Åbn Visio-fil i dialogboksen Strategioversigtseditor. Find det Visio 2007-diagram, du vil bruge, og klik derefter på Åbn for at få det vist i dialogboksen Strategioversigtseditor.

 3. Hvis du vil forbinde en figur med en KPI eller målsætning, skal du klikke på figuren og derefter klikke på Forbind figur. Dialogboksen Vælg en KPI åbnes. Dialogboksen indeholder en liste over de KPI'er, der findes i det scorecard, du valgte, da du oprettede den grundlæggende struktur for strategioversigten. Hver enkelt figur i Visio 2007-diagrammet repræsenterer en KPI eller målsætning. Når du forbinder en figur med en KPI eller en målsætning for et scorecard, viser strategioversigten figuren i en farve, der afspejler den pågældende KPI's eller målsætnings resultat. Hvis du f.eks. forbinder en figur med en KPI, der ikke har et godt resultat, kan figuren være rød i dashboardet. Når du tilsvarende forbinder en figur med en KPI, der har et godt resultat, kan figuren være grøn.

 4. I dialogboksen Vælg en KPI skal du vælge en KPI og en kolonne, f.eks. Mål eller Faktisk. Angiv, om du vil føje KPI-navnet til figuren i diagrammet, og klik derefter på OK for at sammenkæde figuren og KPI'en.

  Bemærk: Du skal vælge den kolonne, som repræsenterer målværdier, hvis den valgte figur skal kunne ændre farve, når resultatet ændrer sig. Når du vælge faktiske værdier for en figur, ændrer figuren ikke farve i dashboardet.

 5. Gentag trin 3 og 4 for hver figur, du vil forbinde med en KPI-værdi.

 6. Klik på Tilpas til indhold for at justere diagrammet, så det passer til siden i Visio 2007.

  Tip: Den bedste fremgangsmåde er at justere størrelsen på diagrammet i Office Visio 2007, inden du bruger det i strategioversigtsrapporten.

 7. Klik på Anvend for at lukke Strategioversigtseditor og få vist strategioversigten under fanen Editor i arbejdsområdet.

 8. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Monitoring Server.

Toppen af siden

Redigere en strategioversigt

Bemærk: Denne procedure er en forlængelse af den forrige procedure, og det forudsættes, at du allerede har oprettet en strategioversigt og føjet indhold til den.

 1. Klik på fanen Rediger, og klik derefter på Rediger strategioversigt for at åbne dialogboksen Strategioversigtseditor.

  • Du kan flytte et objekt i diagrammet ved at trække det til en ny placering.

  • Hvis du vil bruge et andet diagram, skal du klikke på Åbn Visio-fil, finde det diagram, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn. Diagrammet vises i dialogboksen Strategioversigtseditor, hvor du kan kæde hver enkelt figur sammen med en KPI.

  • Hvis du vil åbne og bruge en stencil, skal du klikke på Stencil, finde den stencil, du vil bruge, og derefter klikke på Åbn. En stencil er en samling af figurer, der er tilknyttet en bestemt Visio-skabelon. Du kan bruge en stencil til at redigere alle forekomster af en figur på siden. Du kan også bruge en stencil til at ændre en figur ved at anvende din egen brugerdefinerede figur i et diagram.

  • Hvis du vil ændre forbindelsen mellem en figur og en KPI, skal du klikke på figuren og derefter klikke på Forbind figur. Vælg en KPI i dialogboksen Vælg en KPI, og klik derefter på OK.

  • Hvis du vil afbryde forbindelsen mellem en figur og en KPI, skal du klikke på en figur og derefter klikke på Afbryd forbindelsen.

  • Klik på Tilpas til indhold, så alle figurerne kan være på én side i Visio 2007.

  • Klik på Tilpas til udskrivning, så alle figurerne kan være på én udskreven side.

 2. Når du er færdig med at redigere strategioversigten, skal du klikke på Anvend for at lukke dialogboksen Strategioversigtseditor. Den reviderede strategioversigt vises i den midterste rude i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Startside, når du er færdig med at redigere strategioversigten, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Monitoring Server. Strategioversigten er nu klar til at blive installeret på et dashboard.

Toppen af siden

Installere en strategioversigt

Når du er klar til at installere strategioversigten, skal du føje den til en dashboardside, få vist et eksempel på dashboardet og derefter installere dashboardet. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du får vist et eksempel på et dashboard, og hvordan du installerer dashboardet, under Få vist et eksempel på et dashboard og Eksportere et dashboard til et SharePoint-websted.

Bemærk: Hvis du redigerer en strategioversigt, der allerede er installeret, skal du muligvis installere dashboardet igen, inden dashboardbrugerne kan se dine ændringer. Hvis du foretager mindre ændringer, f.eks. flytter en figur i Office Visio 2007-diagrammet til en anden placering på siden, behøver du nødvendigvis ikke at geninstallere dashboardet. Du kan udgive det på Monitoring Server, og dine ændringer vil blive vist i dashboardet, når dashboardbrugerne opdaterer deres visning. Du skal dog geninstallere dashboardet, hvis du foretager en strukturel ændring, f.eks. ændrer scorecardet eller kæder andre KPI'er og målsætninger sammen med figurerne i Office Visio 2007-diagrammet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×