Oprette en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Du kan oprette en ny model eller foretage reverse engineering af en eksisterende database til en model ved hjælp af enten den relationelle eller objekt relationelle modellering begreber med skabelonen Databasemodeldiagram. Brug Enhedsrelation til modellering af databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug den or stencil, som har flere figurer til at arbejde med typer til modellering af databaser, der er baseret på SQL99 og tidligere standarder.

Vis et eksempel

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en databasemodel og hvad du kan gøre med modellen, når du har oprettet den. Peg på Ny for en hurtig start i menuen filer, peg Software og Database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

Kan du ikke finde databasemodelfunktionerne?

Højst sandsynligt indeholder din version af Microsoft Office Visio ikke de funktioner, du leder efter. Hvis du vil finde ud af, hvilken version af Visio, du har, skal du klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Navnet på version er i den øverste linje med tekst i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard indeholder ikke skabelonen Databasemodeldiagram.

 • Microsoft Office Visio Professional understøtter reverse engineering-funktionerne til skabelonen Databasemodeldiagram (dvs. brug af en eksisterende database til oprettelse af en model i Visio), men understøtter ikke forward engineering (dvs. brug af en Visio-databasemodel til oprettelse af SQL-kode).

 • Du kan finde den fulde pakke af database modellering funktioner, herunder både reverse engineering og forward engineering i Visio for Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects er inkluderet i MSDN Premium-abonnement, der er tilgængelig i Visual Studio Professional og Visual Studio Team System rollebaseret udgaver.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at starte databasemodeldiagrammet:

  Opret et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, du vil bruge som udgangspunkt, kan du begynde med en tom databasemodel og selv tilføje tabeller og relationer.

  1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

  2. Peg på Indstillinger i menuen Database, og klik derefter på Dokument.

  3. Marker i dialogboksen Indstillinger for databasedokument det symbolsæt, du vil bruge, samt andre tabel- og relationsindstillinger, og klik derefter på OK.

  Bruge en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, du vil modellere, så du får et bedre indblik i den, eller du vil bruge den som et udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse Engineering til at uddrage databasens skema, eller struktur, og oprette en ny model.

  Bemærk: Før guiden startes:

  1. Hvis du foretager reverse skal engineering af en Microsoft Office Excel-projektmappe, før du starter guiden du åbne projektmappen og navngive gruppen (eller området) af celler, der indeholder kolonneoverskrifter. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du Navngiv et område af celler, skal du se emnet i Microsoft Office Excel Hjælp med titlen definere navngivne cellereferencer eller områder.

  2. Du opnår de bedste resultater ved at installere standarddriveren på den måldatabase, du vil foretage reverse engineering af, inden du kører guiden Reverse Engineering. Dette trin sikrer, at guiden angiver de oprindelige datatyper korrekt, samt at den kode, der uddrages af guiden, vises korrekt i vinduet Programkode.

  3. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

  4. Klik på Reverse Engineering i menuen Database.

  5. Benyt følgende fremgangsmåde i det første skærmbillede i Guiden Reverse Engineering:

   1. Vælg Microsoft Office Visio-databasedriveren til databasestyringssystemet (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, skal du klikke på Indstillinger.

    Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, Vælg den generisk ODBC-Driver.

   2. Vælg datakilden til den database, du vil opdatere. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny for at gøre det nu.

    Når du opretter en ny kilde, føjes navnet til listen over Datakilder.

   3. Klik på Næste, når du har angivet de ønskede indstillinger.

  6. Følg vejledningen i eventuelle driverspecifikke dialogbokse.

   Skriv f.eks. et brugernavn og en adgangskode i dialogboksen Forbind datakilde, og klik derefter på OK. Hvis datakilden ikke er beskyttet med en adgangskode, skal du blot klikke på OK.

   Bemærk: Hvis du bruger ODBC Generic Driver, får du muligvist vist en fejlmeddelelse om, at oplysningerne om reverse engineering er ufuldstændige. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem – klik blot på OK, og fortsæt med guiden.

  7. Marker afkrydsningsfelterne for de oplysninger, du vil uddrage, og klik derefter på Næste.

   Bemærk: Visse elementer er muligvis ikke tilgængelige (vises nedtonet), eftersom ikke alle databasestyringssystemer understøtter alle typer elementer, guiden kan uddrage.

  8. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at uddrage dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på listen, er det sandsynligvis, at du skal navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifter i dit regneark.

  9. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Lagrede procedurer i trin 5, Vælg de procedurer, som du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at uddrage dem alle, og klik derefter på Næste.

  10. Vælg, om de elementer, der er foretaget reverse engineering for, skal føjes automatisk til den aktuelle side.

   Bemærk: Du kan vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, desuden til listen over de elementer, reverse engineering i vinduet tabeller og visninger. Hvis du beslutter ikke at bruge den tegning, der er oprettet automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet tabeller og visninger over på tegningssiden manuelt samle databasemodellen.

  11. Gennemse indstillingerne for at kontrollere, at de ønskede oplysninger uddrages, og klik derefter på Udfør.

   Guiden uddrager de markerede oplysninger og viser bemærkninger om uddragelsesprocessen i vinduet Output.

  Importer og tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-model, kan du importere den og oprette et Visio-databasemodeldiagram. Dette gælder kun ordbogsmodelfiler (.imd) i VisioModeler 2.0 eller nyere og PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52-.erx-filer.

  1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

  2. Peg på Importer i menuen Database, og klik derefter på Importer <modeltype>.

  3. Skriv stien og filnavnet til den model, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen. Klik derefter på Åbn.

  4. Klik på OK i dialogboksen Tilpas automatisk.

   Visio importerer filen og viser forløbet i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet Tabeller og visninger.

  5. Marker de tabeller, du vil bruge som model, i vinduet Tabeller og visninger, og træk dem derefter over på tegningssiden.

 2. Når du opretter et databasemodeldiagram, begynder arbejdet for at finjustere diagrammet. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Brug figuren Enhed til at oprette en tabel i et diagram.

  1. Træk figuren Enhed fra stencilen Enhedsrelation eller Objektrelation over på tegningen.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Definition under Kategorier, og skriv et navn til tabellen.

  4. Klik på spalter under kategorier, Skriv et navn, og vælg en datatype.

  5. Markér afkrydsningsfeltet nødvendig for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Marker afkrydsningsfeltet PK (primær nøgle) for kolonner, der entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Klik på Indeks, Udløsere, Kontroller eller Udvidet under Kategorier for at oprette disse valgfrie elementer.

  Spalter

  Brug vinduet Databaseegenskaber til at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i diagrammet.

  2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på den første tomme celle af typen Fysisk navn, og skriv et navn.

  4. Du kan ændre en kolonnes datatype ved at klikke på kolonnens Datatype-felt, og vælg derefter en datatype på listen, eller skriv den på listen. Du kan f.eks. skrive decimal(8,2) eller tegn(30).

  5. Marker afkrydsningsfeltet Nødvendig for at undgå NULL-værdier.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du markere afkrydsningsfeltet PK.

  7. Du kan få vist yderligere kolonneegenskaber ved at klikke på kategorien Kolonner, markere kolonnen og derefter klikke på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler til at tillade databaser til at matche en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan få vist disse relationer i diagrammet. Desuden kan du kan angive kardinalitet (for eksempel en-til-mange) og bruge Crow's feet, relationsbaseret eller IDEF1X notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer med nogen af disse notation i skabelonen Databasemodeldiagram.

  1. Sådan oprettes en relation mellem tabeller

   1. Kontroller, at begge tabeller kan ses i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, skal du muligvis trække en eller begge tabeller fra vinduet Tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på den tabel, der skal bruges til primær nøgle-siden af relationen.

   3. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   4. I gitteret, skal du klikke på den kolonne, du vil bruge til at entydigt identificerer hver række i tabellen, og Vælg afkrydsningsfeltet primær nøgle for at angive den som den primære nøgle.

   5. Træk en Relation-figur fra stencilen Objektrelation eller Enhedsrelation, og slip den på et tomt område på siden.

   6. Forbind den høje ende af tabellen med den overordnede tabel.

   7. Forbind den anden ende med den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med det samme navn som den primære nøgle, føjes kolonnen til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk: Hvis relationslinjer forsvinder, i menuen Database peg på Indstillinger, og klik derefter på dokument. Under fanen relationer under Vis skal du markere afkrydsningsfeltet relationer.

  2. Sådan angives kardinaliteten for en relation

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. Klik på Diverse under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   3. Vælg den kardinalitet, der passer bedst tilnærmer relationen under kardinalitet. For en-til-mange-relationer er det bedste valg nul eller flere eller en eller flere. For en relationer er det bedste valg enten nul eller en eller præcis én.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage justeringer af diagrammet (f.eks. oprette indekser og kontrollere klausuler og udløsere):

  Oprette indekser

  Indekser forbedrer databasens ydeevne eller hastighed, når der køres en forespørgsel.

  1. Åbn databasemodeldiagrammet.

  2. Dobbeltklik på den tabel, du vil tilføje et indeks i, og klik på Indeks på listen Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Opret indeks, og klik derefter på OK.

  5. Marker en indstilling på listen Indekstype for at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks.

  6. Marker navnene på de enkelte kolonner, du vil medtage i indekset, på listen Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj >.

  7. Marker afkrydsningsfeltet Stigende på listen Indekserede kolonner for at oprette et indeks, der er sorteret i stigende rækkefølge, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks, der er sorteret i faldende rækkefølge.

   Databasemodeldiagrammet opdateres.

  Oprette visninger

  Du kan betragte en visning som en gemt forespørgsel. Visninger er særligt nyttige, hvis du har gentagne gange har brug for adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis dataene skal vises for brugere, uden at de har tilladelse til at foretage ændringer i tabellerne.

  Træk figuren Visning fra stencilen Enhedsrelation eller Objektrelationer over på tegningssiden.

  Angive udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af din database management system (DBMS), kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger til at afgøre, hvor de er gemt.

  Dobbeltklik på den tabel eller visning, du vil angive udvidede egenskaber for, og klik derefter på Udvidet på listen Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  Oprette kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at dataene i en kolonne findes inden for et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. oprette en kontrolklausul, der kræver, at dataene i en kolonne med navnet "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Kolonner under Kategorier, og klik derefter på den kolonne, hvor der skal tilføjes en kontrolklausul.

  3. Klik på Rediger.

  4. Angiv de ønskede betingelser under fanen Kontroller i dialogboksen Kolonneegenskaber. Du kan finde flere oplysninger om muligheder under Dialogboksene Kolonneegenskaber og Feltegenskaber (fanen Kontroller).

   Kontrolklausulen tilføjes i vinduet Kode under Lokal kode.

  Oprette lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, som du kan genbruge for at udføre de samme handlinger gentagne gange. Den største forskel mellem to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den lagrede procedure udfører kode uden at returnere en værdi.

  1. Peg på Vis i menuen Database, og klik derefter på Kode for at åbne vinduet Kode.

  2. Klik på Global programkode, og klik derefter på Ny.

  3. Klik på den type kode, du vil oprette, under fanen Egenskaber i Kodeeditor, og skriv et navn til koden.

  4. Skriv koden under fanen Tekst, og klik derefter på OK.

  Oprette udløsere

  Udløsere bruges til at udløse SQL-kode, som du angiver i udløseren, når en bestemt hændelse indtræffer i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Udløsere under Kategorier, og klik derefter på Tilføj.

  3. Skriv et navn til udløseren under fanen Egenskaber.

  4. Skriv koden under fanen Tekst, og klik derefter på OK.

   Udløseren tilføjes i vinduet Kode under Lokal kode.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×