Oprette en katalogfletning

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I Publisher kan du oprette forbindelse til en datakilde, f.eks. en database, et regneark eller en tekstfil, og du kan bruge dataene til nemt at oprette et katalog over dine produkter og tjenester. Du kan også bruge katalogfletning til at oprette fotoalbum eller en anden type publikation, hvor der vises et eller flere elementer på en side.

Sådan fungerer katalogfletning

Planlægge dit katalog

Oprette en skabelonpublikation

Oprette forbindelse til datakilden

Indsætte fletfelter

Fuldføre, udskrive og gemme publikationen katalog

Sådan fungerer katalogfletning

Katalogfletning svarer til brevfletning. Når du bruger katalogfletning, opretter du en skabelonpublikation til katalogfletningen, og du kombinerer derefter skabelonen med oplysningerne fra en datakilde for at oprette flettede sider.

Datakilde kombineres med en skabelon for at oprette katalogsider

1 datakilde med registrere oplysninger, som elementnavne og beskrivelser.

2 kataloget flette skabelonpublikation med katalog, en mappe og flette felter, der er pladsholdere for registrere oplysninger.

3 som resultat flettede sider, der viser flere poster hver side.

Du kan gemme katalogfletningen som en ny publikation, eller du kan føje den til slutningen af en eksisterende publikation. Du kan også gemme skabelonen til katalogfletning, så du kan bruge den igen, når oplysningerne i datakilden opdateres, så du kan oprette flere sæt flettede sider.

Inden du går i gang

Følgende tip hjælper dig med at opnå en vellykket katalogfletning:

 • Start katalogfletning i en ny publikation.

 • Foruden sider som forside, indholdsfortegnelse og bestillingsformular skal du oprette en side til fletfelter – også selvom kataloget sandsynligvis vil have flere sider, når du har oprettet det flettede dokument.

 • Opret skabelonen til katalogfletning med de sidestørrelser, der skal anvendes på de færdige flettede sider.

 • Hvis du planlægger at skulle føje sammenflettede sider til slutningen af en eksisterende publikation, skal skabelonen til katalogfletning svare til den eksisterende publikation på følgende måder:

  • Sidestørrelse (højde og bredde)

  • Sidevisning (en- eller tosidet opslag)

  • Publikationstype (web eller tryk)

  • Siderækkefølge (venstre mod højre eller højre mod venstre)

Toppen af siden

Planlægge dit katalog

Inden du påbegynder katalogfletningen, skal du overveje, hvilke oplysninger der skal vises på de færdige flettede sider.

 • Skal navne og priser på elementerne vises?

 • Skal der medtages en beskrivelse af hvert element?

 • Skal der medtages et billede af hvert element?

Planlægge datakilden

Når du har besluttet, hvilken type oplysninger der skal medtages i kataloget, kan du oprette den datakilde, du vil bruge til katalogfletningen. Hvis du allerede har en datakilde, kan du sikre dig, at den indeholder alle de oplysninger, du vil medtage i fletningen.

Med katalogfletning i Publisher kan der bruges en række forskellige datakildeformater. Hvis du ikke allerede har en datakilde, du kan bruge til fletningen, kan du oprette en i Publisher. Du kan også oprette en datakilde i et regneark i Microsoft Office Excel eller i en tabel i Microsoft Office Word.

Datafelterne, der medtages i datakilden svarer til de fletfelter, du indsætter i skabelonen til katalogfletning.

Når du konfigurerer datakilden, skal du oprette en kolonne til de forskellige typer oplysninger, f.eks. elementets navn, antal på lager og prisen. Hver række, eller post, svarer til oplysningen for ét element.

Vigtige  Sørg for, at din datakilde indeholder et datafelt, eller en kolonne for hver type af oplysninger, der skal flettes. Afhængigt af din datakilde, kan du muligvis foretage nogle ændringer til dataene, når du opretter forbindelse til det i Publisher, men det er bedre at færdiggøre oplysninger, før du går i gang.

Hvis du vil flette billeder til dine katalogsider, skal du medtage en kolonne til sti af hver billedfil, du vil bruge. Medtag ikke faktisk billeder eller billeder i datakilden.

Hvis du planlægger at oprette datakilden i Publisher, kan du gøre det, efter at du har oprettet skabelonpublikationen.

Toppen af siden

Oprette en skabelonpublikation

Nu kan du oprette din skabelonpublikation til katalogfletning, hvor du designer layoutet af de færdige flettede sider. Når fletningen er fuldført, kan du bruge skabelonen til katalogfletning til at oprette de flettede sider, som du kan gemme som en ny publikation eller indsætte i slutningen af en eksisterende publikation.

Skabelonen til katalogfletning skal have det samme layout (sidestørrelse og retning), du vil bruge til din endelige flettede sider. Desuden skal den indeholde tekst eller grafik, der skal vises på hver side i den endelige publikation, for eksempel, et baggrundsbillede eller navn og telefonnummer antallet af din virksomhed. Det er bedst udføres ved hjælp af en masterside for disse elementer i skabelonen fletningen.

Hvis du regner med at skulle føje sammenflettede sider til slutningen af en eksisterende publikation, skal skabelonen til katalogfletning svare til den eksisterende publikation på følgende måder:

 • Sidestørrelse (højde og bredde)

 • Sidevisning (en- eller tosidet opslag)

 • Publikationstype (web eller tryk)

 • Siderækkefølge (venstre mod højre eller højre mod venstre)

Oprette en skabelon til katalogfletning

 1. Vælg en publikationsskabelon, der er relevant for dit katalog.

 2. Klik på katalogsider under fanen Indsæt.
  Start fletning af katalogside

 3. Katalogsider oprettes med en standard-katalog flette område og vises fanen katalog værktøjer på båndet. Du kan placere det Katalog flette områdepå nuværende tidspunktefterhånden som du vil have det på siden og tilføjer tekst eller billeder, der skal vises på hver side af dit katalog. Jo mindre fletteområdet, kataloget flere elementer kan flettes til siden. For eksempel en 2 "x 2" fletteområdet gentages gange mere end et 4 "x 4" fletteområde. Bare rolig for meget om at få det helt rigtigt, som du kan gå tilbage og redigere disse elementer på en hvilken som helst tidspunkt.

  Tip!  Området til katalogfletning ikke konfigurere på nuværende tidspunkt, Vent, indtil det er tid til at indsætte fletfelter og anvende et foruddefineret design fra galleriet Layout.

Toppen af siden

Oprette forbindelse til datakilden

Når du har formateret skabelonsiden til katalogfletning, er det næste trin at finde og oprette forbindelse til datakilden. Den indstilling, du skal vælge, afhænger af, om du allerede har en datakilde, eller om du vil oprette en ny liste i Publisher.

 1. Klik på Tilføj liste i fanen katalog funktioner, og gør et af følgende:

  • Vælg Skriv en ny liste, hvis du vil oprette datakilden for fletningen.

  • Klik på Brug en eksisterende liste, hvis du allerede har en datakilde, du vil bruge.

  • Klik på Vælg fra Outlook-kontakter, hvis du vil oprette en oversigt over dine kontakter.

Skrive en ny liste

 1. Skriv oplysningerne for den første element eller den post, som du vil medtage i kataloget, i dialogboksen Ny produktlisten.

  Hvis du vil tilføje eller fjerne kolonner – for eksempel, hvis du ikke herunder billeder – Klik på Tilpas kolonner, og foretag derefter de ønskede ændringer.

 2. Når du har skrevet alle oplysningerne for den første post, klik på ny adresse, og skriv derefter oplysningerne for den næste post. Fortsæt, indtil du har skrevet oplysninger for alle de poster, du vil medtage.

 3. Når den nye liste er fuldført, skal du klikke på OK.

 4. Skriv et navn til den nye liste i dialogboksen Gem adresseliste, og klik derefter på Gem.

Bruge en eksisterende liste

 1. Find og klik på den datakilde, du vil i dialogboksen Vælg datakilde.

  Som standard gemmes datakilder i mappen datakilder. Du skal muligvis gå til mappen datakilder til at finde din datakilde.

 2. Klik på Åbn.

  Afhængigt af typen datakilde, du vælger, kan andre dialogbokse vises bestemte oplysninger. Eksempelvis hvis datakilden er et Excel-regneark, der indeholder oplysninger om flere faner, skal du vælge den fane, der indeholder de ønskede oplysninger og klik derefter på OK.

Vælge fra Kontaktpersoner i Outlook

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på listen over kontakter, du vil bruge, i dialogboksen Vælg kontaktpersoner.

  • Vælg den korrekte profil for de kontakter, du vil bruge, i dialogboksen Vælg profil.

 2. Klik på OK.

Tilføje flere lister

Hvis du vil bruge flere lister i katalogfletningen, kan du tilføje flere lister.

 1. Klik på Rediger liste, og klik på Vælg en eksisterende liste, Vælg fra Outlook-kontakter, eller skriv en ny liste produktlisten katalog Flet under Tilføj til produktliste.
  Du bliver bedt om at løse uoverensstemmelser mellem felter på listerne forskellige datakilder ved at åbne Føj til produktliste dialogboksen.

 2. I afkrydsningsfeltet Føj til produktliste dialogboksen markere et felt, der ikke er markeret i kolonnen overensstemmelse, vælge det felt, du vil det skal svare til i felterne i produkt med tilpasset feltliste og klik derefter på Sammenlign.

 3. Kontrollér, at det felt, du har valgt er angivet under Match til et produkt listefelt eller vælge en anden og klik derefter på OK i dialogboksen Match felt.

 4. Hvis du vil føje et nyt felt til din modtagerliste lave et match, skal du markere det felt, du vil tilføje i den nye liste (venstre listen i Føj til modtagerliste dialogboksen), klik på Tilføj, og klik derefter på OK.
  Ekstra felter vises under nye felter der skal føjes til modtagerliste

Vælge de poster, du vil medtage

 1. Klik på Rediger liste.

 2. I dialogboksen Flet produktlisten katalog skal du gøre et af følgende:

  • Markér afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil medtage, og fjern markeringen i afkrydsningsfelterne ud for de poster, du vil udelukke.

   Tip!  Hvis du vil medtage kun nogle få poster på listen, skal du klikke på Ryd alle og derefter vælge de ønskede poster.

  • Du kan filtrere listen efter et bestemt kriterium ved at klikke på pilen ud for kolonneoverskriften for det element, du vil filtrere efter, og derefter klikke på den værdi, du vil bruge som filter.

   • (Tomme) viser alle de poster, hvor det tilsvarende felt er tomt.

   • (Ikke tomme) viser alle de poster, hvor det tilsvarende felt indeholder oplysninger.

    Bemærk!  Hvis datakilden indeholder poster, der deler de samme oplysninger, og der er ti eller færre entydige værdier i kolonnen, kan du filtrere efter bestemte oplysninger. Eksempelvis hvis datakilden er en liste over egenskaber til salg, og der er flere egenskaben poster listen Buffalo som by/placering, kan du filtrere på Buffalo.

    Dialogboksen katalog flette produktlisten viser kun de angivne poster. Hvis du vil have vist alle posterne igen, skal du klikke på (alle).

  • Sortere elementer på listen ved at klikke på kolonneoverskriften for det element, du vil sortere efter. Eksempelvis hvis du vil vise på listen i alfabetisk rækkefølge efter by/placering, skal du klikke på kolonneoverskriften by/placering.

 3. Klik på OK.

Toppen af siden

Indsætte fletfelter

Det er nu tid til at arrangere de oplysninger, der skal vises i publikationen. Du kan definere sidelayoutet ved at tilføje fletfelter til katalogfletteområdet. Hvert fletfelt repræsenterer en kolonne i datakilden, og katalogfletteområdet viser, hvordan oplysninger i én post vises.

Du kan definere katalogfletteområdet, som du vil, og derefter kan du angive, hvor mange gange fletteområdet vises på hver side. Du kan f.eks. vælge at vise fire elementer på hver side. Hvert element vises på samme måde baseret på den måde, du har arrangeret katalogfletteområdet. Du kan tilpasse størrelsen på hvert element, og du kan ændre størrelsen på katalogfletteområdet.

Vigtige   Hvis du indsætter fletfelter uden for området til katalogfletning, gentages de ikke, når du har afsluttet fletningen.

Vælg layout for fletteområdet

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i sektionen Layout:

  • Vælg et af gallerierne foruddefineret design.
   Layoutmuligheder for katalogfletning

  • Vælg antallet rækker og kolonner på hver side i rækker og kolonner ned.
   Rækker og kolonner i layoutet for en katalogside

Indsætte tekstfletfelter i katalogfletteområdet

 1. Klik på knappen tekstfelt, og klikke på det første fletfelt, du vil indsætte.
  Indsæt tekstfelter i en katalogfletning

 2. Vælg fletfeltet i katalogfletteområdet, og flyt og tilpas størrelsen på fletfeltet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Placer musemarkøren over fletfeltet, indtil markøren ændres til Flyt markøren Flyttemarkør for at flytte fletfeltet, og træk derefter fletfeltet til en ny placering.

  • Hvis du vil ændre størrelsen på fletfeltet, Placer musemarkøren over et af størrelseshåndtagene på tekst eller billedrude, indtil markøren ændres til at ændre størrelsen på markøren Tilpasningsmarkør og træk derefter med musen, indtil teksten er eller billedrude den ønskede størrelse.

 3. Klik uden for fletfeltet, så det ikke længere er markeret.

 4. Gentag trin 1-3, indtil du har indsat alle relevante felter fra datakilden.

Vigtige   Felterne indsættes i det aktuelle indsætningspunktet (indsætningspunktet punkt blinkende markør). Hvis der ikke er nogen indsætningspunktet, der oprettes en ny tekstboks og fletfeltet placeres i denne nye tekstboks.

Formatere tekstfletfelter

Du kan formatere dataene i katalogfletningen ved at formatere fletfelterne i skabelonen til katalogfletning. Du kan arbejde med disse felter som ethvert andet tekstfelt, og foruden de flettede elementer kan du medtage ikke-flettet tekst og formatering.

 1. Markér det felt i skabelonen til katalogfletning, som indeholder de oplysninger, du vil formatere. Du skal også markere de omsluttende fletfelttegn («« »»).

 2. Vælg de ønskede indstillinger under fanen Tekstboksværktøjer.

Indsætte billedfletfelter i katalogfletteområdet

 1. Klik på knappen billedfelt, og klikke på det første fletfelt, du vil indsætte.

 2. Vælg fletfeltet i katalogfletteområdet, og flyt og tilpas størrelsen på fletfeltet ved at benytte en af følgende fremgangsmåder:

  • Placer musemarkøren over fletfeltet, indtil markøren ændres til Flyt markøren Flyttemarkør for at flytte fletfeltet, og træk derefter fletfeltet til en ny placering.

  • Hvis du vil ændre størrelsen på fletfeltet, Placer musemarkøren over et af håndtagene på tekst eller billedrude, indtil markøren ændres til at ændre størrelsen på markøren Tilpasningsmarkør og træk derefter med musen, indtil teksten er eller billedrude den ønskede størrelse.

 3. Klik uden for fletfeltet, så det ikke længere er markeret.

 4. Gentag trin 1-3, indtil du har indsat alle relevante felter fra datakilden.

Vigtige   Felterne indsættes i det aktuelle indsætningspunktet (indsætningspunktet punkt blinkende markør). Hvis der ikke er nogen indsætningspunktet, der oprettes en ny tekstboks og fletfeltet placeres i denne nye tekstboks.

Flytte eller tilpasse størrelsen på katalogfletteområdet

Hvis de formaterede fletfelter ikke længere kan være i katalogfletteområdet, kan du ændre størrelsen på det.

Bemærk!  Hvis du øger størrelsen på, skal du muligvis være færre elementer eller poster, på hver side.

 1. Klik på området til katalogfletning for at markere den.

 2. Placer musemarkøren over et af håndtagene på området til katalogfletning, og træk derefter med musen.

 3. Angiv, hvor mange elementer der skal vises på hver side ved at skrive de tal, du vil bruge til elementer ned på siden og hen over en side på værktøjslinjen katalog flette Layout.

Færdiggøre og vise udskriften af skabelonen

 1. Klik på Vis resultater.

 2. Klik på pilene for at få vist hver enkelt side i flettede data.
  Katalogvisningsgruppe

  Hvis du beslutter dig for ikke at inkludere et element, skal du klikke på det viste element, og klik udelade post i gruppen side i Vis udskrift.

Toppen af siden

Færdiggøre, udskrive og gemme katalogpublikationen

Du har tre muligheder for at færdiggøre fletningen:

 • Du kan udskrive den flettede publikation direkte.

 • Du kan oprette og udskrive en ny publikation, som indeholder det flettede indhold. Du kan foretage ændringer i indholdet af denne publikation, som du gør det i enhver anden publikation i Publisher.

Tip!  Hvis du vil medtage flere katalog fletter i en publikation, skal du oprette en ny skabelon til de flettede sider, som der kan kun være ét sæt katalogsider per publikation.

 • Du kan tilføje det flettede indhold i en eksisterende publikation.

Hvis du vil indsætte en forside og bagside i publikationen, eller hvis du vil indsætte andre typer sider, skal du oprette en ny publikation eller føje indhold til en eksisterende publikation.

Flette til en ny publikation

Hvis du vil redigere de flettede sider, gemme dem til senere brug eller udskrive dem på et senere tidspunkt, kan du samle og gemme alle de flettede sider som en enkelt ny flettet publikation, der indeholder de faktiske data – for eksempel produktnavne og priser – i stedet for fletfelter.

 1. Klik på Flet på ny i gruppen Flet.
  Katalogfletning til ny publikation
  der oprettes en ny publikation, som du kan gemme og redigere. Du kan også føje forside og bagside forsider.
  Note, hvis du planlægger at udskrive dit katalog som en brochure, skal du kontrollere, at det samlede antal sider er et multiplum af fire.

 2. Klik på Gem i opgaveruden katalogfletning denne publikation.

 3. Skriv et navn til den nye publikation i feltet filnavn, og klik derefter på Gem.

 4. Du kan også gemme de ændringer, du har foretaget i skabelonen til katalogfletning. Du kan bruge skabelonen til katalogfletning igen, hvis du vil oprette flere flettede sider, når du opdaterer oplysningerne i datakilden.

Føje til en eksisterende publikation

Hvis du allerede har oprettet for- og bagside i en separat publikation, eller hvis du vil placere kataloget bagest i en længere publikation, kan du indsætte det flettede indhold direkte.

Inden du føjer sammenflettede sider til slutningen af en eksisterende publikation, skal skabelonen til katalogfletning svare til den eksisterende publikation på følgende måder:

 • Sidestørrelse (højde og bredde)

 • Sidevisning (en- eller tosidet opslag)

 • Publikationstype (web eller tryk)

 • Siderækkefølge (venstre mod højre eller højre mod venstre)

Bemærk!  Der kan ikke indsættes flettede sider i en åben publikation. Hvis du arbejder på publikationen, du vil flette, skal du kontrollere, at du gemme og lukke den, før du udfører fletningen.

 1. Klik på Føj til eksisterende i gruppen Flet.
  Katalogfletning til eksisterende publikation

 2. Find og vælg den publikation, hvor du vil tilføje de flettede sider, og klik derefter på Åbn i dialogboksen Åbn publikation.

  De flettede sider indsættes bagest i den eksisterende publikation.

  Tip!  Hvis du vil omarrangere siderne i den opdaterede publikation, skal du klikke på den side, du vil flytte på siden navigationsruden, og træk den derefter til den placering, du vil.

 3. Klik på Gem til at gemme dine opdateringer i den eksisterende publikation.

 4. Du kan også gemme de ændringer, du har foretaget i skabelonen til katalogfletning. Du kan bruge skabelonen til katalogfletning igen, hvis du vil oprette flere flettede sider, når du opdaterer oplysningerne i datakilden.

Udskrive en flettet publikation

 • Klik på Udskriv i gruppen Flet.
  Katalogfletning til printer

  Publisher åbner udskriftssiden i Backstage-visningen.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×