Oprette en grundlæggende præsentation i PowerPoint 2007

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

I denne artikel kan du hurtigt og oprette nemt en grundlæggende præsentation i Microsoft Office PowerPoint 2007 og punkter yderligere funktioner, som du kan bruge til at forbedre og forbedre dit arbejde.

Hvad vil du gøre?

Blive fortrolig med arbejdsområdet i PowerPoint

Navngive og gemme præsentationen

Tilføje, omarrangere og slette dias

Tilføje og formatere tekst

Anvende et mere velegnet udseende på præsentationen

Tilføj clipart, SmartArt-grafik og andre objekter

Tilføje hyperlinks

Kontrollere stavningen og få vist et eksempel på præsentationen

Forberede levering af præsentationen

Til lykke!

Måske skal du oprette en PowerPoint-præsentation ved slutningen af dag, men du ikke har oprettet en før. Eller måske du har oprettet PowerPoint-præsentationer siden lang tid, men du ikke kan huske hvordan.

I denne artikel er et godt sted for at lære (eller huske) hvordan du bruger PowerPoint. Ved slutningen af denne artikel, vil du have en PowerPoint-præsentation og et solidt fundament af viden og konfidensintervallet om brug af Office PowerPoint 2007.

 • Hvis du er bekendt med Office PowerPoint 2003 eller tidligere, og du vil have oplysninger om de nye funktioner i Office PowerPoint 2007, kan du se artiklen Hvad er nyt i Microsoft Office PowerPoint 2007.

 • Det kan være en fordel at udskrive denne artikel, inden du starter på at arbejde, så du ikke behøver at skifte mellem artiklen på skærmen og PowerPoint-vinduet. Du kan udskrive artiklen ved at trykke på CTRL+P.

Øverst på siden

Blive fortrolig med arbejdsområdet i PowerPoint

Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Hvis Office PowerPoint 2007 allerede kører, Gem og luk eventuelle åbne præsentationer, og Afslut og genstart PowerPoint 2007.

  I afsnittet Se også kan du finde hyperlinks til oplysninger om at gemme præsentationer.

 • Hvis Office PowerPoint 2007 ikke allerede kører, kan du starte den nu.

Når du starter PowerPoint, åbnes programmet i den visning, der kaldes visningen Normal, hvor du kan oprette og arbejde med dias.

Arbejdsområdet i PowerPoint, når du starter programmet

1. I ruden Dias kan du arbejde direkte på individuelle dias.

2. Stiplede rammer angiver pladsholdere, hvor du kan skrive tekst eller indsætte billeder, diagrammer og andre objekter.

3. Fanen Dias indeholder en miniaturebillede af hvert enkelt dias, der vises i ruden Dias. Når du tilføjer andre dias, kan du klikke på et miniaturebillede på fanen Dias for at få diasset vist på fanen Dias. Du kan også trække i miniaturebillederne for at omarrangere diassene i præsentationen. Du kan også tilføje eller slette dias på fanen Dias.

4. Du kan skrive noter om den aktuelle slide i noteruden. Du kan dele dem ud dine noter til målgruppen eller henvise til dine noter i præsentationsvisning, når du viser præsentationen.

Bemærk: Som standard gælder Office PowerPoint 2007 tom præsentation skabelon, som vises i den foregående illustration, for nye præsentationer. Tom præsentation er den nemmeste og mest generisk skabeloner i Office PowerPoint 2007. Tom præsentation er en god skabelon skal bruges, når du først begynder at arbejde med PowerPoint, fordi det er nemt at og kan tilpasses på mange forskellige præsentationstyper. Hvis du vil oprette en ny præsentation, der er baseret på skabelonen tom præsentation, skal du klikke på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , klik på Ny, klik på tom og seneste under skabeloner og dobbeltklik derefter på Tom præsentation under tom og seneste.

Når du har åbnet skabelonen Tom præsentation, er det kun en lille del af noteruden, der er synlig. Hvis du vil se en større del af noteruden, så du har mere plads til at skrive i ruden, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Peg på den øverste kant af noteruden.

 2. Når markøren bliver til en Vandret delelinje skal du trække kanten for at gøre lidt mere plads til talerens noter, som vist i nedenstående illustration.

Arbejdsområde med tilpasset noterude

Bemærk, at størrelsen af diaset i diasruden automatisk tilpasses til den tilgængelige plads.

Øverst på skærmen er der tre knapper, som kan være nyttige:

 • Fortryde Knapflade , som Fortryder den seneste ændring. (Hvis du vil se Skærmtip om, hvilken handling kan ikke fortrydes, skal du placere markøren på knappen. For at få vist en menu med andre seneste ændringer, der kan ikke fortrydes, klik på pilen til højre for fortryde Knapflade .) Du kan også fortryde en ændring ved at trykke på CTRL + Z.

 • Annullere Fortryd Knapflade eller gentage Knapflade , som enten gentager eller annullerer fortrydelsen af den sidste ændring, afhængigt af hvilken handling, du netop har udført. (Hvis du vil se et skærmtip om, hvilken handling skal gentages eller gendannet, skal du placere markøren på knappen.) Du kan også Gentag eller annullere Fortryd en ændring ved at trykke på CTRL + Y.

 • Microsoft Office PowerPoint Hjælp Knapflade , som åbner ruden PowerPoint Hjælp. Du kan også åbne Hjælp ved at trykke på F1.

Se også

Tilpasse værktøjslinjen Hurtig adgang

Navngive og gemme præsentationen

Som med alle andre programmer er det en god ide at navngive og gemme præsentationen med det samme og derefter gemme ændringerne hyppigt, mens du arbejder:

 1. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , peg på Gem som, og gør derefter et af følgende:

  • Klik på PowerPoint-præsentation til en præsentation, der kan kun åbnes i Office PowerPoint 2007.

  • Klik på PowerPoint 97-2003-præsentation til en præsentation, der kan åbnes i Office PowerPoint 2007 eller tidligere versioner af PowerPoint.

   Hvis du vælger denne indstilling, kan du bruge en af de funktioner, der er nye i Office PowerPoint 2007.

 2. Vælg mappen eller en anden placering, hvor du vil gemme præsentationen i i dialogboksen Gem som, på listen Gem i.

 3. Skriv et navn på præsentationen i boksen Filnavn, eller undlad at skrive noget for at acceptere standardfilnavnet, og klik derefter på Gem.

Du kan fra nu af, skal du trykke på CTRL + S eller klikke på Gem Knapflade øverst på skærmen for at gemme præsentationen hurtigt når som helst.

Se også

Bruge PowerPoint 2007 til at åbne eller gemme en præsentation i et andet filformat

Gemme en fil

Tilføje, omarrangere og slette dias

Det ene dias, der angives automatisk i din præsentation har to pladsholdere, en formateret til en titel, og den anden formateret til en undertitel. Opsætning af pladsholdere i et dias, der kaldes en layout. Office PowerPoint 2007 indeholder også andre typer af pladsholdere, som dem til billeder og SmartArt-grafik.

Når du føjer et dias til en præsentation, kan du benytte følgende fremgangsmåde for at vælge et layout til det nye dias samtidigt:

 1. Klik lige under det ene dias, der allerede vises under fanen Dias.

 2. Klik på pilen ud for Nyt dias i gruppen Dias under fanen Startside.

  Pil ud for knappen Nyt dias

  Der vises et galleri med miniaturer af de forskellige tilgængelige diaslayout.

  Galleri med tilgængelige diaslayout

  1. Navnet viser, hvilken type indhold hvert enkelt layout er designet til.

  2. pladsholdere, der vises farvede ikoner kan indeholde tekst, men du kan også klikke på ikonerne for at indsætte objekter, herunder SmartArt-grafik og clipart.

 3. Klik på det layout, som det nye dias skal have.

  Det nye dias vises nu både under fanen Dias, hvor det er fremhævet som det aktuelle dias, og i diasruden. Gentag denne fremgangsmåde for alle nye dias, du vil tilføje.

  Hvis det nye dias skal have samme layout som det foregående, kan du blot klikke på Nyt dias i stedet for at klikke på pilen.

Finde ud af, hvor mange dias du skal bruge

Lave en disposition for det materiale, du planlægger at dække for at beregne antallet dias, du skal bruge, og derefter opdele materialet i enkelte dias. Du vil sandsynligvis mindst:

 • Et primære titeldias

 • Et introduktionsdias, der indeholder en oversigt over alle hovedpunkter eller -områder i præsentationen

 • Et dias for hvert punkt eller område, der er angivet på introduktionsdiasset

 • Et oversigtsdias, der gentager listen med hovedpunkterne eller -områderne i præsentationen

Hvis du bruger denne grundlæggende struktur, og du har tre hovedpunkter eller -områder, du vil præsentere, skal du have mindst seks dias: et titeldias, et introduktionsdias, et dias for hvert af de tre hovedpunkter eller -områder og et oversigtsdias.

Enkel præsentation med seks dias

Hvis der er meget materiale, som skal præsenteres i et af hovedpunkterne eller -områderne, kan du vælge at oprette en undergruppering af dias til dette materiale ved hjælp af samme grundlæggende dispositionsstruktur.

Tip: Overvej, hvor længe de enkelte dias skal være synlige på skærmen under præsentationen. Regn med fra to til fem minutter pr. dias.

Anvende et nyt layout på et dias

Benyt følgende fremgangsmåde for at ændre layoutet af et eksisterende dias:

 1. Klik på det dias, du vil anvende et nyt layout på, under fanen Dias.

 2. Klik på Layout i gruppen Dias under fanen Startside, og klik derefter på det nye layout, du vil bruge.

  Hvis du anvender et layout, der ikke har nok af den rigtige type pladsholdere til det indhold, der allerede findes på diasset, oprettes der automatisk nye pladsholdere til dette indhold.

Kopiere et dias

Hvis du vil oprette to dias, der ligner hinanden i indhold og layout, kan du spare arbejde ved at oprette ét dias, der har den formatering og det indhold, som skal findes på begge dias, og derefter oprette en kopi af dette dias, inden du lægger sidste hånd på de to dias.

 1. Højreklik på det dias, du vil kopiere, og klik derefter på Kopiér på genvejsmenu under fanen dias.

 2. Højreklik (stadig under fanen Dias) det sted, hvor den nye kopi af diasset skal indsættes, og klik derefter på Sæt ind i genvejsmenuen.

Du kan også indsætte en kopi af et dias fra én præsentation i en anden præsentation.

Omarrangere dias

 • Klik på det dias, du vil flytte, under fanen Dias, og træk det derefter til den ønskede placering.

  Hvis du vil markere flere dias, skal du klikke på et dias, du vil flytte, og derefter holde CTRL nede, mens du klikker på de øvrige dias, du vil flytte.

Slette et dias

 • Højreklik på det dias, du vil slette, under fanen Dias, og klik derefter på Slet dias i genvejsmenuen.

Se også

Oprette og udskrive en præsentation i dispositionsvisning

Kopiere og indsætte dias

Oversigt over diaslayout

Tilføje og formatere tekst

De mest almindelige indholdet til dias i en PowerPoint-præsentation er tekst – i titler, overskrifter og opstilling med punkttegn.

 • Når du vil føje tekst til et dias, skal du klikke på den pladsholder, hvor du vil tilføje teksten, og derefter skrive eller indsætte den ønskede tekst.

Formatere punktopstillinger

Nogle pladsholdere formaterer automatisk teksten som en punktopstilling, mens andre pladsholdere ikke gør det. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Afsnit under fanen Startside:

 • Markér teksten, for at skifte mellem en liste med punkttegn og unbulleted tekst, og klik derefter på punkttegn Knapflade .

 • Klik på pilen ud for punkttegn Knapflade for at ændre typografien for punkttegn i en liste med punkttegn, og klik derefter på den ønskede typografi for punkttegn.

  Du kan også foretage disse ændringer ved hjælp af miniværktøjslinjen, som er en praktisk, halvgennemsigtig miniatureværktøjslinje, der bliver tilgængelig, når du markerer tekst. Hvis du vil se miniværktøjslinjen tydeligt, skal du lade markøren hvile på den. Hvis du vil bruge miniværktøjslinjen, skal du klikke på en af de tilgængelige kommandoer.

  Du kan også få vist miniværktøjslinjen ved at højreklikke på tekst, der ikke er markeret.

Ændre udseendet af tekst

Der findes mange måder til at ændre udseendet af tekst på et dias, lige fra grundlæggende knapper på fanen Startside til formatering af skrifttype, typografi, størrelse, farve og afsnit egenskaber til mere avancerede indstillinger, som animation eller konverteringen tilbage til SmartArt-grafik.

Tilføje noter

For meget tekst gør et dias rodet og distraherer tilhørerne. Men hvis nogle af de oplysninger, du skal bruge, ikke findes på det skærmbillede, som tilhørerne ser, hvordan kan du så holde styr på dem?

Løsning på dette dilemma er talerens noter, som du kan skrive i ruden noter til hver slide. Talerens noter hjælpe dig med at holde præsentationen på skærmen gratis unødvendig indhold, mens du stadig holde styr på alle de oplysninger, du skal bruge under præsentationen.

Du kan når som helst nemt klippe overflødige detaljer ud fra teksten i diasruden og derefter indsætte denne tekst direkte i noteruden, så du stadig kan bruge den som reference.

Du kan udskrive dine talerens noter og derefter henvise til dem, mens du viser præsentationen. Du kan også, hvis du kører præsentationen Office PowerPoint 2007 fra én skærm (på et podium, for eksempel), mens dit publikum får den på en anden skærm, kan du bruge præsentationsværtens visning for at få vist noterne kun på skærmen, mens du præsenterer.

Se også

Få vist talerens notater privat, mens du fremfører en præsentation på flere skærme

Tilføje formatering til dokumenter ved hjælp af miniværktøjslinjen

Bruge automatisk formatering under skrivning

Oprette og udskrive noter

Tilføje tekst i et dias

Anvende et mere velegnet udseende på præsentationen

Hidtil, har du fokuseret på arrangementet og grundlæggende indholdet af dine slides. Nu kan du overveje det overordnede udseende af din præsentation. Hvilke visuelle tonen vil du have? Hvilke udseende og funktionalitet vil gøre det klart og flot til målgruppen?

Office PowerPoint 2007 indeholder en lang række designtemaer, som gør det nemt at ændre det overordnede udseende af præsentationen. Et tema er et sæt af designelementer, der indeholder et bestemt, samlet udseende for alle dine Office-dokumenter ved hjælp af bestemt kombinationer af farver, skrifttyper og effekter.

Office PowerPoint 2007 anvendes automatisk Office-temaet på præsentationer, der er oprettet ved hjælp af skabelonen tom præsentation, men du kan nemt ændre udseendet af din præsentation til enhver tid ved at anvende et andet tema.

Samme dias med to forskellige temaer anvendt

Anvende et andet tema på præsentationen

 • Klik på det dokumenttema, du vil anvende, i gruppen Temaer under fanen Design.

  • Du kan se et eksempel på, hvordan det aktuelle dias ser ud med et bestemt tema, ved at lade markøren hvile på miniaturen af temaet.

  • Hvis du vil se miniaturer med flere temaer, skal du klikke på pilene ud for miniaturerækken.

   Pile til visning af flere temaer

  • Medmindre du angiver andet, gælder Office PowerPoint 2007 temaer for hele præsentationen. Hvis du vil ændre udseendet af kun udvalgte dias under fanen dias, skal du trykke på og holde CTRL NEDE, mens du klikker på de enkelte dias, du vil ændre. Når alle dias er markeret, skal du højreklikke på det tema, du vil anvende på dem, og klik derefter på Anvend på markerede dias i genvejsmenuen.

  • Hvis du senere beslutter, at du vil bruge et andet tema, skal du klikke på det pågældende tema for at anvende det.

Se også

Anvende, tilpasse og gemme et dokumenttema i Word eller Excel

Tilføj clipart, SmartArt-grafik og andre objekter

Du vil oprette den mest effektive visuelle præsentation mulige – og ofte, en række dias, der indeholder kun opstilling med punkttegn er er ikke det mest dynamiske valg. Manglende visuelle forskellige kan medføre publikums opmærksomhed til drift. Og mange typer af oplysninger ikke er mest klart udtrykt i et afsnit eller en liste med punkttegn.

Samme diasindhold med og uden grafisk indhold

Heldigvis gør Office PowerPoint 2007 det muligt at tilføje mange andre typer af lyd- og visuelle indhold, herunder tabeller, SmartArt-grafik, clipart, figurer, diagrammer, musik, film, lyde og animationer. Du kan også tilføje links, – til at flytte mere fleksibelt begge i din præsentation og på placeringer uden for det – og du kan føje iøjnefaldende overgange mellem dias.

I dette afsnit introduceres blot et par af de mest grundlæggede typer objekter og effekter, du kan føje til diassene.

Tilføje multimedieklip

 1. Klik på den pladsholder, hvor du vil tilføje et multimedieklip.

  Hvis du ikke markerer en pladsholder, eller hvis du markerer en pladsholder, der ikke kan indeholde et billede, indsættes multimedieklippet midt på diasset.

 2. Klik på Multimedieklip i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

  Opgaveruden Multimedieklip åbnes.

 3. Find det ønskede clipart, du vil i opgaveruden Clipart , og klik derefter på den.

  Når du søger efter clipart og billeder online, bliver du ført til Bing. Du er ansvarlig for at overholde lovgivningen om ophavsret, og licensfilteret i Bing kan hjælpe dig med at vælge, hvilke billeder der skal bruges.

Du kan nu flytte multimedieklippet, ændre dets størrelse, rotere det, føje tekst til det og foretage andre ændringer.

Konvertere diastekst til SmartArt-grafik

SmartArt-grafik er en visuel repræsentation af dine oplysninger, som du kan oprette et tilpasset. Konvertering af tekst til en SmartArt-grafik er en hurtig måde at konvertere eksisterende dias til professionelt designede illustrationer. For eksempel med et enkelt klik, kan du konvertere en dagsordendias til SmartArt-grafik.

Konverteret dagsordendias i PowerPoint

Du kan vælge mellem mange indbyggede layouts til at kommunikere budskabet eller dine ideer effektivt.

Sådan konverteres eksisterende tekst til SmartArt-grafik:

 1. Klik på den pladsholder, der indeholder tekst, du vil konvertere.

 2. Klik på Konverter til SmartArt-grafik Knapflade i gruppen afsnit under fanen Startside.

 3. Hold markøren hen over miniaturen for SmartArt-grafikken for at se, hvordan SmartArt-grafik ser ud med teksten, i galleriet. Galleriet indeholder layout til SmartArt-grafik, der fungerer bedst med opstilling med punkttegn. For at få vist hele sættet af layout, skal du klikke på Flere SmartArt-grafik.

  Klik på et layout, du kan lide, for at anvende det på teksten.

  Du kan nu flytte SmartArt-grafikken, ændre dens størrelse, rotere den og føje tekst til den, anvende en anden hurtig typografi på den og foretage andre ændringer.

Det er meget nemt at oprette SmartArt-grafik for eksisterende tekst, men du kan også arbejde omvendt ved først at indsætte den ønskede SmartArt-grafik og derefter føje tekst til den:

 1. Klik på den pladsholder, hvor du vil tilføje SmartArt-grafik.

  Hvis du ikke markerer en pladsholder, eller hvis du markerer en pladsholder, der ikke kan indeholde et billede, indsættes SmartArt-grafikken midt på diasset.

 2. Klik på SmartArt i gruppen Illustrationer under fanen Indsæt.

 3. Klik på den type SmartArt-grafik, du vil bruge, i venstre rude i dialogboksen Vælg SmartArt-grafik.

 4. Find og klik på det ønskede layout i den midterste rude, og klik derefter på OK.

  Klik på et layout for at se et eksempel. Eksemplet vises i ruden til højre.

Tilføje en diasovergang

Diasovergange er animationseffekter, der opstår, når du flytter fra én slide til næste. Office PowerPoint 2007 indeholder mange typer slide overgange, herunder standard skifte gradvist, opsiger, klipper og udvisker samt mere usædvanlige overgange som rullehjulet og checkerboards.

 • Klik på den ønskede overgang i gruppen Overgang til dette dias under fanen Animationer.

  • Du kan se et eksempel på, hvordan det aktuelle dias ser ud med en bestemt overgang, ved at lade markøren hvile på miniaturen af overgangen.

  • Hvis du vil se miniaturer med flere overgange, skal du klikke på pilene ud for miniaturerækken.

   Pile til visning af flere overgange

  • Hvis du senere beslutter, at du vil bruge en anden overgang, skal du klikke på den pågældende overgang for at anvende den.

Du kan vælge andre indstillinger i gruppen overgang til dette dias til at styre hastigheden overgang til at tilføje en lyd, og anvende samme overgangen på alle dias i præsentationen.

Se også

Anvende eller ændre en hurtig typografi for figurer

Lære mere om SmartArt-grafik

Tilføje overgange mellem dias

Tilføje, ændre eller slette figurer

Føje en tabel til et dias

Tilføje hyperlinks

Du kan bruge hyperlinks til at flytte fra ét dias til et andet eller til en netværks- eller internetplacering eller endda til en helt anden fil eller et helt andet program.

 1. Marker den tekst, du vil klikke på for at aktivere hyperlinket.

  Du kan også markere et objekt (f.eks. et multimedieklip eller SmartArt-grafik).

 2. Klik på Hyperlink i gruppen Kæder under fanen Indsæt.

 3. Klik på den relevante knap i Mine adresser feltet for destinationen for dit link (det vil sige på det sted, som hvor linket fører dig) i dialogboksen Indsæt link.

  Hvis du f.eks. vil gå til et andet dias i præsentationen, skal du klikke på En placering i dette dokument.

 4. Find og klik på destinationen, foretag de ønskede ændringer i boksene Tekst, der skal vises og Adresse, og klik derefter på OK.

Se også

Oprette et hyperlink

Kontrollere stavningen og få vist et eksempel på præsentationen

Når alle diassene har det ønskede udseende, mangler du to eller flere trin, før præsentationen er færdig.

Kontrollere stavningen i præsentationen

Selvom stavekontrollen er slået til automatisk i Office PowerPoint 2007, er det stadig en god ide at kontrollere stavning igen, når du færdig med at arbejde på din præsentation:

 1. Tryk på CTRL+HOME for at flytte til starten af præsentationen.

 2. Klik på Stavekontrol i gruppen Korrektur under fanen Gennemse.

  Hvis Office PowerPoint 2007 fundet stavefejl, vises der en dialogboks, og den første registrerede stavefejl ved stavekontrol er markeret. Du angiver, hvordan du vil løse de fejl, der bliver fundet. Når du har rettet et forkert stavet ord, markeres den næste, og så videre.

Få vist præsentationen som et diasshow

Sådan får du vist præsentationen på computerskærmen, nøjagtigt som den kommer til at se ud for tilhørerne, når du afholder præsentationen:

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder i gruppen Start diasshow under fanen Diasshow:

  • Hvis du vil starte med det første dias i præsentationen, skal du klikke på Fra begyndelsen.

  • Hvis du vil starte med det dias, der i øjeblikket vises i diasruden, skal du klikke på Fra aktuelt dias.

   Præsentationen åbnes i diasshowvisning.

 2. Klik for at gå til næste dias.

  Tryk på ESC for at vende tilbage til normal visning.

Du kan naturligvis få vist præsentationen når som helst, mens du opretter den.

Se også

Stavekontrol og grammatikkontrol

Forberede levering af præsentationen

Nu, hvor præsentationen er færdig, afhænger dit næste træk af, hvem der skal afholde præsentationen, hvor den skal afholdes, og hvilket udstyr der skal bruges:

 • Skal præsentationen køres på den computer, hvor den er oprettet, eller på en anden computer, eller skal den leveres via en cd eller en netværksplacering?

 • Hvis præsentationen afholdes direkte, er det dig eller en anden, som skal holde den, eller skal den være selvkørende?

Afhængigt af svarene på disse spørgsmål skal du måske udføre følgende processer i den angivne rækkefølge, i en anden rækkefølge eller (i nogle tilfælde) slet ikke:

 • Øve og klokkeslæt    Det er vigtigt at lade tilstrækkelige tid til den person afholde præsentationen at sikre dig, at den holder sig inden planen (herunder tid til sidst til spørgsmål, hvis det er relevant) og til at afprøve den en dækkende måde. Det er en god ide at afprøve præsentationen i område, hvor det får, ved hjælp af udstyr, der skal bruges, og helst foran mindst én eller to personer. Denne måde præsentationsvært kan blive fortrolig med faciliteterne og med et levende publikum – og feedback fra målgruppen kan være nyttige i identificerer de enkelte dele, du vil ændre før den faktiske ydeevne.

 • Udskrive uddelingskopier og talerens noter    Du kan udskrive din præsentation, enten som talerens noter eller uddelingskopier:

  • Når du udskriver noter vises ét dias øverst på den udskrevne side sammen med indholdet af noteruden for det pågældende dias nederst på siden. Noterne kan bruges af præsentationsværten som et manuskript eller en disposition under præsentationen. De kan også deles ud til tilhørerne, så alle har alle oplysningerne fra præsentationen.

  • Uddelingskopier Vis en, to, tre, fire, seks eller ni dias på hver udskrevet side og er beregnet i de tilfælde, hvor det ikke er god ide at medtage noter ruden indholdet i fordelingen for publikum. (Tre dias på hver side uddelingskopierne omfatter afrettede mellemrum, hvor tilhørerne kan skrive noter).

   Uddelingskopier og talerens noter

 • Pakke til CD eller Web fordeling    Når du bruger funktionen Pakke til CD til at kopiere færdige PowerPoint-præsentationen til en CD, til en netværksplacering eller på harddisken på din computer, Microsoft Office PowerPoint Fremviser 2007 og filer, der er knyttet til din præsentation (såsom film eller lyde) kopieres også. På den måde, alle elementerne i præsentationen er inkluderet, og de personer, der ikke har Office PowerPoint 2007 installeret på deres computere kan stadig få vist præsentationen.

Hyperlinks til flere oplysninger

Kopiere en præsentation til en cd, et netværk eller en lokal harddisk

Afprøve og tage tid på kørslen af en præsentation

Oprette en præsentation, der kører automatisk

Oprette og udskrive noter

Oprette og udskrive uddelingskopier

Til lykke!

Nu er du kender, processer, du skal bruge til at oprette en grundlæggende Office PowerPoint 2007 præsentation.

Nu hvor du kender grundlæggende, kan du begynde at forgrenes og eksperimentere med andre funktioner. PowerPoint tilvejebringer et stort antal indstillinger til at gøre dine præsentationer mere effektivt, fleksibel og spændende. Du kan finde nyttige ideer og gode råd i Hjælp og på hjemmesiden for Microsoft Office PowerPoint på Microsoft Office Online.

Endnu ikke har 2007 Office-udgivelse ?

knappen til at hente en gratis prøveversion

Køb Office nu

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×