Oprette en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Oprette en databasemodel (også kendt som et ER-diagram)

Bemærk!:  Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Du kan oprette en ny model eller foretage reverse engineering af en eksisterende database til en model ved hjælp af enten den relationelle eller objekt relationelle modellering begreber med skabelonen Databasemodeldiagram. Brug Enhedsrelation til modellering af databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug stencilen OR, som har flere figurer til at arbejde med typer til modellering af databaser, der er baseret på SQL99 og tidligere standarder.

Eksempel på databasemodel

Du kan oprette en ny model eller foretage reverse engineering af en eksisterende database til en model ved hjælp af enten den relationelle eller objekt relationelle modellering begreber med skabelonen Databasemodeldiagram. Brug Enhedsrelation til modellering af databaser, der er baseret på SQL92 og tidligere standarder. Brug stencilen OR, som har flere figurer til at arbejde med typer til modellering af databaser, der er baseret på SQL99 og tidligere standarder.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en databasemodel og hvad du kan gøre med modellen, når du har oprettet den.

Kan ikke finde model funktioner?

Ikke alle version af Microsoft Visio har funktionen database model. Hvis du ikke kan finde de funktioner, der er beskrevet i fremgangsmåderne i denne artikel, højst sandsynligt har du en version af Visio, der ikke indeholder dem.

 • Microsoft Visio Standard omfatter ikke skabelonen Databasemodeldiagram.

 • Microsoft Visio Professional og Premium understøtter reverse engineering-funktionerne til skabelonen Databasemodeldiagram (dvs er, ved hjælp af en eksisterende database til at oprette en model i Visio), men det understøtter ikke forward engineering (som er, ved hjælp af en Visio databasemodel til at oprette SQL-kode).

 1. For at starte din databasemodeldiagram skal du gøre et af følgende:

  Oprette et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, som du vil bruge som udgangspunkt, kan du starte med en tom databasemodel og tilføje dine egne tabeller og relationer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Ny, klik på Software og Database, og dobbeltklik Databasemodeldiagram.

  3. Klik på Indstillinger for visning i gruppen Administrer under fanen Database.

  4. Vælg det symbolsæt, du vil bruge og andre tabeller og relationer indstillinger i dialogboksen Indstillinger for dokument Database, og klik derefter på OK.

  Bruge en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, som du vil bruge som model, så du kan forstå det bedre eller bruge den som et udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse engineering til at udtrække skema eller struktur af databasen og oprette en ny model.

  Før du starter guiden:

  1. Hvis du foretager reverse skal engineering en Microsoft Excel-projektmappe, før du starter guiden du åbne projektmappen og navngive gruppen (eller området) af celler, der indeholder kolonneoverskrifter. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du Navngiv et område af celler, skal du se emnet i din Excel Hjælp med titlen definere navngivne cellereferencer eller områder.

  2. For de bedste resultater ved at oprette din standarddriver til destinationsdatabasen, du vil foretage reverse engineering, før du kører guiden Reverse engineering. Dette trin sikrer, at guiden angiver de oprindelige datatyper korrekt, og den kode, der er hentet ved hjælp af guiden vises korrekt i kodevinduet.

  3. Klik på fanen Filer.

  4. Klik på Ny, klik på Software og Database, og dobbeltklik Databasemodeldiagram.

  5. Klik på fanen Database i gruppen ModelReverse engineering.

  6. I det første skærmbillede i guiden Reverse engineering skal du gøre følgende:

   1. Vælg databasedriveren til din database management system (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet driver til Visio-database med en bestemt ODBC-datakilde, kan du klikke på installationen.

    Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

   2. Vælg datakilden til den database, du vil opdatere. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny for at gøre det nu.

    Når du opretter en ny kilde, tilføjes dens navn på listen Datakilder.

   3. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du klikke på Næste.

  7. Følg vejledningen i de specifikke driver dialogbokse.

   Skriv det brugernavn og adgangskode for eksempel i dialogboksen Forbinde datakilde, og klik derefter på OK.

   Bemærk!: Hvis du bruger den generisk ODBC-Driver, modtager du muligvis en fejlmeddelelse, der angiver, at oplysningerne om reverse engineering er ufuldstændige. I de fleste tilfælde, det er ikke er et problem – bare klikke på OK, og fortsæt med guiden.

  8. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af oplysninger, der skal udtrækkes, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Nogle elementer muligvis ikke er tilgængelig (vises nedtonet) fordi ikke alle databasestyringssystemer understøtter alle typer af elementer, der kan udtrække guiden.

  9. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at udtrække dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på listen, er det sandsynligvis, at du skal navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifter i dit regneark.

  10. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Lagrede procedurer, Vælg de procedurer, som du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at uddrage dem alle, og klik derefter på Næste.

  11. Vælg, om du vil reverse engineering elementer der skal føjes automatisk til den aktuelle side.

   Bemærk!: Du kan vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, desuden til listen over de elementer, reverse engineering i vinduet tabeller og visninger. Hvis du beslutter ikke at bruge den tegning, der er oprettet automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet tabeller og visninger over på tegningssiden manuelt samle databasemodellen.

  12. Gennemse dine valg for at bekræfte, at du hente de oplysninger, du vil, og klik derefter på Udfør.

   Guiden udtrækker de valgte oplysninger og viser noter om processen i vinduet Output.

  Importer og Tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler eller PLATINUM ERwin model, kan du muligvis importere den for at oprette et Visio-databasemodeldiagram. Denne mulighed er begrænset til kun VisioModeler 2.0 eller nyere ordbog modelfiler (version) og PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 og 3.52 .erx-filer.

  1. Klik på fanen Filer.

  2. Klik på Ny, klik på Software og Database, og dobbeltklik Databasemodeldiagram.

  3. Klik på Importér i gruppen datamodel under fanen Database, og klik derefter på den model.

  4. Skriv stien og navnet på den model, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen, og klik derefter på Åbn.

  5. Klik på OK i dialogboksen Importer.

   Visio importerer filen og viser forløbet i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet tabeller og visninger.

  6. Vælg de tabeller, du vil bruge som model i vinduet tabeller og visninger, og træk dem derefter over på tegningssiden.

 2. Når du opretter et databasemodeldiagram, begynder arbejdet for at finjustere diagrammet. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Bruge figuren enhed til at oprette en tabel i dit diagram.

  1. Træk figuren enhed fra enten den Enhedsrelation eller OR stencil til tegningen.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Definition under kategorier, og skriv et navn til tabellen.

  4. Klik på spalter under kategorier, Skriv et navn, og vælg en datatype.

  5. Markér afkrydsningsfeltet nødvendig for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Markér afkrydsningsfeltet primær nøgle (primær nøgle) for kolonner, der entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Klik på indeks, Udløsere, tjekke eller udvidet for at oprette disse valgfrie elementer under kategorier.

  Kolonner

  Brug vinduet Databaseegenskaber til at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i diagrammet.

  2. Klik på spalter under kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik i den første tomme celle Fysiske navn, og skriv et navn.

  4. Hvis du vil ændre datatypen for en kolonne, skal du klikke på kolonnens Datatype feltet Vælg en datatype på listen eller skrive det i listen. For eksempel kan du skrive decimal(8,2) eller char(30).

  5. Markér afkrydsningsfeltet nødvendig for at undgå null-værdier.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du markere afkrydsningsfeltet primær nøgle.

  7. Vælg kolonnen for at få vist flere egenskaber for kolonne ud over dem, der vises, når du klikker på kategorien kolonner, og klik derefter på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler til at tillade databaser til at matche en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan få vist disse relationer i diagrammet. Desuden kan du kan angive kardinalitet (for eksempel en-til-mange) og bruge Crow's feet, relationsbaseret eller IDEF1X notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer med nogen af disse notation i skabelonen Databasemodeldiagram.

  1. Oprette en relation mellem tabeller:

   1. Sørg for, at begge tabeller er synlige i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, skal du kan trække en eller begge fra vinduet tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på den tabel, du vil for primær nøgle-siden af relationen.

   3. Klik på spalter under kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   4. I gitteret, skal du klikke på den kolonne, du vil bruge til at entydigt identificerer hver række i tabellen, og Vælg afkrydsningsfeltet primær nøgle for at angive den som den primære nøgle.

   5. Træk figuren relation fra stencilen OR eller Enhedsrelation og slippe den på et tomt område på siden.

   6. Tilslut den højere ende til tabellen med den overordnede tabel.

   7. Tilslut anden ende til den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med samme navn som den primære nøgle, føjes til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk!: Klik på Indstillinger for visning i gruppen Administrer Hvis relationslinjer forsvinder, under fanen Database. Under fanen relationer under Vis skal du markere afkrydsningsfeltet relationer.

  2. Angive relationens kardinalitet:

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. Klik på Diverse under kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   3. Vælg den kardinalitet, der passer bedst tilnærmer relationen under kardinalitet. For en-til-mange-relationer er det bedste valg nul eller flere eller en eller flere. For en relationer er det bedste valg enten nul eller en eller præcis én.

 3. Hvis du vil foretage justeringer dit diagram (såsom oprettelse af indeks, kontrolklausuler og udløsere) kan du gøre følgende:

  Oprette indeks

  Indekser forbedrer ydeevnen eller hastigheden for din database, når du kører en forespørgsel.

  1. Åbn databasemodeldiagrammet.

  2. Dobbeltklik på den tabel, som du vil føje et indeks, og klik på indeks i vinduet Databaseegenskaber på listen kategorier.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Create Index, og klik derefter på OK.

  5. Vælg en indstilling til at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks på listen Indekstype.

  6. På listen Tilgængelige kolonner skal du vælge navnet på hver kolonne, du vil medtage i indekset, og klik derefter på Tilføj >.

  7. Markér afkrydsningsfeltet Asc til at oprette et indeks, der indeholder sorteres i stigende rækkefølge på listen Indekserede kolonner, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks med faldende rækkefølge.

   Databasemodeldiagram opdateres.

  Opret visninger

  Du kan betragte en visning som en gemt forespørgsel. Visninger er særligt nyttige, hvis du vil have flere gange adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis du vil vise dataene, som brugere uden at lade dem ændringer i tabellerne.

  Træk figuren visning over på tegningssiden fra stencilen Enhedsrelation eller OR.

  Angive udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af din database management system (DBMS), kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger til at afgøre, hvor de er gemt.

  Dobbeltklik på tabellen eller få vist Hvis udvidede egenskaber, du vil angive, og klik på udvidet i vinduet Databaseegenskaber på listen kategorier.

  Oprette kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at de data, der er angivet til en kolonne i et bestemt område af værdier. For eksempel kan du oprette en Kontrollér-delsætning, der kræver, at dataene i en kolonne med navnet "Alder" for at være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på kolonner, og klik derefter på den kolonne, du vil tilføje et afkrydsningsfelt-delsætning for at under kategorier.

  3. Klik på Rediger.

  4. Angiv de betingelser, der skal fanen Kontroller i dialogboksen Egenskaber for kolonne.

   Delsætningen Kontrollér føjes til vinduet kode under lokal kode.

  Oprette lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, som du kan genbruge for at udføre de samme handlinger gentagne gange. Den største forskel mellem to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den lagrede procedure udfører kode uden at returnere en værdi.

  1. Markér afkrydsningsfeltet kode for at åbne vinduet kode i gruppen Vis/Skjul under fanen Database.

  2. Klik på Global kode, og klik derefter på Ny.

  3. Klik på type kode, du vil oprette på fanen Egenskaber for Code Editor, og skriv et navn til koden.

  4. Skriv koden under fanen tekst, og klik derefter på OK.

  Oprette udløsere

  Udløsere medføre SQL-kode, du angiver i udløser skal køres, når en bestemt hændelse indtræffer i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Udløsere under kategorier, og klik derefter på Tilføj.

  3. Skriv et navn til udløseren på fanen Egenskaber.

  4. Skriv koden under fanen tekst, og klik derefter på OK.

   Udløseren føjes til vinduet kode under lokal kode.

I denne artikel beskrives, hvordan du kan oprette en databasemodel og hvad du kan gøre med modellen, når du har oprettet den. Peg på Ny for en hurtig start i menuen filer, peg Software og Database, og klik derefter på Databasemodeldiagram.

Kan ikke finde model funktioner?

Højst sandsynligt indeholder din version af Microsoft Office Visio ikke de funktioner, du leder efter. Hvis du vil finde ud af, hvilken version af Visio, du har, skal du klikke på Om Microsoft Office Visio i menuen Hjælp. Navnet på version er i den øverste linje med tekst i dialogboksen.

 • Microsoft Office Visio Standard indeholder ikke skabelonen Diagram over databasemodel.

 • Microsoft Office Visio Professional understøtter reverse engineering-funktionerne til skabelonen Databasemodeldiagram (som er, ved hjælp af en eksisterende database til at oprette en model i Visio), men det understøtter ikke forward engineering (som er, ved hjælp af en Visio-database model til at oprette SQL-kode).

 • Du kan finde den fulde pakke af databasemodelleringsfunktioner, herunder både reverse engineering og forward engineering, i Visio til Enterprise Architects. Visio til Enterprise Architects er kun inkluderet i MSDN Premium-abonnementer, som er tilgængelige med rollebaserede udgaver af Visual Studio Professional og Visual Studio Team System.

 1. For at starte din databasemodeldiagram skal du gøre et af følgende:

  Oprette et nyt modeldiagram fra bunden

  Hvis du ikke har en eksisterende database, som du vil bruge som udgangspunkt, kan du starte med en tom databasemodel og tilføje dine egne tabeller og relationer.

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Software og database og derefter klikke på Diagram over databasemodel.

  2. Peg på Indstillinger i menuen Database, og klik derefter på dokument.

  3. Vælg det symbolsæt, du vil bruge og andre tabeller og relationer indstillinger i dialogboksen Indstillinger for dokument Database, og klik derefter på OK.

  Bruge en eksisterende database som udgangspunkt

  Hvis du har en database, som du vil bruge som model, så du kan forstå det bedre eller bruge den som et udgangspunkt for en ny model, kan du bruge guiden Reverse engineering til at udtrække skema eller struktur af databasen og oprette en ny model.

  Bemærk!: Før du starter guiden:

  1. Hvis du foretager reverse skal engineering af en Microsoft Office Excel-projektmappe, før du starter guiden du åbne projektmappen og navngive gruppen (eller området) af celler, der indeholder kolonneoverskrifter. Hvis du vil bruge mere end ét regneark, skal du blot navngive gruppen af kolonneceller i hvert regneark. Disse områder behandles som tabeller i guiden. Du kan finde flere oplysninger om, hvordan du Navngiv et område af celler, skal du se emnet i Microsoft Office Excel Hjælp med titlen definere navngivne cellereferencer eller områder.

  2. For de bedste resultater ved at oprette din standarddriver til destinationsdatabasen, du vil foretage reverse engineering, før du kører guiden Reverse engineering. Dette trin sikrer, at guiden angiver de oprindelige datatyper korrekt, og den kode, der er hentet ved hjælp af guiden vises korrekt i kodevinduet.

  3. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Software og database og derefter klikke på Diagram over databasemodel.

  4. I menuen Database skal du klikke på Reverse engineer.

  5. I det første skærmbillede i guiden Reverse engineering skal du gøre følgende:

   1. Vælg Microsoft Office Visio databasedriver til din database management system (DBMS). Hvis du ikke allerede har tilknyttet driver til Visio-database med en bestemt ODBC-datakilde, kan du klikke på installationen.

    Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark, skal du vælge ODBC Generic Driver.

   2. Vælg datakilden til den database, du vil opdatere. Hvis du ikke allerede har oprettet en datakilde til den eksisterende database, skal du klikke på Ny for at gøre det nu.

    Når du opretter en ny kilde, tilføjes dens navn på listen Datakilder.

   3. Når du er tilfreds med dine indstillinger, skal du klikke på Næste.

  6. Følg vejledningen i de specifikke driver dialogbokse.

   For eksempel skrive et brugernavn og din adgangskode i dialogboksen Opret forbindelse datakilde, og klik derefter på OK. Hvis din datakilde ikke er beskyttet med adgangskode, skal du klikke på OK.

   Bemærk!: Hvis du bruger den generisk ODBC-Driver, modtager du muligvis en fejlmeddelelse, der angiver, at oplysningerne om reverse engineering er ufuldstændige. I de fleste tilfælde, det er ikke er et problem – bare klikke på OK, og fortsæt med guiden.

  7. Markér afkrydsningsfelterne for de typer af oplysninger, der skal udtrækkes, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Nogle elementer muligvis ikke er tilgængelig (vises nedtonet) fordi ikke alle databasestyringssystemer understøtter alle typer af elementer, der kan udtrække guiden.

  8. Markér afkrydsningsfelterne for de tabeller (og eventuelle visninger), du vil udtrække, eller klik på Markér alt for at udtrække dem alle, og klik derefter på Næste.

   Bemærk!: Hvis du foretager reverse engineering af et Excel-regneark og ikke kan se noget på listen, er det sandsynligvis, at du skal navngive det celleområde, der indeholder kolonneoverskrifter i dit regneark.

  9. Hvis du har markeret afkrydsningsfeltet Gemte procedurer i trin 5, skal du vælge de procedurer, du vil udtrække, eller klikke på Markér alt for at udtrække dem alle, hvorefter du skal klikke på Næste.

  10. Vælg, om du vil reverse engineering elementer der skal føjes automatisk til den aktuelle side.

   Bemærk!: Du kan vælge at lade guiden automatisk oprette tegningen, desuden til listen over de elementer, reverse engineering i vinduet tabeller og visninger. Hvis du beslutter ikke at bruge den tegning, der er oprettet automatisk, kan du trække elementerne fra vinduet tabeller og visninger over på tegningssiden manuelt samle databasemodellen.

  11. Gennemse dine valg for at bekræfte, at du hente de oplysninger, du vil, og klik derefter på Udfør.

   Guiden udtrækker de valgte oplysninger og viser noter om processen i vinduet Output.

  Importer og Tilpas en eksisterende model

  Hvis du har en eksisterende VisioModeler eller PLATINUM ERwin model, kan du muligvis importere den for at oprette et Visio-databasemodeldiagram. Denne mulighed er begrænset til kun VisioModeler 2.0 eller nyere ordbog modelfiler (version) og PLATINUM ERwin 2.6, 3.0 og 3.52 .erx-filer.

  1. I menuen Filer skal du pege på Ny, pege på Software og database og derefter klikke på Diagram over databasemodel.

  2. Peg på Importer i menuen Database, og klik derefter på Importer < modeltype >.

  3. Skriv stien og navnet på den model, du vil importere, eller klik på knappen Gennemse for at finde modelfilen, og klik derefter på Åbn.

  4. Klik på OK i dialogboksen Importer.

   Visio importerer filen og viser forløbet i vinduet Output. De importerede tabeller vises i vinduet tabeller og visninger.

  5. Vælg de tabeller, du vil bruge som model i vinduet tabeller og visninger, og træk dem derefter over på tegningssiden.

 2. Når du opretter et databasemodeldiagram, begynder arbejdet for at finjustere diagrammet. Du kan tilføje og tilpasse tabeller og visninger, oprette relationer og tilpasse kolonner og datatyper.

  Tabeller

  Bruge figuren enhed til at oprette en tabel i dit diagram.

  1. Træk figuren enhed fra enten den Enhedsrelation eller OR stencil til tegningen.

  2. Dobbeltklik på figuren for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på Definition under kategorier, og skriv et navn til tabellen.

  4. Klik på spalter under kategorier, Skriv et navn, og vælg en datatype.

  5. Markér afkrydsningsfeltet nødvendig for kolonner, der ikke kan have null-værdier.

  6. Markér afkrydsningsfeltet primær nøgle (primær nøgle) for kolonner, der entydigt identificerer hver række i databasetabellen.

  7. Klik på indeks, Udløsere, tjekke eller udvidet for at oprette disse valgfrie elementer under kategorier.

  Kolonner

  Brug vinduet Databaseegenskaber til at tilføje eller ændre egenskaber for kolonner, herunder datatyper og primære nøgler.

  1. Dobbeltklik på tabellen i diagrammet.

  2. Klik på spalter under kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

  3. Klik på i den første tomme fysiske navn celle, og skriv et navn.

  4. Hvis du vil ændre datatypen for en kolonne, skal du klikke på kolonnens Datatype feltet Vælg en datatype på listen eller skrive det i listen. For eksempel kan du skrive decimal(8,2) eller char(30).

  5. Markér afkrydsningsfeltet nødvendig for at undgå null-værdier.

  6. Hvis du vil angive, at kolonnen er en primær nøgle, skal du markere afkrydsningsfeltet primær nøgle.

  7. Vælg kolonnen for at få vist flere egenskaber for kolonne ud over dem, der vises, når du klikker på kategorien kolonner, og klik derefter på Rediger.

  Relationer

  Relationer bruger primære og fremmede nøgler til at tillade databaser til at matche en række i en tabel med en række i en relateret tabel. Du kan få vist disse relationer i diagrammet. Desuden kan du kan angive kardinalitet (for eksempel en-til-mange) og bruge Crow's feet, relationsbaseret eller IDEF1X notation til at vise kardinaliteten. Du kan ikke vise mange-til-mange-relationer med nogen af disse notation i skabelonen Databasemodeldiagram.

  1. Oprette en relation mellem tabeller:

   1. Sørg for, at begge tabeller er synlige i diagrammet. Hvis du har foretaget reverse engineering af modellen fra en eksisterende database, skal du kan trække en eller begge fra vinduet tabeller og visninger over på tegningssiden.

   2. Dobbeltklik på den tabel, du vil for primær nøgle-siden af relationen.

   3. Klik på spalter under kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   4. I gitteret, skal du klikke på den kolonne, du vil bruge til at entydigt identificerer hver række i tabellen, og Vælg afkrydsningsfeltet primær nøgle for at angive den som den primære nøgle.

   5. Træk figuren relation fra stencilen OR eller Enhedsrelation og slippe den på et tomt område på siden.

   6. Tilslut den højere ende til tabellen med den overordnede tabel.

   7. Tilslut anden ende til den underordnede tabel.

    Hvis den anden tabel ikke allerede indeholder en kolonne med samme navn som den primære nøgle, føjes til den anden tabel som en fremmed nøgle.

    Bemærk!: Hvis relationslinjer forsvinder, i menuen Database peg på Indstillinger, og klik derefter på dokument. Under fanen relationer under Vis skal du markere afkrydsningsfeltet relationer.

  2. Angive relationens kardinalitet:

   1. Dobbeltklik på relationen.

   2. Klik på Diverse under kategorier i vinduet Databaseegenskaber.

   3. Vælg den kardinalitet, der passer bedst tilnærmer relationen under kardinalitet. For en-til-mange-relationer er det bedste valg nul eller flere eller en eller flere. For en relationer er det bedste valg enten nul eller en eller præcis én.

 3. Hvis du vil foretage justeringer dit diagram (såsom oprettelse af indeks, kontrolklausuler og udløsere) kan du gøre følgende:

  Oprette indeks

  Indekser forbedrer ydeevnen eller hastigheden for din database, når du kører en forespørgsel.

  1. Åbn databasemodeldiagrammet.

  2. Dobbeltklik på den tabel, som du vil føje et indeks, og klik på indeks i vinduet Databaseegenskaber på listen kategorier.

  3. Klik på Ny.

  4. Skriv et navn til indekset i dialogboksen Create Index, og klik derefter på OK.

  5. Vælg en indstilling til at oprette et entydigt eller ikke-entydigt indeks på listen Indekstype.

  6. På listen Tilgængelige kolonner skal du vælge navnet på hver kolonne, du vil medtage i indekset, og klik derefter på Tilføj >.

  7. Markér afkrydsningsfeltet Asc til at oprette et indeks, der indeholder sorteres i stigende rækkefølge på listen Indekserede kolonner, eller fjern markeringen i afkrydsningsfeltet for at oprette et indeks med faldende rækkefølge.

   Databasemodeldiagram opdateres.

  Opret visninger

  Du kan betragte en visning som en gemt forespørgsel. Visninger er særligt nyttige, hvis du vil have flere gange adgang til de samme oplysninger fra flere tabeller, eller hvis du vil vise dataene, som brugere uden at lade dem ændringer i tabellerne.

  Træk figuren visning over på tegningssiden fra stencilen Enhedsrelation eller OR.

  Angive udvidede egenskaber for tabeller og visninger

  Afhængigt af din database management system (DBMS), kan du muligvis angive udvidede egenskaber for tabeller eller visninger til at afgøre, hvor de er gemt.

  Dobbeltklik på tabellen eller få vist Hvis udvidede egenskaber, du vil angive, og klik på udvidet i vinduet Databaseegenskaber på listen kategorier.

  Oprette kontrolklausuler

  Brug kontrolklausuler til at sikre, at de data, der er angivet til en kolonne i et bestemt område af værdier. For eksempel kan du oprette en Kontrollér-delsætning, der kræver, at dataene i en kolonne med navnet "Alder" for at være over 65.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på kolonner, og klik derefter på den kolonne, du vil tilføje et afkrydsningsfelt-delsætning for at under kategorier.

  3. Klik på Rediger.

  4. Angiv de betingelser, der skal fanen Kontroller i dialogboksen Egenskaber for kolonne. Du kan finde flere oplysninger om dine valg, dialogboksen kolonne og feltegenskaber (fanen Kontroller).

   Delsætningen Kontrollér føjes til vinduet kode under lokal kode.

  Oprette lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner

  Brug lagrede procedurer og brugerdefinerede funktioner til at oprette pakker med kode, som du kan genbruge for at udføre de samme handlinger gentagne gange. Den største forskel mellem to er, at en brugerdefineret funktion returnerer en værdi, mens den lagrede procedure udfører kode uden at returnere en værdi.

  1. Peg på visning i menuen Database, og klik derefter på kode for at åbne vinduet kode.

  2. Klik på Global kode, og klik derefter på Ny.

  3. Klik på type kode, du vil oprette på fanen Egenskaber for Code Editor, og skriv et navn til koden.

  4. Skriv koden under fanen tekst, og klik derefter på OK.

  Oprette udløsere

  Udløsere medføre SQL-kode, du angiver i udløser skal køres, når en bestemt hændelse indtræffer i databasen.

  1. Dobbeltklik på tabellen for at åbne vinduet Databaseegenskaber.

  2. Klik på Udløsere under kategorier, og klik derefter på Tilføj.

  3. Skriv et navn til udløseren på fanen Egenskaber.

  4. Skriv koden under fanen tekst, og klik derefter på OK.

   Udløseren føjes til vinduet kode under lokal kode.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×