Oprette en formular, der indeholder en underformular (en en-til-mange-formular)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Når du arbejder med relationsdata (relaterede data, der er gemt i forskellige tabeller), skal du ofte kunne se flere tabeller eller forespørgsler i samme formular. Det kan f.eks. være, at du vil se kundedata fra én tabel og oplysninger om kundens ordrer fra en anden tabel på samme tid. Underformularer er praktiske til dette formål, og i Microsoft Office Access 2007 kan du nemt oprette en underformular på flere forskellige måder.

Hvad vil du foretage dig?

Få mere at vide om underformularer

Oprette eller tilføje en underformular

Få mere at vide om underformularer

En underformular er en formular, der er indsat i en anden formular. Den primære formular hedder hovedformularen, og formularen som er en del af formularen, hedder underformularen. Kombinationen formular/underformular kaldes også en hierarkisk formular, en hoved-/detaljeformular eller en overordnet/underordnet formular.

Underformularer er særligt praktiske, når du vil have vist data fra tabeller eller forespørgsler med en en til mange-relation. En en til mange-relation er tilknytningen mellem to tabeller, hvor værdien af den primære nøgle i hver post i den primære tabel svarer til værdien i et eller flere tilsvarende felter i den relaterede tabel. Du kan f.eks. oprette en formular, der viser medarbejderdata, og som indeholder en underformular, der viser ordrerne for hver medarbejder. Dataene i tabellen Medarbejdere er "en"-siden af relationen. Dataene i tabellen Ordrer er "mange"-siden i relationen – og hver medarbejder kan have mere end én ordre.

En formular, der indeholder en underformular

1. I hovedformularen vises data fra "en"-siden af relationen.

2. I underformularen vises data fra "mange"-siden af relationen.

Hovedformularen og underformularen i denne type formular er sammenkædede, så underformularen kun viser de poster, der relaterer til den aktuelle post i hovedformularen. Hvis hovedformularen f.eks. viser oplysninger om Hanne Dahl, er det kun hendes ordrer, der vises i underformularen. Hvis formularen og underformularen ikke er sammenkædede, vil underformularen vise alle ordrerne og ikke kun Hannes ordrer.

I følgende tabel defineres nogle af de udtryk, der vedrører underformularer. Access håndterer de fleste detaljer, hvis du følger fremgangsmåderne i denne artikel, men det er nyttigt at vide, hvad der sker i baggrunden, hvis du efterfølgende skal foretage redigeringer.

Begreb

Definition

Underformularkontrolelement

Det kontrolelement, der integrerer en formular i en formular. Du kan betragte underformularkontrolelementet som en "visning" af et andet objekt i databasen, uanset om det er en anden formular, en tabel eller en forespørgsel. Underformularkontrolelementet har egenskaber, som du kan bruge til at sammenkæde de data, der er vist i kontrolelementet, til dataene i hovedformularen.

Egenskaben Kildeobjekt

Den egenskab i underformularkontrolelementet, der bestemmer, hvilket objekt der vises i kontrolelementet.

Dataark

En simpel visning af data i rækker og kolonner, der minder om et regneark. Underformularkontrolelementet viser et dataark, når dets kildeobjekt er en tabel eller forespørgsel, eller når kildeobjektet er en formular, hvor egenskaben Standardvisning er indstillet til Dataark. I disse tilfælde kan underformularen omtales som et dataark eller et underdataark i stedet for en underformular.

Du kan finde links til flere oplysninger om, hvordan du indsætter et dataark i en formular, i afsnittet Se også.

Egenskaben UnderordnedeFelter

Den egenskab for underformularkontrolelementet, der angiver, hvilke felter i underformularen der sammenkæder underformularen med hovedformularen.

Egenskaben OverordnedeFelter

Den egenskab for underformularkontrolelementet, der angiver, hvilke felter i hovedformularen der sammenkæder hovedformularen med underformularen.

Bemærk: 

 • Du opnår de bedste resultater, hvis du etablerer tabelrelationer, inden du følger procedurerne i denne artikel. Det sætter Access i stand til automatisk at oprette kæderne mellem underformularerne og hovedformularerne. Hvis du vil se, tilføje eller redigere relationer mellem tabellerne i databasen, skal du klikke på Vis/skjul i gruppen Relationer under fanen Databaseværktøjer. Du kan få mere at vide om at oprette relationer ved at følge linkene i afsnittet Se også.

 • Når et underformularkontrolelement har en formular som kildeobjekt, indeholder det de felter, du placerer i formularen, og det kan ses som en enkelt formular, fortløbende formular eller et dataark. En af fordelene ved at basere en underformular på et formularobjekt er, at du kan tilføje beregnede felter i underformularen, f.eks. [Antal] * [Enhedspris].

 • Du kan indsætte et dataark i en formular ved at oprette et underformularkontrolelement, hvis kildeobjekt er en tabel eller en forespørgsel. Et dataark kan ikke tilpasses i lige så høj grad som en underformular, du kan f.eks. ikke tilføje et beregnet felt i et dataark. Du kan dog oprette en underformular, der er baseret på en formular, der indeholder et beregnet felt og derefter angive den pågældende formulars egenskab for Standardvisning til Dataark. Det resulterer i en underformular af dataarktypen, der indeholder et beregnet felt.

Toppen af siden

Oprette eller tilføje en underformular

Brug følgende tabel til at bestemme, hvilken procedure der er mest passende for din situation.

Scenario

Anbefalet procedure

Du vil have, at Access opretter både en hovedformular og en underformular, og du vil sammenkæde underformularen med hovedformularen.

Oprette en formular, der indeholder en underformular, ved hjælp af guiden Formular

Du vil bruge en eksisterende formular som hovedformular, men du vil have, at Access opretter en ny underformular og føjer den til hovedformularen.

Føje en eller flere underformularer til en eksisterende formular ved hjælp af guiden Underformular

Du vil bruge en eksisterende formular som hovedformular, og du vil føje en eller flere eksisterende formularer til formularen som underformularer.

Oprette en underformular ved at trække én formular til en anden

Oprette en formular, der indeholder en underformular, ved hjælp af guiden Formular

Denne fremgangsmåde opretter en kombination af en ny formular og underformular ved hjælp af guiden Formular. Dette er også den hurtigste måde at komme i gang på, hvis du ikke allerede har oprettet de formularer, du skal bruge som hovedformular og underformular.

 1. Klik på Flere formularer i gruppen Formularer under fanen Opret, og klik derefter på Guiden Formular Knapflade .

  Hvis guiden ikke starter

  Dette kan skyldes, at Access kører i sandkassetilstand, men Microsoft Jet 4.0 SP8 eller nyere ikke er installeret på computeren. Jet 4.0 SP8 eller nyere kræves for at Access kan fungere korrekt, når sandkassetilstand er aktiveret.

  Hvis du vil have mere at vide om installation af Jet-opgraderingen, skal du se Office Online-artiklen Om Microsoft Jet 4.0 SP8 eller nyere.

  Hvis du vil have mere at vide om sandkassetilstand, skal du se Office Online-artiklen Om sandkassetilstand i Microsoft Jet Expression Service.

 2. Vælg en tabel eller forespørgsel på rullelisten Tabeller/forespørgsler på den første side i guiden. Hvis du f.eks. vil oprette formularen Medarbejdere, der viser ordrerne for hver medarbejder i en underformular, skal du vælge Tabel: Medarbejdere ("en"-siden af en til mage-relationen).

  Bemærk: Det er lige meget, hvilken tabel eller forespørgsel du vælger først.

 3. Dobbeltklik på de felter, du vil medtage fra denne tabel eller forespørgsel.

 4. Vælg en anden tabel eller forespørgsel på rullelisten Tabeller/forespørgsler på den samme side i guiden. Vælg f.eks. tabellen Ordrer ("mange"-siden af en til mange-relationen).

 5. Dobbeltklik på de felter, du vil medtage fra denne tabel eller forespørgsel.

 6. Hvis du, når du klikker på Næste, har angivet relationerne rigtigt, før du startede guiden, bliver du spurgt Hvordan vil du vise dataene? – dvs. efter hvilken tabel eller forespørgsel. Vælg tabellen på "en"-siden af en til mange-relationen. I dette eksempel, hvor du skal oprette formularen Medarbejdere, skal du klikke på efter Medarbejdere. I guiden vises der et lille diagram med en formular. Siden skulle ligne følgende illustration:

  Underformularsiden i guiden Formular

  1. Feltet i den nederste del af formulardiagrammet repræsenterer underformularen.

  Bemærk: Hvis du ikke får vist spørgsmålet Hvordan vil du vise dataene? i guiden, betyder det, at Access ikke fandt en en til mange-relation mellem de tabeller eller forespørgsler, du har valgt. Guiden fortsætter, men Access føjer ikke underformularen til formularen. Du kan eventuelt klikke på Annuller for at kontrollere tabelrelationerne, inden du fortsætter. Du kan finde flere oplysninger om relationer ved at følge linkene i afsnittet Se også.

 7. Vælg Formular med underformular(er) nederst i guiden, og klik derefter på Næste.

 8. På siden Hvilket layout skal underformularen have? skal du klikke på den layoutindstilling, du vil bruge, og derefter klikke på Næste. I begge layouttyper arrangeres underformulardataene i rækker og kolonner, men et tabellayout kan tilpasses på flere måder. Du kan føje farve, grafik og andre formateringselementer til en underformular i tabelform, hvorimod et dataark er mere kompakt ligesom dataarkvisningen af en tabel.

 9. På næste side i guiden skal du vælge en formateringstypografi til formularen, og derefter skal du klikke på Næste. Hvis du valgte Tabelformat på forrige side, anvendes den formateringstypografi, du vælger, også i underformularen.

 10. På den sidste side i guiden skal du skrive de ønskede titler til formularerne. Formularerne navngives ud fra de titler, du skriver, og tilknytter et navn til underformularen ud fra den titel, du skriver i underformularen.

 11. Angiv, om du vil åbne formularen i formularvisning, så du kan se eller angive oplysninger, eller i designvisning, så du kan ændre designet, og klik derefter på Udfør.

  Der oprettes to formularer – en til hovedformularen, som indeholder kontrolelementet til underformularen, og en til selve underformularen.

Toppen af siden

Føj en eller flere underformularer til en eksisterende formular ved hjælp af guiden Underformular

Brug denne procedure for at føje en eller flere underformularer til en eksisterende formular. For hver underformular kan du vælge at få oprettet en ny formular eller at bruge en eksisterende formular som underformular.

 1. Højreklik på den eksisterende formular i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 2. I gruppen Kontrolelementer på fanen Design skal du sikre, at Kontrolelementguiden Knapflade er valgt.

 3. Klik på knappen Underformular/underrapport Knapflade i galleriet Kontrolelementer under fanen Design.

 4. Klik på det sted i formularen, hvor underformularen skal placeres.

 5. Følg anvisningerne i guiden.

  Når du klikker på Udfør, føjes der et kontrolelement for underformularen til formularen. Hvis du vælger, at Access skal oprette en ny formular i stedet for at bruge en eksisterende formular, oprettes det nye formularobjekt, og det føjes til navigationsruden.

Oprette en underformular ved at trække én formular til en anden

Brug denne procedure, hvis du vil bruge en eksisterende formular som hovedformular, og du vil føje en eller flere eksisterende formularer til formularen som underformularer.

 1. Højreklik på den formular, du vil bruge som hovedformular, i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning.

 2. Træk den formular, du vil bruge som underformular, fra navigationsruden til hovedformularen.

  Der tilføjes et kontrolelement for underformularen på hovedformularen, og kontrolelementet bindes til den formular, du trak fra navigationsruden. Access forsøger også at sammenkæde underformularen med hovedformularen på basis af de relationer, der er defineret i databasen.

 3. Gentag dette trin, hvis du vil føje flere underformularer til hovedformularen.

 4. Hvis du vil bekræfte, at sammenkædningen gik godt, skal du klikke på Vis i gruppen Visninger under fanen Startside, klikke på Formularvisning og derefter bruge postvælgeren i hovedformularen til at bladre gennem flere poster. Hvis underformularen filtreres korrekt for hver medarbejder, er proceduren fuldført.

Hvis den tidligere test ikke virker, kunne Access ikke bestemme, hvordan underformularen skulle sammenkædes med hovedformularen, og egenskaberne UnderordnedeFelter og OverordnedeFelter for kontrolelementet til underformularen er tomme. Du skal angive disse egenskaber manuelt på følgende måde:

 1. Højreklik på hovedformularen i navigationsruden, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

 2. Klik på underformularkontrolelementet for at markere det.

 3. Hvis opgaveruden Egenskabsark ikke vises, skal du trykke på F4 for at få den vist.

 4. Klik på fanen Data.

 5. Klik på Knappen Generator ud for feltet med egenskaber for Underordnede felter.

  1. Dialogboksen Feltsammenkædning af underformular vises.

 6. Vælg de felter, du vil sammenkæde formularerne med, på rullelisterne Overordnede felter og Underordnede felter, og klik derefter på OK. Hvis du er usikker på, hvilke felter der skal bruges, kan du klikke på Foreslå for at få Access til at fastlægge felterne til sammenkædningen.

  1. Tip: Hvis du ikke kan se det felt, du vil bruge til at sammenkæde formularerne, skal du evt. redigere postkilden til den overordnede eller underordnede formular for at sikre dig, at sammenkædningsfeltet findes i den. Hvis formularen f.eks. er baseret på en forespørgsel, skal du sikre dig, at sammenkædningsfeltet findes i forespørgselsresultaterne.

 7. Gem hovedformularen, og skift til formularvisning for at undersøge, om formularen virker efter hensigten.

Åbne en underformular i et nyt vindue i designvisning

Hvis du vil foretage ændringer i designet af en underformular, mens du arbejder på dens hovedformular i designvisning, kan du åbne underformularen i et nyt vindue:

 1. Klik på underformularen for at markere den.

 2. Klik på Underformular i nyt vindue Knapflade i gruppen Værktøjer under fanen Design.

Toppen af siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×