Oprette en navngivet sæt i en OLAP-pivottabelrapport

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Når du arbejder med en Online Analytical Processing (OLAP) pivottabel i Excel, kan du oprette navngivne sæt, en fleksibel funktion du kan bruge til at:

 • Gruppere fælles elementsæt, som du kan genbruge, selv når disse sæt ikke er til stede i dataene.

 • Kombinere elementer fra forskellige hierarkier på måder, som ikke var mulige i tidligere versioner af Excel, der ofte kaldes asymmetrisk rapportering.

 • Oprette et navngivet sæt ved at bruge brugerdefineret MDX (Multidimensional Expressions), et forespørgselssprog til OLAP-databaser, der anvender en beregningssyntaks, som minder om formler i regneark.

Hvis du ikke er fortrolig med MDX-forespørgselssprog, kan du oprette et navngivet sæt baseret på elementer i rækker eller kolonner i pivottabellen. Hvis du vil vide mere om MDX-forespørgselssprog, se Forespørgsler Multidimensionelle Data.

Hvis du kender MDX-forespørgselssprog, kan du bruge MDX til at oprette eller redigere et navngivet sæt.

Oprette en navngivet sæt baseret på række- eller kolonne-elementer

 1. Klik på OLAP-pivottabeltrapporten.

 2. På fanen analysere skal du klikke på felter, elementer og sæt > Oprette sæt baseret på række-elementer eller Oprette sæt baseret på kolonne-elementer.

  Felter, elementer og sæt

 3. Skriv det navn, du vil bruge til sættet, i feltet Set name .

 4. Hvis du vil vælge de rækker af elementer, du vil medtage i det navngivne sæt, skal du benytte en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Hvis du vil fjerne en række, klik på til venstre for den række, du vil markere, og klik på Slet række.

  • Hvis du vil tilføje en ny række, klik til venstre for den række, du vil tilføje den nye række under, og klik på Tilføj række.

  • Hvis du vil oprette en kopi af et element, klik til venstre for den række, du vil kopiere, og klikke på Kopier række.

  • Hvis du vil flytte et element, klik til venstre for den række, du vil flytte, og brug pilene op og ned .

 5. Elementer fra forskellige niveauer vises i særskilte felter i hierarkiet, og det navngivne sæt erstatter de aktuelle felter i række- eller kolonneområdet.

  • For at vise disse elementer i det samme felt som andre elementer, skal du fjerne markeringen i feltet Vis elementer fra forskellige niveauer i separate felter .

  • For at bevare de aktuelle felter, der vises i området række eller kolonne, skal du fjerne markeringen Erstat felterne i øjeblikket i rækkeområdet med det nye sæt eller Erstat de nuværende felter i kolonneområdet med det nye sæt . Sættet vises ikke i pivottabellen, når du klikker på OK, men det vil være tilgængelig i Pivottabelfelter.

 6. Klik på OK for at oprette det navngivne sæt.

  Husk på, at du kan ikke anvende filtrering på navngivne sæt.

Brug af MDX til at oprette en navngivet sæt

Vigtigt!:  Når du bruger MDX til at oprette en navngivet sæt eller til at ændre MDX-definitionen af et eksisterende navngivet sæt, kan eventuelle yderligere ændringer kun udføres ved hjælp af MDX.

 1. Klik på OLAP-pivottabeltrapporten.

 2. På fanen analysere skal du klikke på felter, elementer og sæt > Administrer sæt.

  Felter, elementer og sæt

 3. Klik på Ny > oprette sæt med MDX.

 4. Skriv det navn, du vil bruge til sættet, i feltet Set name .

 5. Hvis du vil angive MDX-definitionen for det navngivne sæt, skal du gøre et af følgende:

  • I feltet Angiv definition skal du skrive eller indsætte en kopieret MDX-definitionen.

  • Vælge den feltlistepost, du vil medtage, og klik på Indsætunder fanen felter og elementer .

   Du kan også trække en feltlistepost til feltet Angiv definition , eller dobbeltklik på en feltlistepost.

   Tilgængelige feltlisteposter

   Feltlistepost

   Eksempler på MDX, som er genereret med Adventure Works-kuben

   Dimension

   [Product]

   Attributhierarki (inkluderer alle medlemmer)

   [Product].[Category]

   Attribut hierarkiniveau (ikke indeholder alle medlemmer)

   [Product].[Category].[Category]

   Medlem fra attributhierarki

   [Product].[Category].&[4]

   Brugerhierarki

   [Product].[Product Categories]

   Brugerhierarkiniveau

   [Product].[Product Categories].[Category]

   Medlem fra brugerhierarki

   [Product].[Product Categories].[Category].&[4]

   Mål

   [Measures].[Internet Sales Amount]

   Beregnede mål

   [Measures].[Internet Ratio to Parent Product]

   Navngivet sæt

   [Core Product Group]

   KPI-værdi

   KPIValue(“Product Gross Profit Margin)

   KPI-mål

   KPIGoal(“Product Gross Profit Margin”),

   KPI-status

   KPIStatus(“Product Gross Profit Margin”)

   KPI-trend

   KPITrend(“Product Gross Profit Margin”)

   Egenskab for et medlem fra brugerhierarki

   [Product].[Product Categories].Properties(“Class” )

   Egenskab for et medlem fra attributhierarki

   [Product].[Product].Properties(”Class”)

  • Vælg de tilgængelige MDX-funktioner, du vil bruge, og klik på Indsætunder fanen Funktioner . MDX-funktioner der understøttes af Analysis Services de skal ikke medtage Excel VBA-funktioner.

   Function arguments are placed inside chevron characters (<< >>). You can replace the placeholder arguments by clicking them and typing the names you want to use.

   Her er nogle eksempler på MDX-funktioner:

   ADDCALCULATEDMEMBERS («Angivet»)
   SAMMENLÆG («Angive» [, «Numerisk udtryk»])
   «Level».ALLMEMBERS
   «Hierarchy».ALLMEMBERS
   OVERORDNET («medlem» «Niveau»)
   Overordnet element («Medlem» «Afstanden»)
   OVERORDNEDE («Medlem» «Afstanden»)
   OVERORDNEDE («Medlem» «Niveau»)
   OVERORDNEDE («Medlem»)
   AVG («Angive» [, «Numerisk udtryk»])
   AKSE («Numerisk udtryk»)
   BOTTOMNCOUNT («Angivet», «Tæl» [, «Numerisk udtryk»])
   BOTTOMPERCENT («Angivet», «Procentdel» «Numerisk udtryk»)
   BOTTOMSUM («Angivet», «Værdi» «Numerisk udtryk»)...

 6. For at teste den nye MDX-definition skal du klikke på Test MDX.

  Elementer fra forskellige niveauer vises i særskilte felter i hierarkiet. Felter er sorteret, og dubletter blandt fjernes automatisk (fordi HIERARCHIZE og DISTINCT føjes til sættet), og det navngivne sæt erstatter de aktuelle felter i række- eller kolonneområdet.

  • For at vise disse elementer i det samme felt som andre elementer, skal du fjerne markeringen i feltet Vis elementer fra forskellige niveauer i separate felter .

  • For at ændre standardindstillingen for hierarki og beholde dubletter skal du fjerne markeringen i feltet Sortér og Fjern dubletter fra sættet automatisk .

  • For at bevare de aktuelle felter, der vises i området række eller kolonne, skal du fjerne markeringen Erstat felterne i øjeblikket i rækkeområdet med det nye sæt eller Erstat de nuværende felter i kolonneområdet med det nye sæt . Sættet vises ikke i pivottabellen, når du klikker på OK, men det vil være tilgængelig i Pivottabelfelter.

  • Hvis du har forbindelse til en SQL Server Analysis Services-kube, oprettes et dynamisk navngivet sæt. Dette navngivne sæt genberegner automatisk efter hver opdatering.

   Hvis du vil forhindre, at det navngivne sæt genberegnes efter hver opdatering, skal du fjerne markeringen i feltet Genberegn sæt efter hver opdatering .

 7. Klik på OK for at oprette det navngivne sæt.

Bemærk!: Husk på, at du kan ikke anvende filtrering på navngivne sæt.

Redigere eller slette et navngivet sæt

 1. Klik på OLAP-pivottabeltrapporten.

 2. Klik på felter, elementer og sætunder fanen analysér , og klik derefter på Administrer sæt.

  Felter, elementer og sæt

 3. Vælg den fil, du ønsker at slette.

 4. Gør et af følgende:

  • Klik på Redigerfor at redigere det navngivne sæt, og derefter foretage de ønskede ændringer.

  • Klik på Sletfor at slette det navngivne sæt, og klik på Ja for at bekræfte.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×