Oprette en e-mail

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

At skrive en e-mail er den opgave, du hyppigst udfører i Microsoft Outlook. Til denne opgave har du også adgang til de fleste indstillinger og konfigurationer i Outlook-funktionerne. Uanset hvilken type e-mail, du skriver, hvad enten det er en arbejdsrelateret eller en personlig e-mail, kan du altid finde en måde at tilføje din personlige stil på.

Microsoft Office Outlook 2007 anvender en editor, der er baseret på Microsoft Office Word 2007 til e-mails. For at få detaljerede oplysninger om redigeringsfunktionerne i denne editor skal du starte Office Word 2007. Tryk på F1, og søg derefter i Word Hjælp

Hyppigt anvendte e‑mail‑funktioner er beskrevet i dette punkt.

Skærmbillede Klik på Send, når du er klar til at sende meddelelsen, ud for til og Cc.


Hvad vil du gøre?

Skrive en ny e-mail

Angive indstillinger for levering

Ændre meddelelsens udseende

Indsætte eller vedhæfte emner til din meddelelse

Føje registrering til din meddelelse

Forbedre meddelelsens sikkerhed og beskyttelsen af meddelelsens indhold

Foretage stave- og grammatikkontrol, udføre opslag og oversætte din e-mail

Skrive en ny e-mail

Starte en ny meddelelse

 1. Peg på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Postmeddelelse.

  Tastaturgenvejen til at oprette en ny e-mail-meddelelse, skal du trykke på CTRL + SKIFT + M

 2. Skriv emnet for meddelelsen i boksen Emne.

Tilføje modtagere

 • Angiv modtagernes navne i feltet til, Cc eller Bcc. Adskil navnene med semikolon (;).

  Feltet Bcc mangler

  Hvis du vil aktivere boksen Bcc i denne og alle fremtidige meddelelser, skal du klikke på Vis Bcc-felt under fanen Meddelelsesindstillinger i gruppen Felter.

  Hvis du vil markere modtagernes navne fra en liste i adressekartoteket, skal du klikke på knappen til eller Cc.

Øverst på siden

Angive indstillinger for levering

Tildele prioritetsniveau

Angive udløbsdato

Forsinkelse ved afsendelse af en meddelelse

Ændre meddelelsens udseende

Indsætte eller vedhæfte emner til din meddelelse

Føje registrering til din meddelelse

Forbedre meddelelsens sikkerhed og beskyttelsen af meddelelsens indhold

Foretage stave- og grammatikkontrol, udføre opslag og oversætte din e-mail

Tildele prioritetsniveau

Du kan angive meddelelsens prioritetsniveau, så modtagerne kan se indikatoren i deres indbakke før de åbner meddelelsen. Når prioritetsniveauet angives er det også muligt for modtageren at sortere deres meddelelser efter prioritet.

 • Klik på fanen meddelelse i gruppen Indstillinger Knapflade Høj prioritet eller Knapflade Lav prioritet.

Angive udløbsdato

Når en meddelelse udløber, bliver brevhovedet ved med at være synligt i Outlook‑mapper med en gennemstregning, og meddelelsen kan stadig åbnes.

 1. Klik på Indstillinger for meddelelser dialogboksstarteren Ikonbillede under fanen Indstillinger i gruppen Flere indstillinger .

 2. Marker afkrydsningsfeltet Udløber efter under Meddelelsesindstillinger under Indstillinger for levering, og klik derefter på dato og klokkeslæt.

Forsinkelse ved afsendelse af en meddelelse

Hvis du bruger en Microsoft Exchange-konto, kan du forsinke leveringen af en enkelt meddelelse. Alle kan uanset deres type af e-mail-konto bruge regler til at forsinke leveringen af alle meddelelser, så de opbevares i udbakken i et vist tidsrum, efter at der er blevet klikket på Send.

 • Kun Exchangekonti   

  1. Klik på Udskyd levering under fanen Indstillinger i gruppen Flere indstillinger.

  2. Klik på den leveringsdato og -klokkeslæt, du ønsker.

   Bemærk: Du skal klikke på Udskyd levering for hver meddelelse, du vil forsinke. Hvis du vil forsinke alle meddelelser, så se i næste sektion under Alle e‑mail‑konti.

 • Alle e‑mail‑konti   

  Denne proces forsinkelser alle meddelelser for alle konti. Du kan tilpasse indstillingerne i guiden regler til at begrænse kriterierne for, når forsinkelsen er.

  1. Klik på Regler og beskeder i menuen Funktioner i hovedvinduet i Outlook.

  2. Klik på Ny regel i dialogboksen Regler og beskeder under fanen Regler for e-mail.

  3. Klik på Undersøg meddelelser, når de er afsendt, og klik derefter på Næste under Trin 1: Vælg en skabelon under Start fra en tom regel.

  4. Klik på Næste igen, og når du får vist denne regel anvendes på alle meddelelser, du sender meddelelsen, skal du klikke på Ja.

  5. Marker afkrydsningsfeltet Udskyd levering med et antal minutter under Trin 1: Vælg handling(er).

  6. Under Trin 2: Rediger beskrivelsen af reglen (klik på en understreget værdi) skal du klikke på et antal.

  7. Skriv et tal mellem 1 og 120, og klik derefter på OK.

  8. Klik på Afslut, og når du ser meddelelsen Denne regel er en klientsideregel, og vil kun blive behandlet, når Outlook kører, skal du klikke på OK.

   Bemærk: Denne regel forsinkelser alle de meddelelser, du sender til antallet minutter, som du angav i trin 7. Outlook skal forblive, der kører, så meddelelsen kan sendes efter det angivne forsinkelse.

Øverst på siden

Ændre meddelelsens udseende

Tilføje baggrundsfarve, graduering, struktur, mønster eller billede

Ændre skrifttypen

Tilføje grafik

Tilføje en opstilling med punkttegn, tal eller bogstaver

Tilføje tabel

Tilføje signatur

Tilføje symboler, ligninger og vandrette linjer

Ændre tema

Tilføje baggrundsfarve, graduering, struktur, mønster eller billede

 1. Klik på Sidefarve i gruppen Temaer under fanen Meddelelsesindstillinger.

 2. Klik på en farve på Temafarver eller på paletten Standardfarver. Hvis du vil fjerne farven skal du klikke på Ingen farve.

  Temafarver og paletter med standardfarver

 3. Hvis du vil tilføje graduering, struktur, mønster eller billede, skal du klikke på Effekter.

 4. Marker de ønskede indstillinger for effekter.

  Tip: Farven på gradueringen, strukturen eller mønsteret er baseret på den farve, du vælger i trin 2.

Ændre skrifttypen

Du kan ændre skrifttypen i din meddelelse på flere måder:

 • Under fanen Meddelelse i gruppen Grundlæggende tekst, kan du vælge skrifttype, skriftstørrelse, typografi (fed, kursiv og understreget), skriftfarve og fremhævelse af teksten.

 • Under fanen Formatér kan i gruppen skrifttype du vælge skrifttype og skriftstørrelse; øge eller mindske størrelsen af et trin ændre typografien (fed, kursiv, understregning, gennemstregning, sænket skrift, hævet skrift) ændre sag, skriftfarven og den fremhævning af tekst; og fjerne al Skriftformatering.

 • På miniværktøjslinjen, der vises, når du markerer tekst, du kan vælge skrifttypen, øge eller mindske størrelsen med én NyeVærdier, vælge et tema, bruge Formatpensel, vælg typografien (fed, kursiv og understregning), og fremhæve tekst.

  Miniværktøjslinjen

 • Under fanen Format i gruppenTypografi, kan du vælge typografi.

Tip: Bruge typografi til at give meddelelsen et professionelt layout.

Tilføje grafik

Grafik kan få din modtagernes opmærksomhed. Grafik kan også øge størrelsen af din e-mail, så grafik skal bruges i indstilling. Hvis du vil sende grafik, som vedhæftede filer, ikke som en del af brødteksten i meddelelsen skal du se næste afsnit, Indsæt eller vedhæfte elementer i din meddelelse. Se forrige afsnit, føje en baggrundsfarve, graduering, tekstur, mønster eller billedefor at ændre baggrunden udseendet af meddelelsen.

 • Under fanen Indsæt i gruppen Illustrationer skal du klikke på en af de følgende indstillinger:

  • Billede fra fil      Gennemse mappen hvor billedet, du vil bruge, er gemt. Marker billedet, og klik derefter på Indsæt. Du kan tilpasse størrelsen eller rotere billedet med håndtagene til at trække i billederne. Højreklik på billedet, og klik derefter på en kommando i genvejsmenuen, hvis du vil se flere muligheder for billedindstillinger.

  • SmartArt      Vælg et layout til SmartArt-grafik, og klik derefter på OK. Klik på SmartArt-grafikken, hvis du vil tilføje tekst. Højreklik på billedet, og klik derefter på en kommando i genvejsmenuen, hvis du vil se flere indstillinger.

   Flere oplysninger om, hvordan du bruger SmartArt‑grafik, finder du i Brug SmartArt‑grafik.

  • Diagram      Vælg en diagramtype, og klik derefter på OK. I det Microsoft Office Excel 2007 regneark, der vises, skal du angive data for dit diagram. Klik på Luk i menuen Filer. Højreklik på diagrammet, og klik derefter på en kommando i genvejsmenu, hvis du vil se flere indstillinger.

  • Figurer      Klik på en figur. Højreklik på figuren, og klik derefter på en kommando i genvejsmenuen, hvis du vil se flere indstillinger for figurer.

 • Hvis du vil indsætte WordArt, skal du klikke på WordArt i menuen Indsæt i gruppen Tekst.

Tilføje en opstilling med punkttegn, tal eller bogstaver

 1. Skriv * (asterisk), hvis du vil lave en opstilling med punktegn eller 1., hvis du vil lave en opstilling med tal eller bogstaver, og tryk derefter på mellemrumstasten eller tabulatortasten.

 2. Skriv en tekst, som du vælger.

 3. Tryk på ENTER for at tilføje det næste punkt.

  Outlook indsætter automatisk det næste punkttegn eller tal.

 4. Tryk på ENTER to gange for at afslutte, eller tryk på TILBAGE, hvis du vil slette det sidste punkttegn eller tal i opstillingen.

Tilføje tabel

En tabel består af celler med rækker og kolonner, som du kan udfylde med tekst eller grafik. Tabeller bruges ofte til at organisere og præsentere oplysninger.

Tabel brugt til at præsentere oplysninger i gitterformat

Du kan også bruge tabeller til at skabe spændende sidelayouter eller til tekst, grafik og avancerede tabellayouter.

Sidelayout med tabeller

 1. Klik på det sted, hvor du vil indsætte tabellen.

 2. Klik på Tabel i gruppen Tabel under fanen Indsæt.

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Peg på Hurtige tabeller, og klik derefter på den ønskede tabel. Erstat dataene i tabellen med de data, du vil.

  • Klik på tabellens gitter, hvis du vil bestemme antallet af rækker og kolonner, der skal være i en ny tom tabel.

   Tabelvælger

Tilføje signatur

Du kan angive en standardsignatur, som skal indsættes i alle dine udgående meddelelser, eller du kan indsætte en signatur manuelt i udgående meddelelser individuelt. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

 • Indsætte en signatur automatisk   

  1. Klik på signatur i gruppen Medtag under fanen meddelelse, og klik derefter på signaturer.

   Du kan også få adgang til de signaturindstillinger, der er tilgængelige, under fanen Meddelelse i en åben meddelelse, når du har klikket på Svar, Svar til alle eller Videresend.

  2. Vælg den ønskede signatur på listen Vælg signatur til at redigere under fanen E-mail-signatur.

  3. Vælg den ønskede signatur på listen Nye meddelelser under fanen Vælg standardsignatur.

  4. Hvis du vil medtage en signatur i meddelelser, du besvarer og i de meddelelser, du videresender, på listen Svar/videresendelser, skal du vælge signaturen. Hvis du ikke vil have en signatur i disse meddelelser skal du vælge ingen.

  5. Klik på OK.

  6. Du kan føje standardsignaturen til en aktuel meddelelse ved at klikke på Signaturer i gruppen Medtag under fanen Meddelelse og derefter vælge signaturen.

 • Indsætte en signatur manuelt   

  1. Klik på Signatur i gruppen Medtag under fanen Meddelelse, og vælg derefter den ønskede signatur.

   Du kan også få adgang til de signaturindstillinger, der er tilgængelige, under fanen Meddelelse i en åben meddelelse, når du har klikket på Svar, Svar til alle eller Videresend.

Tilføje symboler, ligninger og vandrette linjer

Du kan bruge kommandoen Symbol til at angive følgende:

 • Symboler, der ikke er på tastaturet, f.eks og ©

 • Særlige tegn, der ikke er på tastaturet, f.eks. lang tankestreg (—) eller ellipse (…)

 • Unicode-tegn

Hvis du bruger en udvidet skrifttype, f.eks. Arial eller Times New Roman, vises underlisten. På denne liste kan du vælge fra en udvidet liste med sprogtegn, herunder græsk eller russisk (kyrillisk), hvis den er tilgængelig.

Kommandoen Ligning gør det muligt hurtigt at skrive komplekse ligninger.

Kommandoen Vandret streg gør det muligt at adskille meddelelsens afsnit.

 • Klik på Ligning, Symbol eller Vandret streg i gruppen Symboler under fanen Indsæt.

Ændre tema

Et tema er en samling af designelementer og farveskemaer. Et tema hjælper dig med let at give dine meddelelser et flot og professionelt udseende.

Dokument, hvor der er anvendt tema Når du anvender et tema til et dokument, tilpasser Outlook baggrundsfarver og grafik, brødtekst og overskriftstypografier, lister, vandrette streger, linkfarverne og farver til tabelkanter. Både i ét niveau og listerne flere niveauer er også tilpasset.

Hvis du ønsker hurtigt at ændre disse elementers udseende kan du skifte tema.

 • Klik på Temaer i gruppen Temaer under fanen Meddelelsesindstillinger.

Øverst på siden

Indsætte eller vedhæfte emner til din meddelelse

Tilføje vedhæftede filer

Indsætte links til andre dokumenter og websteder

Medtage et elektronisk visitkort

Tilføje vedhæftede filer

 1. Klik på Ny i menuen Filer, og klik derefter på Postmeddelelse.

 2. Klik på Vedhæft fil under fanen meddelelse i gruppen Medtag, og klik derefter på filer.

  Vedhæft fil

 3. Naviger til og marker den fil, som du vil vedhæfte, og klik derefter på Indsæt.

  Hvis du ikke finder den ønskede fil i den mappe, du søger i, skal du vælge Alle filer (*.*) i feltet Filtype og sørge for, at Windows Stifinder er konfigureret til at vise filtypenavne.

Vigtigt: Som standard blokerer potentielt usikre vedhæftede filer i Outlook (såsom .bat, .exe, .vbs og .js-filer), der kan indeholde virus. Hvis du vedhæfter en sådan fil til en e-mail-meddelelse, du vil blive bedt om om du vil sende en potentielt usikre vedhæftede filer. Hvis du klikker på Ja, sender Outlook den vedhæftede fil. Hvis du klikker på Nej, kan du derefter fjerne potentielt usikre vedhæftede filer.

Advarsel om, at der er ved at blive sendt filer, der kan være usikre

Du kan vedhæfte flere filer på én gang ved at markere filerne og trække dem fra en mappe på din computer til en åben meddelelse i Outlook.

De vedhæftede filers placering i e-mailen afhænger af, hvilket format du vælger til meddelelsen:

 • Hvis meddelelsesformatet er HTML eller almindelig tekst, vises de vedhæftede filer i feltet vedhæftet fil under feltet emne.

  Boks til vedhæftede filer

 • Hvis meddelelsesformatet er Rich Text, vises de vedhæftede filer i brødteksten i meddelelsen. Selvom filen forekommer at være integreret i meddelelsen, er det faktisk stadig en separat fil.

  Vedhæftet fil i meddelelsesteksten

Det format, som er oprettet på en meddelelse er angivet på titellinjen øverst i meddelelsen.

Meddelelse

Indsætte links til andre dokumenter og websteder

Hvis du vil indsætte et LINK, skal du benytte en af følgende fremgangsmåder:

 • Indsætte fra kommandoen Hyperlink.

  • Klik på Hyperlink i gruppen Hyperlinks under fanen Indsæt.

 • Skriv hyperlinket i emnet.

  Microsoft Windows understøtter lange filnavne, herunder mellemrum. Men der er dog det problem, hvis du medtager et hyperlink til et filnavn med mellemrum i en e-mail, at Microsoft Outlook afkorter hyperlinket ved det første mellemrum. Hvis det første mellemrum er i netværksstien eller placeringen af filen, afkortes hyperlinket ved dette punkt.

  Hvis du skriver eksempelvis \\networkshare\February at se en udgifter i brødteksten i meddelelsen, Outlook konverterer kun den første del af teksten til et link, som i følgende eksempel:

  \\networkshare\February

  Dette er ikke et gyldigt hyperlink til filen.

  Hvis du vil bevare mellemrummene i hyperlinkets tekst, skal du bruge et «- og »-tegn som i følgende eksempler:

  < \\networkshare\February at se en udgifter > eller < http://www.contoso.com/finance/February at se en udgifter >

  Outlook indeholder al tekst, der er placeret mellem på vinklerne som en del af hyperlinket, og modtageren modtager hele linket til filen.

 • Trække et hyperlink til et emne.

Medtage et elektronisk visitkort

Elektronisk visitkort Elektroniske visitkort gør det nemmere at dele kontaktoplysninger. De kan hurtigt indsat i meddelelser, du sender og er umiddelbart genkendeligt for modtageren. Du kan sende dit virksomhedens elektroniske visitkort eller en personlig skabelon, du tilpassede. Alternativt kan du sende en andens kontaktoplysninger som et elektronisk visitkort. Du kan også videresende kortene. I hver sag får i en meddelelse i HTML-baserede den person, der modtager meddelelsen et synligt id hurtigt gemme som en kontakt.

Du kan finde flere oplysninger om elektroniske visitkort, oprette elektroniske visitkort.

 1. Klik på Visitkort under fanen E-mail i gruppen Medtag, og klik derefter på et navn i listen.

 2. Hvis du ikke kan se det navn, du søger, skal du klikke på Andre visitkort, klikke på navnet på listen Arkiveret som og derefter klikke på OK.

  Bemærkninger: 

  • Menuen Visitkort indeholder de ti sidste navne på kontaktpersoner, der er blevet indsat som elektroniske visitkort i meddelelser.

  • Du kan indsætte mere end ét elektronisk kort i en meddelelse.

  • Du kan gøre det lettere at skelne mellem forekomster af identiske navne ved at klikke på Andre visitkort i menuen Visitkort. Du kan få flere oplysninger, herunder et korteksempel, i dialogboksen Indsæt visitkort.

  • Hvis du trækker et visitkort fra visitkortvisningen til en ny meddelelse, medtages der kun en .vcf-fil, når meddelelsen sendes. Denne vedhæftede .vcf-fil åbner kontaktpersonformularen med alle de oplysninger, som modtagerne kan gemme på deres kontaktpersonlister. Hvis en modtager bruger Office Outlook 2007, er det elektroniske visitkort synligt i kontaktpersonformularen.

Øverst på siden

Føje registrering til din meddelelse

Markere en meddelelse med flag

Tilføje responsknapper

Få en kvittering på levering eller læsning

Markere en meddelelse med flag

Markeret med flag e-mails hjælpe dig til at administrere din mail. Markerede meddelelser oprette opgaveelementer for du alene eller for dig og modtagerne af e-mailen. For eksempel kan du markere en e-mail-meddelelse, der anmoder om oplysninger, du skal bruge ved en bestemt dato. Når modtageren modtager meddelelsen, der vises et flag med den, og der vises en meddelelse i oplysningspanelet i læseruden og øverst i meddelelsen, når den åbnes i Outlook.

Når du markerer en meddelelse med flag for dig selv, er det nemmere for dig at finde ud at, hvem der har svaret på meddelelsen. I det tidligere eksempel sendte du en e-mail markeret med flag, hvor du anmodede om oplysninger til en bestemt dato. Når du også markerer meddelelsen med flag for dig selv, bliver du mindet om, at du skal kontrollere, om der er svar på meddelelsen. Med Outlook kan du endda automatisk finde svar på meddelelser, der oprindeligt er markeret med flag.

 1. Klik på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse, og vælg derefter forfaldsdatoen for opfølgningen, eller klik på Brugerdefineret.

 2. Hvis du vil have en påmindelse om denne afmærkede meddelelse, skal du klikke på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen Meddelelse og derefter klikke på Tilføj påmindelse. Du kan ændre påmindelsesdatoen og -klokkeslættet.

 3. Hvis du vil, kan du medtage et flag til modtagerne, så de får besked om af en deadline. Klik på Opfølgning i gruppen Indstillinger under fanen meddelelse, og klik derefter på Flag til modtagere. Hvis du vil medtage en påmindelse om at modtageren om denne meddelelse med flag, markere afkrydsningsfeltet påmindelse, og derefter, hvis det er nødvendigt, ændre dato og klokkeslæt.

Tilføje responsknapper

Denne funktion kræver, at du bruger en Microsoft Exchange Server 2000-, Exchange Server 2003- eller Exchange Server 2007-konto. De fleste private og personlige konti bruger ikke Microsoft Exchange. Du kan finde flere oplysninger om Microsoft Exchange-konti og om, hvordan du finder ud af, hvilken version af Exchange din konto er knyttet til, via linkene i afsnittet Se også.

Det er nemt at oprette en forespørgsel i Microsoft Outlook ved at medtage responsknapper i en e-mail.

 1. Klik på Brug responsknapper i gruppen Format under fanen Meddelelsesindstillinger.

 2. Klik på en af følgende:

  • Ja;Nej      Når det eneste, du har brug for, er enten et ja eller nej, er dette en hurtig måde at foretage en hurtig forespørgsel på.

  • Ja;Nej;Måske      Når du ikke ønsker at begrænse valgene til ja og nej, giver denne responsfunktion et alternativt svar.

  • Brugerdefineret      Klik på denne kommando for at oprette dine egen brugerdefinerede navne til responsknapperne. Du kan f.eks. bede dine kolleger om at vælge mellem tre dage i ugen for et ugentligt tilbagevendende medarbejdermøde.

   1. Når dialogboksen Meddelelsesindstillinger vises, skal du markere afkrydsningsfeltet Anvend responsknapper under Indstillinger for svar og registrering.

   2. Marker og slet standardnavnene til responsknapperne, og skriv derefter den ønskede tekst. Adskil knapnavnene med semikolon.

    Dialogboksen Meddelelsesindstillinger

Få en kvittering på levering eller læsning

Kvittering for modtagelse fortæller dig, at din e-mail blev leveret til modtagerens postkasse, men ikke, om modtageren har set det, eller læse den. En kvittering for læsning fortæller dig, at din meddelelse er blevet åbnet. I begge tilfælde modtager du en besked, når meddelelsen er leveret eller læst. Indholdet af disse beskeder registreres automatisk i den oprindelige meddelelse i mappen Sendt post.

Dog ikke udelukkende stole på disse tilgange. Modtageren af meddelelsen kan undersøge, om en kvittering anmodning har anmodet om og afvise at sende en. Hvis meddelelsen er skrivebeskyttet i læseruden, kan der ikke sendes en kvittering for læsning. Desuden understøtter modtagerens e-mail-program muligvis ikke kvitteringer for læsning.

 1. Klik på Indstillinger i meddelelsen.

 2. Marker afkrydsningsfeltet Anmod om kvittering, når meddelelsen er modtaget eller Anmod om kvittering, når meddelelsen er læst under Indstillinger for svar og registrering.

Hvis du vil vide, hvordan man aktiverer disse indstillinger for alle e-mails, du sender, skal du se under Modtage besked, når meddelelser er modtaget eller læst.

Øverst på siden

Forbedre meddelelsens sikkerhed og beskyttelsen af meddelelsens indhold

Signere din meddelelse digitalt

Kryptere en meddelelse

Kontrollere, hvad modtagere kan gøre med en meddelelse

Signere din meddelelse digitalt

Før du kan signere en e-mail-meddelelse, skal du have et digitalt certifikat eller digitale ID. Du kan finde flere oplysninger om digitale id'er, kan du se få et digitalt ID.

 • Klik på Log Knapflade i gruppen Indstillinger under fanen meddelelse.

Kryptere en meddelelse

Kryptering af en meddelelse i Office Outlook 2007 beskytter meddelelsens indhold ved at konvertere den fra almindelig læsbar tekst - eller ikke-krypteret tekst - til krypteret tekst. Det er kun den modtager, der har den privat nøgle, der passer til den offentlig nøgle, som meddelelsen er krypteret med, der kan dekryptere meddelelsen til læsbar tekst.

Flere oplysninger om, hvordan man krypterer meddelelser, finder du under Kryptere e-mails.

 • Klik på Krypter Knapflade i gruppen Indstillinger under fanen meddelelse.

Kontrollere, hvad modtagere kan gøre med en meddelelse

Med IRM (Information Rights Management) i 2007 Microsoft Office-system kan du angive adgangstilladelser til dokumenter og e-mails. Det er med til at beskytte følsomme oplysninger mod at blive udskrevet, videresendt eller kopieret af uautoriserede personer. Når tilladelsen til et dokument eller en meddelelse er begrænset med IRM, gælder adgangs- og brugsbegrænsningerne altid, uanset hvor oplysningerne findes, fordi adgangstilladelsen til en e-mail eller et dokument gemmes i selve filen

Flere oplysninger om IRM (Information Rights Management) finder du under Begrænse tilladelse til fortrolige oplysninger i e-mail.

 • Klik på tilladelse Knapflade i gruppen Indstillinger under fanen meddelelse.

Øverst på siden

Foretage stave- og grammatikkontrol, udføre opslag og oversætte din e-mail

Foretage stave- og grammatikkontrol

Foretage søgning online

Oversætte tekst

Foretage stave- og grammatikkontrol

Som standard kontrollerer Outlook stavning og grammatik automatisk under skrivning. Røde bølgestreger angiver mulige stavefejl, og grønne bølgestreger angiver mulige grammatiske problemer.

Hvis du vil kontrollere alle fejl, når du har skrevet din meddelelse, skal du benytte følgende fremgangsmåde:

 • Under fanen Format i gruppen Korrektur, skal du klikke på Korrektur, og derefter klikke på Stave- og grammatikkontrol.

Bemærk: Hvis du skriver et ord forkert, men resultatet ikke giver en fejlstavning (f.eks, hvis du skriver "fra" i stedet for "far" eller "der" i stedet for "dem"), vil stavekontrollen ikke markere ordet.

Foretage søgning online

Med søgetjenesten kan du ændre dit søgeområde og derved medtage flere kilder eller kun netop den ene, du vil medtage. Resultater fra flere kilder sendes tilbage til dig i en organiseret struktur, så du kan scanne oplysningerne hurtigt og forblive produktiv. Du kan også skifte mellem Opslag - opgaveruderne i forskellige 2007 Office-udgivelse programmer uden at miste indstillingerne eller søgeresultaterne i nogen af programmerne.

 1. Marker det udtryk, du vil ændre.

 2. Under fanen Format i gruppen Korrektur, skal du klikke på Korrektur, og derefter klikke på Opslag.

Oversætte tekst

Du kan bruge tosprogede ordbøger til at finde ord og korte sætninger op i ordbogen for et andet sprog, eller du kan få en grundlæggende oversættelse af ord, sætninger eller et helt dokument ved hjælp af maskinoversættelse via internettet. Du kan få et professionelt oversættelse af indhold ved hjælp af Microsoft-partnere. Gebyrer og tilgængelighed, varierer til professionelle oversættelse. Detaljer er angivet, når du bruger funktionen Oversæt.

 1. Marker teksten

  Hvis du vil markere hele meddelelsen, skal du klikke i teksten, og derefter trykke på CTRL+A.

 2. Under fanen Format i gruppen Korrektur, skal du klikke på Korrektur, og derefter klikke på Oversæt.

Øverst på siden

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×