Oprette en præsentation, der kører automatisk

Ved hjælp af en præsentation, der kører automatisk, kan du videregive oplysningerne uden en præsentationsvært. Du kan f.eks. angive, at en præsentation skal køre automatisk ved en stand eller i en kiosk på en udstilling eller en kongres, eller du kan sende en cd med en præsentation, der kører automatisk, til en kunde.

Du kan gøre de fleste kontrolelementer utilgængelige, så tilhørerne ikke kan foretage ændringer af den præsentation, der kører automatisk. Præsentationer, der kører automatisk, genstarter, når de er færdige, og når de har været inaktive i mere end fem minutter ved manuelt fremførte dias.

Oplysninger om, hvordan du pakker en præsentation, der skal køre automatisk på en cd, et netværk eller en computer, finder du i afsnittet Kopiere en præsentation til en cd, et netværk eller en lokal harddisk.

Præsentation, der kører automatisk

Denne artikel indeholder

Overveje de interaktive indstillinger for en præsentation, der kører automatisk

Tilføje navigation

Tilføje indtaling

Afprøve og optage tidsindstillinger

Oprette en præsentation, der skal køre i en kiosk

Overveje de interaktive indstillinger for en præsentation, der kører automatisk

Når du opretter en præsentation, der skal køre automatisk, skal du huske på omgivelserne – f.eks. om standen er placeret et offentligt sted uden overvågning, eller om der er personer til stede til at holde øje med præsentationen. Det vil hjælpe dig med at bestemme, hvilke elementer der skal føjes til præsentationen, hvor meget kontrol tilhørerne skal have, og hvilke skridt du skal tage for at undgå misbrug.

Du kan overveje følgende funktioner, når du opretter en præsentation, der skal køre automatisk:

 • Hyperlinks og handlingsknapper    Du kan bruge hyperlinks, så tilhørerne bedre kan navigere rundt i præsentationen eller flytte til andre programmer. Du kan også bruge handlingsknapper, som er indbyggede navigationsknapper, der kan give præsentationen udseende af en webside med knapper som Hjem, Hjælp, Tilbage, Næste osv.

 • Indtalte kommentarer     Du kan indspille kommentarer, som afspilles under præsentationen.

 • Automatiske eller manuelle tidsindstillinger    Du kan angive, at præsentationen skal køre automatisk, ved hjælp af automatiske tidsindstillinger, eller du kan oprette præsentationen, så tilhørerne kan navigere rundt i den i eget tempo ved at klikke på handlingsknapper. Hvis du opretter en præsentation, der skal køre i en kiosk, kan der kun klikkes på objekter med hyperlinks eller handlingsknapper.

Toppen af siden

Tilføje navigation

Hvis tilhørerne frit skal kunne navigere rundt i præsentationen, der kører automatisk, kan du tilføje hyperlinks eller handlingsknapper, der kan bruges til at navigere.

 • Hyperlinks    

  Du kan tilføje hyperlinks, der åbner brugerdefinerede diasshow, f.eks. særlige dias i præsentationen, forskellige præsentationer, Microsoft Office Word-dokumenter, Microsoft Office Excel-regneark, steder på internettet eller et intranet eller e-mail-adresser. Du kan oprette et hyperlink fra ethvert objekt – f.eks. tekst, figurer, tabeller, grafik og billeder.

  Du kan få mere at vide om, hvordan du tilføjer et hyperlink, i afsnittet Oprette et hyperlink.

 • Handlingsknapper    

  PowerPoint indeholder handlingsknapper, der er klar til brug, som du kan føje til præsentationen og definere hyperlinks til. Handlingsknapper indeholder figurer, f.eks. højre- og venstrepile. Brug dem, når du vil indsætte de almindelige symboler for at gå til næste, forrige, første eller sidste dias. PowerPoint indeholder desuden handlingsknapper til afspilning af film eller lyde.

  Du kan få mere at vide om, hvordan du tilføjer en handlingsknap, i afsnittet Tilføje en handlingsknap.

Toppen af siden

Tilføje indtaling

Indtaling kan gøre leveringen af oplysninger mere tydelig i en præsentation, der kører automatisk.

Hvis du vil optage kommentarer, skal der være installeret et lydkort, en mikrofon og et mikrofonstik på stationære computere. Bærbare computere kræver kun en mikrofon og et mikrofonstik. Du kan optage kommentarerne, før du kører en præsentation, eller du kan optage dem under præsentationen og dermed også optage alle tilhørernes kommentarer. Hvis der ikke skal være indtaling på hele præsentationen, kan du optage særskilte lyde eller kommentarer på bestemte dias eller objekter. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Føje indtaling til en præsentation.

Toppen af siden

Afprøve og optage tidsindstillinger

Bemærk: Vær klar til at starte optagelsen af tid, straks efter at du har udført det første trin i denne procedure.

 1. Klik på Afprøv tidsindstillinger i gruppen Indstil under fanen Diasshow.

  Værktøjslinjen Afprøvning vises, og boksen Diastid går i gang med at tage tid på præsentationen.

  Dialogboksen Afprøvning

  Værktøjslinjen Afprøvning

  1 Næste (fremfør næste dias)

  2 Pause

  Boble 3 Diastid

  Billedforklaring 4 Gentag

  5 Samlet præsentationstid

 2. Mens du tager tid på præsentationen, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder på værktøjslinjen Afprøvning:

  • Gå til næste dias ved at klikke på Næste.

  • Afbryd midlertidigt registrering af tiden ved at klikke på Pause.

  • Genstart registrering af tiden efter afbrydelsen ved at klikke på Pause.

  • Angiv præcist, hvor længe et dias skal vises, ved at skrive tidsrummet i boksen Diastid.

  • Genstart registrering af tiden for det aktuelle dias ved at klikke på Gentag.

 3. Når du har angivet tiden for det sidste dias, vises præsentationens samlede tid i en meddelelsesboks, og du bliver bedt om at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Bevar de registrerede tidsindstillinger ved at klikke på Ja.

  • Slet de registrerede tidsindstillinger ved at klikke på Nej.

   Visningen Diassortering vises, og her vises tiden for de enkelte dias i præsentationen.

Toppen af siden

Oprette en præsentation, der skal køre i en kiosk

Hvis du opretter en præsentation, der skal køre i en kiosk, kan du styre, om et klik med musen på skærmen går videre til næste dias. Hvis præsentationen f.eks. skal vises i et bestemt tempo, skal du angive tidsindstillingerne og derefter angive, at præsentationen skal køre i en kiosk. Du kan give brugere yderligere styring ved at føje navigation, f.eks. hyperlinks eller handlingsknapper, til diasene.

 1. Klik på Indstil diasshow i gruppen Indstil under fanen Diasshow.

 2. Klik på Gennemses ved kiosk (fuld skærm) under Diasshowtype.

Vigtigt: Hvis du angiver, at en præsentation skal køre i en kiosk, skal du huske også at bruge automatiske tidsindstillinger, navigationshyperlinks eller handlingsknapper. Ellers går præsentationen, der skal køre automatisk, ikke videre efter første dias.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×