Oprette en anlægsplan

Bemærk!: Vi vil gerne give dig den mest opdaterede hjælp, så hurtigt vi kan, på dit eget sprog. Denne side er oversat ved hjælp af automatisering og kan indeholde grammatiske fejl og unøjagtigheder. Det er vores hensigt, at dette indhold skal være nyttigt for dig. Vil du fortælle os, om oplysningerne var nyttige for dig, nederst på denne side? Her er artiklen på engelsk så du kan sammenligne.

Skabelonen Anlægsplan indeholder figurer, du vil oprette et detaljeret produktionsanlæg med designet, herunder den dokumentkomponent, maskiner, lager og afsendelses-og modtagelse.

"Anlægsplan, der viser maskiner, lager og læsserampe"

 1. Klik på kategorien kort og plantegninger, på listen kategorier.

 2. Klik på Anlægsplan, og klik derefter på Opret.

  Som standard åbner denne tegning type skaleret tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst.

 3. Oprette eller indsætte en plantegning. Du kan gøre en af tre måder – oprette en Visio-plantegning, indsætte en CAD-plantegning, eller kopiere og indsætte en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning. Se de efterfølgende procedurer om, hvordan du gør dette.

 4. Føje figurer til at repræsentere maskiner, lager og afsendelses-og modtagelse.

Opret en plantegning

 1. Oprette grundlæggende ydervægstrukturen i en af følgende måder.

  Brug af figurer af typen rum

  1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra vægge, udformning og struktur.

  2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene og markeringshåndtagene på de enkelte vægge.

  Brug af vægfigurer

  1. Træk ydre vægfigurer fra vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

  2. Tilpas vægge ved at trække i et slutpunkt.

  3. Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 2. Opret indervægstrukturen.

  1. Træk vægfigurer over på tegningssiden, og placer dem inden i yderstrukturen.

  2. Tilpas vægge ved at trække i et slutpunkt.

  3. Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 3. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturel figurer som kolonner fra vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra stencilen Bygningskerne over på tegningssiden.

  3. Træk dør- og vinduesfigurer dem på væggene fra vægge, udformning og struktur.

   Døre og vinduer roterer for at tilpasse sig væggen og fastklæbe til væggen. De også erhverv væggens tykkelse og flytte med vægge, når du flytter dem.

  4. Når du har samlet bygningsrammen og vægstrukturen, kan du tilføje elektriske symboler og dimensionslinjer.

   Tilføje elektriske symboler

   Træk væg parametre, udtag og andre vægarmaturer til vægfigurerne fra elektriske installationer og Telecom. Slip museknappen, når der vises en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt symbolet er klæbet fast til væggen. Vægarmaturer roterer for at tilpasse sig væggen og fastklæbe til væggen.

   Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

   Føje målangivelseslinjer til vægge

   1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

   2. Flyt målangivelseslinjerne og målangivelsesteksten ved at trække et justeringshåndtag.

    Bemærk!: Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

   3. Hvis du føjer en dimension til en væg, kan du tilpasse væggen ved at markere figuren, skrive det ønskede mål og derefter klikke væk fra figuren.

Indsætte en CAD-plantegning

 1. I menuen Indsæt skal du klikke på CAD-tegning.

 2. Vælg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Find filen CAD, og klik på Åbn.

 3. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre dets skala eller flytte den. Du kan også låse Visio lag, der indeholder CAD-tegningen.

Kopiere og indsætte en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Skala. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 3. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter i menuen Rediger klikke på Kopiér.

 4. Skift til den nye tegning, og gå så til fanen Rediger, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

 1. Klik på fanen Filer.

 2. Klik på Ny, skal du klikke på kort og plantegninger, og klik derefter på Anlægsplan.

  Som standard åbner denne tegning type skaleret tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst.

 3. Oprette eller indsætte en plantegning. Du kan gøre en af tre måder – oprette en Visio-plantegning, indsætte en CAD-plantegning, eller kopiere og indsætte en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning. Se de efterfølgende procedurer om, hvordan du gør dette.

 4. Føje figurer til at repræsentere maskiner, lager og afsendelses-og modtagelse.

Opret en plantegning

 1. Oprette grundlæggende ydervægstrukturen i en af følgende måder.

  Brug af figurer af typen rum

  1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra vægge, udformning og struktur.

  2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag og markeringshåndtagene Billede af håndtag på de enkelte vægge.

  Brug af vægfigurer

  1. Træk ydre vægfigurer fra vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 2. Opret indervægstrukturen.

  1. Træk vægfigurer over på tegningssiden, og placer dem inden i yderstrukturen.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 3. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturel figurer som kolonner fra vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra stencilen Bygningskerne over på tegningssiden.

  3. Træk dør- og vinduesfigurer dem på væggene fra vægge, udformning og struktur.

   Døre og vinduer roterer for at tilpasse sig væggen og fastklæbe til væggen. De også erhverv væggens tykkelse og flytte med vægge, når du flytter dem.

  4. Når du har samlet bygningsrammen og vægstrukturen, kan du tilføje elektriske symboler og dimensionslinjer.

   Tilføje elektriske symboler

   Træk væg parametre, udtag og andre vægarmaturer til vægfigurerne fra elektriske installationer og Telecom. Slip museknappen, når der vises en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt symbolet er klæbet fast til væggen. Vægarmaturer roterer for at tilpasse sig væggen og fastklæbe til væggen.

   Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

   Føje målangivelseslinjer til vægge

   1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

   2. Flyt dimensionslinjerne og dimensionsteksten ved at trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag .

    Bemærk!: Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

   3. Hvis du føjer en dimension til en væg, kan du tilpasse væggen ved at markere figuren, skrive det ønskede mål og derefter klikke væk fra figuren.

Indsætte en CAD-plantegning

 1. I menuen Indsæt skal du klikke på CAD-tegning.

 2. Vælg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Find filen CAD, og klik på Åbn.

 3. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre dets skala eller flytte den. Du kan også låse Visio lag, der indeholder CAD-tegningen.

Kopiere og indsætte en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Åbn en eksisterende Visio-tegning.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Skala. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 3. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter i menuen Rediger klikke på Kopiér.

 4. Skift til den nye tegning, og gå så til fanen Rediger, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

 1. Peg på Ny i menuen filer, peg kort og plantegninger, og klik derefter på Anlægsplan.

  Som standard åbner denne tegning type skaleret tegningsside i liggende retning Bred side . Du kan ændre disse indstillinger når som helst.

 2. Oprette eller indsætte en plantegning. Du kan gøre en af tre måder – oprette en Visio-plantegning, indsætte en CAD-plantegning, eller kopiere og indsætte en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning. Se de efterfølgende procedurer om, hvordan du gør dette.

 3. Føje figurer til at repræsentere maskiner, lager og afsendelses-og modtagelse.

Opret en plantegning

 1. Oprette grundlæggende ydervægstrukturen i en af følgende måder.

  Brug af figurer af typen rum

  1. Træk en af rumfigurerne over på tegningssiden fra vægge, udformning og struktur.

  2. Tilpas rumfiguren ved at trække i justeringshåndtagene Justeringshåndtag og markeringshåndtagene Billede af håndtag på de enkelte vægge.

  Brug af vægfigurer

  1. Træk ydre vægfigurer fra vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 2. Opret indervægstrukturen.

  1. Træk vægfigurer over på tegningssiden, og placer dem inden i yderstrukturen.

  2. Tilpas størrelse ved at trække i et slutpunkt ( Billede af startpunkt – grøn firkant med X i eller Billede af slutpunkt, som er et plustegn i en grøn firkant ).

  3. Træk en vægs slutpunkt til en anden væg.

   Slutpunkterne skifter til rødt, når væggene er klæbet sammen. Der ryddes automatisk op i skæringspunkterne mellem to vægge.

   Bemærk!: Før vægge kan samles korrekt skal Fastklæb til figurgeometri være markeret i dialogboksen Fastgør og klæb.

 3. Tilføj andre strukturelementer.

  1. Træk strukturel figurer som kolonner fra vægge, udformning og struktur over på tegningssiden.

  2. Træk figurer, der skal placeres inde i bygningen (f.eks. trapper), fra stencilen Bygningskerne over på tegningssiden.

  3. Træk dør- og vinduesfigurer dem på væggene fra vægge, udformning og struktur.

   Døre og vinduer roterer for at tilpasse sig væggen og fastklæbe til væggen. De også erhverv væggens tykkelse og flytte med vægge, når du flytter dem.

  4. Når du har samlet bygningsrammen og vægstrukturen, kan du tilføje elektriske symboler og dimensionslinjer.

   Tilføje elektriske symboler

   Træk væg parametre, udtag og andre vægarmaturer til vægfigurerne fra elektriske installationer og Telecom. Slip museknappen, når der vises en rød firkant Rødt felt, der viser billede af fastklæbet forbindelsespunkt symbolet er klæbet fast til væggen. Vægarmaturer roterer for at tilpasse sig væggen og fastklæbe til væggen.

   Du kan også trække loftsarmaturfigurer, f.eks. Loftventilator, over på tegningssiden.

   Føje målangivelseslinjer til vægge

   1. Højreklik på en væg, og klik derefter på Tilføj målangivelse.

   2. Flyt dimensionslinjerne og dimensionsteksten ved at trække i et justeringshåndtag Justeringshåndtag .

    Bemærk!: Hvis du vil have vist et tip om et justeringshåndtag for en valgt figur, skal du placere markøren over håndtaget.

   3. Hvis du føjer en dimension til en væg, kan du tilpasse væggen ved at markere figuren, skrive det ønskede mål og derefter klikke væk fra figuren.

Indsætte en CAD-plantegning

 1. I menuen Indsæt skal du klikke på CAD-tegning.

 2. Vælg AutoCAD-tegning (*.dwg, *.dxf) under Filtype. Find filen CAD, og klik på Åbn.

 3. Hvis du vil acceptere størrelsen og placeringen af CAD-tegningen, skal du klikke på OK.

  Når du har indsat tegningen, kan du tilpasse størrelsen, ændre dets skala eller flytte den. Du kan også låse det Microsoft Office Visio- lag, der indeholder CAD-tegningen.

Kopiere og indsætte en eksisterende Visio-plantegning i en ny tegning

 1. Åbn en eksisterende Microsoft Office Visio-tegning.

 2. I menuen Filer skal du klikke på Sideopsætning og derefter klikke på fanen Skala. Notér skalaindstillingen i den eksisterende tegning, og indstil derefter skalaen for din nye skala, så den passer.

 3. I den eksisterende tegning skal du vælge de figurer, du vil bruge i den nye tegning, og derefter i menuen Rediger klikke på Kopiér.

 4. Skift til den nye tegning, og gå så til fanen Rediger, og klik på Indsæt.

  Tip!: Du kan låse de eksisterende lag af en tegning, så du ikke utilsigtet ændrer dem, når du opretter en ny plan øverst.

Udvid dine Office-færdigheder
Gå på opdagelse i kurser
Få nye funktioner først
Bliv Office Insider

Var disse oplysninger nyttige?

Tak for din feedback!

Tak for din feedback! Det lyder, som om det vil kunne hjælpe, hvis du bliver sat i forbindelse med en af vores Office-supportteknikere.

×