Oprette en husplan

Brug skabelonen Husplan i Microsoft Office Visio til at tegne nye husplaner eller ombygningsplaner, eksperimentere med nye køkken- og møbelarrangementer eller til at tegne planer over fremtidige tilbygninger.

Vis et eksempel

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en plantegning

Indsætte en CAD-husplan

Kopiere en eksisterende Visio-husplan i en ny tegning

Oprette en plantegning

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Kort og plantegninger, og klik derefter på Husplan.

  Som standard åbner denne tegningstype en skaleret tegningsside med liggende papirretning Wide page . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Yderligere oplysninger finder du under Ændre målestoksforholdet.

 2. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at oprette ydervæggens grundstruktur:

  • Benytte rumfigurer

   1. Træk en af rumfigurerne fra stencilen Vægge, omrids og struktur til tegningssiden.

   2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag eller markeringshåndtagene Billede af håndtag på de enkelte vægge.

  • Benytte vægfigurer

   1. Træk ydervægfigurerne fra stencilen Vægge, omrids og struktur til tegningssiden.

   2. Tilpas vægge ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

   3. Træk en vægs slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) til en anden væg.

    Slutpunkterne bliver røde, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

    Bemærk: Hvis du vil sikre dig, at væggene bliver sammenføjet korrekt, skal du markere Fastklæb til figurgeometri i dialogboksen Fastgør & klæb.

 3. Opret indervæggens struktur.

  1. Træk vægfigurer over på tegningssiden, og placer dem inden for yderstrukturen.

  2. Tilpas vægge ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk en vægs slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ) til en anden væg.

   Slutpunkterne bliver røde, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk: Hvis du vil sikre dig, at væggene bliver sammenføjet korrekt, skal du markere Fastklæb til figurgeometri i dialogboksen Fastgør & klæb.

 4. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturfigurer som f.eks. søjler fra stencilen Vægge, omrids og struktur til tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra stencilen Bygningens indre til tegningssiden.

 5. Tilføj døre og vinduer.

  1. Træk dør- og vinduesfigurer fra stencilen Vægge, omrids og struktur, og placer dem oven på væggene.

   Døre og vinduer roterer automatisk for at tilpasse sig den væg, de klæbes fast på. De får også samme tykkelse som væggen og flyttes samme med væggen.

 6. Du kan tilføje elektriske symboler og målangivelseslinjer, når du har samlet bygningens omrids og struktur.

  1. Tilføj elektriske symboler.

   Træk stikkontakter, udtag og andre vægarmaturer fra Elektriske installationer og telekommunikation til vægfigurerne. Slip museknappen, når en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt vises, der angiver, at symbolet er klæbet fast til væggen. Vægarmaturer roterer automatisk for at tilpasse sig den væg, de klæbes fast på.

   Du kan også trække loftarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator over på tegningssiden.

 7. Føje målangivelseslinjer til vægge

  1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

  2. Flyt målangivelseslinjer og målangivelsestekst ved at trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag .

   Bemærk: Hvis du vil se et tip om et justeringshåndtag for en markeret figur, skal du holde markøren stille hen over håndtaget.

  3. Hvis du føjer en målangivelse til en væg, kan du tilpasse væggens størrelse ved at markere målangivelsesfiguren, skrive det ønskede mål og derefter klikke uden for figuren.

Toppen af siden

Indsætte en CAD-husplan

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Kort og plantegninger, og klik derefter på Husplan.

  Som standard åbner denne tegningstype en skaleret tegningsside med liggende papirretning Wide page . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Yderligere oplysninger finder du under Ændre målestoksforholdet.

 2. Klik på CAD-tegning i menuen Indsæt.

 3. Vælg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Find CAD-filen, og klik på Åbn.

 4. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre målestoksforholdet eller flytte tegningen. Du kan også låse det lag, der indeholder CAD-tegningen, op, så du ikke kommer til at ændre det ved et uheld, hvis du opretter en ny plan ovenpå.

Toppen af siden

Kopiere en eksisterende Visio-husplan i en ny tegning

 1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Kort og plantegninger, og klik derefter på Husplan.

  Som standard åbner denne tegningstype en skaleret tegningsside med liggende papirretning Wide page . Du kan ændre disse indstillinger når som helst. Yderligere oplysninger finder du under Ændre målestoksforholdet.

 2. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 3. Klik på Sideopsætning i menuen Filer, og klik derefter på fanen Målestoksforhold. Kontroller indstillingen for målestoksforhold for den eksisterende tegning, og angiv derefter et tilsvarende målestoksforhold for den nye tegning.

 4. Marker de figurer i den eksisterende tegning, som du vil bruge i den nye tegning, og klik derefter på Kopier i menuen Rediger.

 5. Skift til den nye tegning, og klik derefter på Sæt ind i menuen Rediger.

  Tip: Du kan låse de eksisterende lag i en tegning, så du ikke ved et uheld kommer til at ændre dem, når du opretter en ny plan ovenpå.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×