Oprette en ProClarity Server-rapport til PerformancePoint-dashboardet

Du kan bruge PerformancePoint-dashboarddesigner til at oprette dashboards, som indeholder en række forskellige rapporttyper, herunder en ProClarity Analytics Server -siderapport. Denne rapport er en ProClarity-visning, der er blevet udgivet på ProClarity-server. Eksempler på ProClarity-visninger omfatter Perspektivvisning, Opdelingstræ, Ydelsesoversigt og analytiske diagrammer og gitre.

Du føjer normalt en ProClarity-rapport til dashboardet af en af følgende årsager:

 • For at bruge rapporter, der er blevet udgivet på ProClarity-server.

 • For at bruge ProClarity-visninger, der endnu ikke er tilgængelige i Microsoft Office PerformancePoint-planlægningsserver 2007.

 • For at bruge analytiske diagrammer og gitre, der viser data, som er gemt i SQL Server 2000 Analysis Services.

 • For at spare tid og arbejde ved hjælp af eksisterende rapportvisninger.

Eksempel: Bruge rapporter, der er udgivet på ProClarity-server i dashboardet

Lad os antage, at du opretter dashboards til forskellige afdelinger i organisationen, herunder salg, marketing og økonomi. Lad os endvidere antage, at udover at bruge PerformancePoint-server bruger organisationen også ProClarity. Faktisk er nogle af afdelingslederne vant til at bruge bestemte rapporter, der er udgivet på ProClarity-server, og disse ledere vil have vist de samme rapporter i de nye dashboards, du opretter. Selvom du kan oprette nogle af rapportvisningerne ved hjælp af Dashboarddesigner, kan du ikke oprette dem alle. Løsningen er at medtage nogle ProClarity-rapporter i dine dashboards. På den måde kan du bruge rapporter, der allerede er oprettet og udgivet, sammen med de nye rapporter, du opretter ved hjælp af Dashboarddesigner.

Hvad ønsker du at gøre?

Få mere at vide om ProClarity-rapporter

Oprette en ProClarity-rapport

Ændre den rapportvisning, der vises i dashboardet

Få mere at vide om ProClarity-rapporter

ProClarity-server er en mellemtrinsserver, der fungerer som en central komponent mellem datakuber og slutbrugere. Du kan oprette visninger i ProClarity-server ved hjælp af datakuber i SQL Server 2005 Analysis Services eller SQL Server 2000 Analysis Services. Ved hjælp af ProClarity Desktop eller Web Professional kan forfattere af rapporter udgive rapporter på ProClarity-server. Rapporterne kan indeholde en række forskellige ProClarity-visninger, herunder Opdelingstræ, Perspektivvisning og Ydelsesoversigt. Men rapportvisninger kan også omfatte cirkeldiagrammer, søjlediagrammer, kurvediagrammer, gitre eller en kombination af et diagram og gitter i en rapport.

Rapporter udgives på ProClarity-server som sider. Siderne kan derefter vises i en klientbrugergrænseflade, f.eks. ProClarity Professional eller ProClarity Standard. Rapporterne kan også vises i PerformancePoint Overvågningsserver -dashboards ved hjælp af ProClarity-rapporttypen.

Når du bruger Dashboarddesigner med henblik på at medtage ProClarity-rapporter i dine dashboards, opretter du faktisk ikke selve rapporterne. I stedet opretter du et dashboardelement, der gør dig i stand til at bruge eksisterende rapporter, som findes i ProClarity-server. Derfor bør du kontrollere, at de rapporter, du vil bruge, er blevet udgivet på ProClarity-server. Derudover skal du kontrollere, at du og dine brugere har læsetilladelser i ProClarity-server så du kan få vist rapporterne.

Bemærk: Hvis ProClarity-server installeres ved hjælp af standardsikkerhedsmodellen, skal du ikke benytte brugeridentifikationsmetoden, der gør brug af programpuljer. Du skal i stedet bruge NT LAN Manager (NTLM), som er en protokol, der bruges til at godkende brugere på et Microsoft Windows-netværk. Du kan finde flere oplysninger under Roller og sikkerhed i Overvågningsserver.

Toppen af siden

Oprette en ProClarity-rapport

Hvis du vil oprette en ProClarity-rapport til et PerformancePoint-dashboard, skal du følge en proces, der består af tre hovedfaser. I fase 1 opretter du rapportens grundlæggende struktur. I fase 2 opretter du forbindelse til ProClarity-server og vælger den side, der skal vises. Rapporter kaldes for sider i ProClarity. I fase 3 angiver du, hvordan ProClarity-rapporten skal konfigureres.

Fase 1: Oprette rapportens grundlæggende struktur

Bemærk: Inden du begynder, skal du sikre, at du eller andre forfattere af rapporter allerede har udgivet en eller flere rapporter på ProClarity-server og at du har adgang til rapporterne. Derudover skal du kontrollere, at hotfix 2213 til PAS 6.3 er installeret på ProClarity-server. Ellers vil PerformancePoint-server ikke kommunikere med ProClarity-server og rapporterne vises ikke korrekt. Du kan finde flere oplysninger i artikel 942523 i Knowledge Base.

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Opret, vælge Andre rapporter og derefter klikke på ProClarity Analytics Server-side. Guiden Opret en ProClarity Analytics Server-siderapport åbnes.

 2. Angiv navnet på ProClarity-rapporten i boksen Navn. Angiv, hvor ProClarity-rapporten skal gemmes i Overvågningsserver ved at klikke på Vælg visningsmappe og derefter vælge eller oprette en mappe. Klik på Næste for at fortsætte til den næste side i guiden.

 3. Gennemse oplysningerne i ruden Detaljer på siden Bekræftelse, og klik derefter på Luk.

 4. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ProClarity-rapporten på Overvågningsserver og gøre den tilgængelig, så du kan føje indhold til den.

Toppen af siden

Fase 2: Oprette forbindelse til ProClarity Server og vælge en side, der skal vises

Bemærk: Inden du begynder, skal du sikre, at du allerede har oprettet den grundlæggende struktur til ProClarity-rapporten.

 1. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet.

 2. Skriv webstedsadressen (URL-adressen) på den computer, som kører ProClarity Server, og som indeholder de rapporter, du vil bruge, i boksen Server-URL-adresse. En gyldig webadresse aktiverer knappen Gennemse. Det gør en ugyldig webadresse ikke.

 3. Klik på knappen Gennemse for at åbne dialogboksen PAS-browser.

 4. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at logge på ProClarity Server. Den anvendte metode afhænger af, om ProClarity-server er konfigureret til at acceptere integreret godkendelse eller basisgodkendelse. Kontakt it-administratoren, hvis du har spørgsmål til, hvordan ProClarity-server er konfigureret i dit miljø.

Indstilling

Beskrivelse

Marker afkrydsningsfeltet Brug Windows-legitimationsoplysninger.

Brug denne indstilling, hvis ProClarity-server er konfigureret til at acceptere integreret Windows-godkendelse, der automatisk sender dit brugernavn og din adgangskode til ProClarity-server.

Angiv dine Windows NT-legitimationsoplysninger i boksene Brugernavn, Adgangskode og Domæne.

Brug kun denne indstilling, hvis ProClarity-server er konfigureret til at acceptere basisgodkendelse.

 1. Klik på Opdater i dialogboksen PAS-browser for at opdatere listen over biblioteker, bøger og sider. Gennemse bibliotekerne og bøgerne, og vælg derefter den ProClarity-server du vil bruge.

 2. Klik på OK for at knytte den rapport, du har valgt, til ProClarity-rapporten for dashboardet. Guiden lukkes, og rapporten åbnes i den midterste rude i arbejdsområdet.

 3. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ProClarity-rapporten på Overvågningsserver.

Toppen af siden

Fase 3: Angive konfigurationsindstillinger for ProClarity-rapporten

Bemærk: Inden du begynder, skal du sikre, at du har oprettet en ProClarity-rapport og valgt en rapport, der skal vises.

Når du udgiver en ProClarity-rapport på Overvågningsserver, har den viste rapport i dashboardet som standard alle de funktioner, som den har i ProClarity Standard. Men hvis du foretrækker det, kan du angive konfigurationsindstillinger, der begrænser nogle af de interaktive funktioner.

 1. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet.

 2. Vælg en af følgende på listen Konfigurationsindstillinger:

Indstilling

Beskrivelse

ad; (Deaktiver opdelingstræ)    

Denne indstilling deaktiverer rapporttypen Opdelingstræ. Når du vælger denne indstilling, kan dashboardbrugere få vist andre rapporttyper, men de kan ikke ændre visningen til Opdelingstræ. Dashboardbrugerne kan heller ikke vælge en værdi i rapporten og derefter bruge Opdelingstræ til at analysere de underliggende data for den pågældende værdi.

dd; (Deaktiver detaljeadgang)    

Denne indstilling deaktiverer funktionen Detaljeadgang, som svarer til Vis detaljer i scorecards og rapporter. Når du vælger denne indstilling, kan dashboardbrugere udforske data og få vist et højere eller lavere detaljeniveau for en rapportværdi, men de kan ikke få vist det laveste detaljeniveau i rapporten.

ad;dd; (Deaktiver Opdelingstræ og detaljeadgang)    

Denne indstilling deaktiverer både Opdelingstræ og muligheden for at få vist det laveste detaljeniveau for en rapportværdi. Når du vælger denne indstilling, kan dashboardbrugerne får vist nogle rapporttyper, men de kan ikke ændre visningen til Opdelingstræ eller få vist det laveste detaljeniveau i rapporten.

st; (Alle aktiviteter er deaktiveret)    

Denne indstilling gengiver rapporten som et statisk billede. Når du vælger denne indstilling, kan dashboardbrugerne kun få vist rapporten. De kan ikke ændre visningen eller undersøge data.

 1. Klik på fanen Startside, når du er færdig med at angive konfigurationsindstillingerne, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ændringerne på Overvågningsserver.

Toppen af siden

Ændre den rapportvisning, der vises i dashboardet

Når du har en ProClarity-rapport i dashboardet, og du vil bruge en anden rapportvisning, kan du let ændre den ved hjælp af Dashboarddesigner. Den fremgangsmåde, du følger, svarer til den fremgangsmåde, du benytter, første gang du konfigurerer dashboardrapporten.

 1. I Dashboarddesigner skal du klikke på fanen Startside og derefter klikke på Opdater for at opdatere listen over elementer, der er udgivet på overvågningsserveren.

 2. Klik på Rapporter i Browser til arbejdsområdet. Der vises to faner i den midterste rude i arbejdsområdet: Server og Arbejdsområde.

  Under fanen Server vises alle de rapporter, du og andre dashboardforfattere har udgivet på Overvågningsserver. Under fanen Arbejdsområde vises alle de rapporter, du har oprettet eller udgivet på Overvågningsserver.

 3. Dobbeltklik på den ProClarity-rapport, du vil ændre, i den midterste rude.

 4. Klik på fanen Editor i den midterste rude i arbejdsområdet.

 5. Gennemse oplysningerne i boksen Server-URL-adresse. Hvis du vil ændre dem, skal du skrive webstedsadressen (URL-adressen) på den computer, som kører ProClarity-server og som indeholder de rapporter, du vil bruge. En gyldig webadresse aktiverer knappen Gennemse. Det gør en ugyldig webadresse ikke.

 6. Klik på knappen Gennemse for at åbne dialogboksen PAS-browser.

 7. Benyt en af følgende fremgangsmåder for at logge på ProClarity Server. Den anvendte metode afhænger af, om ProClarity-server er konfigureret til at acceptere integreret godkendelse eller basisgodkendelse. Kontakt it-administratoren, hvis du har spørgsmål til, hvordan ProClarity-server er konfigureret i dit miljø.

Indstilling

Beskrivelse

Marker afkrydsningsfeltet Brug Windows-legitimationsoplysninger.

Brug denne indstilling, hvis ProClarity-server er konfigureret til at acceptere integreret Windows-godkendelse, der automatisk sender dit brugernavn og din adgangskode til ProClarity-server.

Angiv dine Windows NT-legitimationsoplysninger i boksene Brugernavn, Adgangskode og Domæne.

Brug kun denne indstilling, hvis ProClarity-server er konfigureret til at acceptere basisgodkendelse.

 1. Klik på Opdater i dialogboksen PAS-browser for at opdatere listen over biblioteker, bøger og sider. Gennemse bibliotekerne og bøgerne, og vælg derefter den ProClarity-side, du vil bruge.

  Klik på OK for at knytte den rapport, du har valgt, til ProClarity-rapporten for dashboardet. Guiden lukkes, og rapporten åbnes i den midterste rude i arbejdsområdet.

 2. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme ProClarity-rapporten på Overvågningsserver.

Bemærk: Hvis du redigerer en ProClarity-rapport, der allerede er installeret, skal du muligvis installere dashboardet igen, inden dashboardbrugerne kan se dine ændringer. Når du foretager mindre ændringer, f.eks. ændrer konfigurationsindstillingerne, er det muligvis ikke nødvendigt at geninstallere dashboardet. Du kan udgive det på Overvågningsserver og dine ændringer vil blive vist i dashboardet, når dashboardbrugerne opdaterer deres visning. Men når du foretager en strukturel ændring, f.eks. sammenkæder et dashboardfilter med en ProClarity-rapport eller vælger en anden ProClarity-server og -rapport, skal du geninstallere dashboardet.

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×