Oprette en datavisning

Vigtigt!: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Din virksomhed indsamler og lagrer data – mange data. Du ønsker at oprette et program til at overvåge og lave rapporter over disse data på dit teams Microsoft SharePoint-websted for at gøre dem let tilgængelige og brugbare for dig selv og dit team. Hvor skal du starte?

Med Microsoft Office SharePoint Designer 2007 kan du hurtigt oprette dynamiske, brugerdefinerede visninger af dine data, såkaldte datavisninger. Du kan bruge en datavisning til at få vist data fra mange forskellige kilder, bl.a. databaseforespørgsler, XML-dokumenter, webtjenester, SharePoint-lister og -biblioteker og script på serveren.

Der er to måder at indsætte en datavisning på en side på. Du kan enten oprette en datavisning ved at trække datakilden fra mappelisten eller datakildebiblioteket til en ny eller eksisterende side på dit websted, eller du kan oprette en datavisning ved hjælp af kommandoen Indsæt datavisning og derefter redigere visningen med det samme ved kun at indsætte de felter, der skal vises, fra opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

I denne artikel er der en introduktion til datavisninger. Desuden vises det, hvordan du opretter en XML-eksempelfil som datakilde, og hvordan du oprette en datavisning baseret på de pågældende data – først ved hjælp af træk og slip-metoden og derefter ved hjælp af opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde. I denne artikel bruges en .xml-fil som datakilde, så du let kan oprette datakilden og følge med, men de følgende fremgangsmåder fungerer med alle datakilder, f.eks. data i en SharePoint-liste, som måske er den mest almindelige datakilde til oprettelse af en datavisning.

Vigtigt!: I denne artikel er der en beskrivelse af, hvordan du opretter datavisninger på SharePoint-websteder på servere, der kører Windows SharePoint Services 3.0. Det er ikke sikkert, at alle funktioner er tilgængelige, hvis webstedet ikke findes på en server, der kører Windows SharePoint Services 3.0.

Denne artikel indeholder

Hvad er en datavisning?

Oprette en .XML-fil som en eksempel-datakilde

Oprette en datavisning ved at trække datakilden til siden

Oprette en datavisning ved hjælp af opgaveruden detaljerede oplysninger om datakilde

Forslag til næste trin

Hvad er en datavisning?

En datavisning er en direkte, der kan tilpasses visning af en datakilde, der bruger Microsoft ASP.NET-teknologi. Office SharePoint Designer 2007 henter data fra en datakilde i form af Extensible Markup Language (XML) og viser dataene ved hjælp af Extensible Stylesheet Language Transformations (XSLT). Du kan redigere en datavisning ved hjælp af Office SharePoint Designer 2007. En datavisning kan vise data fra en lang række kilder, herunder databaseforespørgsler, XML-dokumenter, webtjenester, SharePoint-lister og biblioteker og serverbaserede scripts. Du kan også oprette en datavisning, der viser data fra flere datakilder.

En datavisning henter data fra en datakilde og viser dataene ved hjælp af XSLT

Datavisninger er dynamiske visninger af data, som du kan filtrere, sortere eller gruppere. Du kan også ændre layoutet, anvende typografier eller anvende betinget formatering på en måde, så du direkte ser resultatet af dine handlinger (WYSIWYG – what you see is what you get).

Når du indsætter en datavisning i din side, kan du også bruge disse WYSIWYG-værktøjer i Office SharePoint Designer 2007 til at tilføje eller fjerne kolonner, ændre skrifttypeformatering eller anvende farver. Når du formaterer en datavisning ved hjælp af værktøjerne WYSIWYG tilgængelig i Office SharePoint Designer 2007, indsættes Extensible Stylesheet Language (XSL) direkte i HTML-koden. Selvom det er muligt at redigere XSL direkte i kodevisning, kan du bruge funktionerne til formatering i Office SharePoint Designer 2007 til at anvende XSL hurtigt og nemt uden at kende en hvilken som helst XSL.

Toppen af siden

Oprette en .xml-fil som en eksempeldatakilde

Northwind Traders er et fødevaredistributionsfirma, som har en produktliste i XML-format. Produktlisten indeholder bl.a. lageroplysninger. I dag overvåger dit team lagerbeholdningen ved at udskrive rapporter, der fordeles til andre team. Du foreslår, at de opretter en datavisning på deres websted på intranettet, så de forskellige team i hele firmaet hurtigt og let kan få adgang til oplysningerne om lagerbeholdningen af de forskellige produkter uden brug af lagerrapporter udskrevet på papir.

De følgende fremgangsmåder kræver en .xml-fil som datakilde. Hvis du ikke har en .xml-fil på dit SharePoint-websted, skal du først oprette produktlisten for Northwind Traders. Når du har oprettet listen, kan du oprette en visning af dataene på listen ved hjælp af en datavisning.

Oprette produkter.xml

 1. Klik på Åbn websted i menuen Filer.

 2. Find og marker SharePoint-webstedet i dialogboksen Åbn websted, og klik derefter på Åbn.

 3. Skriv dit brugernavn og din adgangskode i dialogboksen Opret forbindelse til, hvis du bliver bedt om det, og klik derefter på OK.

 4. Klik på Ny i menuen Filer.

 5. Dobbeltklik på Tekstfil i dialogboksen Ny.

  Der åbnes en ny tekstfil på webstedet.

 6. Kopier følgende kodelinjer ved at markere dem og derefter trykke på CTRL+C.

  <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
  <ProductsRoot>
  <Products>
  <ProductID>1</ProductID>
  <ProductName>Chai</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>10 boxes x 20 bags</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>18</UnitPrice>
  <UnitsInStock>39</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>10</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>2</ProductID>
  <ProductName>Chang</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>1</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>24 - 12 oz bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>19</UnitPrice>
  <UnitsInStock>17</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>40</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>3</ProductID>
  <ProductName>Aniseed Syrup</ProductName>
  <SupplierID>1</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>12 - 550 ml bottles</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>10</UnitPrice>
  <UnitsInStock>13</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>70</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>25</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>4</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Cajun Seasoning</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>48 - 6 oz jars</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>22</UnitPrice>
  <UnitsInStock>53</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>0</Discontinued>
  </Products>
  <Products>
  <ProductID>5</ProductID>
  <ProductName>Chef Anton's Gumbo Mix</ProductName>
  <SupplierID>2</SupplierID>
  <CategoryID>2</CategoryID>
  <QuantityPerUnit>36 boxes</QuantityPerUnit>
  <UnitPrice>21.35</UnitPrice>
  <UnitsInStock>0</UnitsInStock>
  <UnitsOnOrder>0</UnitsOnOrder>
  <ReorderLevel>0</ReorderLevel>
  <Discontinued>1</Discontinued>
  </Products>
  </ProductsRoot>
 7. Placer indsætningspunktet øverst på siden i Office SharePoint Designer 2007, og tryk derefter på CTRL+V for at indsætte den kode, du lige har kopieret, på siden.

 8. Klik på Gem som i menuen Filer.

 9. Skriv produkter.XMLi i dialogboksen Gem som, i feltet filnavn.

 10. Klik på XML på listen Filtype, og klik derefter på Gem.

Toppen af siden


Oprette en datavisning ved at trække datakilden til siden

Når du trækker en datakilde til en side, er resultatet en standardvisning af dataene med de fem første felter i datakilden, der vises i hver række i en grundlæggende tabel. Datavisningen er dog kan tilpasses fuldstændigt. Når du har indsat datavisningen, kan du nemt føje kolonner til eller fjerne kolonner i en datavisning, der bedst opfylder dine behov. Du kan få mere at vide under emnet redigere kolonnerne i en datavisning.

Datavisninger er baseret på Microsoft ASP.NET 2.0-teknologi. Når du vil oprette en datavisning, skal du starte med en ASP.NET-side (.aspx-fil). I dette eksempel skal du oprette en ny ASP.NET-side og derefter oprette en datavisning ved at trække datakilden hen på siden.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Dobbeltklik på ASPX i dialogboksen Ny.

  Der åbnes en ny side med en FORM Tag.

  ASP.NET-formularkode

 3. Benyt en af følgende fremgangsmåder:

  • Find den ønskede datakilde – i dette eksempel er det produkter.xml – i mappelisten, og træk den til siden.

  • Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder. Find den ønskede datakilde – i dette eksempel er det produkter.xml – i opgaveruden Datakildebibliotek, og træk den til siden.

   Nu vises der en datavisning på siden, og opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde vises.

   Datavisning oprettet ved at trække en datakilde viser de fem første felter
   De fem første felter vises i et grundlæggende tabellayout.

Toppen af siden


Oprette en datavisning ved hjælp af opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde

Når du opretter en datavisning ved hjælp af opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde, skal du først indsætte en datavisning på siden. Derefter skal du vælge en datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, hvor du administrerer de tilgængelige datakilder for et SharePoint-websted. Når du har valgt en datakilde, åbnes opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde. I opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde vælger du de felter, du ønsker at få vist, og indsætter dem i datavisningen.

Datavisninger er baseret på ASP.NET 2.0-teknologi. Når du vil oprette en datavisning, skal du starte med en ASP.NET-side (.aspx-fil). I dette eksempel skal du oprette en ny ASP.NET-side og derefter oprette en datavisning ved hjælp af opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

 1. Klik på Ny i menuen Filer.

 2. Dobbeltklik på ASPX i dialogboksen Ny.

  Der åbnes en ny side med en FORM Tag.

  ASP.NET-formularkode

 3. Klik på Indsæt datavisning i menuen Datavisning.

  Nu vises der en tom datavisning på siden, og opgaveruden Datakildebibliotek vises.

  Tom datavisning

  Nu har du indsat datavisningen og er klar til at tilføje data.

 4. Find den ønskede datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, klik på den, og klik derefter på Vis data.

  I dette eksempel skal du klikke på produkter.xml under XML-filer og derefter klikke på Vis data. Hvis overskriften XML-filer er skjult, kan du klikke på plustegnet (+) for at udvide den.

 5. Klik på de felter, du vil indsætte i datavisningen, i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde.

  Tip!: Hvis du vil markere flere felter, skal du holde CTRL nede, mens du klikker på dem.

  I dette eksempel skal du klikke på Produktnavn under Produkter i mappen ProdukterRod. Tryk på CTRL, og hold den nede, mens du klikker på EnhederPåLager, EnhederIOrdre og Genbestillingsniveau.

  Felter markeret i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde

 6. Klik på Indsæt markerede felter som, og klik derefter på Visning af flere elementer for at indsætte de markerede data i datavisningen.

  Bemærk!: Visning af et enkelt element viser en enkelt post i en datavisning. Visning af flere elementer viser flere poster med felterne i kolonner med overskrifter over hver kolonne.

  De felter, du har markeret i opgaveruden Detaljerede oplysninger om datakilde, vises nu i en tabel.

  Produkter.xml vist i en datavisning

  Når du har oprettet en datavisning, kan du bruge forskellige WYSIWYG-værktøjer, f.eks. værktøjslinjen Formatering, til at redigere skrifttyper, justere tekst eller anvende farver. Når du anvender en ny formatering på et datapunkt i en datavisning, anvender Office SharePoint Designer 2007 formateringen på alle data på samme niveau i den pågældende XML ved at ændre det XSLT-typografiark, der er knyttet til siden. Hvis du f.eks. i den tidligere illustration markerer Chai og derefter klikke på Fed på værktøjslinjen Formatering, anvender Office SharePoint Designer 2007 den samme formatering på alt indhold i feltet Produktnavn.

  Fed formatering anvendt på alle data i feltet Produktnavn

Toppen af siden


Forslag til næste trin

Datavisninger er dynamiske visninger af data, som kan tilpasses efter behov. Nu, hvor du har lært, hvordan du opretter en datavisning, har du sikkert også lyst til at vide, hvordan du gør følgende:

 • Filtrere data i en datavisning    Du kan let filtrere dataene i en datavisning. Se filtrere data i en datavisningkan finde flere oplysninger.

 • Sortere og gruppere data i en datavisning     Du kan hurtigt sortere eller gruppere data i en datavisning. Du kan finde flere oplysninger, se sortere og gruppere data i en datavisning.

 • Anvende betinget formatering til en datavisning    Du kan anvende bestemt formatering på en datavisning, når dataene i datavisningen opfylder bestemte betingelser. Du kan finde flere oplysninger anvende betinget formatering til en datavisning.

 • Oprette en formelkolonne i en datavisning     Du kan oprette en beregnet kolonne, der viser resultatet af en beregning af andre kolonner i en datavisning, ligesom i et regneark. Du kan for eksempel gange enhedsprisen med antallet enheder på lager og få vist den samlede værdi af elementerne i en separat kolonne. Få mere at vide under oprette en formelkolonne i en datavisning.

 • Rediger kolonner i en datavisning    Du kan hurtigt og nemt tilføje, fjerne eller arrangere kolonner i en datavisning. Se redigere kolonnerne i en datavisningkan finde flere oplysninger.

 • Visningsdata fra flere kilder i en enkelt datavisning     Du kan sammenkæde to eller flere relaterede datakilder og få vist data fra disse kilder i en enkelt datavisning. Du kan finde yderligere oplysninger finder visningsdata fra flere kilder i en enkelt datavisning.

 • Vis eksempeldata i en datavisning     Du kan nemt få vist eksempeldata i en datavisning.

Toppen af siden

Bemærk!: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×