Oprette en prognose i Excel 2016 til Windows

Hvis du har historiske tidsbaserede data, kan du bruge dem til at oprette en prognose. Når du opretter en prognose, oprettes et nyt regneark med en tabel med de historiske og forudsagte værdier samt et diagram, der viser dette. Prognoser kan hjælpe dig med at forudsige ting som fremtidigt salg, krav til varelager og forbrugertendenser.

Oplysninger om, hvordan prognosen beregnes og indstillinger, du kan ændre, findes nederst i denne artikel.

En del af et regneark, der viser tabellen over forventede tal og et prognosediagram

Oprette en prognose

 1. Indtast to dataserier, der svarer til hinanden, i et regneark:

  • En serie med indtastede datoer eller klokkeslæt til tidslinjen

  • En serie med tilsvarende værdier

   Disse værdier forudsiges for fremtidige datoer.

  Bemærk: Tidslinjen kræver ensartede intervaller mellem dens datapunkter, f.eks. månedsintervaller med værdier på den 1. i hver måned, årsintervaller eller numeriske intervaller. Det er ok, hvis tidslinjeserien mangler op til 30 % af datapunkterne eller har flere tal med det samme tidsstempel. Prognosen vil stadig være nøjagtig. Men hvis du opsummerer dataene, inden du opretter prognosen, får du mere nøjagtige prognoseresultater.

 2. Markér begge dataserier.

  Tip: Hvis du markerer en celle i den ene serie, markerer Excel automatisk resten af dataene.

 3. Klik på Data > Prognoseark.

  Knappen Prognoseark på fanen Data

 4. Vælg et kurvediagram eller et søjlediagram i feltet Opret prognoseregneark til den visuelle repræsentation af prognosen.

  Skærmbillede af dialogboksen Opret prognoseregneark med Indstillinger skjult

 5. Vælg en slutdato i feltet Prognoseafslutning, og klik derefter på Opret.

  Hvis du vil ændre en eller flere avancerede indstillinger, skal du klikke på Indstillinger. Du vil muligvis finde oplysningerne under hver indstilling nyttige.

Prognosestart    Vælg den dato, hvor prognosen skal begynde. Hvis du vælger en dato, der ligger før afslutningen af de historiske data, vil kun data, der ligger inden startdatoen, blive anvendt i prognosen (dette kaldes nogen gange "hindcasting").

Tip!: Hvis du starter din prognose før det sidste historiske punkt, får du en fornemmelse af forudsigelsens nøjagtighed, når du sammenligner prognoseserien med de faktiske data. Hvis du derimod starter prognosen for tidligt, vil den producerede prognose ikke nødvendigvis repræsentere den prognose, du får, hvis du bruger alle de historiske data. Det giver en mere præcis forudsigelse, hvis du anvender alle de historiske data.

Hvis dine data er sæsonbestemte, anbefales det at starte en prognose inden det sidste historiske punkt.

Konfidensinterval    Markér eller fjern markeringen af Konfidensinterval for at vise eller skjule det. Konfidensintervallet er området omkring hver forudsagte værdi, hvori 95 % af de fremtidige punkter forventes at ligge, baseret på prognosen (med normalfordeling). Konfidensintervallet kan hjælpe dig at fastlægge nøjagtigheden af forudsigelsen. Et mindre interval angiver større nøjagtighed i forudsigelsen for et bestemt punkt. Standardniveauet for 95 % konfidens kan ændres ved at bruge pil op eller pil ned.

Sæsonmæssige variationer    Sæsonmæssige variationer er et tal for længden (antal punkter) af det sæsonbestemte mønster og registreres automatisk. I en årscyklus for salg, hvor hvert punkt repræsenterer en måned, er Sæsonmæssige variationer f.eks. 12. Du kan tilsidesætte den automatiske registrering ved at vælge Angiv manuelt og derefter vælge et tal.

Bemærk: Når Sæsonmæssige variationer angives manuelt, skal du undgå en værdi for mindre end 2 cyklusser historiske data. Med mindre end 2 cyklusser kan Excel ikke identificere de sæsonmæssige komponenter. Og når Sæsonmæssige variationer ikke er stor nok til, at algoritmen kan registrere dem, vil forudsigelsen vende tilbage til en lineær tendens.

Tidslinjeinterval   Rediger området, der anvendes til tidslinjen, her. Dette område skal passe med Værdiområdet.

Værdiområde    Rediger området, der anvendes til værdiserien, her. Dette område skal være identisk med Tidslinjeintervallet.

Udfyld manglende punkter med    Excel anvender interpolering til at håndtere manglende punkter. Det betyder, at manglende punkter udfyldes med det vægtede gennemsnit af de tilgrænsende punkter, så længe der mangler færre end 30 % af punkterne. Klik på Nuller på listen for i stedet at behandle manglende punkter som nuller.

Dupliker aggregater med    Når dine data indeholder flere værdier med samme tidsstempel, laver Excel et gennemsnit af værdierne. Vælg beregningen på listen for at bruge en anden beregningsmetode, f.eks. Median.

Medtag prognosestatistik    Markér dette afkrydsningsfelt, hvis du ønsker yderligere statistiske oplysninger om prognosen medtaget i et nyt regneark. Det tilføjer en tabel med statistik, der genereres ved hjælp af funktionen FORECAST.ETS.STAT, og som omfatter mål, f.eks. udjævningskoefficienter (Alpha, Beta, Gamma) og fejlmetrik (MASE, SMAPE, MAE, RMSE).

Formler, der anvendes i prognosedata

Når du bruger en formel til at oprette en prognose, returneres en tabel med de historiske og forudsagte data samt et diagram. Prognosen forudsiger fremtidige værdier ved hjælp af dine eksisterende tidsbaserede data og AAA-versionen af algoritmen Eksponentiel udjævning (ETS).

Tabellen kan indeholde følgende kolonner, hvoraf tre er beregnede kolonner:

 • Kolonnen Historisk tid (dine tidsbaserede dataserier)

 • Kolonnen Historiske værdier (de tilsvarende værdidataserier)

 • Kolonnen Forudsagte værdier (beregnet med FORECAST.ETS)

 • To kolonner repræsenterer konfidensintervallet (beregnet med FORECAST.ETS.CONFINT). Disse kolonner vises kun, når Konfidensinterval er markeret i sektionen Indstillinger i feltet.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×