Oprette en KPI-indikator

En KPI-indikator (Key Performance Indicator) er et grafisk billede, der viser statussen for et resultatmål i et scorecard. Med henblik på at repræsentere forskellige resultatniveauer kan indikatoren bruge forskellige farver i et enkelt billede eller endda forskellige billeder. En indikator kan f.eks. være et stoplysikon. Ikonet kan f.eks. være grønt, når KPI'ens faktiske værdi ligger tæt på målværdien, gult, når den faktiske værdi befinder sig i en marginalzone, og rødt, når den faktiske værdi ligger under målværdien. En indikator kan også vise et flueben, der repræsenterer et acceptabelt resultat, og bogstavet X, der repræsenterer et uacceptabelt resultat.

Du kan designe dine egne indikatorer eller bruge den samling af indikatorskabeloner, der findes i PerformancePoint Dashboard Designer. Nogle skabeloner indeholder sæt bestående af to eller tre indikatorbilleder, mens andre skabeloner gør det muligt for dig at angive antallet af individuelle billeder.

Hvad ønsker du at gøre?

Oprette en indikator ved hjælp af en foruddefineret skabelon

Oprette en brugerdefineret indikator ved hjælp af en tom skabelon

Konfigurere en KPI-indikator

Konfigurere indikatoregenskaber

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Oprette en indikator ved hjælp af en foruddefineret skabelon

Når du opretter en indikator ved hjælp af en foruddefineret skabelon, skal du først angive, om indikatoren skal være en indikator af typen Centreret eller en indikator af typen Standard .

Hvad er forskellen mellem en standardindikator og en centreret indikator?

Standardindikatorer viser udviklingen mod en målværdi fra en enkelt retning. Det vil sige, at en standardindikator kan vise statusændringer i takt med, at den faktiske KPI-værdi øges eller reduceres. Hvis KPI'en f.eks. registrerer salgsindtægter, kan en standardindikator ændres fra rød til grøn i takt med, at de faktiske KPI-værdier øges i retning af målværdien.

Centrerede indikatorer viser ikke kun udvikling mod en målværdi, men også om den faktiske KPI-værdi ligger over eller under målværdien. Du kan f.eks. bruge en centreret indikator til at få vist resultatstatus i forhold til optimal produktionsoutput, hvis du hverken ønsker et for lille output eller et for stort output.

Hvis du vil oprette en indikator ved hjælp af en foruddefineret skabelon, skal du gøre følgende.

 1. Klik på fanen Opret, og klik derefter på Indikator.

 2. Vælg Centreret eller Standard i ruden Kategori i dialogboksen Vælg en indikatorskabelon.

 3. Vælg en indikatorskabelon i ruden Skabelon.

  Bemærk: Mange indikatorskabeloner indeholder et specifikt antal niveauer, som indikatoren viser. En stoplysindikator indeholder f.eks. tre niveauer samt farverne rød, gul og grøn.

 4. Klik på OK for at føje indikatorelementet til dit arbejdsområde.

Toppen af siden

Oprette en brugerdefineret indikator ved hjælp af en tom skabelon

Hvis du vil oprette en brugerdefineret indikator, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Opret, og klik derefter på Indikator.

 2. Vælg Ny guide i ruden Kategori i dialogboksen Vælg en indikatorskabelon.

 3. Vælg Tom skabelon i ruden Skabelon, og klik derefter på OK for at åbne guiden Opret ny indikator.

 4. Skriv navnet på indikatoren i ruden Navngiv indikatoren i guiden Opret ny indikator.

 5. (Valgfrit) Angiv en sti til mappevisningens placering i tekstboksen Standardplacering af visningsmappe, eller klik på Vælg visningsmappe for at søge efter en mappeplacering.

 6. (Valgfrit) Marker afkrydsningsfeltet Giv læsetilladelse til alle godkendte brugere. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, skal du manuelt konfigurere læsetilladelser. (Hvis du ikke ved, hvordan du skal gøre, skal du se under Konfigurere indikatoregenskaber.)

 7. Klik på Næste.

 8. Vælg indstillingen Standard eller Centreret i ruden Indikatortype.

 9. Vælg det antal niveauer, som indikatoren skal vise, på rullelisten Antal niveauer.

 10. Klik på Udfør for at føje indikatorelementet til dit arbejdsområde. Inden du kan bruge den nye indikator, skal du konfigurere den. Du kan finde flere oplysninger under Konfigurere en KPI-indikator.

 11. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme indikatoren på Monitoring Server.

Toppen af siden

Konfigurere en KPI-indikator

Inden du kan bruge en KPI-indikator i et scorecard, skal du konfigurere indikatoren. Hvis du har oprettet indikatoren ved hjælp af en foruddefineret skabelon, gemmer Dashboard Designer automatisk indikatoren for dig.

Hvis du har oprettet en KPI-indikator ved hjælp af en tom skabelon, eller hvis du vil ændre konfigurationsindstillingerne for en konfigureret indikator, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Indikatorer i Browser til arbejdsområdet.

 2. Vælg fanen Server eller fanen Arbejdsområde i arbejdsområdet for at åbne en tabel, hvor de tilgængelige indikatorer vises.

 3. Dobbeltklik på navnet på den indikator, du vil konfigurere.

 4. Klik på fanen Rediger, og klik derefter på fanen Editor i den midterste rude for at få vist konfigurationsindstillingerne for en KPI-indikator. I kolonnen Niveau vises det antal niveauer, som du angav, da du oprettede indikatoren. For hvert niveau er der angivet en etiket, der vises, f.eks. Niveau 1 (Værst) eller Niveau 3 (Bedst).

 5. I nedenstående tabel vises de konfigurationsindstillinger, du skal angive for hvert enkelt niveau i en KPI-indikator:

Indstilling

Beskrivelse

 Vist navn

Det navn, der skal vises sammen med KPI'en. Klik på en celle i denne kolonne for at skrive et navn.

 Billede

Grafisk billede til indikatoren. Dobbeltklik på en celle i denne kolonne for at finde et billede, der er gemt på computeren.

 Tekstfarve

Farven på den tekst, der skal bruges i indikatoren. Dobbeltklik på en celle i denne kolonne for at åbne dialogboksen Farve.

 Baggrund

Baggrundsfarve til indikatoren. Dobbeltklik på en celle i denne kolonne for at åbne dialogboksen Farve.

 1. Klik på fanen Startside, og klik derefter på Udgiv alt for at gemme konfigurationsindstillingerne på Monitoring Server.

Toppen af siden

Konfigurere indikatoregenskaber

Du kan konfigurere flere egenskaber for en KPI-indikator, herunder generelle egenskaber som indikatornavn og -placering, brugerdefinerede egenskaber og brugertilladelser.

Hvis du vil konfigurere indikatoregenskaber, skal du gøre følgende:

 1. Vælg Indikatorer i Browser til arbejdsområdet.

 2. Vælg fanen Server eller fanen Arbejdsområde i arbejdsområdet for at åbne en tabel, hvor de tilgængelige indikatorer vises.

 3. Dobbeltklik på navnet på den indikator, du vil konfigurere.

 4. Klik på fanen Rediger, og klik derefter på fanen Egenskaber i den midterste rude.

 5. Gør følgende i sektionen Generelle egenskaber:

  • Hvis du vil omdøbe indikatoren, skal du skrive en værdi i tekstboksen Navn.

  • Hvis du vil angive en beskrivelse af indikatoren, skal du angive en beskrivelse i tekstboksen Beskrivelse.

  • Hvis du vil angive navnet på den person, som ejer indikatoren, skal du skrive navnet på personen i tekstboksen Ansvarlig person.

  • Hvis du vil angive en anden mappeplacering for indikatoren, skal du skrive et gyldigt stinavn i tekstboksen Visningsmappe.

 6. Angiv værdier for de brugerdefinerede egenskaber, du vil definere, i sektionen Brugerdefinerede egenskaber. Du kan f.eks. angive et link til flere oplysninger.

 7. Du kan tilføje eller slette brugertilladelser i sektionen Tilladelser. Benyt følgende fremgangsmåde:

  • Klik på Ny tilladelse, hvis du vil tilføje tilladelser for en bruger. Dette medfører, at der føjes en række til tabellen, hvor brugertilladelserne er angivet. Angiv navnet på brugeren og den rolle (Læser eller Editor), som brugeren skal have. Når du angiver brugernavnet, skal du bruge formatet Domæne\navn.

  • Hvis du vil fjerne tilladelser for en bruger, skal du markere navnet på brugeren og derefter klikke på Slet markerede tilladelser.

Toppen af siden

Hvor kan jeg finde flere oplysninger?

Du kan få mere at vide om, hvordan du opretter en KPI til et scorecard, ved at klikke på et af følgende links:

Se alle de trin, der kræves for at oprette et scorecard

Se, hvordan du opretter et scorecard ved hjælp af guiden

Se, hvordan du opretter en KPI

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×