Oprette en liste

Når du opretter et Microsoft Windows SharePoint Services-websted, oprettes der automatisk flere typer lister. Disse standardlister spænder fra et diskussionsforum til en kalenderliste. Du kan tilpasse standardlister på mange måder, eller du kan oprette brugerdefinerede lister med de kolonner, som du vælger.

Lister kan også udnytte e-mail-funktioner, hvis ind- eller udgående e-mail er aktiveret på webstedet. Nogle lister, f.eks. kalendere, meddelelser, blogge og diskussionsforummer, kan konfigureres, så brugerne kan tilføje indhold ved at sende en e-mail. Andre lister, f.eks. opgaver og problemsporingslister, kan konfigureres til at sende e-mail til personer, når de har fået tildelt opgaver.

Lister kan omfatte mange typer data lige fra datoer eller billeder til beregninger baseret på andre kolonner.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en liste ud fra en listeskabelon

Oprette en brugerdefineret liste

Føje en kolonne til en liste

Oprette en liste ud fra en listeskabelon

Windows SharePoint Services 3.0 indeholder flere forskellige typer lister fra en kalender til en kontaktpersonliste. Selvom nogle af indstillingerne varierer fra liste til liste, kan du bruge den samme grundlæggende fremgangsmåde til at oprette en hvilken som helst type liste. Følgende fremgangsmåde viser, hvordan du opretter en liste ud fra en listeskabelon.

Bemærk: Du skal have tilladelse til at ændre det websted, hvor du vil oprette en liste, for at kunne oprette den.

 1. Klik på den ønskede type liste, f.eks. Kontaktpersoner eller Kalender, under Kommunikation eller Opfølgning.

  Listetyper

  Den type liste, du bruger, afhænger af, hvilke typer oplysninger du deler:

  • Meddelelser    Brug en meddelelsesliste til at dele nyheder og status og til at levere påmindelser. Meddelelser understøtter udvidet formatering med billeder, hyperlinks og formateret tekst.

  • Kontaktpersoner    Brug en liste over kontaktpersoner til at lagre oplysninger om personer eller grupper, som du arbejder sammen med. Hvis du bruger et e-mail- eller kontaktstyringsprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dine kontaktpersoner fra dit SharePoint-websted i det andet program. Du kan f.eks. opdatere en liste over alle din virksomheds leverandører fra Office Outlook 2007. En liste over kontaktpersoner administrerer ikke medlemmerne af webstedet, men den kan bruges til at lagre og dele kontaktpersonerne i virksomheden, f.eks. en liste over eksterne leverandører.

  • Diskussionsfora    Brug et diskussionsforum til at tilbyde et centralt sted, hvor du kan registrere og gemme teamdiskussioner, der ligner formatet af nyhedsgrupper. Hvis administratoren har givet mulighed for, at lister på dit websted kan modtage e-mail, kan diskussionsfora gemme e-mail-diskussioner fra de fleste almindelige e-mail-programmer. Du kan f.eks. oprette et diskussionsforum til din virksomheds nye produktlancering. Hvis du bruger et e-mail-program, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dit diskussionsforum, mens du arbejder i det andet program.

  • Hyperlinks    Brug en hyperlinkliste som en central placering af hyperlinks til internettet, firmaets intranet og andre ressourcer. Du kan f.eks. oprette en liste over hyperlinks til dine kunders websteder.

  • Kalender    Brug en kalender til alle teamets begivenheder eller til bestemte situationer, f.eks. firmafridage. En kalender indeholder visninger, der ligner en væg- eller bordkalender, af teamets begivenheder, herunder møder, sociale begivenheder og heldagsbegivenheder. Du kan også spore teamets milepæle, f.eks. tidsfrister eller datoer for produktlanceringer, der ikke er relateret til et bestemt tidsinterval. Hvis du bruger et e-mail- eller kalenderprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere kalenderen fra dit SharePoint-websted, mens du arbejder i det andet program. Du kan f.eks. sammenligne og opdatere kalenderen på SharePoint-webstedet med datoer fra din kalender i Office Outlook 2007 ved at få vist begge kalendere ved siden af hinanden eller overlappende i Office Outlook 2007.

  • Opgaver    Brug en opgaveliste til at holde styr på oplysninger om projekter og andre opgaver i gruppen. Du kan knytte opgaver til personer og holde styr på status og færdiggørelsesprocent, efterhånden som opgaven skrider frem. Hvis du bruger et e-mail- eller opgavestyringsprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dine opgaver fra dit SharePoint-websted i det andet program. Du kan f.eks. oprette en liste til virksomhedens budgetproces og få vist og opdatere den i Office Outlook 2007 sammen med dine øvrige opgaver.

  • Projektopgaver    Hvis du vil gemme oplysninger, der minder om en opgaveliste, men som også indeholder en Gantt-visning med fremdriftssøjler, skal du bruge en projektopgaveliste. Du kan holde styr på status og færdiggørelsesprocent, efterhånden som opgaven skrider frem. Hvis du bruger et e-mail- eller opgavestyringsprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0, kan du få vist og opdatere dine projektopgaver fra dit SharePoint-websted i det andet program. Du kan f.eks. oprette en opgaveliste på dit SharePoint-websted for at identificere og tildele arbejdet i forbindelse med oprettelse af en kursusmanual. Derefter kan du holde styr på virksomhedens status fra Office Outlook 2007.

  • Problemsporing    Brug en problemsporingsliste til at lagre oplysninger om bestemte problemer, f.eks. supportproblemer, og holde styr på deres status. Du kan tildele problemer, kategorisere dem og relatere problemer i forhold til hinanden. Du kan f.eks. oprette en problemsporingsliste for at administrere kundeserviceproblemer og -løsninger. Du kan også kommentere på problemer, hver gang du redigerer dem, og på den måde oprette en historik over kommentarer uden at ændre den oprindelige beskrivelse af problemet. En kundeservicerepræsentant kan f.eks. registrere alle skridt, der er taget for at løse et problem, samt resultaterne.

  • Undersøgelse    Hvis du vil indsamle og kompilere feedback, f.eks. en undersøgelse af medarbejdertilfredshed eller en quiz, skal du bruge en undersøgelse. Du kan designe dine spørgsmål og svar på flere forskellige måder og se en oversigt over din feedback. Hvis du har installeret et regnearks- eller databaseprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0, kan du eksportere dine resultater for at analysere dem yderligere.

  • Brugerdefineret    Du kan tilpasse alle listerne, men du kan også starte med en brugerdefineret liste og derefter nøjes med at tilpasse netop de indstillinger, du angiver. Du kan også oprette en liste, der er baseret på et regneark, hvis du har et regnearksprogram, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services 3.0 eller Windows SharePoint Services 2.0 og Windows Internet Explorer og Microsoft Windows. Du kan f.eks. importere en liste fra Microsoft Office Excel 2007, som du har oprettet til at lagre og administrere kontrakter med leverandører.

 2. Skriv en beskrivelse af formålet med listen i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på listen i de fleste visninger. Nogle typer lister kan modtage indhold via e-mail. Hvis du har planer om at gøre det muligt for listen at modtage indhold via e-mail, kan du føje listens e-mail-adresse til beskrivelsen, så brugerne nemt kan finde den.

 3. Klik på Ja i sektionen Navigation for at føje et hyperlink til denne liste på Hurtig start.

  Hvis der bliver vist en Indgående e-mail-sektion, har administratoren aktiveret lister på dit websted for at modtage indhold via e-mail. Hvis brugerne skal kunne føje indhold til listen ved at sende e-mail, skal du klikke på Ja under Tillad, at listen modtager e-mail. Skriv derefter den første del af den adresse, som brugerne skal benytte til listen, i boksen E-mail-adresse.

  Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for nogle typer lister.

 4. Hvis afsnittet E-mail-besked vises, har administratoren konfigureret webstedet, så lister kan sende e-mail-beskeder, når listeelementer tildeles. Hvis listen skal kunne sende e-mail til personer, når de får tildelt et element, skal du klikke på Ja under Send e-mail, når ejerskab tildeles?.

  Denne indstilling er muligvis ikke tilgængelig for visse typer lister.

 5. Klik på Opret.

Bemærk: Du kan som standard tilføje indhold ved at sende e-mail til diskussionsforummer, meddelelser og kalenderlister, hvis indgående e-mail er aktiveret på webstedet. Opgaver, projektopgaver og problemsporingslister kan sende e-mail til personer, når de får tildelt elementer, hvis udgående e-mail er aktiveret for webstedet. Andre lister kan være aktiveret af administratoren med en brugerdefineret løsning som f.eks. en e-mail-handler.

Tip: Du kan spare tid, når du opretter en liste, ved at importere en regnearksfil, hvis dataene allerede foreligger i et regnearksformat. Hvis du vil oprette en liste, der er baseret på et regneark, skal du bruge et regnearksprogram, som er kompatibelt med Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Internet Explorer 5 og Microsoft Windows.

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret liste

At oprette en brugerdefineret liste svarer til at oprette en standardliste bortset fra, at den brugerdefinerede lister kun indeholder nogle få kolonner, f.eks. Titel. Når du har oprettet en brugerdefineret liste, kan du tilføje kolonner, der passer til formålet med listen.

Bemærk: Du skal have tilladelse til at ændre det websted, hvor du vil oprette en liste, for at kunne oprette den.

Klik på Vis alt indhold på webstedet, og klik derefter på Opret på siden Alt indhold på webstedet.

Tip: I de fleste tilfælde kan du bruge menuen Webstedshandlinger Knapflade i stedet for at udføre dette trin.

 1. Klik på Brugerdefineret liste under Brugerdefinerede lister.

  Skriv et navn til listen i boksen Navn. Listenavnet er påkrævet.

  Navnet vises øverst på listesiden, bliver en del af listesidens webadresse og vises i navigationselementer, som hjælper brugerne med at finde og åbne listen.

 2. Skriv en beskrivelse af formålet med listen i boksen Beskrivelse. Beskrivelsen er valgfri.

  Beskrivelsen vises øverst på listen under navnet på listen.

 3. Klik på Ja i sektionen Navigation for at føje et hyperlink til denne liste på Hurtig start.

 4. Klik på Opret.

Tip: Du kan også oprette en brugerdefineret liste i dataarkvisning eller fra et regneark, hvilket er praktisk, når flere elementer skal opdateres på samme tid. Dataarkvisning kræver et program eller kontrolelement, der er kompatibelt med Windows SharePoint Services, f.eks. Microsoft Office Professionel 2007, og understøttelse af ActiveX-objekt.

Toppen af siden

Føje en kolonne til en liste

Nogle lister indeholder allerede oprettede kolonner, men du kan tilføje eller ændre dem. Til brugerdefinerede lister kan du føje dine egne kolonner til listen.

Kolonner hjælper dig med at kategorisere og spore oplysninger som f.eks. afdelingsnavn eller projektnummer. Du har flere muligheder for den type kolonne, du opretter, herunder en enkelt tekstlinje, en rulleliste, hvor du angiver indstillingerne, et tal, der beregnes fra andre kolonner, eller endog en persons navn og billede på webstedet.

Bemærk: Følgende fremgangsmåde begynder fra listesiden for den liste, du vil føje kolonnen til. Hvis listen ikke allerede er åben, skal du klikke på dens navn på værktøjslinjen Hurtig start. Hvis navnet på listen ikke vises, skal du klikke på Vis alt indhold på webstedet og derefter klikke på navnet på listen.

 1. Klik på Opret kolonne i menuen Indstillinger settings menu .

 2. Skriv det ønskede navn i boksen Kolonnenavn i sektionen Navn og type.

 3. Vælg den type oplysninger, der skal vises i kolonnen, under Typen af oplysninger i denne kolonne er.

 4. Skriv en beskrivelse i boksen Beskrivelse i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne for at hjælpe brugerne med at forstå formålet med kolonnen, og hvilke data den kan indeholde. Beskrivelsen er valgfri.

 5. Afhængigt af den valgte kolonnetype kan der blive vist flere indstillinger i sektionen Yderligere indstillinger for kolonne.

 6. Hvis du vil føje kolonnen til den standardvisning, som brugerne på webstedet automatisk ser, første gang de åbner en liste eller et bibliotek, skal du klikke på Føj til standardvisning.

 7. Klik på OK.

Bemærk: Når du har oprettet en kolonne, kan du gå tilbage og ændre indstillingerne. Du kan f.eks. angive, at en kolonne skal indeholde valuta i stedet for blot et tal. Du kan få vist eller ændre listeindstillingerne ved at åbne listen og derefter klikke på Listeindstillinger i menuen Indstillinger.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×