Oprette en enkel rapport

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette mange forskellige rapporter i Microsoft Office Access 2007, lige fra helt enkle rapporter til meget komplekse rapporter. Start med at tænke på rapportens postkilde. Hvad enten rapporten er en enkel liste med posterne eller en oversigt over salgstal grupperet efter regioner, skal du først fastlægge, hvilke felter der indeholder de data, der skal med i rapporten, og i hvilke tabeller eller forespørgsler disse data findes.

Når du har valgt postkilden, er det normalt lettest at oprette rapporten ved hjælp af guiden Rapport. Guiden Rapport er en funktion i Access, der stiller dig en række spørgsmål og derefter opretter en rapport baseret på dine svar.

Tip: Access 2010 omfatter nye betingede formateringsfunktioner, der kan forbedre læsbarheden i en rapport.

Hvad vil du foretage dig?

Vælge en postkilde

Opret en rapport ved hjælp af værktøjet Rapport

Oprette en rapport ved hjælp af guiden Rapport

Oprette etiketter ved hjælp af guiden Etiket

Opret en rapport ved hjælp af værktøjet Tom rapport

Forstå sektionerne i en rapport

Få oplysninger om kontrolelementer

Finjustere en rapport i layoutvisning

Finjustere en rapport i designvisning

Føj kontrolelementer til rapporten

Gemme dit arbejde

Få vist, udskrive eller sende en rapport som e-mail

Få vist rapporten

Udskrive rapporten

Sende rapporten som e-mail

Vælge en postkilde

En rapport består af data, der hentes fra tabeller eller forespørgsler, og oplysninger, der er lagret i rapportens design, f.eks. etiketter, overskrifter og grafik. De tabeller eller forespørgsler, der ligger til grund for rapportens data, kaldes også rapportens postkilde. Hvis de felter, du vil medtage, findes i en enkelt tabel, kan du bruge den pågældende tabel som postkilde. Hvis felterne findes i flere tabeller, skal du bruge en eller flere forespørgsler som postkilde. Måske findes disse forespørgsler allerede i databasen, ellers skal du oprette nye forespørgsler, der svarer til dine behov i rapporten. Du finder hyperlinks til flere oplysninger om forespørgsler under afsnittet Se også.

Øverst på siden

Oprette en rapport ved hjælp af værktøjet Rapport

Værktøjet Rapport er den hurtigste måde at oprette en rapport på, da det opretter en rapport med det samme uden at bede om input. Rapporten viser alle felterne i den underliggende tabel eller forespørgsel. Værktøjet Rapport opretter måske ikke rapporten fiks og færdig, præcis som du ønsker, men det er meget nyttigt som en måde til hurtigt at præsentere de underliggende data på. Du kan derefter gemme rapporten og redigere den i layoutvisning eller designvisning, så den bedre passer til dine behov.

 1. Klik på den tabel eller forespørgsel, du vil basere rapporten på, i navigationsruden.

 2. Klik på rapporten i gruppen rapporter under fanen Opret. Knapflade

  Access opretter rapporten og viser den i Layoutvisning.

 3. Flere oplysninger om visning og udskrivning af rapporten finder du i afsnittet Få vist, udskrive eller sende en rapport som e-mail

Når du har set rapporten, kan du gemme den og derefter lukke både rapporten og den underliggende tabel eller forespørgsel, som du har brugt som postkilde. Næste gang du åbner rapporten, viser Access de nyeste data fra postkilden.

Øverst på siden

Oprette en rapport ved hjælp af guiden Rapport

Du kan bruge guiden Rapport til at være mere selektiv om, hvilke felter der skal vises i rapporten. Du kan også angive, hvordan data skal grupperes og sorteres, og du kan bruger felter fra flere forskellige tabeller og forespørgsler, hvis du på forhånd har angivet relationerne mellem tabellerne og forespørgslerne. Yderligere oplysninger om oprettelse af relationer finder du ved hjælp af hyperlinkene under Se også.

 • Klik på Guiden Rapport i gruppen Rapporter under fanen Opret.

 • Følg anvisningerne på siderne i guiden Rapport. Klik på Udfør på den sidste side.

  Du kan danne dig et indtryk af, hvordan den udskrevne rapport kommer til at se ud, ved at få vist udskriften af rapporten på skærmen. Du kan eventuelt øge forstørrelsen og zoome ind på detaljer. Flere oplysninger om visning og udskrivning af rapporten finder du i afsnittet Få vist, udskrive eller sende en rapport som e-mail.

Bemærk: Hvis du vil medtage felter fra flere tabeller og forespørgsler i rapporten, skal du undlade at klikke på Næste eller Udfør, når du har valgt felterne fra den første tabel eller forespørgsel på den første side i guiden Rapport. Gentag i stedet fremgangsmåden for at vælge en tabel eller forespørgsel, og klik på de yderligere felter, du vil medtage i rapporten. Klik derefter på Næste eller Udfør for at fortsætte.

Oprette etiketter ved hjælp af guiden Etiket

Med guiden Etiket kan du let oprette etiketter i mange forskellige standardstørrelser.

 1. Åbn den tabel eller forespørgsel, som skal være postkilden til etiketterne, ved at dobbeltklikke på den i navigationsruden.

 2. Klik på Etiketter i gruppen Rapporter under fanen Opret.

 3. Følg anvisningerne på siderne i guiden Etiket. Klik på Udfør på den sidste side.

Access viser etiketterne i Vis udskrift, så du kan se dem, som de vil se ud, når de udskrives. Du kan bruge skyderen på statuslinjen til at zoome ind og få vist detaljer. Flere oplysninger om visning og udskrivning af rapporten finder du i afsnittet Få vist, udskrive eller sende en rapport som e-mail.

Bemærk: Vis udskrift er den eneste visning du kan bruge for at få vist flere kolonner – de øvrige visninger viser dataene i en enkelt kolonne.

Toppen af siden

Oprette en rapport ved hjælp af værktøjet Tom rapport

Hvis du ikke er interesseret i at bruge værktøjet Rapport eller guiden Rapport, kan du bruge værktøjet Tom rapport til at oprette en rapport helt fra bunden. Det kan være en meget hurtig måde at oprette en rapport på, især hvis du kun vil have nogle få felter i rapporten. Sådan bruger du værktøjet Tom rapport:

 • Klik på Tom rapport i gruppen rapporter under fanen Opret. Knapflade

  Der vises en tom rapport i layoutvisning, og ruden Feltliste vises i højre side af Access-vinduet.

 • Klik på plustegnet ud for den tabel eller de tabeller, der indeholder de felter, du vil have vist i rapporten, i ruden Feltliste.

 • Træk felterne til rapporten ét ad gangen, eller hold CTRL nede, og marker flere felter, som du så kan trække til rapporten på en gang.

 • Brug værktøjerne i gruppen kontrolelementer under fanen Formater til at tilføje et logo, titel, sidetal eller dato og klokkeslæt til rapporten.

  Billede af Access-båndet

Yderligere oplysninger om, hvordan du tilføjer forskellige funktioner i rapporten, finder du under afsnittet Se også.

Toppen af siden

Få oplysninger om sektionerne i en rapport

Rapporter i Access er opdelt i sektioner. Du kan få vist en rapport i designvisning for at se rapportens sektioner. For at kunne oprette nyttige rapporter er det nødvendigt at forstå, hvordan de forskellige sektioner fungerer. En sektion med et beregnet kontrolelement bestemmer for eksempel, hvordan resultaterne beregnes i Access. Den følgende liste er en oversigt over de forskellige typer sektioner og deres brug:

 • Rapporthoved    Udskrives kun én gang, i begyndelsen af rapporten. Du kan bruge rapporthovedet til oplysninger, der normalt står på en forside, f.eks. et logo, en titel eller en dato. Hvis du placerer et beregnet kontrolelement, der benytter funktionen Sum, i rapporthovedet, beregnes summen for hele rapporten. Rapporthovedet udskrives før sidehovedet.

 • Sidehoved    Udskrives øverst på hver side. Du kan f.eks. bruge et sidehoved til at gentage rapportens titel øverst på hver side.

 • Gruppehoved    Udskrives ved starten af posterne for hver ny gruppe. Du kan bruge gruppehovedet til at få udskrevet navnet på gruppen. I en rapport, der er grupperet efter produkter, kan du f.eks. bruge gruppehovedet til at få udskrevet navnet på produktet. Hvis du placerer et kontrolelement, der benytter funktionen Sum, i gruppehovedet, beregnes summen for den aktuelle gruppe.

 • Detalje    Udskrives én gang for hver række i postkilden. Detaljesektionen er det sted, hvor du placerer de kontrolelementer, der udgør selve indholdet i rapporten.

 • Gruppefod    Udskrives ved afslutningen af hver gruppe poster. Du kan bruge en gruppefod til at få udskrevet opsummerende oplysninger om en gruppe.

 • Sidefod    Udskrives ved afslutningen af hver gruppe poster. Du kan bruge en gruppefod til at få udskrevet opsummerende oplysninger om en gruppe.

 • Rapportfod    Udskrives nederst på hver side. Du kan bruge en sidefod til at få udskrevet sidetal eller andre oplysninger om indholdet på hver side.

  Bemærk: I designvisning vises rapportfoden under sidefoden, men når selve rapporten udskrives eller vises med Vis udskrift, står rapportfoden over sidefoden lige efter den sidste gruppefod eller detaljelinje på den sidste side.

Toppen af siden

Få oplysninger om kontrolelementer

Kontrolelementer er objekter, der viser data, udfører handlinger, giver dig mulighed for at arbejde med data og forbedrer brugergrænsefladen, f.eks. etiketter og billeder. I Access understøttes tre typer kontrolelementer: bundne, ubundne og beregnede.

 • Bundne kontrolelementer    Kontrolelementer, hvis datakilde er et felt i en tabel eller forespørgsel. Du kan bruge bundne kontrolelementer til at få vist værdier fra felterne i databasen. Disse værdier kan f.eks. være tekst, datoer, tal, Ja/Nej-værdier, billeder eller grafer. En tekstboks er det mest almindelige bundne kontrolelement. En tekstboks i en formular, der viser en medarbejders efternavn, kunne f.eks. få oplysningerne fra feltet Efternavn i tabellen Ansatte.

 • Ubundne kontrolelementer    Kontrolelementer, der ikke har en datakilde (et felt eller et udtryk). Du kan bruge ubundne kontrolelementer til at få vist oplysninger, streger, rektangler og billeder. En etiket, der viser titlen på en rapport, er et eksempel på et ubundet kontrolelement.

 • Beregnede kontrolelementer    Kontrolelementer, hvis datakilde er et udtryk og ikke et felt. Du angiver den værdi, du ønsker i det beregnede kontrolelement, ved at definere et udtryk som datakilden for kontrolelementet. Et udtryk er en kombination af operatorer (f.eks. = og + ), kontrolelementnavne, feltnavne, funktioner, der returnerer en enkelt værdi, og konstanter. Følgende udtryk beregner f.eks. prisen på en enhed med 25 procents rabat ved at gange værdien i feltet Pris pr. enhed med en konstant værdi (0,75).

  =[Enhedspris] * 0,75

  I et udtryk kan der anvendes data fra et felt i rapportens underliggende tabel eller forespørgsel eller fra et kontrolelement i rapporten.

  Yderligere oplysninger om udtryk finder du under afsnittet Se også.

Når du opretter en rapport, er det normalt mest effektivt at tilføje og arrangere alle de bundne kontrolelementer først, især hvis de udgør de fleste kontrolelementer i rapporten. Derefter kan du tilføje de ubundne og beregnede kontrolelementer ved hjælp af værktøjerne i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

Du binder et kontrolelement til et felt ved at identificere det felt, hvorfra kontrolelementet henter sine data. Du kan oprette et kontrolelement, der er bundet til et bestemt felt, ved at trække feltet fra ruden feltlisten til rapporten. Ruden Feltliste viser felterne i rapportens underliggende tabel eller forespørgsel. Du får vist feltlisten ved at klikke på Tilføj eksisterende felt i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

Du kan også binde et felt til et kontrolelement ved at skrive feltnavnet i selve kontrolelementet eller i boksen til værdien for Kontrolelementkilde i kontrolelementets egenskabsark. Egenskabsarket definerer de forskellige egenskaber for kontrolelementet, f.eks. dets navn, datakilde og format.

Der er to grunde til, at ruden Feltliste er den bedste måde at oprette et kontrolelement på:

 • Et bundet kontrolelement har en tilknyttet etiket, og etikettens tekst er som standard navnet på feltet (eller den titel, der er defineret for det pågældende felt i den underliggende tabel eller forespørgsel), så du ikke selv behøver at skrive titlen.

 • Et bundet kontrolelement arver mange af indstillingerne fra feltet i den underliggende tabel eller forespørgsel (f.eks. egenskaberne Format, AntalDecimaler og Inputmaske). Derfor er du sikker på, at disse egenskaber forbliver uændrede, når du opretter en tekstboks, der er bundet til det pågældende felt.

Hvis du allerede har oprettet et ubundet kontrolelement og vil binde det til et felt, skal du indstille kontrolelementets egenskab Kontrolelementkilde til navnet på feltet. Detaljerede oplysninger om egenskaben Kontrolelementkilde finder du i Hjælp til Kontrolelementkilde.

Øverst på siden

Finjustere en rapport i layoutvisning

Når du har oprettet en rapport, kan du let finjustere dens udformning i layoutvisning. Med de aktuelle rapportdata som eksempel kan du justere kolonnebredderne, flytte rundt på kolonnerne og tilføje grupperingsniveauer og totaler. Du kan også indsætte nye felter i rapporten og angive egenskaber for rapporten og dens kontrolelementer.

Højreklik på rapportens navn i navigationsruden, og klik på Layoutvisning Knapflade for at skifte til layoutvisning.

Derefter viser Access rapporten i layoutvisning.

Du kan bruge egenskabsarket til at redigere egenskaberne for rapporten og dens kontrolelementer og sektioner. Du kan åbne egenskabsarket ved at trykke på F4.

Du kan bruge ruden Feltliste til at tilføje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel til rapportens design. Hvis du vil have vist ruden Feltliste, skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Tilføj eksisterende felter Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen Formater. Knapflade

 • Tryk på ALT+F8.

Du kan nu tilføje felter ved at trække dem fra ruden Feltliste til rapporten.

Øverst på siden

Finjustere en rapport i designvisning

Du kan også finjustere en rapports udformning i designvisning. Du kan indsætte nye kontrolelementer og felter i rapporten ved at indsætte dem i designgitteret. Egenskabsarket giver adgang til et stort antal egenskaber, som du kan angive for at tilpasse rapporten.

Højreklik på rapportens navn i navigationsruden for at skifte til designvisning, og klik derefter på Designvisning Knapflade .

Derefter viser Access rapporten i designvisning.

Du kan bruge egenskabsarket til at redigere egenskaberne for rapporten og dens kontrolelementer og sektioner. Klik på F4 for at få vist egenskabsarket.

Du kan bruge ruden Feltliste for at tilføje felter fra den underliggende tabel eller forespørgsel i rapporten. Klik på ruden Feltliste skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Tilføj eksisterende felter Knapflade i gruppen kontrolelementer under fanen Formater.

 • Tryk på ALT+F8.

Du kan nu tilføje felter ved at trække dem fra ruden Feltliste til rapporten.

Øverst på siden

Indsætte felter fra ruden Feltliste

 • Hvis du vil indsætte et enkelt felt, kan du trække feltet fra ruden Feltliste til den sektion i rapporten, hvor det skal vises.

 • Hvis du vil indsætte flere felter på en gang, kan du holde CTRL nede og klikke på de felter, du vil tilføje. Derefter kan du trække alle de markerede felter til rapporten.

Når du slipper felterne i en rapportsektion, opretter Access et bundet tekstkontrolelement for hvert felt og placerer automatisk et etiketkontrolelement ved siden af hvert felt.

Toppen af siden

Indsætte kontrolelementer i rapporten

Nogle kontrolelementer oprettes automatisk, f.eks. det bundne tekstbokskontrolelement, der oprettes, når du indsætter et felt fra ruden Feltliste i rapporten. Mange andre kontrolelementer kan oprettes i designvisning i gruppen Kontrolelementer under fanen Design.

Billede af båndet i Access

Finde navnet på et værktøj

 • Placer musemarkøren over værktøjet.

  Access viser navnet på værktøjet.

Oprette et kontrolelement ved hjælp af værktøjerne i gruppen Kontrolelementer

 1. Klik på værktøjet for den type kontrolelement, du vil tilføje. Hvis du f.eks. vil oprette et afkrydsningsfelt, skal du klikke på værktøjet Afkrydsningsfelt Knapflade .

 2. Klik på det sted i rapportdesigngitteret, hvor du vil placere kontrolelementets øverste venstre hjørne. Klik én gang for at oprette et kontrolelement med standardstørrelse, eller klik på værktøjet, og træk i rapportdesigngitteret for at oprette et kontrolelement med den ønskede størrelse.

 3. Hvis du ikke får placeret kontrolelementet helt rigtigt i første forsøg, kan du flytte det ved at benytte følgende fremgangsmåde:

  1. Klik på kontrolelementet for at markere det.

  2. Placer musemarkøren over kontrolelementet, indtil den ændres til en markør med fire pile Flyttemarkør .

  3. Træk kontrolelementet til den ønskede placering.

Med denne fremgangsmåde oprettes et ubundet kontrolelement. Hvis kontrolelementet er af en type, der kan vise data (f.eks. en tekstboks eller et afkrydsningsfelt), skal du angive et feltnavn eller et udtryk i egenskaben Kontrolelementkilde for det pågældende kontrolelement, før det kan vise data. Yderligere oplysninger finder du i afsnittet Få oplysninger om kontrolelementer i dette emne.

Få vist egenskabsarket

Hvis du vil have vist egenskabsarket i designvisning, skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Egenskabsarket i gruppen Vis/Skjul under fanen Design. Knapflade

 • Tryk på F4.

Toppen af siden

Gemme dit arbejde

Når du har gemt rapportdesignet, kan du køre rapporten så ofte, du ønsker. Rapportens design ændres ikke, men du kan få aktuelle data, hver gang du udskriver rapporten. Hvis du skulle få brug for at ændre dine rapporter, kan du ændre rapportdesignet eller oprette en ny, lignende rapport baseret på den oprindelige rapport.

Gemme rapportdesignet

 • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og derefter klikke på Gem eller tryk på CTRL + S Knapflade . Knapflade

  Du kan også klikke på Gem KnapfladeVærktøjslinjen Hurtig adgang.

 • Hvis rapporten ikke har noget navn, skal du skrive et navn i feltet Rapportnavn og derefter klikke på OK.

Gemme rapportdesignet med et nyt navn

 • Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Gem som Knapflade . Knapflade

 • Skriv et navn i feltet Gem rapport som i dialogboksen Gem som, marker Rapport i boksen Som, og klik derefter på OK.

Øverst på siden

Få vist, udskrive eller sende en rapport som e-mail

Når du har gemt rapportdesignet, kan du bruge det igen og igen. Rapportens design ændres ikke, men du får aktuelle data, hver gang du får vist eller udskriver rapporten. Hvis du får brug for at ændre dine rapporter, kan du ændre rapportdesignet eller oprette en ny, lignende rapport baseret på den oprindelige rapport.

Få vist rapporten

Du kan få vist en rapport på flere forskellige måder. Hvilken metode du vælger, afhænger af, hvad du ønsker at gøre med rapporten og dens data:

 • Brug rapportvisning, hvis du midlertidigt ønsker at ændre, hvilke data der skal vises i rapporten, før du udskriver den, eller hvis du vil kopiere data fra rapporten til Udklipsholder.

 • Hvis du ønsker at ændre rapportens design, mens du ser på dataene, skal du bruge layoutvisning.

 • Hvis du blot ønsker at se, hvordan rapporten ser ud, når den udskrives, kan du bruge Vis udskrift.

Bemærk: Hvis du har formateret rapporten med flere kolonner, kan du kun se kolonnens layout i Vis udskrift. Layoutvisning og rapportvisning viser rapporten som en enkelt kolonne.

Få vist rapporten i rapportvisning

Rapportvisning er standardvisningen, som bruges, når du dobbeltklikker på en rapport i navigationsruden. Hvis rapporten ikke er åben, kan du dobbeltklikke på rapporten i navigationsruden for at få den vist i rapportvisning.

Hvis rapporten allerede er åben, skal du højreklikke på rapportens navn i navigationsruden, og klik på Rapportvisning.

Arbejde med dine data i rapportvisning

I rapportvisning kan du markere tekst og kopiere den til Udklipsholder. Hvis du vil markere hele rækker, kan du klikke og trække i margenen ud for de rækker, du vil markere. Derefter kan du kopiere disse række til Udklipsholder ved at gøre et af følgende:

 1. Klik på Kopiér i gruppen Udklipsholder under fanen Startside. Knapflade

 2. Højreklik på de markerede rækker, og klik derefter på Kopier.

 3. Tastaturgenvej Tryk på CTRL + C.

Få vist de rækker, du ønsker, ved hjælp af filtre

Du kan anvende filtre direkte på en rapport uden at forlade rapportvisning. Hvis du f.eks. har en kolonne med navnet "Land/region" og kun ønsker at se de rækker, hvor landet/regionen er "Canada", kan du benytte følgende fremgangsmåde:

 1. Find ordet "Canada" i rapporten, og højreklik på det.

 2. Klik på Lig med "Canada".

Access opretter og anvender filteret.

Oprette et mere detaljeret filter

 1. Højreklik på det felt, du vil filtrere på.

 2. Klik på Generelle filtre.

 3. Klik på den ønskede filterbetingelse.

 4. Angiv de ønskede kriterier.

Slå et filter til og fra

Du kan skifte mellem et skærmbillede med eller uden filter ved at klikke på Til/fra-filter i gruppen Sorter og filtrer under fanen Startside. Denne fremgangsmåde fjerner ikke filteret  - det slås blot til eller fra.

Fjerne et filter

 1. Højreklik på det felt, du vil fjerne filteret fra.

 2. Klik på Fjern filter.

Når du har fjernet et filter, kan du ikke aktivere det igen ved hjælp af kommandoen Til/fra-filter. Du skal først gendanne filteret.

Bemærk: Hvis du anvender et filter på en rapport og derefter gemmer og lukker rapporten, gemmes filteret, men næste gang, rapporten åbnes, anvender Access ikke filteret. Hvis du vil anvende filteret igen, skal du klikke på Til/fra-filter i gruppen Sorter og filtrer under fanen Startside.

Få vist rapporten ved hjælp af Vis udskrift

Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Vis udskrift i genvejsmenuen.

Du kan bruge navigationsknapperne til at få vist siderne i en rapport i rækkefølge eller hoppe til en bestemt side i rapporten.

Navigationsknapper

1. Klik her for at få vist den første side.

2. Klik her for at få vist den forrige side.

3. Klik her for at få vist den næste side.

4. Klik her for at få vist den sidste side.

5. Indtast et sidenummer i denne boks, og tryk derefter på ENTER for at springe til en bestemt side.

I Vis udskrift kan du zoome ind for at se detaljer eller zoome ud for at se, om dataene er placeret fornuftigt på siden. Placer markøren på rapporten, og klik én gang. Klik igen for at ophæve zoomeffekten. Du kan også bruge zoomkontrolelementet på Access-statuslinjen til at zoome yderligere ind eller ud.

Hvis du vil lukke Vis udskrift, skal du gøre et af følgende:

 • Klik på Luk eksempel under fanen Vis udskrift.

 • Højreklik på rapporten i navigationsruden, og klik derefter på Layoutvisning Knapflade eller Designvisning Knapflade i genvejsmenuen.

Tip: Når du har fået vist rapporten, kan du eksportere resultatet til Microsoft Office Word 2007, Microsoft Office Excel 2007 og flere andre Office-programmer. Klik på knappen for det ønskede format i gruppen Eksporter data under fanen Eksterne data, og følg anvisningerne.


Toppen af siden

Udskrive rapporten

Du kan udskrive en rapport, mens den er åben i enhver visning, ja, selv når den er lukket. Inden udskrivningen bør du kontrollere sideindstillingerne, f.eks. margener og sideretning. Access gemmer sideindstillingerne sammen med rapporten, så du skal kun angive dem én gang. Du kan eventuelt ændre dem senere, hvis der er brug for det.

Ændre sideindstillingerne

 1. Åbn rapporten i Vis udskrift. Du kan ændre sideindstillingerne i alle visninger, men det er bedst at gøre det i Vis udskrift, hvor du kan se effekten af ændringerne med det samme.

 2. Klik på fanen Vis udskrift i gruppen SidelayoutStående Knapflade eller liggende Knapflade Hvis du vil angive sideretningen, størrelse Knapflade indstille papirstørrelse, margener Knapflade til at justere margenerne, og så videre.

 3. Når du har foretaget en ændring, kan du bruge navigationsknapperne til at bladre for at sikre, at der ikke er opstået formateringsproblemer på de efterfølgende sider.

Sende rapporten til en printer

 1. Åbn rapporten i en visning, eller vælg rapporten i navigationsruden.

 2. Klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på Udskriv. Knappen Udskriv

  Dialogboksen Udskriv åbnes.

 3. Vælg indstillinger for printer, udskriftsområde og antal kopier.

 4. Klik på OK.

Toppen af siden

Sende rapporten som e-mail

Du kan sende rapporten til modtagerne som e-mail i stedet for at udskrive den på papir:

 1. Klik på rapporten i navigationsruden for at markere den, klik på Microsoft Office-knappen Office-knapflade , og klik derefter på E-mail Knapflade .

 2. Klik på det ønskede filformat på listen Vælg outputformat i dialogboksen Send objekt som.

  Dialogboksen Send objekt som

 3. Udfyld eventuelle andre dialogbokse.

 4. Skriv teksten i e-mailen i e-mail-programmet, og send den.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×