Oprette en regel

En regel er en handling, som automatisk køres på indgående eller udgående meddelelser på baggrund af betingelser, du har angivet. Du kan oprette regler, så du kan holde styr på det hele. Du kan f.eks. oprette regler, der automatisk arkiverer meddelelser i mapper eller tildeler meddelelser til kategorier.

Gør et af følgende:

Oprette en hurtig regel baseret på en meddelelses afsender eller modtager

En almindelig regeltype beder Outlook om at flytte meddelelser til en mappe baseret på afsenderen eller modtageren. Du kan f.eks. oprette en regel, der flytter alle meddelelser fra "Toni Poe" til en mappe, der hedder "mails fra Toni". Outlook har en genvej til at oprette disse typer af regler ud fra en eksisterende meddelelse.

Tip: Hvis du modtager meddelelser fra en kontaktgruppe (også kaldet en distributionsliste), kan du oprette en regel, som automatisk flytter meddelelser, der sendes til gruppen, til en mappe.

 1. Klik på en meddelelse på meddelelseslisten med den afsender eller modtager, som du vil oprette en regel for.

 2. Klik på Regler på fanen Hjem, og klik derefter på Flyt meddelelser fra (afsenderens navn) eller Flyt meddelelser til (modtagerens navn).

  Fanen Hjem, gruppe 4

 3. I søgefeltet i mappen skal du begynde at skrive navnet på den mappe, du vil flytte meddelelser til.

 4. Når den mappe, du vil bruge, vises, skal du klikke på navnet på mappen, klikke på Vælg og derefter klikke på OK.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, som administreres af Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere, gemmes reglen automatisk på Exchange-serveren. Du kan finde flere oplysninger i Serverbaserede regler kontra regler på min computer.

  • Hvis du opretter flere regler, kører Outlook reglerne i den rækkefølge, de vises i, i vinduet Regler. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer rækkefølgen i Redigere en regel.

  • Outlook anvender først regler fra Administration af adresseliste og derefter regler til beskyttelse mod uønsket mail, før der køres regler på meddelelser. Almindelige regler anvendes sidst. De anvendes dog på meddelelser, også selvom de er i kategorien Uønsket. Du kan finde flere oplysninger om regler fra Administration af adresseliste i Organisere adresselistemeddelelser.

Oprette en regel baseret på en eksisterende meddelelse

Når du opretter en regel ud fra en eksisterende meddelelse, udfyldes afsenderen, modtageren og emnet automatisk i regelinstruktionerne.

 1. Klik på den meddelelse i meddelelseslisten, du vil bruge til at oprette en regel.

 2. På fanen Hjem skal du klikke på Regler og derefter klikke på Opret regel.

  Fanen Hjem, gruppe 4

 3. Under Når der modtages en ny meddelelse skal du redigere kriterierne efter dine behov.

  Hvis du vil fjerne et af kriterierne, skal du klikke på Knap til tilføjelse af søgekriterier.

 4. Under Gør følgende skal du angive de handlinger, der skal udføres.

 5. Klik på OK.

  Bemærkninger: 

  • Hvis du har en Microsoft Exchange-konto, som administreres af Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere, gemmes reglen automatisk på Exchange-serveren. Du kan finde flere oplysninger i Serverbaserede regler kontra regler på min computer.

  • Hvis du opretter flere regler, kører Outlook reglerne i den rækkefølge, de vises i vinduet Regler. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer rækkefølge i Redigere en regel.

  • Inden reglerne køres på meddelelser, anvender Outlook først reglerne for adresselistestyring og derefter reglerne for beskyttelse af uønsket post. Almindelige regler anvendes sidst. Men de anvendes til meddelelser, selvom de er i kategorien Uønsket post. Du kan finde flere oplysninger om regler for adresselistestyring under Organisere adresselistemeddelelser.

Oprette en brugerdefineret regel

I stedet for at oprette en regel ud fra en eksisterende meddelelse, opretter du en brugerdefineret regel baseret på et hvilket som helst kriterium. Det er nødvendigt at oprette en brugerdefineret regel, hvis du har en konto, som administreres af Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere, og du vil gemme reglen på computeren. Hvis du opretter reglen baseret på en eksisterende meddelelse, gemmes regler for en konto, som administreres af Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere, på Exchange-serveren, ikke på computeren.

 1. Klik på Regler i menuen Værktøjer.

 2. Gør et af følgende i den venstre rude i dialogboksen Regler:

Hvis du vil

Skal du

Oprette en regel, der kører på computeren, mens Outlook er åbent

Klikke på kontotypen under PÅ DENNE COMPUTER.

Oprette en regel, der kører på Exchange-serveren (denne indstilling er kun tilgængelig for konti, som administreres af Microsoft Exchange Server 2010 eller nyere)

Klikke på kontonavnet under EXCHANGE-SERVERE.

Hvis du ikke ved, hvilken type konto du har

 1. I dialogboksen Regler skal du klikke på Vis alle og derefter under Personlige indstillinger skal du klikke på Konti.

 2. I venstre rude i dialogboksen Konti skal du klikke på kontoen. Kontotypen vises under beskrivelsen af kontoen. I dette eksempel er kontoen en POP-konto.Kontotypeindikator

 3. For at vende tilbage til dialogboksen Regler skal du klikke på Vis alle og derefter klikke på Regler under Mail.

 1. Klik på Tilføj Tilføj.

 2. Angiv et navn til reglen i feltet Regelnavn.

 3. Klik på den type information, du vil finde, i genvejsmenuen længst til venstre under Når der modtages en ny meddelelse.

  For de fleste kriterier flytter du fra venstre mod højre for at bruge flere genvejsmenuer eller tekstfelter. Hvis du f.eks. vil finde alle meddelelser, der sendes fra kollegaer, kunne kriteriet være "Fra" "Indeholder" "@alpineskihouse.com".

  Hvis du vil have flere kriterier adskilt af "eller"

  For regler, der er gemt på Exchange-serveren, skal du følge denne fremgangsmåde:

  1. I genvejsmenuen for kriteriet længst til venstre skal du vælge et felt, der indeholder tekst, f.eks. Fra, Modtagere eller Emne.

  2. Flyt til højre, og vælg Indeholder i den anden genvejsmenu.

  3. Klik på Tilføj søgeord, og klik derefter på Tilføj  Tilføj på søgelisten for hvert udtryk, du vil tilføje.

   Bemærk: For regler, der er gemt på din computer, kan du bruge genvejsmenuen oven for kriterierne til at vælge Hvis nogle kriterier er opfyldt eller andre indstillinger.

 4. Hvis du vil fjerne et af kriterierne, skal du klikke på Knap til tilføjelse af søgekriterier.

 5. Under Gør følgende skal du angive de handlinger, der skal udføres.

 6. Klik på OK.

  Bemærkninger: 

  1. Med en Microsoft Exchange-konto, der administreres af Microsoft Exchange Server 2007, kan du ikke bruge Outlook til Mac til at redigere eller oprette regler, der er gemt på Exchange-serveren (f.eks. regler, du har oprettet i Outlook til Windows). Regler, du har oprettet i Outlook til Mac, gemmes på computeren og køres kun på meddelelser, når de synkroniseres med Outlook til Mac. Du kan finde flere oplysninger i Serverbaserede regler kontra regler på min computer.

  2. Hvis du opretter flere regler, kører Outlook reglerne i den rækkefølge, de vises i, i vinduet Regler. Du kan finde oplysninger om, hvordan du ændrer rækkefølgen i Redigere en regel.

  3. Outlook anvender først regler fra Administration af adresseliste og derefter regler til beskyttelse mod uønsket mail, før der køres regler på meddelelser. Almindelige regler anvendes sidst. De anvendes dog på meddelelser, også selvom de er i kategorien Uønsket. Du kan finde flere oplysninger om regler fra Administration af adresseliste i Organisere adresselistemeddelelser.

Se også

Deaktivere eller aktivere Fraværende-svar

Redigere en regel

Oprette yderligere mapper i navigationsruden

Den regel, jeg har oprettet, virker ikke

Serverbaserede regler kontra regler på min computer

Var disse oplysninger nyttige?

Hvordan kan vi forbedre det?

Hvordan kan vi forbedre det?

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!