Oprette en simpel formel

Vigtigt   De beregnede resultater af formler og visse regnearksfunktioner i Excel kan være en smule anderledes, hvis du sammenligner en Windows-pc, der anvender en x86- eller x86-64-arkitektur, og en pc med Windows RT, der anvender en ARM-arkitektur. Lær mere om forskellene.

Du kan oprette en simpel formel for at addere, subtrahere, gange eller dividere værdier i et regneark. Simple formler begynder altid med et lighedstegn (=) efterfulgt af konstant, som er numeriske værdier og operator som plus (+), minus (-), stjerne (*) eller skråstreg (/).

Når du f.eks. angiver formlen =5+2*3, ganges de sidste to tal, og det første tal lægges til resultatet. Rækkefølgen for matematiske operatorer følges, så multiplikation udføres før addition.

  1. Klik på den celle i regnearket, hvor du vil angive formlen.

  2. Skriv = (lighedstegn) efterfulgt af de konstanter og operatorer, du vil bruge i beregningen.

    Du kan angive så mange konstanter og operatorer i en formel, som du har brug for, op til 8192 tegn.

    Tip    I stedet for at skrive konstanterne i formlen, kan du markere de celler, der indeholder de værdier, som du vil bruge, og angive operatorerne mellem det, at du markerer cellerne.

  3. Tryk på Enter.

Bemærk   

Eksempler

Projektmappen herunder viser eksempler på enkle formler. Du kan ændre en hvilken som helst af de eksisterede formler, eller du kan angive dine egne formler for at finde ud af, hvordan de fungerer, og se deres resultater.

Kopiér eksempeldataene i følgende tabel, og sæt dem ind i celle A1 i et nyt Excel-regneark. For at få formlerne til at vise resultater skal du markere dem, trykke på F2 og derefter trykke på Enter. Hvis der er brug for det, kan du justere bredden på kolonnerne, så du kan se alle dataene.

Data

2

5

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=A2+A3

Adderer værdierne i cellerne A1 og A2

=A2+A3

'=A2-A3

Trækker værdien i celle A2 fra værdien i A1

=A2-A3

'=A2/A3

Dividerer værdien i celle A1 med værdien i A2

=A2/A3

'=A2*A3

Multiplicerer værdien i celle A1 med værdien i A2

=A2*A3

'=A2^A3

Hæver værdien i celle A1 til eksponentialværdien, som er angivet i A2

=A2^A3

Formel

Beskrivelse

Resultat

'=5+2

Lægger 5 og 2 sammen

=5+2

'=5-2

Trækker 2 fra 5

=5-2

'=5/2

Dividerer 5 med 2

=5/2

'=5*2

Multiplicerer 5 med 2

=5*2

'=5^2

Hæver 5 til 2. potens

=5^2

Hvis du vil arbejde mere i dybden med eksempeldataene i Excel, kan du hente den integrerede projektmappe til computeren og derefter åbne den i Excel.

Toppen af siden

Gælder: Excel 2013Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog