Oprette en datakildeforespørgsel

Du kan tilføje, fjerne eller arrangere felter, og du kan også filtrere eller sortere data ved at benytte en forespørgsel på datakilden. Forespørgselsindstillinger er kun tilgængelige for SQL-baserede datakilder, bl.a. Microsoft SharePoint-lister og -biblioteker, individuelle databaser (afsnittet Databaseforbindelser i opgaveruden Datakildebibliotek) og sammenkædede databaser (databaseforbindelser i afsnittet Sammenkædede kilder i opgaveruden Datakildebibliotek).

Valg af felter, filtrering og sortering på kildeniveau er ikke tilgængeligt for XML-filer, serverscripts eller XML-webtjenester, da disse datakilder ikke har et forespørgselssprog som SQL. I stedet udføres valg af felter, filtrering og sortering for disse datakilder, når du oprette den datavisning, der viser dataene.

Hvis du vil redigere de felter, der er med i standard-SharePoint-lister eller -biblioteker i datakildebiblioteket, eller hvis du vil sammenkæde lister eller biblioteker med andre datakilder, skal du først oprette en kopi af datakildeforbindelsen for den pågældende liste eller det pågældende bibliotek og derefter redigere listen eller biblioteket.

I denne artikel

Specielle indstillinger for forskellige typer datakilder

Tilføje, fjerne eller arrangere felter

Tilføje, slette eller redigere et filter

Tilføje eller fjerne en sorteringsrækkefølge

Specielle indstillinger for forskellige typer datakilder

Ud over muligheden for at udvælge felter, anvende filtre og sortere data i en datakilde har de forskellige typer af datakilder specielle indstillinger til forespørgsler.

SharePoint-lister og -biblioteker

Når du angiver en forespørgsel til SharePoint-lister og -biblioteker, kan du også angive omfanget af forespørgslen ved hjælp af indstillingerne på listen Område for emne og mappe.

Indstillinger for Område for emne og mappe

Indstillingerne for Område for emne og mappe angiver, om den aktuelle forespørgsel skal foretages i mapper og undermapper. Det er især praktisk, når du arbejder med SharePoint-biblioteker. Hvis mappen Delte dokumenter f.eks. ikke alene indeholder filer men også undermapper med filer, kan du angive, hvilke filer og mapper der skal medtages i forespørgslen. Der er følgende indstillinger:

 • Klik på Standard for at anvende forespørgslen på alle filer og undermapper i den aktuelle mappe.

 • Hvis du kun vil anvende forespørgslen på filerne i den aktuelle mappe og ikke i eventuelle undermapper, skal du klikke på Kun filer.

 • Hvis du vil anvende forespørgslen på alle filer i alle mapper men ikke i eventuelle undermapper på hele webstedet, skal du klikke på Rekursiv.

 • Hvis du vil anvende forespørgslen på alle filer i alle mapper og alle undermapper på hele webstedet, skal du klikke på Alle rekursive.

Databaseforbindelser

Når du angiver en SQL-forespørgsel for databaseforbindelser, kan du også angive, om læsning og skrivning skal synkroniseres, når forespørgslen ændres.

Afkrydsningsfeltet Dan automatisk skrivesætninger

Indstillingen til at oprette SQL-skrivesætninger for databaseforbindelser er markeret som standard. Denne indstilling synkroniserer nye skrivesætninger ud over læsesætningerne, når en forespørgsel på en databaseforbindelse redigeres.

En læsesætning er en SQL-sætning, der henter og viser data, der ikke kan ændres. En skrivesætning er en SQL-sætning, der henter data, der kan redigeres og derefter gemmes i den oprindelige datakilde. Hvis du danner skrivesætninger automatisk, får du oprettet sætningerne, så de allerede er klar, hvis du skulle ønske at oprette en dataformular. Yderligere oplysninger om, hvordan du opretter en dataformular, finder du under Indsætte en datavisning som en formular.

Sammenkædede datakilder

Som tidligere nævnt kan du kun redigere en forespørgsel for en sammenkædet datakilde, hvis den sammenkædede datakilde består af to databaseforbindelser, der er sammenføjet og ikke sammenflettet. Når du arbejder med sammenkædede databaseforbindelser, har du også mulighed for at få vist dataene i tabelform i stedet for hierarkisk.

Fanen Forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde

Tabelformat er det bedste valg, når du arbejder med to sammenkædede databaser, der har en én til én-relation (dvs. at én post i den ene database er relateret til nøjagtig én post i den anden database).

Hierarkisk kan være et bedre valg, hvis du har sammenkædede databaser, der har en én til mange-relation (dvs. at én post i den ene database er relateret til flere poster i andre databaser).

Toppen af siden

Tilføje, fjerne eller arrangere felter

Du kan tilføje, fjerne eller arrangere felter in datakilden. Når du gør det, ændrer du kun, hvilke felter der er tilgængelige til at blive vist i opgaveruden Oplysninger om datavisning. Der er ikke tale om, at du tilføjer, fjerner eller arrangerer felterne i selve dataene.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder.

 2. Klik på den ønskede datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på Felter under Forespørgsel under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

  Bemærk: Indstillingerne under Forespørgsel er kun tilgængelige for følgende SQL-datakilder: SharePoint-lister og -biblioteker, databaser og sammenkædede datakilder, der består af to databasetabeller i den samme database. Hvis datakilden benytter en brugerdefineret forespørgsel, vises knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel i stedet for indstillingerne for Felter, Filtrer og Sorter. Hvis du vil slette en brugerdefineret forespørgsel, skal du klikke på Konfigurer databaseforbindelse, klikke på Næste og derefter klikke på Udfør. Klik på Rediger kommando for hver fane, der viser en SQL-sætning, i dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer, og slet derefter SQL-sætningen.

  Afsnittet Forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

  Afsnittet Forespørgsel under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder i dialogboksen Viste felter:

  • Klik på det ønskede felt under Tilgængelige felter, og klik derefter på Tilføj, hvis du vil føje felter til datakilden.

  • Klik på det ønskede felt under Viste felter, og klik derefter på Fjern for at fjerne et felt fra datakilden.

  • Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne i datakilden, skal du klikke på det felt, du vil flytte, under Viste felter og derefter klikke på enten Flyt op eller Flyt ned.

   Bemærk: Hvis du flytter et felt op på listen, flyttes kolonnen til venstre i datatabellen, og hvis du flytter det ned på listen, flyttes kolonnen til højre i datatabellen.

   Tip: Hvid du vil markere flere felter på en gang, kan du holde CTRL nede, mens du klikker på de enkelte felter.

Toppen af siden

Tilføje, slette eller redigere et filter

Du kan filtrere data ved at oprette en filterforespørgsel. Når du filtrerer en datakilde, anvender du et filter, så datakilden kun viser data, der opfylder angivne kriterier. Du kan f.eks. have en datakilde med hundredvis eller tusindvis af poster, men du ønsker måske kun at få vist en del af disse. Så kan du oprette et filter, så det kun er de ønskede poster i datakilden, der vises.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder.

 2. Klik på den ønskede datakilde i opgaveruden Datakildebibliotek, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på Filtrer under Forespørgsel under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

  Bemærk: Indstillingerne under Forespørgsel er kun tilgængelige for følgende SQL-datakilder: SharePoint-lister og -biblioteker, databaser og sammenkædede datakilder, der består af to databasetabeller i den samme database. Hvis datakilden benytter en brugerdefineret forespørgsel, vises knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel i stedet for indstillingerne for Felter, Filtrer og Sorter. Hvis du vil slette en brugerdefineret forespørgsel, skal du klikke på Konfigurer databaseforbindelse, klikke på Næste og derefter klikke på Udfør. Klik på Rediger kommando for hver fane, der viser en SQL-sætning, i dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer, og slet derefter SQL-sætningen.

  Afsnittet Forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

  Afsnittet Forespørgsel under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Klik på Filtrer i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Dialogboksen Filterkriterier vises.

Nu er du klar til at tilføje, slette eller redigere et filter.

Tilføje et filter

Slette et filter

Redigere et filter

Føje en delsætning til et eksisterende filter

Gruppere delsætningerne i et filter

Redigere en delsætning

Slette en delsætning

Tilføje et filter

 1. Klik på Klik her for at tilføje en ny delsætning i dialogboksen Kriterier for filter.

 2. Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier.

 3. Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

 4. Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium.

 5. Klik på OK.

Slette et filter

 • Hold SKIFT nede, mens du klikker på pilen i kolonnen længst til venstre for hver delsætning i dialogboksen Filterkriterier, og tryk derefter på DELETE.

Redigere et filter

 1. Klik på en eksisterende delsætning i dialogboksen Filterkriterier, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier.

  • Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

  • Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium.

 2. Klik på OK.

Føje en delsætning til et eksisterende filter

Du kan bruge flere udtryk i et filter. Det gør du ved at tilføje nye delsætninger, der angiver yderligere kriterier, som dataene skal opfylde.

 1. Klik på boksen Og/Eller i dialogboksen Filterkriterier i slutningen af en eksisterende delsætning, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på Og for at oprette et filter, hvor data skal opfylde kriterierne i begge delsætninger.

  • Klik på Eller for at oprette et filter, hvor data kun skal opfylde kriterierne i en af delsætningerne.

 2. Klik på Klik her for at tilføje en ny delsætning på den næste række.

 3. Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier.

 4. Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

 5. Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium.

 6. Klik på OK.

Gruppere delsætningerne i et filter

Når du filtrerer flere delsætninger, ønsker du måske at gruppere to eller flere delsætninger, så de bliver anvendt før andre delsætninger.

 1. Klik på boksen Og/Eller i dialogboksen Filterkriterier i slutningen af en eksisterende delsætning, og klik derefter på Eller.

 2. Klik på Klik her for at tilføje en ny delsætning i dialogboksen Kriterier for filter.

 3. Klik på boksen Feltnavn, og klik derefter på det felt, der indeholder de ønskede værdier.

 4. Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

 5. Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium.

 6. Hold SKIFT nede, mens du klikker på pilene i kolonnen længst til venstre for de delsætninger, du vil gruppere, og klik derefter på Grupper. Klik på Opdel gruppe for at fjerne en gruppering.

  Eksempel på et udtryk i dialogboksen Filterkriterier

  Den kantede parentes, der forbinder delsætningerne, viser, at de pågældende delsætninger er grupperet sammen.

 7. Klik på OK.

Redigere en delsætning

 • Klik på en eksisterende delsætning i dialogboksen Filterkriterier, og benyt derefter en af følgende fremgangsmåder:

  • Klik på det felt, der indeholder de ønskede værdier, i boksen Feltnavn.

  • Klik på boksen Sammenligning, og klik derefter på den ønskede operator.

  • Klik i feltet Værdi, og indtast eller marker derefter det ønskede kriterium.

  • Klik på OK.

Slette en delsætning

 • Klik på pilen i kolonnen længst til venstre for den delsætning, du vil slette, i dialogboksen Filterkriterier, og tryk derefter på DELETE.

Toppen af siden

Tilføje eller fjerne en sorteringsrækkefølge

Når du sorterer data i en datakilde, ændrer du den rækkefølge, dataene vises i. Du kan bruge sortering til arrangere posterne på en måde, som gør det lettere for dig at overskue dataene. Almindelige sorteringsrækkefølger er f.eks. alfabetisk og numerisk rækkefølge.

Du kan også sortere på flere felter ved at føje flere felter til listen over sorteringsrækkefølge. Når du sorterer på flere felter, bestemmer rækkefølgen af felterne den rækkefølge, hvori sorteringen foretages, og det kan have betydning for resultatet.

 1. Klik på Datakildebibliotek i menuen Opgaveruder.

 2. Klik på den ønskede datakilde i Datakildebibliotek, og klik derefter på Egenskaber.

 3. Klik på Sorter under Forespørgsel under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

  Bemærk: Indstillingerne under Forespørgsel er kun tilgængelige for følgende SQL-datakilder: SharePoint-lister og -biblioteker, databaser og sammenkædede datakilder, der består af to databasetabeller i den samme database. Hvis datakilden benytter en brugerdefineret forespørgsel, vises knappen Rediger brugerdefineret forespørgsel i stedet for indstillingerne for Felter, Filtrer og Sorter. Hvis du vil slette en brugerdefineret forespørgsel, skal du klikke på Konfigurer databaseforbindelse, klikke på Næste og derefter klikke på Udfør. Klik på Rediger kommando for hver fane, der viser en SQL-sætning, i dialogboksen Rediger brugerdefinerede SQL-kommandoer, og slet derefter SQL-sætningen.

  Afsnittet Forespørgsel i dialogboksen Egenskaber for datakilde for en SharePoint-liste eller et SharePoint-bibliotek

  Afsnittet Forespørgsel under fanen Kilde i dialogboksen Egenskaber for datakilde.

 4. Klik på Sorter i dialogboksen Egenskaber for datakilde. Dialogboksen Sorter vises.

Nu er du klar til at tilføje eller fjerne en sorteringsrækkefølge.

Tilføje en sorteringsrækkefølge

 1. Klik på det felt, du vil sortere på, under Tilgængelige felter i dialogboksen Sorter, og klik derefter på Tilføj.

 2. Hvis der ikke vises nogen felter under Tilgængelige felter, kan du dobbeltklikke på Flere felter, klikke på det felt, du vil sortere efter, og derefter klikke på OK.

 3. Benyt en eller flere af følgende fremgangsmåder under Egenskaber for sortering for at gøre følgende:

  • Hvis du vil sortere et felt fra laveste til højeste (f.eks. A, B, C eller 1, 2, 3), skal du klikke på Stigende.

  • Hvis du vil sortere et felt fra højeste til laveste (f.eks. C, B, A eller 3, 2, 1), skal du klikke på Faldende.

   Tip: Hvis du vil ændre sorteringsrækkefølgen for et felt fra stigende til faldende (eller omvendt), kan du dobbeltklikke på feltet på listen Sorteringsrækkefølge. Bemærk, at trekanten ud for et felts navn angiver, om feltet sorteres i stigende eller faldende rækkefølge.

 4. Hvis du vil sortere efter flere felter, kan du tilføje flere felter på listen Sorteringsrækkefølge.

 5. Klik på OK.

 6. Du kan også ændre den rækkefølge, hvori felterne sorteres. Hvis du vil ændre rækkefølgen af felterne, skal du klikke på et felt på listen Sorteringsrækkefølge og derefter klikke på Flyt op eller Flyt ned.

Fjerne en sorteringsrækkefølge

 • Klik på det felt, du vil fjerne fra sorteringsrækkefølgen, under Sorteringsrækkefølge i dialogboksen Sorter, og klik derefter på Fjern. Hvis du vil fjerne al sortering fra databasen, skal du fjerne alle felter fra sorteringsrækkefølgen.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×