Oprette en ny database

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Microsoft Office Access 2007 indeholder en række forbedringer, der gør det nemmere at oprette en ny database. Selvom du tidligere har prøvet at oprette databaser, vil du sikkert sætte pris på de nye funktioner, der øger effektiviteten.

I denne artikel beskrives den grundlæggende proces med at starte Office Access 2007 og oprette en database ud fra en skabelon eller ved at oprette tabeller, formularer, rapporter og andre databaseobjekter. Der findes også detaljerede beskrivelser af nogle få metoder for indlæsning af oplysninger i en ny database.

Hvad vil du foretage dig?

Lære siden Introduktion til Microsoft Office Access at kende

Oprette en database ved hjælp af en skabelon

Oprette en database uden at bruge en skabelon

Kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel

Importere, tilføje eller oprette en kæde til data fra en anden kilde

Åbne en eksisterende Access-database

Oprette en tom brugerdefineret skabelon

Lære siden Introduktion til Microsoft Office Access at kende

Når du første gang starter Access eller lukker en database uden at lukke Access, vises siden Introduktion til Microsoft Office Access.

Siden Introduktion til Microsoft Office Access

Du kan bruge denne side som udgangspunkt for oprettelsen af en ny database, åbning af en eksisterende database eller visning af indhold fra Microsoft Office Online.

Oprette en database ved hjælp af en skabelon

Access indeholder en bred vifte af skabeloner, du kan bruge til hurtigt at oprette databaser. En skabelon er en database, der er klar til brug, og som indeholder alle de tabeller, forespørgsler, formularer og rapporter, der skal bruges til at udføre en bestemt opgave. Der er f.eks. skabeloner, du kan bruge til at registrere problemer, styre kontaktpersoner eller holde styr på udgifter. Nogle skabeloner indeholder et par eksempelposter, der viser deres anvendelighed. Skabelondatabaser kan bruges, som de er, eller du kan tilpasse dem efter behov.

Hvis en af skabelonerne kan opfylde dine behov, er det som regel den hurtigste måde at oprette en database på. Hvis du derimod har data i et andet program, som du vil importere til Access, kan det være bedre at oprette en database uden at bruge en skabelon. Skabeloner har en foruddefineret datastruktur, og det kan kræve en del arbejde at indpasse eksisterende data i skabelonens struktur.

  1. Hvis du har en database er åben, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Luk Database Knapflade for at få vist siden Introduktion til Microsoft Office Access.

  2. Der vises en række interessante skabeloner midt på siden Introduktion til Microsoft Office Access, og flere skabeloner bliver tilgængelige, når du klikker på hyperlinkene i ruden Skabelonkategorier. Du kan hente flere skabeloner fra webstedet Office Online. Yderligere oplysninger finder du i næste afsnit i denne artikel.

  3. Klik på den skabelon, du vil bruge.

  4. Acces foreslår et filnavn til databasen i boksen Filnavn. Du kan redigere filnavnet efter behov. Du kan gemme databasen i en anden mappe end den mappe, der er vist under filnavnet, ved at klikke på Knapflade , navigere til den ønskede mappe og derefter klikke på OK. Du kan også oprette og sammenkæde databasen med et Windows SharePoint Services 3.0-websted.

  5. Klik på Opret (eller på Hent, hvis der er tale om en Office Online-skabelon).

    Databasen oprettes eller hentes og åbnes derefter. Der vises en formular, hvor du kan begynde at indtaste data. Hvis skabelonen indeholder eksempeldata, kan du slette den enkelte post ved at klikke på postvælgeren (den nedtonede boks eller linje til venstre for posten) og derefter gøre følgende:

    Klik på Slet i gruppen poster under fanen Startside. Knapflade

  6. Du kan gå i gang med at indtaste data ved at klikke på den første tomme celle i formularen og begynde at skrive. Brug navigationsruden til at søge efter andre formularer eller rapporter, du evt. vil bruge.

Hente en skabelon fra Office Online

Hvis du ikke kan finde en skabelon, der passer til dit behov, på siden Introduktion til Microsoft Office Access, og du har forbindelse til internettet, kan du undersøge den større samling på webstedet Office Online.

  1. Klik på Tom database under Ny tom database på siden Introduktion til Microsoft Office Access.

    Startsiden for skabeloner på Office Online vises i browservinduet.

  2. Brug navigations- og søgefunktionerne på Office Online til at finde den ønskede Access-skabelon, og følg vejledningen på skærmen for at hente den. Når du henter en skabelon, overføres databasefilen til din computer og åbnes i en ny forekomst af Access. I de fleste tilfælde er skabelonen designet til at åbne en dataindtastningsformular, så du straks kan gå i gang med at indtaste data.

Du kan finde flere oplysninger om at arbejde med skabeloner i artiklen Vejledning i Access 2007-skabeloner.

Toppen af siden

Oprette en database uden at bruge en skabelon

Hvis du ikke er interesseret i at bruge en skabelon, kan du oprette en database ved at bygge dine egne tabeller, formularer, rapporter og andre databaseobjekter. I de fleste tilfælde indebærer det den ene af eller begge disse fremgangsmåder:

  • Indtastning, indsætning eller import af data i den tabel, der oprettes, når du opretter en ny database, og derefter gentagelse af processen med de nye tabeller, du opretter med kommandoen Tabel under fanen Opret.

  • Import af data fra andre kilder og oprettelse af nye tabeller under processen.

Flere oplysninger om, hvordan du planlægger og designer en database eller opretter relationer, formularer, rapporter og forespørgsler finder du ved at følge hyperlinkene i afsnittet Se også i denne artikel.

Oprette en tom database

  1. Klik på Tom database under Ny tom database på siden Introduktion til Microsoft Office Access.

    Knappen Tom database

  2. Skriv et filnavn i boksen Filnavn i ruden Tom Database. Hvis du ikke angiver et filtypenavn, føjes det for dig. Hvis du vil ændre placeringen af filen fra standard, skal du klikke på Søg efter en placering til databasen Knapflade (ved siden af feltet filnavn), gå til den nye placering og klik derefter på OK.

  3. Klik på Opret.

    Databasen oprettes med en tom tabel med navnet Tabel1, der derefter åbnes i dataarkvisning. Markøren placeres i den første tomme celle i kolonnen Tilføj nyt felt.

  4. Begynd at skrive for at tilføje data, eller indsæt data fra en anden kilde, som det er beskrevet i afsnittet Kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

Indtastning af oplysninger i dataarkvisning minder meget om arbejdet i et Microsoft Office Excel 2007-regneark. Tabelstrukturen skabes, mens du indtaster data: Hver gang du tilføjer en ny kolonne i tabellen, defineres et nyt felt. Access indstiller automatisk hvert felts datatype ud fra de data, du indtaster.

Hvis du ikke vil indtaste oplysninger i Tabel1 på nuværende tidspunkt, skal du klikke på Luk Knapflade . Hvis du har foretaget ændringer i tabellen, bliver du spurgt, om du vil gemme ændringer til tabellen. Klik på Ja for at gemme dine ændringer, skal du klikke på Nej for at annullere dem., eller klik på Annuller for at forlade tabellen åben.

Vigtigt: Hvis du lukker Tabel1 uden at gemme den ene eneste gang, slettes hele tabellen, selvom du har indtastet data i den.

Tilføje en tabel

Du kan føje nye tabeller til en eksisterende database ved hjælp af kommandoerne i gruppen Tabeller under fanen Opret.

Billede af Access-båndet

Oprette en tabel ved at starte i dataarkvisning    I dataarkvisning kan du straks indtaste data og overlade det til Access at skabe tabelstrukturen i baggrunden. Feltnavne tildeles numerisk (Felt1, Felt2 osv.), og Access indstiller automatisk hvert felts datatype ud fra de data, du indtaster.

  1. Klik på tabel i gruppen tabeller under fanen Opret. Knapflade

    Tabellen oprettes, og den første tomme celle i kolonnen Tilføj nyt felt markeres.

    Bemærk: Hvis du ikke kan se kolonnen Tilføj et nyt felt, arbejder du måske i designvisning i stedet for dataarkvisning. Hvis du vil skifte til dataarkvisning, skal du dobbeltklikke på tabellen i navigationsruden. Access beder dig om at gemme den nye tabel og skifter derefter til dataarkvisning.

  2. Klik på Nyt felt under fanen dataark i gruppen felter og kolonner. Button image

    Ruden Feltskabeloner vises med en liste over almindelige felttyper. Hvis du dobbeltklikker på eller trækker et af disse felter til dataarket, tilføjes et felt med dette navn, og dets egenskaber indstilles til værdier, der er passende for denne felttype. Du kan ændre egenskaberne senere efter behov. Hvis du trækker feltet, skal du trække det til et område af dataarket, der indeholder data. Der vises en lodret indsætningslinje, der angiver, hvor feltet bliver placeret.

  3. Begynd at skrive i den første tomme celle for at tilføje data, eller indsæt data fra en anden kilde, som det er beskrevet i afsnittet Kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

  4. Hvis du vil omdøbe en kolonne (et felt), skal du dobbeltklikke på kolonneoverskriften og derefter skrive det nye navn.

    Det er en god ide at give felterne navne, der beskriver deres indhold, så du kan se, hvad de indeholder, når de vises i ruden Feltliste.

  5. Hvis du vil flytte en kolonne, skal du klikke på dens overskrift for at markere kolonnen og derefter trække den til den ønskede placering.

    Du kan også markere flere sammenhængende kolonner og trække dem samlet til en ny placering. Hvis du vil markere flere sammenhængende kolonner, skal du klikke på den første kolonnes overskrift og derefter holde SKIFT-tasten nede, mens du klikker på den sidste kolonneoverskrift.

Oprette en tabel ved at starte i designvisning     I designvisning opretter du først den nye tabels struktur. Du kan derefter skifte til dataarkvisning for at indtaste data, eller du kan indtaste data ved hjælp af en anden metode som f.eks. indsætning eller import.

  1. Klik på Tabeldesign i gruppen Tabeller under Opret. Button image

  2. Skriv et navn i kolonnen Feltnavn for hvert felt i tabellen, og vælg derefter en datatype på listen Datatype.

    Bemærk: Hvis du ikke kan se kolonnerne Feltnavn og Datatype, arbejder du muligvis i dataarkvisning i stedet for i designvisning. Hvis du vil skifte til designvisning, skal du højreklikke på tabellen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning Knapflade . Access beder dig om at angive et navn til den nye tabel og skifter derefter til designvisning.

  3. Du kan evt. indtaste en beskrivelse af hvert enkelt felt i kolonnen Beskrivelse. Derefter vises beskrivelsen på statuslinjen, når markøren er placeret i det pågældende felt i dataarkvisning. Beskrivelsen vises også på statuslinjen for alle kontrolelementer i en formular eller rapport, du har oprettet ved at trække feltet fra ruden Feltliste, og for alle kontrolelementer, der er oprettet til feltet ved hjælp af guiden Formular eller Rapport.

  4. Når du har tilføjet alle felterne, skal du gemme tabellen:

    • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade .

  5. Du kan begynde at skrive data i tabellen, når du vil, ved at skifte til dataarkvisning og klikke på den første tomme celle. Du kan også indsætte data fra en anden kilde, sådan som det er beskrevet i afsnittet Kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

Oprette en tabel ved hjælp af en skabelon    Access indeholder skabeloner til almindeligt anvendte tabeltyper. Med et enkelt museklik kan du oprette en komplet tabelstruktur med felter, der allerede er konfigureret og klar til brug. Du kan evt. derefter tilføje eller fjerne felter, så tabellen opfylder dine behov.

  1. Klik på Tabelskabeloner under fanen Opret i gruppen tabeller, og vælg derefter en af de tilgængelige skabeloner på listen.

  2. Begynd at skrive i den første tomme celle for at tilføje data, eller Indsæt data fra en anden kilde, som beskrevet i afsnittet kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel.

    • Slette en kolonne   

      1. Højreklik på kolonneoverskriften, og klik derefter på Slet kolonne Knapflade .

    • For at tilføje en ny kolonne   

      1. Klik på Nyt felt under fanen dataark i gruppen felter og kolonner. Button image

      2. Ruden Feltskabeloner vises med en liste over almindelige felttyper. Hvis du dobbeltklikker på eller trækker et af disse felter til dataarket, tilføjes et felt med dette navn, og dets egenskaber indstilles til værdier, der er passende for denne felttype. Du kan ændre egenskaberne senere efter behov. Hvis du trækker feltet, skal du trække det til et område af dataarket, der indeholder data. Der vises en lodret indsætningslinje, der angiver, hvor feltet bliver placeret.

  3. Gem tabellen:

    • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade .

Angive feltegenskaber i designvisning    Uanset om tabellen er oprettet i dataarkvisning eller designvisning, er det en god ide at undersøge og angive feltegenskaber. Det kan du kun gøre i designvisning. Du kan skifte til designvisning ved at højreklikke tabellen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning. Du kan få vist egenskaberne for et felt ved at klikke på feltet i designgitteret. Egenskaberne vises under designgitteret under Feltegenskaber.

Hvis du vil se en beskrivelse af hver enkelt feltegenskab, skal du klikke på egenskaben og læse beskrivelsen i boksen ud for egenskabslisten under Feltegenskaber. Du kan få flere oplysninger ved at trykke på F1.

I nedenstående tabel beskrives nogle af de mest almindelige feltegenskaber.

Egenskab

Beskrivelse

Feltstørrelse

I forbindelse med tekstfelter kan du angive det maksimale antal tegn, der kan gemmes i feltet. Maksimum er 255. Til talfelter indstiller denne egenskab den taltype, der gemmes, (langt heltal, dobbelt reelt tal osv.). For at opnå den mest effektive datalagring anbefales du at tildele den mindst mulige plads, du regner med er nødvendig til dataene. Du kan øge værdien senere efter behov.

Format

Denne egenskab angiver, hvordan dataene vises. Den påvirker ikke de faktiske data, som de gemmes i feltet. Du kan vælge et foruddefineret format eller angive et brugerdefineret format.

Inputmaske

Brug denne egenskab til at angive et mønster for alle de data, der skal indtastes i dette felt. Det er med til at sikre korrekt indtastning af alle data, og at feltet indeholder det nødvendige antal tegn. Hvis du ønsker hjælp til oprettelsen af en inputmaske, skal du klikke på Knappen Generator i højre side af egenskabsboksen.

Standardværdi

brug denne egenskab til at angive den standardværdi, der vises i feltet, hver gang en ny post tilføjes. Hvis du f.eks. har et dato-/klokkeslætsfelt, hvor du altid vil registrere den dato, hvor posten er tilføjet, kan du indtaste "Date()" (uden anførselstegn) som standardværdien.

Obligatorisk

Denne egenskab angiver, om en værdi er obligatorisk i dette felt. Hvis du indstiller egenskaben til Ja, kan du ikke tilføje en ny post, medmindre der er indtastet en værdi i dette felt.

Toppen af siden

Kopiere data fra en anden kilde til en Access-tabel

Hvis dataene er gemt i et andet program som f.eks. Office Excel 2007, kan du kopiere og indsætte dem i en Access-tabel. Det virker normalt bedst, hvis dataene allerede er inddelt i kolonner på samme måde som i et Excel-regneark. Hvis dataene er gemt i et tekstbehandlingsprogram, er det bedst at adskille datakolonnerne ved hjælp af tabulatorer eller ved at konvertere dataene til en tabel i tekstbehandlingsprogrammet, før dataene kopieres. Hvis dataene kræver redigering eller anden manipulation (f.eks. adskillelse af fulde navne i for- og efternavne), kan du gøre det, før du kopierer dataene, især hvis du ikke har kendskab til Access.

Når du indsætter data i en tom tabel, indstiller Access det enkelte felts datatype i overensstemmelse med dataenes karakter. Hvis et indsat felt f.eks. kun indeholder datoværdier, anvendes datatypen Dato og klokkeslæt på feltet. Hvis det indsatte felt kun indeholder ordene "ja" og "nej", anvendes datatypen Ja/Nej på feltet.

Access navngiver felterne afhængigt af, hvad der findes i den første række med indsatte data. Hvis den første række med indsatte data har en type, der ligner andre rækkers, afgør Access, at den første række er en del af dataene og tildeler felterne generiske navne (F1, F2 osv). Hvis den første indsatte række ikke minder om de efterfølgende rækker, afgør Access, at den første række består af feltnavne. Access navngiver felterne i overensstemmelse hermed og medtager ikke den første række i dataene.

Hvis Access tildeler generiske feltnavne, skal du omdøbe felterne så hurtigt som muligt for at undgå forvirring. Benyt følgende fremgangsmåde:

  1. Gem tabellen.

    • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade .

  2. Dobbeltklik på hver kolonneoverskrift i dataarkvisning, og skriv derefter et gyldigt feltnavn til hver kolonne. Det kan se ud som om, at du overskriver data, men rækken med kolonneoverskrifter indeholder feltnavne, og ikke data.

  3. Save the table again.

Bemærk: Du kan også omdøbe felter ved at skifte til designvisning og redigere feltnavnene der. Du kan skifte til designvisning ved at højreklikke på tabellen i navigationsruden og derefter klikke på Designvisning. Du kan skifte tilbage til dataarkvisning ved at dobbeltklikke på tabellen i navigationsruden.

Toppen af siden

Importere, tilføje eller oprette en kæde til data fra en anden kilde

Du har måske data, der er gemt i et andet program, som du vil importere til en ny tabel eller føje til en eksisterende tabel i Access. Eller du samarbejder måske med personer, der opbevarer deres data i andre programmer, og du ønsker at arbejde med disse data i Access ved at oprette en kæde til dem. I begge tilfælde gør Access det nemt for dig at arbejde med data fra andre kilder. Du kan importere data fra et Excel-regneark, fra en tabel i en anden Access-database, fra en Windows SharePoint Services 3.0-liste eller fra forskellige andre kilder. Fremgangsmåden varierer en smule i forhold til kilden, men følgende fremgangsmåde er et godt udgangspunkt.

  1. Klik på kommandoen for den filtype, du vil importere til Access, i gruppen Importer under fanen Eksterne data.

    Billede af Access-båndet

    Hvis du f.eks. importerer data fra et Excel-regneark, skal du klikke på Excel. Hvis du ikke kan se den ønskede programtype, skal du klikke på Mere.

    Bemærk: Hvis du ikke kan finde den ønskede formattype i gruppen Importer, kan det være nødvendigt at starte det program, hvor dataene oprindeligt er oprettet, og derefter bruge det pågældende program til at gemme dataene i et fælles filformat (f.eks. afgrænset tekstfil), før du kan importere dataene til Access.

  2. Klik på Gennemse i dialogboksen Hent eksterne data for at finde kildedatafilen, eller skriv den fulde sti til kildedatafilen i boksen Filnavn.

  3. Klik på den ønskede indstilling (i alle programmer kan du importere, og i nogle af dem kan du tilføje eller oprette en kæde til data) under Angiv, hvor og hvordan dataene skal gemmes i den aktuelle database. Du kan oprette en ny tabel, der bruger de importerede data, eller (i nogle programmer) tilføje dataene i en eksisterende tabel eller oprette en sammenkædet tabel med en kæde til dataene i kildeprogrammet.

  4. Hvis en guide startes, skal du følge vejledningen på siderne i guiden. Klik på Udfør på den sidste side af guiden.

    Hvis du importerer objekter eller sammenkæder tabeller fra en Access-database, vises enten dialogboksen Importer objekter eller Sammenkæd tabeller. Vælg de ønskede elementer, og klik på OK.

    Den nøjagtige proces afhænger af, om du importerer, tilføjer eller sammenkæder data.

  5. Access beder dig om du vil gemme oplysningerne om importen, som du lige har oprettet. Hvis du mener, at du skal udføre denne samme importhandlingen igen, skal du klikke på Gem importtrin, og derefter angive oplysninger. Du kan derefter nemt gentage handlingen på et senere tidspunkt ved at klikke på Gemte Importer Knapflade i gruppen Importér under fanen Eksterne Data. Hvis du ikke vil gemme oplysningerne om handlingen, skal du klikke på Luk.

Hvis du vælger at importere en tabel, importeres dataene til den nye tabel, som derefter vises under gruppen Tabeller i navigationsruden. Hvis du vælger at føje data til en eksisterende tabel, tilføjes dataene i tabellen. Hvis du vælger at oprette en kæde til data, oprettes en sammenkædet tabel under gruppen Tabeller i navigationsruden.

Du kan finde specifikke oplysninger om import af forskellige datatyper til Access finder du ved hjælp af hyperlinkene i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Åbne en eksisterende Access-database

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Åbn.

  2. Find og åbn den ønskede database i dialogboksen Åbn.

  3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

    • Dobbeltklik på databasen for at åbne den i den standardtilstand, der er angivet i dialogboksen Access-indstillinger, eller i den tilstand, der er bestemt af en administrativ politik.

    • Klik på Åbn, hvis du vil åbne databasen med delt adgang i et flerbrugermiljø, så du og andre brugere kan læse og skrive i databasen.

    • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn som skrivebeskyttet for at åbne databasen som skrivebeskyttet, så du kan få den vist men ikke kan redigere den. Andre brugere kan stadig læse og skrive i databasen.

    • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbne udelt for at åbne databasen med udelt adgang. Når en databasen er åben med udelt adgang, modtager alle, der forsøger at åbne databasen, en meddelelse om, at "filen allerede er i brug".

    • Klik på pilen ud for knappen Åbn, og klik derefter på Åbn udelt og skrivebeskyttet for at åbne databasen med skrivebeskyttet adgang. Andre brugere kan stadig åbne databasen, men de er begrænset til skrivebeskyttet tilstand.

Hvis du ikke kan finde den database, du vil åbne   

  1. Klik på Denne computer i dialogboksen Åbn, eller klik på Denne computer på rullelisten Søg i.

  2. Højreklik på det drev, du mener kan indeholde databasen, på listen over drev, og klik derefter på Søg.

  3. Indtast søgekriterierne i dialogboksen Søgeresultater, og klik derefter på Søg for at søge efter databasen.

  4. Hvis databasen bliver fundet, skal du dobbeltklikke på den for at åbne den.

  5. Du skal klikke på Annuller i dialogboksen Åbn for at åbne databasen. Luk derefter dialogboksen Søgeresultater.

Bemærk: Du kan direkte åbne en datafil i et eksternt filformat, f.eks. dBASE, Paradox, Microsoft Exchange eller Microsoft Excel. Du kan også åbne en ODBC-datakilde direkte, f.eks. Microsoft SQL Server eller Microsoft FoxPro. Der oprettes automatisk en ny Access-database i den samme mappe som datafilen, og kæder føjes til alle tabeller i den eksterne database.

Tip!

  • For at åbne en af de senest åbnede databaser skal du klikke på filnavnet for den pågældende database i listen Åbn seneste Database på siden Introduktion til Microsoft Office Access. Databasen åbnes med de samme indstillinger, som den havde sidste gang du åbnede den. Hvis der ikke vises på listen over senest åbnede filer, klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger. Klik på Avanceret i dialogboksen Access-indstillinger. Angiv antallet af dokumenter, der skal vises i listen Seneste dokumenter op til maksimalt ni under få vist.

  • Hvis du åbner en database ved at klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade og derefter bruge kommandoen Åbn, kan du få vist en liste over genveje til de databaser, som du tidligere har åbnet ved at klikke på Seneste dokumenter i dialogboksen Åbn.

Flere oplysninger om åbning af eksisterende Access-databaser finder du ved hjælp af hyperlinkene under Se også i denne artikel.

Toppen af siden

Oprette en tom brugerdefineret skabelon

Når du opretter en ny tom database, åbnes en ny tabel, hvor du kan indtaste data, men der oprettes ikke andre objekter i databasen. Hvis du ønsker flere objekter som f.eks. formularer, rapporter, makroer eller flere tabeller i alle nye databaser, du opretter, kan du oprette en tom brugerdefineret skabelon, der indeholder disse objekter. Næste gang du opretter en ny database, vil den allerede indeholde objekterne fra skabelonen. Foruden disse objekter kan skabelonen indeholde tabeller, der er forudfyldt med data, og særlige konfigurationsindstillinger, databaseegenskaber, henvisninger eller kode, du vil have i alle nye databaser.

Lad os f.eks. antage, at du har en samling makroer, du vil bruge i alle dine projekter. Hvis du opretter en tom skabelon, der indeholder disse makroer, medtages de i alle de nye databaser, du opretter.

Du kan oprette tomme skabeloner i Office Access 2007-filformat, Access 2002-2003-filformat eller Access 2000-filformat. Skabelonen skal have navnet Tom.accdb til Office Access 2007-filformatet og Tom.mdb til de tidligere filformater.

  • Hvis standardfilformatet er indstillet til Access 2000 eller Access 2002 - 2003, bruges Tom.mdb som filnavnet på den tomme skabelon. Den nye database oprettes i samme fileformat som Tom.mdb. Hvis standardfilformatet f.eks. er Access 2000, og skabelonen Tom.mdb har Access 2002-2003-filformat, vil alle de nye databaser, du opretter, have Access 2002-2003-format.

  • Hvis standardfilformatet er indstillet til Access 2007, bruges Tom.accdb som filnavnet på den tomme skabelon.

Sådan ændres standardfilformatet

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Access-indstillinger.

  2. Klik på Populær i dialogboksen Access-indstillinger.

  3. Vælg det ønskede format på rullelisten Standardfilformat under Opretter databaser.

Benyt en af følgende fremgangsmåder for at oprette en tom skabelon:

  • Opret en ny database (du kan lade navnet være tomt eller give den et midlertidigt filnavn), og importer eller opret derefter de objekter, der skal medtages i skabelonen.

  • Opret en kopi af en eksisterende database, der allerede indeholder de objekter, der skal medtages i skabelonen, og slet derefter eventuelle uønskede objekter.

Når du har de objekter, der skal medtages i skabelonen, skal du gemme den et bestemt sted.

  1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og peg derefter på Gem som.

  2. Klik på det filformat, du ønsker til skabelonen, under Gem databasen i et andet format.

  3. Brug dialogboksen Gem som til at navigere til en af disse skabelonmapper:

    • Systemets skabelonmappe    F.eks. C:\Programmer\Microsoft Office\Skabeloner\1030\Access

    • Brugerens skabelonmappe    F.eks:

      • I Windows Vista    c:\Users\user name\AppData\Roaming\Microsoft\Templates

      • I Microsoft Windows Server 2003 eller Microsoft Windows XP    C:\Documents and Settings\user name\Application Data\Microsoft\Templates

        Bemærk: En tom skabelon i systemets skabelonmappe tilsidesætter tomme skabeloner i brugernes skabelonmapper.

  4. Skriv Blank.accdb (eller Blank.mdb, hvis du opretter en skabelon til en tidligere version) i feltet filnavn, og klik derefter på Gem.

Når du opretter en ny tom database, nu hvor skabelonen er klar, medtages skabelonens objekter som standard i alle nye databaser. Der åbnes en ny tabel i dataarkvisning, ligesom når du opretter nye tomme databaser uden brug af en skabelon.

Hvis du vil holde op med at bruge den tomme skabelon, skal du slette eller omdøbe filen Tom.accdb (eller Tom.mdb for tidligere versioner af Access).

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×