Oprette en gruppe eller distributionsliste liste over kontakter i Outlook

Oprette en gruppe eller distributionsliste liste over kontakter i Outlook

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Brug en kontaktgruppe (tidligere kaldet en "distributionsliste") til at sende en mail til flere personer – et projektteam, en bestyrelse eller måske en gruppe af venner. Sådan opretter du en kontaktgruppe:

Dialogboksen Kontaktpersongruppe

Du kan finde oplysninger om kontaktgrupper i til Mac, Opret en gruppe med kontaktpersoner i Outlook til Mac.

 1. På navigationslinjen skal du klikke på Personer.

  • For Outlook 2013: Personer

  • For Outlook 2016: Personer

 2. Vælg, hvor du vil tilføje kontaktgruppen, under Mine kontakter. Klik på Kontakter for dette eksempel.

 3. Klik på Hjem > Ny kontaktgruppe.

 4. Skriv et navn for gruppen i feltet Navn under fanen Kontaktgruppe.

 5. Klik på Tilføj medlemmer, og tilføj derefter personer fra adressekartoteket eller listen over kontakter.

  Føje medlemmer til en ny gruppe

  Bemærk: Tilføje en person, der ikke findes i dit Adressekartotek eller kontakter, oprette eller tilføje en person som en kontakt.

 6. Klik på Gem og luk .

  Hvis du vil lære mere om, hvordan du bruger den nye kontaktgruppe, skal du se Sende en mail til en kontaktgruppe.

Se også

Føje personer til en kontaktgruppe

Oprette en kontaktgruppe fra en liste over navne i en e-mail-meddelelse

Oprette en kontaktgruppe fra en liste over kontakter i Excel

Ændre visningen på navigationslinjen

I Outlook 2010 er der ikke et maksimalt antal navne, som du medtage i en kontaktgruppe.

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en kontaktgruppe

Tilføje en kontaktgruppe, der er modtaget fra en person

Tilføje eller slette et navn i en kontaktgruppe

Oprette en kontaktpersongruppe

 • Oprette en kontaktgruppe med nye navne eller navne i adressekartoteket    

  1. I Kontaktpersoner skal du under fanen Startside i gruppen Ny klikke på Ny kontaktgruppe.

   Kommandoen Ny kontaktgruppe på båndet

  2. Skriv et navn for kontaktgruppen i feltet Navn.

  3. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer og derefter klikke på Fra Outlook-kontakter, Fra adressekartoteket eller Ny mailkontakt.

  4. Hvis du tilføjer en ny mailkontakt, skal du angive oplysningerne for personen i dialogboksen Tilføj nyt medlem.

   Hvis du tilføjer et medlem fra Outlook-kontakter eller et Adressekartotek, kan du gøre følgende:

   1. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det Adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du vil medtage i din kontaktgruppe.

   2. I listen over navnene skal du klikke på de navne, du ønsker og derefter klikke på Medlemmer. Du kan tilføje navne fra forskellige adressekartoteker til den samme kontaktgruppe.

  5. Gør dette for hver person, du vil føje til kontaktgruppen, og klik derefter på OK.

   Kontaktgruppen er gemt i mappen Kontakter under det navn, du giver den.

 • Oprette en kontaktgruppe ved at kopiere navne fra en mail    

  1. I den meddelelse, du vil kopiere navnene fra, skal du klikke på navnene i feltet Til eller Cc.

  2. Højreklik på markeringen, og klik derefter på Kopiér.

  3. I Mail skal du på fanen Startside i gruppen Ny klikke på Nye elementer, klik derefter på Flere elementer, og klik så på Kontaktgruppe.

  4. Skriv et navn for kontaktgruppen i feltet Navn.

  5. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer, og klik derefter på enten Fra Outlook-kontakter eller Fra adressekartoteket.

  6. Nederst i dialogboksen Vælg medlemmer skal du højreklikke i feltet Medlemmer, og klik derefter på Indsæt.

Bemærk:  Et medlem behøver ikke at være i dit adressekartotek for at blive føjet til kontaktgruppen. Medlemmets navn og mailadresse medtages, når du kopierer og indsætter fra den oprindelige mail.

Tilbage til toppen

Tilføje en kontaktgruppe, der er modtaget fra en person

Når du modtager en meddelelse, der indeholder en kontaktgruppe, som du vil bruge, kan du gemme den i dine Kontakter.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder kontaktgruppen.

 2. I feltet Til eller Cc skal du højreklikke på kontaktgruppen og derefter klikke på Tilføje til Outlook-kontakter.

Tilbage til toppen

Tilføje eller slette et navn i en kontaktgruppe

Vis mig navnene i en kontaktgruppe

Gør et af følgende:

 • Vise navnene i adressekartoteket

  1. Klik på Til i en ny meddelelse.

  2. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du ønsker oplysninger om.

   Tip: Kan du ikke se den rette kontaktgruppe? Du skal muligvis først tilføje et adressekartotek .

  3. Søg efter navnet på kontaktgruppen, eller skriv det i feltet Søg.

  4. I listen Navn skal du højreklikke på den kontaktgruppe, du ønsker, og derefter klikke på Egenskaber.

 • Få vist navnene i overskriften på en meddelelse eller mødeindkaldelse

  1. I feltet Til skal du klikke på plustegnet (+) ud for navnet på kontaktgruppen.

   Bemærk:  Når listen er udvidet, kan du skjule den igen i den pågældende meddelelse.

 1. I Kontakter skal du åbne kontaktgruppen.

  Bemærk:  I listevisninger er kontaktgrupper markeret med ikonet for kontaktgruppe Distributionsliste .

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Tilføje en adresse fra et adressekartotek eller en mappe med kontakter    

   1. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer, og derefter klikke på enten Fra Outlook-kontakter eller Fra adressekartoteket.

   2. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du vil medtage i din kontaktgruppe.

   3. Søg efter det ønskede navn, eller skriv det i feltet Søg.

   4. Klik på navnet, og klik derefter på Medlemmer i listen Navn. Gør dette for hver person, du vil føje til kontaktgruppen, og klik derefter på OK.

  • Tilføje en adresse, der ikke er i en mappe med kontakter eller et adressekartotek    

   1. På fanen Kontaktgruppe skal du i gruppen Medlemmer klikke på Tilføj medlemmer og derefter klikke på Ny mailkontakt.

   2. Skriv oplysningerne til mailadressen, og klik derefter på OK.

  • Fjerne et navn    

   1. I listen over navne skal du klikke på det navn, du vil fjerne, og derefter klikke på Fjern medlem i gruppen Medlemmer på fanen Kontaktgruppe.

Tilbage til toppen

Se også

Dele en mappe med kontaktpersoner med andre

Hvad vil du foretage dig?

Oprette en distributionsliste

Tilføje en distributionsliste, der er modtaget fra en anden, til dine kontakter

Tilføje eller slette et navn i en distributionsliste

Oprette en distributionsliste

Distributionslister gemmes som standard i din mappe Kontakter. Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, kan din global adresseliste indeholde globale distributionslister, som er tilgængelige for alle, der bruger det pågældende netværk. Personlige distributionslister, som du opretter i din mappe Kontakter, er kun tilgængelige for dig, men du kan dele dem ved at sende dem til andre.

Hvor mange navne kan jeg medtage i en distributionsliste?

Det maksimale antal navne, der kan medtages i en distributionsliste, afhænger af størrelsen på selve kontaktfilerne (for hver kontakt). Der er ingen klare regler, men generelt kan en distributionsliste indeholde mellem 50-70 navne og mailadresser. Det maksimale antal mailadresser med minimal filstørrelse for kontakter, er cirka 125, og dette kan omfatte andre distributionslister.

Du kan finde flere oplysninger i Knowledge Base-artiklen om den maksimale størrelse for distributionslister.

Gør et af følgende:

 • Oprette en distributionsliste ved hjælp af navne i adressekartoteket    

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny og derefter klikke på Distributionsliste.

  2. I feltet Navn skal du skrive navnet på din distributionsliste. (F.eks. "Politiske venner").

  3. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer.

  4. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du vil medtage i distributionslisten.

   Listen Adressekartoteker

  5. Skriv et navn, som du vil medtage, i feltet Søg. Når det navn, du søger efter, vises i nedenstående liste, skal du klikke på den og derefter klikke på Medlemmer.

  6. Gør dette for hver person, du vil føje til distributionslisten, og klik derefter på OK.

   Hvis du vil tilføje en længere beskrivelse af distributionslisten, skal du klikke på Noter på fanen Distributionsliste og derefter skrive teksten.

   Distributionslisten er gemt i mappen Kontakter under det navn, du giver den.

 • Oprette en distributionsliste ved at kopiere navne fra en mail    

  1. I den meddelelse, du vil kopiere navnene fra, skal du vælge navnene i feltet Til eller Cc.

  2. Højreklik på dit valg, og klik derefter på Kopiér i genvejsmenuen.

  3. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik på Distributionsliste under Opret nyt Outlook-element.

  4. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer i gruppen Medlemmer.

  5. Nederst i dialogboksen Vælg medlemmer skal du højreklikke i feltet Medlemmer og derefter klikke på Indsæt på genvejsmenuen.

   Bemærk: Et medlem behøver ikke at være i dit adressekartotek for at kunne blive føjet til distributionslisten. Medlemmets navn og mailadresse medtages, når du kopierer og indsætter fra den oprindelige mail.

  6. Klik på OK.

  7. Skriv et navn på distributionslisten i feltet Navn.

  8. Klik på Gem og luk i gruppen Handlinger under fanen Distributionsliste.

Tilbage til toppen

Tilføje en distributionsliste, der er modtaget fra en anden person, til dine kontakter

Distributionslister gemmes som standard i din mappe Kontakter. Når du modtager en distributionsliste fra en anden person, kan du gemme den til dine kontakter.

 1. Åbn den meddelelse, der indeholder distributionslisten.

 2. Højreklik på distributionslisten i sidehovedet i meddelelsen, og klik derefter på Tilføje til Outlook-kontakter i genvejsmenuen.

Tilbage til toppen

Tilføje eller slette et navn i en distributionsliste

Du kan redigere en distributionsliste ved at tilføje eller slette navne.

Vis mig navnene i en distributionsliste

Gør et af følgende:

 • Vise navnene i adressekartoteket

 • Klik på Til i en ny meddelelse.

 • I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder den distributionsliste, som du ønsker oplysninger om.

 • I feltet Søg skal du skrive navnet på distributionslisten.

 • I listen Navn skal du højreklikke på distributionslisten, og klik derefter på Egenskaber i genvejsmenuen.

  Hvorfor kan jeg ikke se listen Navn i adressekartoteket?

  Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

 • Få vist navnene i overskriften på en meddelelse eller mødeindkaldelse

  • I feltet Til skal du klikke på plustegnet (+) ud for navnet på distributionslisten.

   Bemærk:  Når listen er udvidet, kan du skjule den igen. Distributionslister i feltet Mail på en kontakt kan ikke udvides

 1. Åbn distributionslisten i Kontakter.

  Bemærk: I listevisninger er distributionslister markeret med Distributionsliste .

 2. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder:

  • Tilføje en adresse fra et adressekartotek eller en mappe med kontakter    

   1. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Vælg medlemmer.

   2. I rullelisten Adressekartotek skal du klikke på det adressekartotek, der indeholder de mailadresser, som du ønsker i distributionslisten.

   3. Skriv et navn, som du vil medtage, i feltet Søg.

   4. Klik på navnet, og klik derefter på Medlemmer i listen Navn. Gør dette for hver person, du vil føje til distributionslisten, og klik derefter på OK.

    Hvorfor kan jeg ikke se listen Navn i adressekartoteket?

    Du kan have brugt søgeindstillingen Flere kolonner sidste gang, du brugte adressekartoteket. Klik på Kun navn ud for Søg for at gendanne listevisningen Navn.

  • Tilføje en adresse, der ikke er i en mappe med kontakter eller et adressekartotek    

   1. På fanen Distributionsliste skal du klikke på Tilføj ny.

   2. Skriv oplysningerne til mailadressen, og klik derefter på OK.

  • Slette et navn    

   1. Klik på navnet, og klik derefter på Fjern.

Tilbage til toppen

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×