Oprette en KPI

Du kan bruge guiden Opret en KPI i PerformancePoint Dashboard Designer til at oprette en KPI (Key Performance Indicator).

En KPI er et forretningsmål, der repræsenterer et aspekt af organisatoriske resultater. Et scorecard er blot en samling af KPI'er, som scorecarddesigneren vælger for at vise et bestemt organisatorisk mål, og hver enkelt KPI i scorecardet viser et vigtigt element i forbindelse med det pågældende mål. Hvis resultatmålet f.eks. er at øge produktionen i en fremstillingsoperation, kan en vigtig KPI være antallet af enheder, der produceres pr. time.

Hvis en samling af KPI'er i et scorecard er omhyggeligt udformet, kan samlingen vise resultater og give et øjebliksbillede af den organisatoriske strategi. Da de personer, som arbejder i en organisation, stræber efter at forbedre KPI-resultater, kan KPI'er desuden inspirere til ændringer i organisationens adfærd.

Hvad ønsker du at gøre?

KPI'er og mål

Få mere at vide om, hvad et KPI-resultat indikerer

Oprette en ny KPI ved hjælp af guiden

Næste trin

KPI'er og mål

Et mål er en numerisk måling, der repræsenterer en forretningsdataoplysning i forhold til en eller flere dimensioner, f.eks. bruttosalg pr. uge. I dette tilfælde repræsenterer målingen data i dollar (bruttosalg) i forhold til tidsdimensionen (pr. uge).

En KPI er blot en metrisk værdi, der er knyttet til et mål. En KPI repræsenterer normalt, hvor langt en metrisk værdi ligger over eller under værdiens foruddefinerede mål. KPI-resultater vises ofte som forholdet mellem den faktiske værdi og målværdien. KPI-resultatet og dets indikator er udformet på en sådan måde, at en forretningsbruger hurtigt kan se, om resultaterne ligger inden for eller uden for målet, uden at det er nødvendigt at foretage beregninger. Du kan f.eks. beslutte, at for at opnå det kvartalsvise salgsmål skal organisationen sælge dimser for USD 10.000 pr. uge. Den metriske KPI-værdi vil være salget af dimser pr. uge, og målet vil være USD 10.000. Hvis du brugte en grafisk måleindikator til at repræsentere denne KPI i procentværdier, og virksomheden havde solgt dimser for USD 8.000 om onsdagen, ville brugeren hurtigt kunne se, at salget havde nået 80 % af målet.

Toppen af siden

Få mere at vide om, hvad et KPI-resultat indikerer

Normalt sammenligner et KPI-resultat det faktiske resultat med en målværdi. Forskellige organisationer kan f.eks. angive mål for følgende områder:

 • Kundeservice     En kundeservicegruppe ønsker at forbedre gruppens svarprocent for serviceforespørgsler. Én KPI kan repræsentere det samlede antal kundeserviceforespørgsler pr. dag. En anden KPI i det samme scorecard kan repræsentere det antal minutter, der kræves pr. forespørgsel.

 • Onlinedetailkatalogbutik    En salgsenhed ønsker at øge omsætningen i EU og Sydamerika med 5 %. En KPI kan rapportere om det samlede salg af et bestemt produkt eller det samlede salg af alle produkter efter land/område.

 • HR (Human Resources)    En HR-organisation ønsker at reducere antallet af tabte arbejdsdage pga. sygdom med 10 %. Én KPI kan registrere antallet af tabte arbejdsdage, og en anden kan rapportere om medarbejderdeltagelse i sundhedsfremmende tilbud på arbejdspladsen.

Toppen af siden

Oprette en ny KPI ved hjælp af guiden

Hvis du vil oprette en KPI i Dashboard Designer, skal du gøre følgende:

 1. Klik på fanen Opret, og klik derefter på KPI.

 2. Klik på ikonet for den type KPI, du vil oprette, i dialogboksen Vælg en KPI-skabelon.

  Om KPI-skabelontyper

  I dialogboksen Vælg en KPI-skabelon kan du vælge en af følgende.

  • Skabelonen Tom KPI – Denne skabelon indeholder ingen foruddefinerede værdier. Når du opretter en KPI ved hjælp af denne skabelon, skal du definere alle KPI'ens egenskaber. Du kan få mere at vide om, hvordan du definerer KPI-egenskaber, under Oversigt over KPI-konfiguration.

  • Skabelonen Målsætnings-KPI – Når du opretter en KPI ved hjælp af denne skabelon, oprettes der en KPI i Dashboard Designer, som angiver et resultatmål eller en målsætning, men som ikke har et tilknyttet resultat. Denne KPI-type er meget velegnet som overskrift for en gruppe af andre KPI'er.

   Hvis du vil oprette en målsætnings-KPI, der angiver et resultatmål, og som også har et tilknyttet resultat, skal du oprette KPI'en ved hjælp af skabelonen Tom KPI. Når du derefter konfigurerer KPI-beregningsindstillingerne, skal du vælge det normaliserede, vægtede gennemsnitsresultat for underordnede KPI'er. Du kan få mere at vide om, hvordan du konfigurerer beregningsindstillinger, under Oversigt over KPI-konfiguration.

 3. Klik på OK for at gemme dit valg og lukke dialogboksen Vælg en KPI-skabelon.

 4. Angiv navnet på KPI'en i dialogboksen Opret en KPI . Du kan derefter vælge at angive en ny placering for standardvisningsmappen. Når du er færdig, skal du klikke på Udfør for at lukke dialogboksen og få vist ruden Faktiske værdier og målværdier.

  Bemærk: Marker eventuelt afkrydsningsfeltet Giv læsetilladelse til alle godkendte brugere. Hvis du ikke markerer dette afkrydsningsfelt, skal du manuelt konfigurere læsetilladelser under fanen KPI-egenskaber. Ellers kan ingen brugere få vist eller anvende den KPI, du opretter. Du kan få mere at vide om, hvordan du konfigurerer læsetilladelser, under Oversigt over KPI-konfiguration.

 5. Hvis du vil gemme KPI'en på PerformancePoint Monitoring Server og gøre den tilgængelig for andre scorecarddesignere, skal du klikke på Udgiv alt under fanen Startside.

Toppen af siden

Næste trin

Klik på det link, der passer bedst til din næste opgave eller din overordnede opgave.

Oversigt over KPI-konfiguration

Oprette et scorecardhierarki eller ændre en KPI's placering i et hierarki

Se alle de trin, der kræves for at oprette et scorecard

Toppen af siden

Del Facebook Facebook Twitter Twitter Mail Mail

Var disse oplysninger nyttige?

Fantastisk! Har du mere feedback?

Hvordan kan vi forbedre det?

Tak for din feedback!

×