Oprette en huskeseddel i Word

Hvis du har brug for en huskeseddel, du kan udskrive, kan du oprette en liste, hvor hvert element har et felt, du kan afkrydse på papir. Du kan også oprette en huskeseddel og afkrydse elementer ved at åbne dokumentet i Word.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en huskeseddel, der kan udskrives

Oprette en huskeliste, der kan afkrydses i Word

Oprette en huskeseddel, der kan udskrives

Hvis du blot vil oprette en huskeseddel, du kan arbejde med på papir, kan du oprette en liste med et feltsymbol som punkttegn. Du kan vælge mellem en lang række felttegn.

Den måde, du opretter listen på, afhænger af, hvorvidt dokumentet allerede indholder opstillinger med punkttegn med forskellige typer punkttegn.

Oprette en liste med punkttegn med brugerdefinerede punkttegn

 1. Skriv dine egne listeelementer.

 2. Marker listen.

 3. Klik på pilen ud for Opstilling med punkttegn i gruppen Afsnit på fanen Startside.

  Word-bånd

 4. Klik på Definer nyt punkttegn.

 5. Klik på Symbol.

 6. Klik i boksen Skrifttype på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings.

 7. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt (Åbent felt) eller et tredimensionalt felt (3D-felt).

Oprette en tabel for at forhindre, at eksisterende punkttegn ændres

Trin 1: Oprette en tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller på fanen Indsæt.

  Word Ribbon Image

 2. Klik på Indsæt tabel.

 3. Skriv 2 i boksen Antal kolonner.

 4. Angiv det ønskede antal rækker i boksen Antal rækker. Du skal bruge én række til hvert element på listen.

 5. Klik på OK.

Trin 2: Indsætte afkrydsningsfelter og tekst

 1. Klik på den øverste celle til venstre.

 2. Klik på Symbol i gruppen Symboler på fanen Indsæt, og klik derefter på Flere Symboler.

  Billede af båndet i Word

 3. Klik på fanen Symboler.

 4. Klik i boksen Skrifttype på en skrifttype af typen Symbol, der er installeret på computeren, f.eks. Wingdings.

 5. Rul gennem listen med tilgængelige symboler, og dobbeltklik derefter på det feltsymbol, du vil bruge, f.eks. et åbent felt (Åbent felt) eller et tredimensionalt felt (3D-felt).

 6. Klik på Luk.

 7. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et felt, og tryk derefter på CTRL+Y for at indsætte et andet felt.

 8. Når du har indsat et felt til hvert ønsket element, skal du klikke på den øverste celle til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Trin 3: Justere layoutet

Selvom du bruger tabellen til at oprette layoutet for listen, ønsker du sandsynligvis at justere afstanden, så de kolonner, der indholder afkrydsningsfelterne, ikke er for brede, og teksten opstilles tæt på tekstboksene. Du ønsker sikkert ikke de kantlinjer, der automatisk bruges sammen med tabellen. Du kan foretage disse justeringer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Autotilpas, og klik derefter på Tilpas automatisk tabellen til indholdet.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og angiv i boksene Venstre og Højre et tal, der vil give en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,02", og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Klik på Ingen under Indstilling, og klik derefter på OK.

  Bemærk  Når du har fjernet kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå kantlinjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de viser ikke, hvornår dokumentet udskrives. Hvis du ikke ønsker at se dem, kan du skjule dem ved at klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel under fanen Layout under Tabelværktøjer.

  Billede af båndet

Toppen af siden

Oprette en huskeliste, der kan afkrydses i Word

Hvis du vil bruge felter, du kan afkrydse i Word, kan du indsætte afkrydsningsfeltet til formularer i dokumentet. Dette ser bedst ud, hvis du bruger en tabel til at justere afkrydsningsfelterne med teksten, så det første trin er at oprette en tabel. Når du har oprettet en tabel, kan du indsætte afkrydsningsfelterne i en kolonne og teksten i en anden kolonne, og derefter kan du justere layoutet. Du kan afkrydse elementerne ved at låse formularen.

Resultatet ser ud som i følgende illustration.

Eksempel på liste med afkrydsningsfelter

Trin 1: Oprette en tabel

 1. Klik på Tabel i gruppen Tabeller på fanen Indsæt.

  Word Ribbon Image

 2. Skriv 2 i boksen Antal kolonner.

 3. Angiv det ønskede antal rækker i boksen Antal rækker. Du skal bruge én række til hvert element på listen.

Du behøver ikke at bekymre dig om størrelsen på kolonnerne eller kantlinjerne i tabellen. Du kan justere dem senere.

Trin 2: Indsætte afkrydsningsfelter og tekst

Hvis du vil tilføje de felter, du kan afkrydse, skal du bruge fanen Udvikler.

Vise fanen Udvikler

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade, og klik derefter på Word-indstillinger.

 2. Klik på Populær.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Vis fanen Udvikler på båndet.

  Bemærk  Båndet er en Brugergrænsefladen Microsoft Fluent (båndet)-komponent.

Tilføje afkrydsningsfelterne

 1. Klik på den øverste celle til venstre i den tabel, du har indsat.

 2. Klik på Ældre funktioner i gruppen Kontrolelementer på fanen Udvikler.Knapflade

 3. Klik under Ældre formularerAfkrydsningsfelt i formular Knapflade.

  Bemærk  Hvis afkrydsningsfeltet har en grå baggrund, skal du klikke på Ældre funktioner i gruppen Kontrolelementer og derefter klikke på Feltskygge Knapflade få at fjerne den grå skygge.

 4. Klik på den næste celle, hvor du vil indsætte et afkrydsningsfelt, og tryk derefter på CTRL+Y for at indsætte et andet afkrydsningsfelt.

 5. Når du har indsat et afkrydsningsfelt til hvert ønsket element, skal du klikke på den øverste celle til højre og skrive teksten til det første element. Gentag dette trin for hvert element på listen.

Trin 3: Justere layoutet

Selvom du bruger tabellen til at oprette layoutet for listen, ønsker du sandsynligvis at justere afstanden, så de kolonner, der indholder afkrydsningsfelterne, ikke er for brede, og teksten opstilles tæt på tekstboksene. Du ønsker sikkert ikke de kantlinjer, der automatisk bruges sammen med tabellen. Du kan foretage disse justeringer ved at benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Højreklik på tabellen, peg på Autotilpas, og klik derefter på Tilpas automatisk tabellen til indholdet.

 2. Højreklik på tabellen, klik på Egenskaber for tabel, og klik derefter på fanen Tabel.

 3. Klik på Indstillinger, og angiv i boksene Venstre og Højre et tal, der vil give en smule afstand mellem afkrydsningsfeltet og teksten, f.eks. 0,02", og klik derefter på OK.

 4. Klik på Kanter og skygge under fanen Tabel, og klik derefter på fanen Kanter.

 5. Klik på Ingen under Indstilling, og klik derefter på OK.

  Bemærk  Når du har fjernet kantlinjerne, kan du muligvis stadig se grå kantlinjer. Disse er gitterlinjer i tabellen, og de viser ikke, hvornår dokumentet udskrives. Du kan skjule gitterlinjerne i tabellen på skærmen ved at klikke på fanen Layout under Tabelværktøjer og klikke på Vis gitterlinjer i gruppen Tabel.

Trin 4: Låse formularen

Hvis du vil afkrydse elementerne ved at klikke i afkrydsningsfelterne, skal du låse formularen. Når formularen er låst, kan du dog ikke foretage ændringer i teksten og layoutet, så sørg for at udføre dette trin til sidst.

Bemærk  Hvis du vil kontrollere stavemåde på listen, skal du køre stavekontrol på dokumentet, før du låser formularen.

Når du vil redigere dokumentet, kan du nemt låse formularen op. Husk at låse den igen, så du kan klikke på afkrydsningsfelterne.

Låse formularen

 1. Kontroller, at du ikke er i designtilstand, ved at klikke på Designtilstand i gruppen Kontrolelementer under fanen Udvikler.

  Knapflade

 2. Klik på Beskyt dokument i gruppen Beskyttelse på fanen Udvikler, og klik derefter på Begræns formatering og redigering.

 3. Marker afkrydsningsfeltet Tillad kun denne type redigering i dokumentet under Redigeringsbegrænsninger i opgaveruden Beskyt dokument.

 4. Vælg Udfyldning af formularer på listen med redigeringsbegrænsninger.

 5. Klik på Ja, aktiver beskyttelse under Begynd aktivering.

 6. Hvis du vil tildele dokumentet en adgangskode, så korrekturlæsere, der kender adgangskoden, kan fjerne beskyttelsen, skal du skrive en adgangskode i boksen Indtast den nye adgangskode (valgfrit) og derefter bekræfte adgangskoden.

  Vigtigt  Hvis du ikke angiver en adgangskode, kan alle korrekturlæsere ændre redigeringsbegrænsningerne.

Låse formularen op

 1. Klik på Beskyt dokument i gruppen Beskyttelse på fanen Udvikler, og klik derefter på Begræns formatering og redigering.

 2. Klik på Stop beskyttelse i opgaveruden Beskyt dokument.

Bemærk  Hvis du har beskyttet dokumentet med en adgangskode, skal du skrive adgangskoden for at kunne fjerne beskyttelsen.

Toppen af siden

Gælder: Word 2007Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Skift sprog