Oprette en linjegraf i Visio

Et kurvediagram viser, hvordan to forskellige stykker information varierer i forhold til hinanden. Et kurvediagram kan f.eks. vise, hvordan omkostninger for levering ændres over en periode på fem år, eller hvordan en population af insekter er vokset eller blevet reduceret på grund af temperaturændringer.

Linjegraf med fremhævede datapunkter

 1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Virksomhed og derefter klikke på Diagrammer og grafer eller Marketingdiagrammer og -grafer.

 2. Fra Diagramfigurer skal du trække figuren Linjegraf til tegningssiden, og derefter skal du vælge det ønskede antal datapunkter.

  Tip!: Hvis du vil ændre antallet af datapunkter senere, skal du højreklikke på kurvediagrammet, klikke på Angiv antal datapunkter og derefter vælge et tal.

 3. Angive længden på x-aksen og y-aksen, og tilføj derefter værdi og navnet på punkter på akserne:

  1. Hold markøren over justeringshåndtaget Billede af justeringshåndtag – gul rombe i slutningen af x-aksen, og træk derefter håndtaget til den ønskede længde.

  2. Gentag trin 1 for y-aksen.

  3. For at zoome ind skal du holde på CTRL+SHIFT og klikke på grafen.

  4. Fra Diagramfigurer skal du trække figuren Y-akse-navn eller til tegningssiden. Placer den på udgangspunktet for x- og y-aksen, så dens vandrette linje flugter med x-aksen.

  5. Med figuren Y-akse-navn markeret skal du trykke på CTRL+D for at oprette en kopi. Placer det andet navn oven på y-aksen, så dens vandrette linje flugter med den højeste værdi.

   Tip!: Du kan skubbe en figur på plads ved at markere figuren og derefter trykke på den piletast, der angiver den ønskede retning.

  6. Gentag for at oprette navne til yderligere værdier langs y-aksen.

  7. Markér hver enkelt navnefigur, og skriv derefter værdien eller navnet, der svarer til figurens placering på aksen.

  8. Gentag trin 4 til 7 ved hjælp af X-akse-figurerne, og placer dem langs x-aksen.

   Tip!: For at få samme afstand mellem værdierne skal du vælge alle navnene langs en akse. I menuen Figur skal du klikke på Fordel figurer og derefter klikke på den første indstilling under Venstre/højre eller Op/ned.

 4. Træk justeringshåndtaget Billede af justeringshåndtag – gul rombe for hvert datapunkt til den relevante værdi på y-aksen.

 5. Tilføj anmærkninger for at forklare værdier eller ændringer i værdier.

  1. Fra Diagramfigurer skal du trække en 1 D- eller 2D-taleboble, vandret billedforklaring eller anmærkningsfigur til tegningssiden.

  2. Skriv den ønskede tekst, mens figuren er markeret.

  3. Træk justeringshåndtaget Billede af justeringshåndtag – gul rombe eller slutpunktet Billede af startpunkt – X i en grøn firkant i slutningen af markøren for at ændre markørens længde eller retning.

 6. Hvis du vil føje en titel til diagrammet, skal du åbne Diagramfigurer og trække en figur af typen Tekstblok-til tegningssiden. Skriv en titel, mens tekstblokken er markeret.

Tip!: Hvis du vil fremhæve datapunkterne i dit kurvediagram, kan du bruge figurerne Graflinje og DatapunktDiagramfigurer.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×