Oprette en brugerdefineret listevisning ved hjælp af SharePoint Designer

Du kan oprette og tilpasse listevisninger ved hjælp af browseren, eller du kan oprette visninger ved hjælp af SharePoint Designer 2010. I browseren kan du foretage grundlæggende tilpasning af listevisninger, som f.eks. filtrering, ændring af sorteringsrækkefølgen og visning og skjulning af kolonner. Se Oprette, redigere eller slette en visning for at få flere oplysninger. Med SharePoint Designer 2010 kan du tilpasse i samme omfang, og du kan tilmed ændre layoutet på listen, anvende betinget formatering på listen, oprette forbindelse mellem listevisningen og andre lister og meget andet.

Listevisninger, der er oprettet i browseren, og listevisninger der er oprettet med SharePoint Designer 2010, kan byttes rundt. Du kan oprette den første visning i browseren og derefter tilpasse den i SharePoint Designer 2010, og du kan oprette den første visning i SharePoint Designer 2010 og derefter tilpasse den i browseren.

I denne artikel beskrives det, hvad listevisninger er, og hvordan du opretter dem med SharePoint Designer 2010.

Denne artikel indeholder

Hvad er en listevisning?

Oprette en listevisning

Forslag til næste trin

Hvad er en listevisning?

Alle SharePoint-lister eller ‑biblioteker har mindst én visning tilknyttet. Visningen er en live visning, der kan tilpasses, af listeelementer, der er gemt på den liste, der er vist her.

Listevisninger i SharePoint Designer

Med visninger kan du ændre den måde en liste vises på i browseren. Du kan f.eks. oprette et filter, så kun bestemte elementer vises, oprette en brugerdefineret sorteringsrækkefølge, så de vigtigste elementer vises først, eller tilføje og fjerne listekolonner, så listen er lettere at læse.

Når du er i gang med at ændre udseendet på en liste, der opfylder dine behov, kan du overveje at oprette en visning. Når du gør dette, kan du vælge at tilpasse den eksisterende visning, eller du kan oprette nye visninger, der tjener et andet formål. Listen Meddelelser indeholder f.eks. én visning, der som standard viser alle de elementer, der er tilgængelige på listen, hvorimod listen Opgaver indeholder flere visninger som standard, der hver tjener et forskelligt formål. Der er en visning for aktive opgaver, opgaver der forfalder i dag, opgaver der er tildelt til dig osv. Du kan derfor vælge den visning, der dækker dine behov bedst som vist her.

Listevisninger i SharePoint Designer

Visningen selv er en webdel, der kaldes en XLV (XSLT-listevisningswebdel). Denne webdel gemmes på en ASPX-side, der som standard er knyttet til en liste eller et bibliotek på dit websted, så brugere altid føres til denne side, når de får vist listen eller biblioteket i en browser. Når du åbner en visning i SharePoint Designer 2010, henter visningen listedataene som Extensible Markup Language (XML) og viser dataene ved hjælp af XSL Transformation (XSLT). Her kan du se en listevisning, som den vises i SharePoint Designer 2010.

Listevisninger i SharePoint Designer

Når du tilpasser visningen, indsætter SharePoint Designer 2010 den nødvendige Extensible Stylesheet Language (XSL) på siden. Hvis du ikke kan tilpasse visningen ved hjælp af visningsredigeringsværktøjerne i SharePoint Designer 2010, kan du altid redigere XSL'en direkte i visningen Kode.

Udover at oprette en listevisning kan du bruge SharePoint Designer 2010 til at oprette en selvstændig datavisning, der kan læse fra et hvilket som helst antal datakilder, herunder SharePoint-lister og ‑biblioteker, databaser, webtjenester og scripts på serversiden. En datavisning kan oprettes på en hvilken som helst ASPX-side og anvendes typisk til at samle data på ét sted, f.eks. for at oprette et dashboard på dit websted for team. I modsætning til listevisninger kan datavisninger kun oprettes og tilpasses i SharePoint Designer 2010. Du kan få flere oplysninger om datavisninger i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Oprette en listevisning

Når du opretter en ny listevisning i SharePoint Designer 2010, opretter du en ny ASPX-side med en XSLT-listevisningswebdel på, og denne side knyttes automatisk til listen. Du kan gøre visningen til standardvisningen, som alle kan se, når de gennemser listen, eller du kan oprette en ekstra visning, som brugere kan vælge fra, når de gennemser listen.

 1. Åbn dit websted i SharePoint Designer 2010, og klik på Lister og biblioteker i ruden Navigation.

 2. Klik på den ønskede liste i galleriet, f.eks. Opgaver.

 3. Klik på Ny under Visninger på oversigtssiden.

  Listevisninger i SharePoint Designer

  Bemærk: Du kan klikke på Listevisning i båndet under fanen Listeindstillinger.

 4. Angiv et navn på visningen i dialogboksen Opret ny listevisning.

  Listevisninger i SharePoint Designer

  Bemærk:  Det navn, du angiver, vil blive anvendt som både titlen og filnavnet for visningen.

 5. Hvis du vil gøre denne visning til den standardvisning, som brugere kan se, når de søger efter denne liste, kan du klikke på Gør denne visning til standardvisning.

  Hvis du ikke gør denne visning til standardvisningen for listen, kan brugere se din liste angivet som en af de tilgængelige visninger, de kan vælge imellem.

 6. Klik på OK for at oprette en ny visning og vende tilbage til oversigtssiden for din liste, hvor du kan se den nye visning.

  Du kan se en ny visning, der hedder Min brugerdefinerede listevisning sammen med andre visninger, der er knyttet til listen.

  Listevisninger i SharePoint Designer

  Gentag disse trin for at oprette flere visninger for listen.

Toppen af siden

Forslag til næste trin

Når du har oprettet en listevisning, er du klar til at starte tilpasning af visningen. Hvis du vil tilpasse en eksisterende visning, skal du blot klikke på visningen fra oversigtssiden, og dette åbner ASPX-siden, der indeholder visningen. Når du vælger visningen, kan du se flere kommandoer blive tilgængelige i båndet til tilpasning af din visning.

Her er nogle måder, du kan tilpasse listevisningen på i SharePoint Designer 2010.

 • Tilføje eller fjerne kolonner    Du kan hurtigt og let tilføje, fjerne eller arrangere kolonner i visningen. Det kan f.eks. være, at du kun ønsker at vise titlen og brødtekstfelterne for hvert listeelement for at skabe en enklere visning for brugere.

 • Filtrere data    Du kan filtrere dataene på en liste, der kun viser de elementer, der opfylder et bestemt kriterium. Du kan f.eks. vælge kun at vise de elementer, der forfalder i dag, på en opgaveliste.

 • Sortere og gruppere    Du kan sortere eller gruppere dataene i en visning. Du kan f.eks. vælge at omarrangere elementer på en liste, så de vises i alfabetisk eller numerisk rækkefølge.

 • Anvende betinget formatering    Du kan anvende specifik formatering på en visning, når dataene opfylder bestemte betingelser. Du kan f.eks. fremhæve alle opgaver, der endnu ikke er startet, med rødt.

 • Anvende forskellige visningstypografier    Du kan hurtigt og let ændre hele layoutet for en visning ved at vælge en anden visningstypografi. Du kan f.eks. vælge en typografi, hvor hver anden række er nedtonet.

 • Oprette en formelkolonne    Du kan oprette en beregnet kolonne, der viser resultatet af en beregning eller andre kolonner i visningen, på samme måde som et regneark. Du kan f.eks. gange enhedsprisen med antallet af enheder på lager for at få vist den samlede værdi for varerne i en separat kolonne.

 • Ændre sideinddelingen    Du kan ændre visningens sideinddeling. Du kan f.eks. få vist sæt med fem elementer eller begrænse visningen til fem elementer.

 • Vise data fra flere kilder    Du kan oprette en kæde mellem to eller flere relaterede datakilder og vise dem i en enkelt visning. Det kan f.eks. være, at du vil vise produktkategorier fra én liste og produktoplysninger fra en anden liste i den samme visning.

 • Brug af asynkrone opdateringer    Du kan aktivere asynkrone opdateringer (eller AJAX) i en visning, så ændringer til listen kan vises med det samme, uden at hele siden skal opdateres i browseren.

 • Tilføje parametre    Du kan oprette og overføre parametre til en visning. Det kan f.eks. være, at du vil overføre en parameter fra en brugerindtastningsmenu og bruge den til at ændre den måde, visningen vises på.

 • Brug af HTML-, ASP.NET- og SharePoint-objekter    Du kan binde disse objekter til den datakilde, der er knyttet til visningen. Du kan derefter tillade brugere at ændre udseendet på den visning, der er baseret på disse objekter.

Du kan finde flere oplysninger om disse opgaver og andre måder at tilpasse en visning på i afsnittet Se også.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×