Oprette en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Oprette en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Vigtigt: Denne artikel er maskinoversat. Se ansvarsfraskrivelsen. Du kan finde den engelske version af denne artikel her til din orientering.

Med skabelonen Databasemodeldiagram kan du oprette en ny model eller foretage reverse engineering på en eksisterende database, så den ændres til en model, vha. relations- eller objektrelationsmodellen. Brug stencilen Enhedsrelation til modellering af databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug stencilen Objektrelation, der har ekstra figurer til arbejde med typer, til modellering af databaser, der er baseret på SQL99 og tidligere standarder.

Eksempel på databasemodel

Med skabelonen Databasemodeldiagram kan du oprette en ny model eller foretage reverse engineering på en eksisterende database, så den ændres til en model, vha. relations- eller objektrelationsmodellen. Brug stencilen Enhedsrelation til modellering af databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug stencilen Objektrelation, der har ekstra figurer til arbejde med typer, til modellering af databaser, der er baseret på SQL99 og tidligere standarder.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en databasemodel, og hvad du kan gøre med modellen efter oprettelsen.

Kan ikke finde model funktioner?

Ikke alle versioner af Microsoft Visio indeholder databasemodelfunktioner. Hvis du ikke kan finde de funktioner, der er beskrevet under fremgangsmåderne i denne artikel, har du sandsynligvis en version af Visio, som ikke indeholder dem.

 • Microsoft Visio Standard indeholder ikke skabelonen Databasemodeldiagram.

 • Microsoft Visio Professional og Premium understøtter reverse engineering-funktionerne til skabelonen Databasemodeldiagram (dvs. brug af en eksisterende database til oprettelse af en model i Visio), men understøtter ikke forward engineering (dvs. brug af en Visio-databasemodel til oprettelse af SQL-kode).

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at starte databasemodeldiagrammet:

  Oprette et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, du vil bruge som udgangspunkt, kan du begynde med en tom databasemodel og selv tilføje tabeller og relationer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Ny, klik på Software og database, og dobbeltklik derefter på Databasemodeldiagram.

  3. Klik på Indstillinger for visning i gruppen Administrer under fanen Database.

  4. Marker i dialogboksen Indstillinger for databasedokument det symbolsæt, du vil bruge, samt andre tabel- og relationsindstillinger, og klik derefter på OK.

  Bruge en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, du vil modellere, så du får et bedre indblik i den, eller du vil bruge den som et udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse Engineering til at uddrage databasens skema, eller struktur, og oprette en ny model.

  Før guiden startes:

  1. Hvis du foretager reverse engineering af en Microsoft Excel-projektmappe, skal du åbne projektmappen, før du starter guiden, og navngive den gruppe (eller det område af) celler, der indeholder kolonneoverskrifterne. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Du kan finde flere oplysninger om navngivning af celleområder i emnet i Excel Hjælp med titlen Definere navngivne cellereferencer eller -områder.

  2. Du opnår de bedste resultater ved at installere standarddriveren på den måldatabase, du vil foretage reverse engineering af, inden du kører guiden Reverse Engineering. Dette trin sikrer, at guiden angiver de oprindelige datatyper korrekt, samt at den kode, der uddrages af guiden, vises korrekt i vinduet Programkode.

  3. Klik på fanen Filer.

  4. Klik på Ny, klik på Software og database, og dobbeltklik derefter på Databasemodeldiagram.

  5. Klik på Reverse engineering i gruppen Model under fanen Database.

  6. Benyt følgende fremgangsmåde i det første skærmbillede i Guiden Reverse Engineering:

   1. Vælg databasedriveren til DBMS (databasesystemet). Hvis du ikke allerede har knyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, skal du klikke på Indstillinger.

    Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

   2. Vælg datakilden til den database, du vil opdatere. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny.

    Når du opretter en ny kilde, føjes dens navn til listen Datakilder.

   3. Klik på Næste, når du har angivet de ønskede indstillinger.

  7. Følg vejledningen i eventuelle driverspecifikke dialogbokse.

   Skriv f.eks. brugernavnet og adgangskoden i dialogboksen Forbind datakilde, og klik derefter på OK.

   Bemærk: Hvis du bruger ODBC Generic Driver, får du muligvist vist en fejlmeddelelse om, at oplysningerne om reverse engineering er ufuldstændige. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem – klik blot på OK, og fortsæt med guiden.

  8. Marker afkrydsningsfelterne for de oplysninger, du vil uddrage, og klik derefter på Næste.

   Bemærk: Visse elementer er muligvis ikke tilgængelige (vises nedtonet), eftersom ikke alle databasestyringssystemer understøtter alle typer elementer, guiden kan uddrage.

  9. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil uddrage, eller klik på Markér alt for at uddrage dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på listen, skal du sandsynligvis navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifterne i regnearket.

  10. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gemte procedurer, skal du markere de procedurer, du vil uddrage, eller klikke på Markér alt for at uddrage dem alle og derefter klikke på Næste.

  11. Vælg, om de elementer, der er foretaget reverse engineering for, skal føjes automatisk til den aktuelle side.

   Bemærk: Du kan vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, samt angive de elementer, der er foretaget reverse engineering af, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du vælger, at tegningen ikke skal oprettes automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet Tabeller og visninger til tegningen for at sammensætte databasemodellen.

  12. Gennemse indstillingerne for at kontrollere, at de ønskede oplysninger uddrages, og klik derefter på Udfør.

   Guiden uddrager de markerede oplysninger og viser bemærkninger om uddragelsesprocessen i vinduet Output.

  Importer og Tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-model, kan du importere den og oprette et Visio-databasemodeldiagram. Dette gælder kun ordbogsmodelfiler (.imd) i VisioModeler 2.0 eller nyere og PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52-.erx-filer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Ny, klik på Software og database, og dobbeltklik derefter på Databasemodeldiagram.

  3. Klik på Importer i gruppen Model under fanen Database, og klik derefter på modeltypen.

  4. Skriv stien og filnavnet til den model, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen. Klik derefter på Åbn.

  5. Klik på OK i dialogboksen Tilpas automatisk.

   Visio importerer filen og viser forløbet i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet Tabeller og visninger.

  6. Marker de tabeller, du vil bruge som model, i vinduet Tabeller og visninger, og træk dem derefter over på tegningssiden.

 2. Når du har oprettet et databasemodeldiagram, skal du i gang med at finjustere det. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Brug figuren Enhed til at oprette en tabel i et diagram.

  1. Træk figuren Enhed fra stencilen Enhedsrelation eller Objektrelation over på tegningen.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Definition under Kategorier, og skriv et navn til tabellen.

  4. Klik på Kolonner under Kategorier, skriv et navn, og vælg en datatype.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Nødvendig for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Marker afkrydsningsfeltet PK (primær nøgle) for kolonner, der entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Klik på Indeks, Udløsere, Kontroller eller Udvidet under Kategorier for at oprette disse valgfrie elementer.

  Kolonner

  Brug vinduet Databaseegenskaber til at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i diagrammet.

  2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på den første tomme celle af typen Fysisk navn, og skriv et navn.

  4. Du kan ændre en kolonnes datatype ved at klikke på kolonnens Datatype-felt, og vælg derefter en datatype på listen, eller skriv den på listen. Du kan f.eks. skrive decimal(8,2) eller tegn(30).

  5. Marker afkrydsningsfeltet Nødvendig for at undgå NULL-værdier.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du markere afkrydsningsfeltet PK.

  7. Du kan få vist yderligere kolonneegenskaber ved at klikke på kategorien Kolonner, markere kolonnen og derefter klikke på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler til at give databaser mulighed for at sammenligne en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan få vist de pågældende relationer i diagrammet. Du kan også angive kardinalitet (f.eks. en-til-mange) og bruge Crow's feet-, relations- eller IDEF1X-notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer sammen med nogen af disse notationer i skabelonen Databasemodeldiagram.

  1. Sådan oprettes en relation mellem tabeller

   1. Kontroller, at begge tabeller kan ses i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, skal du muligvis trække en eller begge tabeller fra vinduet Tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på den tabel, der skal bruges til primær nøgle-siden af relationen.

   3. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   4. Klik i gitteret på de kolonner, der skal bruges til entydigt at identificere hver enkelt række i tabellen, og markér afkrydsningsfeltet PK for at angive den som den primære nøgle.

   5. Træk en Relation-figur fra stencilen Objektrelation eller Enhedsrelation, og slip den på et tomt område på siden.

   6. Forbind den høje ende af tabellen med den overordnede tabel.

   7. Forbind den anden ende med den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med det samme navn som den primære nøgle, føjes kolonnen til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk: Hvis relationslinjer forsvinder, skal du klikke på Indstillinger for visning i gruppen Administrer under fanen Database. Markér afkrydsningsfeltet Relationer under Vis under fanen Relationer.

  2. Sådan angives kardinaliteten for en relation

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. Klik på Diverse under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   3. Vælg under Kardinalitet den kardinalitet, der passer bedst til relationen. Ved en-til-mange-relationer er det bedste valg enten Nul eller flere eller En eller flere. Ved en-til-mange-relationer er det bedste valg enten Nul eller en eller Præcis én.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage justeringer af diagrammet (f.eks. oprette indekser og kontrollere klausuler og udløsere):

  Oprette indeks

  Indekser forbedrer databasens ydeevne eller hastighed, når der køres en forespørgsel.

  1. Åbn databasemodeldiagrammet.

  2. Dobbeltklik på den tabel, hvor du vil tilføje et indeks, og klik på Indeks på listen Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Opret indeks, og klik derefter på OK.

  5. Marker en indstilling på listen Indekstype for at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks.

  6. Marker navnene på de enkelte kolonner, du vil medtage i indekset, på listen Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj >.

  7. Marker afkrydsningsfeltet Stigende på listen Indekserede kolonner for at oprette et indeks, der er sorteret i stigende rækkefølge, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks, der er sorteret i faldende rækkefølge.

   Databasemodeldiagrammet opdateres.

  Opret visninger

  Du kan betragte en visning som en gemt forespørgsel. Visninger er særligt nyttige, hvis du har gentagne gange har brug for adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis dataene skal vises for brugere, uden at de har tilladelse til at foretage ændringer i tabellerne.

  Træk figuren Visning fra stencilen Enhedsrelation eller Objektrelationer over på tegningssiden.

  Angive udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af det anvendte DBMS (Database Management System) kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger og derved afgøre, hvor de lagres.

  Dobbeltklik på den tabel eller visning, du vil angive udvidede egenskaber for, og klik derefter på Udvidet på listen Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  Oprette kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at dataene i en kolonne findes inden for et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. oprette en kontrolklausul, der kræver, at dataene i en kolonne med navnet "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Kolonner under Kategorier, og klik derefter på den kolonne, hvor der skal tilføjes en kontrolklausul.

  3. Klik på Rediger.

  4. Angiv de betingelser, du vil bruge, under fanen Kontrollér i dialogboksen Kolonneegenskaber.

   Kontrolklausulen tilføjes i vinduet Kode under Lokal kode.

  Oprette lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, du kan bruge igen til at foretage de samme handlinger gentagne gange. Den primære forskel på de to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den lagrede procedure udfører kode uden at returnere en værdi.

  1. Markér afkrydsningsfeltet Kode i gruppen Vis/skjul under fanen Database for at åbne vinduet Kode.

  2. Klik på Global programkode, og klik derefter på Ny.

  3. Klik på den type kode, du vil oprette, under fanen Egenskaber i Kodeeditor, og skriv et navn til koden.

  4. Skriv koden under fanen Tekst, og klik derefter på OK.

  Oprette udløsere

  Udløsere bruges til at udløse SQL-kode, som du angiver i udløseren, når en bestemt hændelse indtræffer i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Udløsere under Kategorier, og klik derefter på Tilføj.

  3. Skriv et navn til udløseren under fanen Egenskaber.

  4. Skriv koden under fanen Tekst, og klik derefter på OK.

   Udløseren tilføjes i vinduet Kode under Lokal kode.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en databasemodel, og hvad du kan gøre med modellen efter oprettelsen. Kom hurtigt i gang ved at pege på Ny i menuen Filer, pege på Database og derefter klikke på Databasemodeldiagram.

Kan ikke finde model funktioner?

Det skyldes sandsynligvis, at din version af Microsoft Office Visio ikke indeholder de funktioner, du vil bruge. Du kan se, hvilken version af Visio du har, ved at klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Versionsnavnet vises på øverste tekstlinje i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard indeholder ikke skabelonen Databasemodeldiagram.

 • Microsoft Office Visio Professional understøtter reverse engineering-funktionerne til skabelonen Databasemodeldiagram (dvs. brug af en eksisterende database til oprettelse af en model i Visio), men understøtter ikke forward engineering (dvs. brug af en Visio-databasemodel til oprettelse af SQL-kode).

 • Du finder hele gruppen af funktioner til databasemodellering, herunder både reverse engineering og forward engineering, i Visio til Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects følger med MSDN Premium Subscription, der er tilgængelig i rollebaserede Visual Studio Professional- og Visual Studio Team System-versioner.

 1. Benyt en af følgende fremgangsmåder til at starte databasemodeldiagrammet:

  Oprette et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, du vil bruge som udgangspunkt, kan du begynde med en tom databasemodel og selv tilføje tabeller og relationer.

  1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

  2. Peg på Indstillinger i menuen Database, og klik derefter på Dokument.

  3. Marker i dialogboksen Indstillinger for databasedokument det symbolsæt, du vil bruge, samt andre tabel- og relationsindstillinger, og klik derefter på OK.

  Bruge en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, du vil modellere, så du får et bedre indblik i den, eller du vil bruge den som et udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse Engineering til at uddrage databasens skema, eller struktur, og oprette en ny model.

  Bemærk: Før guiden startes:

  1. Hvis du foretager reverse engineering af en Microsoft Office Excel-projektmappe, skal du åbne projektmappen, før du starter guiden, og navngive den gruppe (eller det område af) celler, der indeholder kolonneoverskrifterne. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Yderligere oplysninger om navngivning af celleområder finder du i emnet i Microsoft Office Excel Hjælp med titlen Definere navngivne cellereferencer eller -områder.

  2. Du opnår de bedste resultater ved at installere standarddriveren på den måldatabase, du vil foretage reverse engineering af, inden du kører guiden Reverse Engineering. Dette trin sikrer, at guiden angiver de oprindelige datatyper korrekt, samt at den kode, der uddrages af guiden, vises korrekt i vinduet Programkode.

  3. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

  4. Klik på Reverse Engineering i menuen Database.

  5. Benyt følgende fremgangsmåde i det første skærmbillede i Guiden Reverse Engineering:

   1. Vælg Microsoft Office Visio-databasedriveren til databasestyringssystemet (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet Visio-databasedriveren til en bestemt ODBC-datakilde, skal du klikke på Indstillinger.

    Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

   2. Vælg datakilden til den database, du vil opdatere. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny.

    Når du opretter en ny kilde, føjes dens navn til listen Datakilder.

   3. Klik på Næste, når du har angivet de ønskede indstillinger.

  6. Følg vejledningen i eventuelle driverspecifikke dialogbokse.

   Skriv f.eks. et brugernavn og en adgangskode i dialogboksen Forbind datakilde, og klik derefter på OK. Hvis datakilden ikke er beskyttet med en adgangskode, skal du blot klikke på OK.

   Bemærk: Hvis du bruger ODBC Generic Driver, får du muligvist vist en fejlmeddelelse om, at oplysningerne om reverse engineering er ufuldstændige. I de fleste tilfælde er dette ikke et problem – klik blot på OK, og fortsæt med guiden.

  7. Marker afkrydsningsfelterne for de oplysninger, du vil uddrage, og klik derefter på Næste.

   Bemærk: Visse elementer er muligvis ikke tilgængelige (vises nedtonet), eftersom ikke alle databasestyringssystemer understøtter alle typer elementer, guiden kan uddrage.

  8. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil uddrage, eller klik på Markér alt for at uddrage dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på listen, skal du sandsynligvis navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifterne i regnearket.

  9. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gemte procedurer i trin 5, skal du markere de procedurer, du vil uddrage, eller klikke på Marker alt for at uddrage dem alle og derefter klikke på Næste.

  10. Vælg, om de elementer, der er foretaget reverse engineering for, skal føjes automatisk til den aktuelle side.

   Bemærk: Du kan vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, samt angive de elementer, der er foretaget reverse engineering af, i vinduet Tabeller og visninger. Hvis du vælger, at tegningen ikke skal oprettes automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet Tabeller og visninger til tegningen for at sammensætte databasemodellen.

  11. Gennemse indstillingerne for at kontrollere, at de ønskede oplysninger uddrages, og klik derefter på Udfør.

   Guiden uddrager de markerede oplysninger og viser bemærkninger om uddragelsesprocessen i vinduet Output.

  Importer og Tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler- eller PLATINUM ERwin-model, kan du importere den og oprette et Visio-databasemodeldiagram. Dette gælder kun ordbogsmodelfiler (.imd) i VisioModeler 2.0 eller nyere og PLATINUM ERwin 2.6-, 3.0- og 3.52-.erx-filer.

  1. Peg på Ny i menuen Filer, peg på Software og database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

  2. Peg på Importer i menuen Database, og klik derefter på Importer <modeltype>.

  3. Skriv stien og filnavnet til den model, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen. Klik derefter på Åbn.

  4. Klik på OK i dialogboksen Tilpas automatisk.

   Visio importerer filen og viser forløbet i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet Tabeller og visninger.

  5. Marker de tabeller, du vil bruge som model, i vinduet Tabeller og visninger, og træk dem derefter over på tegningssiden.

 2. Når du har oprettet et databasemodeldiagram, skal du i gang med at finjustere det. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Brug figuren Enhed til at oprette en tabel i et diagram.

  1. Træk figuren Enhed fra stencilen Enhedsrelation eller Objektrelation over på tegningen.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Definition under Kategorier, og skriv et navn til tabellen.

  4. Klik på Kolonner under Kategorier, skriv et navn, og vælg en datatype.

  5. Markér afkrydsningsfeltet Nødvendig for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Marker afkrydsningsfeltet PK (primær nøgle) for kolonner, der entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Klik på Indeks, Udløsere, Kontroller eller Udvidet under Kategorier for at oprette disse valgfrie elementer.

  Kolonner

  Brug vinduet Databaseegenskaber til at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i diagrammet.

  2. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på den første tomme celle af typen Fysisk navn, og skriv et navn.

  4. Du kan ændre en kolonnes datatype ved at klikke på kolonnens Datatype-felt, og vælg derefter en datatype på listen, eller skriv den på listen. Du kan f.eks. skrive decimal(8,2) eller tegn(30).

  5. Marker afkrydsningsfeltet Nødvendig for at undgå NULL-værdier.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du markere afkrydsningsfeltet PK.

  7. Du kan få vist yderligere kolonneegenskaber ved at klikke på kategorien Kolonner, markere kolonnen og derefter klikke på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler til at give databaser mulighed for at sammenligne en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan få vist de pågældende relationer i diagrammet. Du kan også angive kardinalitet (f.eks. en-til-mange) og bruge Crow's feet-, relations- eller IDEF1X-notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer sammen med nogen af disse notationer i skabelonen Databasemodeldiagram.

  1. Sådan oprettes en relation mellem tabeller

   1. Kontroller, at begge tabeller kan ses i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, skal du muligvis trække en eller begge tabeller fra vinduet Tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på den tabel, der skal bruges til primær nøgle-siden af relationen.

   3. Klik på Kolonner under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   4. Klik i gitteret på de kolonner, der skal bruges til entydigt at identificere hver enkelt række i tabellen, og marker afkrydsningsfeltet PK for at angive den som den primære nøgle.

   5. Træk en Relation-figur fra stencilen Objektrelation eller Enhedsrelation, og slip den på et tomt område på siden.

   6. Forbind den høje ende af tabellen med den overordnede tabel.

   7. Forbind den anden ende med den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med det samme navn som den primære nøgle, føjes kolonnen til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk: Hvis linjer med relationer forsvinder, skal du pege på Indstillinger i menuen Database og derefter klikke på Dokument. Marker afkrydsningsfeltet Relationer under Vis under fanen Relationer.

  2. Sådan angives kardinaliteten for en relation

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. Klik på Diverse under Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   3. Vælg under Kardinalitet den kardinalitet, der passer bedst til relationen. Ved en-til-mange-relationer er det bedste valg enten Nul eller flere eller En eller flere. Ved en-til-mange-relationer er det bedste valg enten Nul eller en eller Præcis én.

 3. Benyt følgende fremgangsmåde for at foretage justeringer af diagrammet (f.eks. oprette indekser og kontrollere klausuler og udløsere):

  Oprette indeks

  Indekser forbedrer databasens ydeevne eller hastighed, når der køres en forespørgsel.

  1. Åbn databasemodeldiagrammet.

  2. Dobbeltklik på den tabel, du vil tilføje et indeks i, og klik på Indeks på listen Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Opret indeks, og klik derefter på OK.

  5. Marker en indstilling på listen Indekstype for at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks.

  6. Marker navnene på de enkelte kolonner, du vil medtage i indekset, på listen Tilgængelige kolonner, og klik derefter på Tilføj >.

  7. Marker afkrydsningsfeltet Stigende på listen Indekserede kolonner for at oprette et indeks, der er sorteret i stigende rækkefølge, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks, der er sorteret i faldende rækkefølge.

   Databasemodeldiagrammet opdateres.

  Opret visninger

  Du kan betragte en visning som en gemt forespørgsel. Visninger er særligt nyttige, hvis du har gentagne gange har brug for adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis dataene skal vises for brugere, uden at de har tilladelse til at foretage ændringer i tabellerne.

  Træk figuren Visning fra stencilen Enhedsrelation eller Objektrelationer over på tegningssiden.

  Angive udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af det anvendte DBMS (Database Management System) kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger og derved afgøre, hvor de lagres.

  Dobbeltklik på den tabel eller visning, du vil angive udvidede egenskaber for, og klik derefter på Udvidet på listen Kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  Oprette kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at dataene i en kolonne findes inden for et bestemt værdiområde. Du kan f.eks. oprette en kontrolklausul, der kræver, at dataene i en kolonne med navnet "Alder" skal være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Kolonner under Kategorier, og klik derefter på den kolonne, hvor der skal tilføjes en kontrolklausul.

  3. Klik på Rediger.

  4. Angiv de betingelser, der skal fanen Kontroller i dialogboksen Egenskaber for kolonne. Du kan finde flere oplysninger om dine valg, dialogboksen kolonne og feltegenskaber (fanen Kontroller).

   Kontrolklausulen tilføjes i vinduet Kode under Lokal kode.

  Oprette lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, du kan bruge igen til at foretage de samme handlinger gentagne gange. Den primære forskel på de to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den lagrede procedure udfører kode uden at returnere en værdi.

  1. Peg på Vis i menuen Database, og klik derefter på Kode for at åbne vinduet Kode.

  2. Klik på Global programkode, og klik derefter på Ny.

  3. Klik på den type kode, du vil oprette, under fanen Egenskaber i Kodeeditor, og skriv et navn til koden.

  4. Skriv koden under fanen Tekst, og klik derefter på OK.

  Oprette udløsere

  Udløsere bruges til at udløse SQL-kode, som du angiver i udløseren, når en bestemt hændelse indtræffer i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Udløsere under Kategorier, og klik derefter på Tilføj.

  3. Skriv et navn til udløseren under fanen Egenskaber.

  4. Skriv koden under fanen Tekst, og klik derefter på OK.

   Udløseren tilføjes i vinduet Kode under Lokal kode.

Bemærk: Ansvarsfraskrivelse for maskinoversættelse: Denne artikel er blevet oversat af et computersystem uden menneskelig indgriben. Microsoft tilbyder disse maskinoversættelse for at hjælpe ikke-engelsktalende brugere til at kunne nyde indhold om Microsofts produkter, tjenester og teknologier. Da artiklen er maskinoversat, kan den indeholde forkerte ord eller syntaks- eller grammatikfejl.

Udvid dine færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×