Oprette en områdetype

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Mastersider gør det let at anvende et ensartet udseende på mange forskellige sider på dit websted i Windows SharePoint Services 3.0 eller Microsoft Office SharePoint Server 2007. Mastersider definerer også områder på en side, hvor brugere kan tilføje eller redigere indhold, mens de samtidigt forhindrer ændringer på resten af siden. Mastersider gør det lettere for ejere af et websted at oprette sider, og derefter tillade andre teammedlemmer at tilføje indhold eller gøre ændringer uden at være urolig for, at de skal lave fejl, som skaber problemer for andre.

Mastersider indeholder indholdspladsholdere, der definerer, hvor på en side, brugere kan gøre ændringer. Områderne inde i indholdspladsholdere kaldes indholdsområder. Med bidragyderindstillinger kan du oprette områdetyper, og derefter tildele en områdetype til et indholdsområde. En områdetype angiver f.eks., at brugere kun kan tilføje tekst til et indholdsområde. Anvendt sammen med mastersider gør bidragyderindstillinger det muligt for en webstedsejer at definere, ikke blot hvor på en side ændringer kan gøres, men også hvilke typer af ændringer, der kan gøres der.

Lad os f.eks. antage, at du ejer et internt SharePoint-websted i din organisation. Du ønsker at anvende dit firmas designstandarder til at skabe et ensartet udseende for alle siderne på dit websted, og du ønsker, at indholdsejere skal kunne bidrage med indhold til webstedet uden risiko for at komme til at bryde webstedets design eller indhold.

Du anvender Microsoft Office SharePoint Designer 2007 og tilføjer indholdsområder til mastersiderne. Du angiver også områdetypen for hvert indholdsområde – dvs. du angiver, om brugere kun kan tilføje visse typer indhold, som f.eks. kun tekst, men ikke billeder eller links. På denne måde behøver brugere blot at åbne siden og tilføje de relevante oplysninger til indholdsområderne.

I denne artikel kan du se, hvordan du kan oprette et indholdsområde, hvordan du kan oprette en områdetype, og derefter hvordan du tildeler områdetypen til et indholdsområde.

Vigtigt: For at kunne bruge bidragyderindstillinger skal dit SharePoint-websted være placeret på en server, der kører enten Windows SharePoint Services 3.0 eller Office SharePoint Server 2007.

Denne artikel indeholder

Hvad er områdetyper?

Oprette et indholdsområde

Oprette en områdetype

Tilsidesætte indstillinger for Bidragydergruppe for et indholdsområde

Tildele en områdetype til et indholdsområde

Hvad er områdetyper?

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du bruge mastersider til at definere områder på en side, hvor brugere kan gøre ændringer. Med bidragyderindstillinger kan du oprette områdetyper, der definerer typen af ændringer, der kan gøres i et indholdsområde.

Vi kan f.eks. antage, at gruppen Indholdsforfattere regelmæssigt skal opdatere oplysninger på sider i dit SharePoint-websted. Du kan oprette specifikke indholdsområder på sider, hvor indholdsforfatterne kan tilføje indhold. De resterende områder på siden kan ikke redigeres, og således kan brugere ikke komme til at ødelægge noget.

Endvidere kan du også angive, hvilken type indhold, som brugerne kan tilføje i indholdsområderne – f. eks. om indholdet skal være tekst eller tekst og billeder. Hvilken type indhold, som brugere kan tilføje til et indholdsområde, er defineret af en områdetype.

Office SharePoint Designer 2007 har tre standardområdetyper: Kun tekst, Tekst og billeder og Tekst, layout og billeder. Disse gør det muligt for dig at tildele præcist definerede områdetyper til indholdsområder på siderne på dit SharePoint-websted. Du kan f.eks. ændre områdetypen Tekst og billeder, så antallet af billeder, som en bruger kan tilføje til et indholdsområde, begrænses.

Administrere områdetyper

Med Office SharePoint Designer 2007 kan du anvende standardområdetyperne som de er, ændre dem eller oprette dine egne områdetyper. Hvert indholdsområde på en side kan være tildelt forskellige områdetyper, så du har en stor del fleksibilitet, når du skaber din masterside og dine indholdsområder.

Du har også en god række fleksibilitet i beslutte, hvilke bidragydergrupper en områdetype gælder for. En områdetype kan anvende på alle bidragydergrupper eller kun de grupper, du vælger. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet senere tilsidesætte bidragyder gruppeindstillinger for et indholdsområde.

Toppen af siden

Oprette et indholdsområde

Default.master i et websted i Windows SharePoint Services 3.0 indeholder mange standardindholdspladsholdere, som f.eks. PlaceHolderSiteName og PlaceHolderTopNavBar. Men de fleste af disse indholdspladsholdere bruges allerede til specifikke formål af Windows SharePoint Services 3.0, så du kan ikke ændre eller fjerne dem. Men du kan let tilføje nye indholdspladsholdere til en masterside, som du kan bruge, som du vil.

Hvis vi f.eks. antager, at du er webstedsadministrator, og du har to grupper af brugere, der har behov for at tilføje indhold til nye sider på webstedet. Deres bidragydergruppeindstillinger tillader dem kun at oprette nye sider fra default.master. Nu ønsker du at indstille default.master med to indholdsområder, hvor disse brugere kan tilføje indhold til de sider, som de opretter, så du udfører følgende procedure for at indsætte to indholdspladsholdere.

Bemærk: Indholdsområder kan kun tilføjes mastersider.

 1. Åbn det websted, hvis masterside som du vil ændre, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Mappeliste i menuen Opgaveruder, hvis Mappeliste er skjult.

 3. Klik på plustegnet (+) ved siden af mappen _catalogsMappeliste for at udvide den, klik på plustegnet (+) ved siden af mappen masterside (Oversigt over mastersider), og dobbeltklik derefter pådefault.master.

 4. Peg på Værktøjslinjer i menuen Vis, hvis værktøjslinjen Masterside er skjult, og klik derefter på Masterside.

 5. Klik på PlaceHolderMain på listen Områder på værktøjslinjen Masterside for at markere pladsholderen.

  PlaceHolderMain er placeret i brødteksten af default.master. Du vil tilføje to nye indholdsområder nedenfor den.

 6. Med PlaceHolderMain markeret, tryk på HØJRE PIL for at flytte markøren umiddelbart uden for området, og tryk derefter på ENTER for at oprette en linje under PlaceHolderMain.

  Inden du indsætter indholdspladsholderne, skal du oprette en enkel tabel med to kolonner, så du kan placere pladsholderne side om side på siden.

 7. Klik på Indsæt tabel i menuen Tabel.

 8. I dialogboksen Indsæt tabel under Størrelse skal du skrive 1 i boksen Rækker, lad 2 stå i boksen Kolonner, og klik derefter på OK.

 9. Klik på Værktøjskasse i menuen Opgaveruder, hvis opgaveruden Værktøjskasse er skjult.

 10. Klik på plustegnet (+) ved siden af overskriften ASP.NET-objekter i Værktøjskasse for at udvide afsnittet.

  Indholdspladsholderkontrolelement i Værktøjskasse

 11. Træk et ContentPlaceHolder-objekt fra Værktøjskasse ind i hver af de to celler i tabellen, som du oprettede.

  Som standard kaldes nye indholdspladsholdere, som du tilføjer til en side, ContentPlaceHolder1, ContentPlaceHolder2 osv. Du kan omdøbe pladsholderne, så deres navn mere svarer til deres formål.

 12. Hvis du vil omdøbe indholdspladsholderen, skal du højreklikke på den, og derefter klikke på Administrer Microsoft ASP.NET-indholdsområder på genvejsmenuen.

 13. Dobbeltklik på ContentPlaceHolder1 i kolonnen Navn i dialogboksen Administrer indholdsområder, skriv et nyt navn i boksen Områdenavn, og klik derefter på Omdøb.

  Bemærk: Knappen Omdøb bliver først tilgængelig, efter at du har dobbeltklikket på navnet på en indholdspladsholder. Områdenavne kan ikke indeholde mellemrum. Hvis du skriver et mellemrum i boksen Områdenavn, bliver knappen Omdøb utilgængelig. Når du klikker på Omdøb, får du måske en advarselsmeddelelse. Da du endnu ikke har oprettet nogen indholdssider fra denne masterside, der anvender de nye indholdspladsholdere, kan du omdøbe dem uden at ødelægge noget. Klik på Ja.

  Du vil f.eks. omdøbe de to nye pladsholdere til VenstreKolonneTilTekst og HøjreKolonne TilBillede.

 14. Klik på Luk, når du har omdøbt de nye indholdsområder.

  Default.master har to nye indholdsområder.

  Nye indholdsområder på en masterside

 15. Klik på Gem i menuen Filer for at gemme default.master. Eller du kan trykke på CTRL+S.

Toppen af siden

Oprette en områdetype

Et indholdsområde definerer, hvor på en side brugere kan tilføje indhold. En områdetype definerer, hvilken type af indhold, der kan tilføjes til et indholdsområde. Indholdsområderne på en side kan være tildelt forskellige områdetyper. Du kan bruge standardområdetyperne eller oprette dine egne.

Du har f.eks. to indholdsområder kaldet VenstreKolonneTilTekst og HøjreKolonneTilBillede. Til området VenstreKolonneTilTekst ønsker du at have en bidragydergruppe, der kun tilføjer tekst, så du kan bruge standardområdetypen kaldet Kun tekst. I området kaldet HøjreKolonneTilBillede vil du, at en anden bidragydergruppe skal tilføje kun et billede, og det billede skal allerede være placeret på webstedet. Ingen af standardområdetyperne angiver dette, men du kan let oprette en ny områdetype.

 1. Åbn dit SharePoint-websted i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted.

 3. Klik på Tilføj i dialogboksen Bidragyderindstillinger under Administrer områdetyper.

 4. Skriv et navn til områdetypen i boksen Områdenavn under Generelt. Denne værdi er obligatorisk.

  Bemærk: Dette navn vises på listen over områdetyper i både dialogboksen Bidragyderindstillinger og dialogboksen Administrer indholdsområder. Dette navn vises også på navnet på en hvilken som helst indholdsområde, som er tildelt denne type område. Brugere kan se denne etiket og navn, når de tilføjer indhold, så det er nyttigt til dette navn til at beskrive hvilken type indhold, der giver mulighed for denne type område. For eksempel kan du vil oprette en ny områdetype kaldet Brugerdefineret Region til billede.

 5. Skriv en beskrivelse af områdetypen i boksen Områdebeskrivelse. Denne værdi er valgfri

  Bemærk: Det er nyttigt at indtaste en beskrivelse, der siger, hvad brugerne kan og ikke kan gøre inde i områdetypen. Brugere kan læse beskrivelsen af områdetypen, når de får vist områdetypeindstillingerne, og beskrivelsen bør være tilstrækkelig klar til at fortælle dem, hvad de kan og ikke kan gøre i den områdetype.

 6. Klik på hver kategori i venstre kolonne i dialogboksen Områdeindstillinger, og vælg derefter indstillingerne for denne områdetype.

  Redigere kategori

  I kategorien Redigering kan du tillade bidragydergruppen at redigere tekst og andre sideelementer i indholdsområdet. Bemærk, at du ikke kan forbyde redigering af tekst for hverken bidragydergrupper eller områdetyper. Som standard kan alle brugere redigere tekst, og dette kan ikke ændres.

Egenskab

Beskrivelse

Gruppearv

For hver kategori, kan du vælge enten at nedarve de redigeringsbegrænsninger fra den aktuelle bruger bidragydergruppe, eller at tilsidesætte indstillingerne og oprette entydige redigeringsbegrænsninger til kun denne type område. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet næste tilsidesætte bidragyder gruppeindstillinger for et indholdsområde.

 • Arve områdeindstillinger fra bidragydergruppe     Hvis du vælger denne indstilling, arver områdetypen redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe.

  Vigtigt: Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive entydige områdetypeindstillinger i denne kategori.

 • Tilsidesætte bidragyderindstillinger for dette område     Hvis du vælger denne indstilling, kan du oprette entydige områdetypeindstillinger for denne kategori. Disse nye indstillinger tilsidesætter redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe – men kun for indholdsområder, som denne områdetype er tildelt. Du kan tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne for en bestemt gruppe eller for alle grupper. Hvis du vil tilsidesætte gruppeindstillingerne for en specifik bidragydergruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet.

Bemærk: Brugergrupper, der har ubegrænset adgang til Office SharePoint Designer 2007, vises ikke på listen.

Tillad kun redigering af tekst

Tillader brugere kun at tilføje og redigere tekst i indholdsområdet.

Bemærk: Når du klikker på denne indstilling, bliver alle følgende indstillinger i kategorien utilgængelige.

Tillad redigering af tekst og andre sideelementer og egenskaber

Tillader brugere at tilføje og redigere tekst og andre sideelementer som f.eks. tabeller, hyperlinks, knapper, kontrolelementer og webkomponenter i indholdsområdet. Marker afkrydsningsfelterne for de elementer og egenskaber, som du vil at brugerne skal kunne tilføje og redigere.

Bemærk: Når du markerer denne indstilling, markeres alle efterfølgende indstillinger med undtagelse af Indsæt, rediger og slet webkomponenter som standard.

Formatering kategori

I kategorien Formatering kan du tillade bidragydergruppen at ændre typografielementer i indholdsområder.

Egenskab

Beskrivelse

Gruppearv

For hver kategori, kan du vælge enten at nedarve de redigeringsbegrænsninger fra den aktuelle bruger bidragydergruppe, eller at tilsidesætte indstillingerne og oprette entydige redigeringsbegrænsninger til kun denne type område. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet næste tilsidesætte bidragyder gruppeindstillinger for et indholdsområde.

 • Arve områdeindstillinger fra bidragydergruppe     Hvis du vælger denne indstilling, arver områdetypen redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe.

  Vigtigt: Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive entydige områdetypeindstillinger i denne kategori.

 • Tilsidesætte bidragyderindstillinger for dette område     Hvis du vælger denne indstilling, kan du oprette entydige områdetypeindstillinger for denne kategori. Disse nye indstillinger tilsidesætter redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe – men kun for indholdsområder, som denne områdetype er tildelt. Du kan tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne for en bestemt gruppe eller for alle grupper. Hvis du vil tilsidesætte gruppeindstillingerne for en specifik bidragydergruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet.

Bemærk: Brugergrupper, der har ubegrænset adgang til Office SharePoint Designer 2007, vises ikke på listen.

Tillad anvendelse af CSS-typografier

Tillader brugere at anvende CSS-typografier fra typografiarkene på indhold i indholdsområdet. Klik på en af følgende:

 • Tillad typografier fra ethvert typografiark på webstedet     Denne indstilling giver adgang til alle typografiark på webstedet.

 • Tillad kun typografier fra disse typografiark     Denne indstilling giver kun adgang til de typografiark, som du har angivet på listen. Klik på Tilføj for at tilføje et typografiark til listen.

De resterende indstillinger i denne kategori tillader brugere at ændre skrifttypeegenskaber, afsnitsformatering, punktopstilling, kanter og skygge og sideegenskaber (som f.eks. tabeller, hyperlinks, ASP.NET-objekter, interaktive knapper og webkomponenter) i indholdsområdet. Vælg de ønskede indstillinger, der tillader brugere at ændre disse typografielementer i indholdsområder.

Billeder kategori

I kategorien Billeder kan du tillade bidragydergruppen at indsætte billeder i indholdsområder.

Egenskab

Beskrivelse

Gruppearv

For hver kategori, kan du vælge enten at nedarve de redigeringsbegrænsninger fra den aktuelle bruger bidragydergruppe, eller at tilsidesætte indstillingerne og oprette entydige redigeringsbegrænsninger til kun denne type område. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet næste tilsidesætte bidragyder gruppeindstillinger for et indholdsområde.

 • Arve områdeindstillinger fra bidragydergruppe     Hvis du vælger denne indstilling, arver områdetypen redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe.

  Vigtigt: Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive entydige områdetypeindstillinger i denne kategori.

 • Tilsidesætte bidragyderindstillinger for dette område     Hvis du vælger denne indstilling, kan du oprette entydige områdetypeindstillinger for denne kategori. Disse nye indstillinger tilsidesætter redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe – men kun for indholdsområder, som denne områdetype er tildelt. Du kan tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne for en bestemt gruppe eller for alle grupper. Hvis du vil tilsidesætte gruppeindstillingerne for en specifik bidragydergruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet.

Bemærk: Brugergrupper, der har ubegrænset adgang til Office SharePoint Designer 2007, vises ikke på listen.

Tillad indsættelse af billeder

Tillader brugere i bidragydergruppen at indsætte billeder i indholdsområder. Klik på en af følgende:

 • Billeder fra enhver placering     Denne indstilling tillader brugere at indsætte billeder fra enhver placering indenfor eller udenfor det aktuelle websted.

 • Kun eksisterende billeder i webstedet     Denne indstilling tillader brugere kun at indsætte billeder, der allerede findes i det aktuelle websted.

Begræns maksimale billedfilstørrelse i kilobyte til

Tillader brugere kun at indsætte billeder med en filstørrelse, der er mindre end den angivne filstørrelse. Marker dette afkrydsningsfelt og angiv en maksimal filstørrelse for billeder, i kilobyte.

En mindre billedfilstørrelse kan forbedre sidernes indlæsningshastighed.

Begræns det maksimale antal indsatte billeder til

Begrænser antallet af billeder, der kan indsættes i indholdsområdet af brugeren.

Tillad indsættelse og redigering af SharePoint Designer-fotogallerier

Tillader brugere at indsætte webkomponenten Fotogalleri.

Tillad indsættelse af andre mediefiler som f.eks. videoer eller Flash-filer

Tillader brugere at indsætte video- eller Flash-filer.

SharePoint kategori

I kategorien SharePoint kan du tillade bidragydergruppen at arbejde med SharePoint-indhold som f.eks. webdele og datavisninger i indholdsområder.

Egenskab

Beskrivelse

Gruppearv

For hver kategori, kan du vælge enten at nedarve de redigeringsbegrænsninger fra den aktuelle bruger bidragydergruppe, eller at tilsidesætte indstillingerne og oprette entydige redigeringsbegrænsninger til kun denne type område. Du kan finde flere oplysninger i afsnittet næste tilsidesætte bidragyder gruppeindstillinger for et indholdsområde.

 • Arve områdeindstillinger fra bidragydergruppe     Hvis du vælger denne indstilling, arver områdetypen redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe.

  Vigtigt: Hvis du vælger denne indstilling, kan du ikke angive entydige områdetypeindstillinger i denne kategori.

 • Tilsidesætte bidragyderindstillinger for dette område     Hvis du vælger denne indstilling, kan du oprette entydige områdetypeindstillinger for denne kategori. Disse nye indstillinger tilsidesætter redigeringsbegrænsningerne fra kategorien Redigering i den aktuelle brugers bidragydergruppe – men kun for indholdsområder, som denne områdetype er tildelt. Du kan tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne for en bestemt gruppe eller for alle grupper. Hvis du vil tilsidesætte gruppeindstillingerne for en specifik bidragydergruppe, skal du markere afkrydsningsfeltet ved siden af gruppenavnet.

Bemærk: Brugergrupper, der har ubegrænset adgang til Office SharePoint Designer 2007, vises ikke på listen.

Tillad indsættelse, redigering og sletning af webdelszoner

Tillader brugere at arbejde med webdelszoner i indholdsområder.

Tillad indsættelse, redigering og sletning af webdele

Tillader brugere at arbejde med webdele i indholdsområder. Når du vælger denne indstilling, kan du også vælge de følgende indstillinger:

 • Tillad indsættelse, redigering og sletning af webdele udenfor webdelszoner     Denne indstilling tillader brugere at arbejde med webdele udenfor webdelszoner i indholdsområder.

 • Tillad indsættelse, redigering og sletning af datavisninger og dataformularer     Denne indstilling tillader brugere at arbejde med datavisninger i indholdsområder.

 1. Klik på OK, når du er færdig med at vælge indstillinger for områdetypen.

  Den nye områdetype vises i typelisten Administrer områdetyper i dialogboksen Bidragyderindstillinger.

  Brugerdefinerede områdetyper vist på listen Administrer områdetyper

  Du kan oprette entydige områdetypeindstillinger for forskellige bidragydergrupper. Du kan f.eks. oprette en områdetype, hvor alle brugere i alle bidragydergrupper kan indsætte kun et billede, og hvor det billede skal findes på det aktuelle websted. Klik først på Generelt og skriv et navn til områdetypen – f.eks. Et billede kun fra aktuelle websted. Klik derefter på Billeder. Da du ønsker, at denne områdetype skal gælde for alle brugere i alle bidragydergrupper, skal du klikke på Tilsidesæt gruppeindstillinger for dette område, og derefter markere afkrydsningsfeltet Alle.

  Klik på Kun eksisterende billeder på webstedet under Billeder. Marker derefter afkrydsningsfeltet Begræns det maksimale antal indsatte billeder til, og skriv derefter 1 i boksen. Fjern markeringen fra alle andre afkrydsningsfelter. Dine indstillinger bør nu se ud som dem, der vises i den følgende illustration.

  Dialogboksen Områdeindstillinger med valget at tilsidesætte gruppeindstillinger markeret

Bemærk: 

 • Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted, klik på en områdetype, og klik derefter på Rediger for at redigere indstillingerne for en områdetype.

 • Du kan kopiere en områdetype som en genvej til at oprette områdetyper med lignende indstillinger. Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted, klik på en områdetype, og klik derefter på Kopier for at kopiere en områdetype. Du kan derefter redigere og omdøbe kopien.

 • Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted, klik på en områdetype, og klik derefter på Fjern for at fjerne en områdetype. Bemærk, at hvis du fjerner en standardområdetype, kan du genoprette den gennem at klikke på Avanceret (hvis dette afsnit ikke allerede er åbent) og derefter klikke på Nulstil bidragyderindstillinger til standard i dialogboksen Bidragyderindstillinger. Du kan ikke genoprette en brugerdefineret områdetype.

 • Du kan finde oplysninger om brug af indstillinger i sektionen Avanceret i dialogboksen Bidragyderindstillinger, i artiklen Brug bidragyderindstillinger som webstedsadministrator.

Toppen af siden

Tilsidesætte bidragydergruppeindstillinger for et indholdsområde

Når du opretter en ny områdetype, arves redigeringsbegrænsningerne i alle fire kategorier – Redigering, Formatering, Billeder og SharePoint – som standard fra en brugers bidragydergruppes indstillinger. Dette betyder, at som standard kan brugere gør alt, som deres bidragydergruppeindstillinger tillader, i ethvert indholdsområde, der er tildelt den områdetype. Alle indstillingerne for indstilling af redigeringsbegrænsninger i dialogboksen Områdeindstillinger bliver først tilgængelige, når du har valgt at tilsidesætte indstillingerne for bidragydergruppe.

Hvorfor skulle du ønske at tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne? Fordi områdetyper giver dig mere detaljeret kontrol over, hvilke ændringer, som brugere kan gøre. Redigeringsbegrænsningerne for en bidragydergruppe bestemmer de typer af ændringer, som brugere kan gøre på tværs af et helt websted. Men med en områdetype kan du bestemme typerne af ændringer, som brugere kan gøre i et specifikt indholdsområde. Du opretter nye områdetyper for at have entydige områdetypeindstillinger. Som standard arver en områdetype bidragyderindstillinger, så du skal vælge at tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne i mindst en kategori, for at få mere kontrol over, hvad brugere kan udføre i indholdsområder.

Du har f.eks. oprettet brugerdefinerede bidragydergrupper, hvis gruppeindstillinger tillader dem at indsætte et hvilket som helst antal billeder fra en hvilken som helst placering, men du har måske et indholdsområde, hvor du ønsker at begrænse alle brugere fra at gøre noget som helst andet end at tilføje et billede fra det aktuelle websted. Du kan gøre dette ved at oprette en områdetype, der tilsidesætter bidragydergruppeindstillingerne for alle andre grupper, herunder dine brugerdefinerede grupper, som vist i den følgende illustration.

Dialogboksen Områdeindstillinger med valget at tilsidesætte bidragyderindstillinger for alle grupper markeret

Med en områdetype kan du også vælge kun at tilsidesætte specifikke grupper, som vist i den følgende illustration. Dette betyder, at områdetyper giver dig omfattende fleksibilitet til at oprette din masterside. Du kan vælge nøjagtigt hvilke bidragydergrupper, der kan gøre hvilke typer af ændringer i hvilke indholdsområder på siden.

Dialogboksen Områdeindstillinger med valgene at tilsidesætte bidragyderindstillinger for specifikke grupper markeret

Hver kategori af redigeringsbegrænsninger i en områdetype kan arve eller tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne uafhængigt af alle andre kategorier. F.eks. kan redigeringsbegrænsninger i kategorien Formatering tilsidesætte indstillingerne for alle grupper, redigeringsbegrænsninger i kategorien Billeder kan tilsidesætte indstillingerne for kun en gruppe, og redigeringsbegrænsninger i kategorien SharePoint kan arve fra gruppeindstillingerne.

Du kan anvende den følgende fremgangsmåde til at oprette en områdetype, der tilsidesætter indstillingerne for en eller flere bidragydergrupper:

 1. Klik på Bidragyderindstillinger i menuen Websted.

 2. Klik på Tilføj i dialogboksen Bidragyderindstillinger under Administrer områdetyper.

 3. Skriv et navn i boksen Områdenavn i kategorien Generelt. Denne værdi er obligatorisk.

 4. Klik på en kategori, hvor du ønsker at tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne – Klik f.eks. på Redigering eller Billeder.

 5. Klik på Tilsidesæt indstillinger for bidragydergruppe for dette område under Gruppearv, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder.

  • Marker afkrydsningsfeltet Alle for at tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne for alle grupper.

  • Hvis du vil tilsidesætte bidragydergruppeindstillingerne for kun udvalgte grupper, skal du markere afkrydsningsfeltet for blot disse grupper, og kontrollere, at du har fjernet markeringen fra afkrydsningsfeltet Alle.

 6. Vælg entydige type områdeindstillinger, som beskrevet i forrige afsnit Skriv Opret et områdei den pågældende kategori.

 7. Gentag trinene 4-7 for hver kategori, i hvilken du ønsker at tilsidesætte gruppeindstillinger.

Toppen af siden

Tildele en områdetype til et indholdsområde

Du har tilføjet indholdspladsholdere til din masterside for at oprette indholdsområder, og du har oprettet områdetyper. Nu er du parat til at tildele en områdetype til et indholdsområde.

 1. Åbn det websted, som indeholder den masterside, som du vil ændre, i Office SharePoint Designer 2007.

 2. Klik på Mappeliste i menuen Opgaveruder, hvis Mappeliste er skjult.

 3. Klik på plustegnet (+) ved siden af mappen _catalogsMappeliste for at udvide den, klik på plustegnet (+) ved siden af Oversigt over mastersider, og dobbeltklik derefter på mastersiden.

 4. Højreklik på den indholdspladsholder, som du vil tildele en områdetype, og klik derefter på Administrer Microsoft ASP.NET-indholdsområder på genvejsmenuen.

 5. Find det indholdsområde, som du ønsker, på listen i dialogboksen Administrer indholdsområder, og klik derefter på posten for det indholdsområde i kolonnen Områdetype.

 6. Klik på den områdetype, som du ønsker at tildele til dette indholdsområde, på listen Områdetype. Hver områdetype, der er tilgængelig på et websted, vises på denne liste.

  Bemærk: Du kan tildele den samme områdetype til mange indholdsområder, men hvert indholdsområde kan kun have en områdetype.

  Liste over tilgængelige områdetyper i dialogboksen Administrer indholdsområder

  Når du har tildelt en områdetype til et indholdsområde, kan du hurtigt redigere områdetypen ved at klikke på navnet på indholdsområdet på listen og derefter klikke på Rediger områdetype. Bemærk, at denne knap kun er tilgængelig for indholdsområder med en områdetype tildelt.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×