Oprette en Access-app

En Access-app er en database, som du bruger i en standardwebbrowser, men som du designer og tilpasser i Access 2013. Data og databaseobjekter gemmes i en SQL Server- eller Microsoft Azure SQL-database, så du kan dele data i organisationen ved hjælp af lokalt SharePoint 2013, Office 365 Small Business eller Office 365 Enterprise.

Du kan oprette en app enten fra en skabelon eller fra bunden. Sådan opretter du en brugerdefineret app:

  1. Åbn Access 2013, og klik på Brugerdefineret web-app.

  2. Angiv et navn for din app, og hvor den skal placeres (du kan også vælge en placering på listen Placeret), og klik på Opret.

Tip    Hvis du vil kontrollere serverplaceringen eller databasenavnet, skal du klikke på fanen Filer > Oplysninger .

Knappen Brugerdefineret webapp i startskærmbilledet.

Derefter skal du have nogle tabeller i din nye app. Du kan enten tilføje foruddefinerede tabeller, der svarer til skabeloner, som i nogle tilfælde indeholder klargjorte relaterede tabeller, eller du kan starte med tomme tabeller.

Søgefeltet for tabelskabelonen i velkomstskærmbilledet i Access.

Sådan tilføjer du en skabelontabel:    Skriv den type oplysninger, du vil gemme, f.eks. opgaver eller personer, i feltet Søg. Klik på knappen Søg, og vælg en egnet tabel på listen.

Hvis skabelonen har relaterede tabeller, får du vist ikonet for flere tabeller. Når du f.eks. tilføjer tabellen Aktiver, tilføjer Access også den relaterede tabel Medarbejdere.

Ikon, der angiver, at der er flere tabeller i skabelonen

Sådan tilføjer du en tom tabel:    Klik på Tilføj en ny, tom tabel.

Du kan se de nyligt tilføjede tabeller i ruden til venstre.

Arbejde med visninger

Access opretter automatisk visningerne Liste og Dataark for hver tabel. Afhængigt af typen af den tabelskabelon, du vælger, kan du også få vist visningen Oversigt, som grupperer elementerne efter et bestemt felt. Du kan tilføje en visning ved at klikke på plustegnet.

Sådan redigerer du designet af en visning:

  1. Vælg en tabel.

  2. Vælg en visning.

  3. Klik på knappen Indstillinger/Handlinger, og vælg den handling, du vil udføre.

Bemærk    Når du sletter visninger (eller kontrolelementer i visninger), slettes de underliggende data ikke.

Tilføje data

Hvis du vil angive eller redigere data i tabellerne, skal du klikke på Åbn i browser under fanen Startside. Vælg den tabelvisning, du vil bruge, og brug derefter knapperne på handlingslinjen til at tilføje, redigere og slette elementer.

Du kan også importere data fra en ekstern kilde, f.eks. en Access-skrivebordsdatabase, en Microsoft Excel-fil, en ODBC-kilde, en tekstfil eller en SharePoint-liste. Dataene tilføjes som en ny tabel.

Valg af datakilde: Access, Excel, SQL Server/ODBC-data, tekst/CSV, SharePoint-liste.

Bemærk    Hvis du har en Access 2010-webdatabase, kan du redigere den i Access 2013, men du kan ikke opdatere den til en Access-app. Du skal i stedet oprette en ny, brugerdefineret web-app og importere tabellerne fra Access 2010-webdatabasen. Standardvisningerne oprettes automatisk, og du kan tilføje dine egne brugerdefinerede visninger.

Gemme din app

Når du klikker på Gem på værktøjslinjen Hurtig adgang, overføres dine ændringer til SharePoint-serveren eller Office 365-webstedet, så du skal ikke gennem et ekstra trin for at publicere ændringerne.

Hvis du vil sikkerhedskopiere eller flytte din app, skal du gemme den som en SharePoint-apppakke ved at klikke på Filer > Gem som > Gem som pakke. Skriv en titel,og vælg, om du kun vil gemme designet af appen, eller om du vil medtage data i pakken.

Få et hurtigt overblik over flere valgmuligheder i Nyheder i Access 2013.

Næste trin

Dine næste trin afhænger af, hvad du vil bruge din app til, men her er nogle artikler, hvor du kan finde hjælp:

Toppen af siden

Gælder: Access 2013Var disse oplysninger nyttige?

Ja Nej

Hvordan kan vi forbedre det?

255 tegn tilbage

Inkluder ikke kontaktoplysninger i din feedback for at beskytte dine personlige oplysninger. Gennemse vores erklæring om beskyttelse af personlige oplysninger.

Tak for din feedback!

Supportressourcer

Skift sprog