Oprette en simpel udvælgelsesforespørgsel

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

En udvælgelsesforespørgsel bruges til at oprette undersæt af data, du kan bruge til at få svar på bestemte spørgsmål. Den kan også bruges til at levere data til andre databaseobjekter. Når du har oprettet en udvælgelsesforespørgsel , kan du bruge den efter behov.

Dette emne beskriver, hvordan du kan oprette en simpel udvælgelsesforespørgsel, der søger efter data i en enkelt tabel. Det er også beskrevet, hvordan du kan forbedre forespørgslen ved at definere postkriterier og tilføje beregnede værdier.

Denne artikel indeholder

Introduktion

Oprette en forespørgsel

Føje kriterier til forespørgslen

Føje beregninger til forespørgslen

Opsummer forespørgselsværdier

Introduktion

En udvælgelsesforespørgsel er en slags databaseobjekt, der viser oplysninger i dataarkvisning. En forespørgsel kan hente data fra en eller flere tabeller, fra eksisterende forespørgsler eller fra en kombination af de to. De tabeller eller forespørgsler, som en forespørgsel henter sine data fra, kaldes postkilden.

Uanset om du opretter simple udvælgelsesforespørgsler i en guide eller designvisning, er trinnene stort set de samme. Du skal vælge den ønskede postkilde og de felter, du vil medtage i forespørgslen, og du kan vælge at angive kriterier for at indkredse resultaterne.

Når du har oprettet en udvælgelsesforespørgsel, skal du køre den for at få vist resultaterne. Det er nemt at køre en forespørgsel: Du skal bare åbne den i dataarkvisning. Derefter kan du genbruge den efter behov, f.eks. som postkilde for en formular, rapport eller anden forespørgsel.

Bemærk: Du kan finde flere oplysninger om at bruge en forespørgsel som postkilde for en formular eller rapport i artiklen Bruge en forespørgsel som en postkilde til en formular eller en rapport.

Der er mange former for forespørgsler med hver deres formål. En udvælgelsesforespørgsel viser f.eks. data. En handlingsforespørgsel ændrer dataene i datakilden eller opretter en ny tabel. En parameterforespørgsel beder dig om at angive kriterier, når du kører den. Denne artikel behandler kun udvælgelsesforespørgsler.

Bemærk: I denne artikel beskrives det, hvordan du opretter bestemte forespørgsler, der returnerer data fra en enkelt tabel. Hvis du vil oprette forespørgsler, der returnerer data fra to eller flere tabeller, kan du finde flere oplysninger i artiklen Oprette en forespørgsel baseret på flere tabeller.

Toppen af siden

Oprette en forespørgsel

I denne opgave skal oprette du udvælgelsesforespørgslen London-kontakter. Du kan oprette denne forespørgsel i designvisning eller ved hjælp af guiden. Desuden, hvis du er vant til at skrive SQL-sætninger, kan du oprette en forespørgsel mens du arbejder i SQL-visning ved at skrive en simpel SELECT-sætning.

Inden du går i gang, skal du have en tabel, der indeholder data. Eksempeldata findes nedenfor som en HTML-tabel.

Kunde-id

Firma

Adresse

By

StatEllerLand

Postnummer

CountryOrRegion

Telefon

Kontaktperson

Fødselsdato

1

Baldwin Museum of Science

1 Main St.

New York

NY

12345

USA

(202) 555-0122

Steve Riley

03-dec-45

2

Blue Yonder Airways

52 1st St.

Boston

MA

01234

USA

(201) 555-0123

Waleed Heloo

21-mar-59

3

Coho Winery

3122 75th Ave. S.W.

Seattle

WA

98100

USA

(206) 555-0042

Guido Pica

01-apr-73

4

Contoso Pharmaceuticals

1 Contoso Blvd.

London

NS1 EW2

UK

(171) 555-0125

Zoltan Harmuth

16-jun-67

5

Fourth Coffee

London

W1J 8QB

UK

(171) 555-0165

Julian Price

09-aug-71

6%

Consolidated Messenger

3123 75th St. S

Seattle

WA

98100

USA

(206) 555-0007

Christine Hughes

27-maj-48

7

Graphic Design Institute

151 Strand

London

WC2R 0ZA

UK

(171) 555-0178

Dana Birkby

12-aug-61

8

Litware, Inc.

3 Macrofirm Parkway

Portland

OR

97200

USA

(503) 555-0086

Jesper Aaberg

01-sep-75

9

Tailspin Toys

22 Wicklow Street

London

WC1 0AC

UK

Phil Gibbins

15-feb-53

10

Woodgrove Bank

37 Lothbury

London

EC2R 7ED

UK

(171) 555-0101

Tom Perham

25-sep-38

Du kan indtaste dataene i eksempeltabellen manuelt, eller du kan kopiere dem til et regnearksprogram, f.eks. Microsoft Office Excel 2007 og derefter importere det regneark, der oprettes, i en tabel i Microsoft Office Access 2007.

Indtaste eksempeldata manuelt

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller under fanen Opret.

  Office Access 2007 øjer en ny, tom tabel til databasen.

  Bemærk: Du behøver ikke udføre dette trin, hvis du åbner en ny, tom database, men du skal udføre det, når du føjer en tabel til databasen.

 2. Dobbeltklik på den første celle i overskriftsrækken, og skriv navnet på feltet i eksempeltabellen.

  Som standard er tomme felter i overskriften markeret med teksten Tilføj nyt felt:

  Et nyt felt i et dataark

 3. Brug piletasterne til at gå til den næste tomme celle i overskriftsrækken, og skriv derefter det andet feltnavn (du kan også trykke på TAB eller dobbeltklikke på den nye celle). Gentag dette trin, indtil du har indtastet alle feltnavne.

 4. Indtast data i eksempeltabellen.

  Når du indtaster data, bestemmer Access datatypen for hvert felt. Hvert felt i en tabel har en bestemt datatype, f.eks. Tal. Tekst eller Dato og klokkeslæt. Datatyper hjælper med at sikre mere nøjagtig dataindtastning og undgå fejl som f.eks. anvendelse af telefonnumre i en beregning. Du kan angive datatypen for hvert felt og ændre datatypen for et felt under visse omstændigheder. For denne eksempeltabel skal du lade Access bestemme datatypen

 5. Klik på Gem, når du er færdig med at indtaste data.

  Tastaturgenvej Tryk på CTRL + S.

  Dialogboksen Gem som åbnes.

 6. I boksen Tabelnavn skal du skrive Kunder og derefter klikke på OK.

Kopier tabellen til et regnearksprogram, og importer det derefter til Access

 1. Start regnearksprogrammet, og opret en ny, tom fil. Hvis du bruger Excel, oprettes der som standard en ny, tom projektmappe.

 2. Kopier den eksempeltabel, der er vist ovenfor, og indsæt den i den første regnearkscelle.

 3. Giv regnearket navnet Kunder ved hjælp af funktionerne i regnearksprogrammet.

 4. Gem regnearksfilen et passende sted, og gå til næste trin.

Importere tabellen til Access

 1. I en ny eller eksisterende database:

  På fanen Eksterne Data i gruppen Importér skal du klikke på Excel.

  Eller

  Klik på Mere, og vælg derefter et regnearksprogram på listen.

  Dialogboksen Hent eksterne data – Programnavn-regneark vises.

 2. Klik på Gennemse, åbn den regnearksfil, du oprettede i ovenstående trin, og klik derefter på OK.

  Guiden Importer regneark starter.

 3. Som standard vælger guiden det første regneark i projektmappen (Kunder, hvis du har fulgt ovenstående trin), og regnearkets data vises i den nederste del af siden i guiden. Klik på Næste.

 4. Vælg Første række indeholder kolonneoverskrifter på næste side i guiden, og klik derefter på Næste.

 5. På den næste side i guiden kan du ændre feltnavne og datatyper eller udelade felter fra importen ved hjælp af tekstboksene og listerne under Feltindstillinger. Det skal du ikke gøre i dette eksempel. Klik på Næste.

 6. På den næste side i guiden skal du i boksen Feltindstillinger vælge Ja (ingen dubletter) på listen Indekseret, vælge Langt heltal på listen Datatype. Klik på Næste for at fortsætte.

 7. På den næste side i guiden skal du vælge indstillingen Vælg selv en primær nøgle, vælge Kunde-id på listen og derefter klikke på Næste.

 8. Som standard anvendes navnet på regnearket som navnet på den nye tabel. Kontroller, at tabellen har navnet Kunder, og klik derefter på Udfør.

 9. På den sidste side i guiden har du mulighed for at gemme importtrinnene til senere genbrug. Fordi du importerer en eksempeldatabase, bør du ikke gemme importtrinnene.

Bemærk: Hvis du ikke har et regnearksprogram, kan du kopiere eksempeldataene til en teksteditor, f.eks. Notesblok. Du kan finde flere oplysninger om at oprette og importere tekstdata i artiklen Importere eller oprette en kæde til data i en tekstfil.

Opbygge forespørgslen

Du skal først bruge en guide til at oprette forespørgslen ud fra den eksempeltabel, du lige har oprettet. Derefter skal du forbedre forespørgslen i designvisning. På hvert trin kan du gennemgå den SQL-sætning, der oprettes automatisk af de trin, du udfører.

 1. Klik på Guiden Forespørgsel i gruppen Andet under fanen Opret.

 2. Klik på guiden Simpel forespørgsel i dialogboksen Ny forespørgsel, og klik derefter på OK.

 3. Klik på tabellen med de data, du vil bruge, under Tabeller/forespørgsler. I dette eksempel skal du klikke på Tabel: Kunder. Bemærk, at en forespørgsel også kan bruge en anden forespørgsel som postkilde.

 4. Under Tilgængelige felter skal du dobbeltklikke på felterne Kontaktperson, Adresse, Telefon og By. Derved føjes de til listen Valgte felter. Klik på Næste, når du har tilføjet alle fire felter.

 5. Giv forespørgslen navnet London-kontakter, og klik derefter på Udfør.

  Alle kontaktposterne vises i dataarkvisning. Resultaterne indeholder alle posterne, men viser kun de fire felter, du har angivet i forespørgselsguiden.

  Gennemgå den første SQL-sætning

  Klik på SQL-visning på statuslinjen i Access, eller højreklik på fanen for forespørgselsobjektet, og klik derefter på SQL-visning.

  SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
  FROM Customers;

  Som du kan se, består forespørgslen af to dele i SQL: SELECT-delsætningen, som viser alle felter, der er medtaget i forespørgslen, og FROM-delsætningen, der viser de tabeller, der indeholder disse felter.

  Bemærk: Hvis du har tilføjet felter i en anden rækkefølge end angivet ovenfor, vises den rækkefølge, du har anvendt, i SELECT-delsætningen.

 6. Luk forespørgslen, og bemærk, at den gemmes automatisk.

Toppen af siden

Føje kriterier til forespørgslen

Hvis du vil begrænse de poster, der returneres i forespørgselsresultaterne, kan du angive et eller flere kriterier.

Du kan betragte et forespørgselskriterium som en betingelse, du angiver for et felt. Kriteriet angiver en betingelse baseret på feltværdier, der udtrykker, hvad du vil medtage i forespørgslen, f.eks. "vis kun felter, hvor feltet By er indstillet til London".

Åbn forespørgslen i designvisning. Du skal føje et kriterium til feltet By, så du kun får vist de kontaktpersoner, der er fra London, i forespørgselsresultaterne. Du skal også føje kriterier til feltet Adresse og feltet Telefon, så du kan finpudse forespørgselsresultaterne yderligere.

 1. Skriv london i rækken Kriterier for feltet By.

  Nu skal du tilføje yderligere to kriterier for at gøre resultaterne endnu bedre. Lad os antage, at du kun vil se de poster, hvor både adressen og telefonnummeret er angivet.

 2. Skriv Is Not Null AND <>"" i rækken Kriterier for feltet Adresse. Gør det samme i rækken Kriterier for feltet Telefon.

  Bemærk: Kriteriet Is Not Null AND <>"" er sandt, hvis der er en kendt, ikke-tom værdi for det felt, det er et kriterium for. Det er falsk, når der ikke er en kendt værdi (Null), eller når værdien er kendt som (""). Du kan bruge dette udtryk til at kontrollere et felt for en kendt, ikke-tom værdi.

 3. Skift til dataarkvisning for at se resultaterne.

Gennemgå SQL-sætning med kriterier

Klik på SQL-visning på statuslinjen i Access, eller højreklik på dokumentfanen for forespørgslen, og klik derefter på SQL-visning. Følgende SQL-kode vises:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"")
AND ((Customer.[Phone]) Is Not Null And (Customer.[Phone])<>"")
AND ((Customer.[City])="london"));

Du vil bemærke, at SQL-sætningen nu indeholder en WHERE-delsætning. De kriterier, du angiver for forespørgselsfelterne, vises i SQL i WHERE-delsætningen. I dette tilfælde kombineres de ved hjælp af operatoren AND.

Du ønsker måske ikke at sammensætte kriterierne med operatoren AND. Hvordan kan du så angive to eller flere kriterier for at medtage de poster, der opfylder et eller begge kriterier?

Angive alternative kriteriesæt ved hjælp af OR

Du kan f.eks. få vist alle de poster, hvor By er lig med London, og hvor mindst ét af kontaktoplysningerne, enten adressen eller telefonnummeret, er tilgængelig. Du vil kombinere kriterierne ved hjælp af operatoren OR på følgende måde:

Hvis du skal angive alternative kriterier, skal du bruge både rækken Kriterier og Eller i designgitteret. Alle de poster, der opfylder de kriterier, der er defineret i enten rækken Kriterier eller Eller, medtages i resultatet.

Nu skal du redigere forespørgslen ved at indtaste alternative kriterier i rækkerne Kriterier og Eller.

 1. Skift tilbage til designvisning.

 2. Fjern strengen Is Not Null AND <>"" fra rækken Kriterier for feltet Telefon.

 3. Skriv Is Not Null AND <>"" i rækken Eller for feltet Telefon.

 4. Skriv london i rækken Eller for feltet By.

 5. Skift til dataarkvisning for at se resultaterne. Alle de poster, der indeholder en adresse, et telefonnummer eller begge, og hvor By er lig med London, vises i forespørgselsresultaterne.

  Bemærk: Hvis du skal angive mere end to alternative kriteriesæt, skal du bruge rækkerne under rækken Eller. Hver række repræsenterer et uafhængigt sæt kriterier.

Gennemgå SQL-sætning med reviderede kriterier

Klik på SQL-visning på statuslinjen i Access, eller højreklik på dokumentfanen for forespørgslen, og klik derefter på SQL-visning. Følgende SQL-kode vises:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City]
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"") AND ((Customer.[City])="london"))
OR (((Customers.[Phone]) Is Not Null And (Customers.[Phone])<>"") AND ((Customers.[City])="london"));

Du vil bemærke, at to ting er blevet ændret: Det kriterium, der angiver at By er London, vises nu to gange, og at kriterierne i WHERE-delsætningen nu er kombineret med operatoren OR.

Yderligere oplysninger om angivelse af kriterier for forskellige felttyper finder du under Eksempler på forespørgselskriterier.

Toppen af siden

Føje beregninger til forespørgslen

En veldesignet database indeholder ingen simple beregnede værdier i tabeller. En tabel kan f.eks. indeholde en persons fødselsdato, men ikke dennes nuværende alder. Hvis du kender både dags dato og personens fødselsdato, kan du altid beregne den nuværende alder, så der er ingen grund til at gemme den i tabellen. Du skal i stedet oprette en forespørgsel, der beregner og viser den ønskede værdi. Beregningerne foretages, hver gang du kører forespørgslen, så hvis de underliggende data bliver ændret, gør de beregnede resultater det også.

I denne øvelse skal du redigere forespørgslen London-kontakter, så den viser hver enkelt kontaktpersons fødselsdato og nuværende alder.

 1. Åbn forespørgslen i designvisning.

 2. Træk felter Fødselsdato fra tabelvinduet Kunder til den første tomme kolonne i designgitteret. Du kan også dobbeltklikke på feltnavnet for automatisk at tilføje det i den første tomme kolonne.

 3. Skriv det udtryk, der skal beregne alderen for hver post, i rækken Felt i den næste kolonne. Skriv Alder: DateDiff ("yyyy", [Fødselsdato], Date()).

  Alder er navnet på det beregnede felt. Hvis du ikke angiver et navn, bruges et standardnavn til feltet som f.eks. Udtryk1. Strengen efter kolonet (:) er det udtryk, der leverer værdierne til de enkelte poster. Funktionen DateDiff beregner forskellen mellem to datoer og returnerer forskellen i det angivne format. Formatet yyyy returnerer forskellen i år, og elementerne [Fødselsdato] og Date() i udtrykket leverer de to datoværdier. Date er en funktion, der returnerer dags dato, og [Fødselsdato] refererer til feltet Fødselsdato i den underliggende tabel.

  Bemærk: Den beregning, der bruges til Alder i dette eksempel er en tilnærmelse, der kan være lidt unøjagtig afhængigt af den aktuelle måned.

  Skift til dataarkvisning. Du kan se to ekstra felter, Fødselsdato og Alder, i resultatet.

Gennemgå SQL-sætning med beregninger

Klik på SQL-visning på statuslinjen i Access, eller højreklik på dokumentfanen for forespørgslen, og klik derefter på SQL-visning. Følgende SQL-kode vises:

SELECT Customers.[Contact], Customers.[Address], Customers.[Phone], Customers.[City], Customers.[BirthDate],
DateDiff("yyyy",[BirthDate],Date()) AS Age
FROM Customers
WHERE (((Customers.[Address]) Is Not Null And (Customer.[Address])<>"") AND ((Customer.[City])="london"))
OR (((Customers.[Phone]) Is Not Null And (Customers.[Phone])<>"") AND ((Customers.[City])="london"));

Bemærk, at Kunder.[Fødselsdato] og det beregnede felt, Alder, nu vises i SELECT-delsætningen. Nøgleordet AS bruges til at angive navnet på det beregnede felt.

Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du skriver udtryk, der beregner værdier i en forespørgsel, i artiklen Oprette et udtryk.

Toppen af siden

Opsummere forespørgselsværdier

Det er nemmere at opsummere kolonner i en forespørgsel i Office Access 2007 end i tidligere versioner af Access. Du kan addere, tælle eller beregne andre aggregatværdier og få dem vist i en særlig række (kaldet totalrækken), der vises under stjernen (*) i dataarkvisning.

Du kan bruge en anden aggregatfunktion i hver enkelt kolonne. Du kan også vælge ikke at få opsummeret en kolonne.

I denne øvelse skal du redigere forespørgslen London-kontakter, så den viser rækken Total.

 1. Åbn forespørgslen i dataarkvisning.

 2. Klik på Totaler i gruppen Poster på fanen Startside.

 3. Klik på rækken Total i kolonnen Kontaktperson.

  På rullelisten kan du vælge mellem Ingen og Antal. Da kolonnen Kontaktnavn viser tekstværdier, er de andre funktioner som f.eks. Sum og Gennemsnit ikke relevante og kan derfor ikke vælges.

 4. Vælg Antal for at tælle antallet af kontaktpersoner, der vises i resultatet.

  Tallet 5 vises i rækken Total.

 5. Vælg Gennemsnit i feltet Alder. Da feltet Alder returnerer et tal, understøtter det funktionerne Sum,Gennemsnit, Antal, Maksimum, Minimum, Standardafvigelse og Varians.

  Gennemsnitsalderen vises i rækken Total.

Du kan fjerne totalen for en kolonne ved at klikke på rækken Total under kolonnen og derefter vælge Ingen på rullelisten. Du kan skjule rækken Total ved at klikke på Totaler i gruppen Datatype og -formatering under fanen Startside.

Bemærk: Brug af rækken Total ændrer ikke den underliggende SQL-sætning.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×